Klimaatverandering is een echt probleem, dus we nemen echte maatregelen.

Het ontwerpen, assembleren, verzenden en gebruiken van honderden miljoenen producten wereldwijd vraagt een enorme hoeveelheid energie. Een deel van die energie wordt gegenereerd door de verbranding van fossiele brandstoffen, een proces waarbij CO2 wordt uitgestoten. Deze uitstoot vormt onze CO2-voetafdruk: ons aandeel in het probleem van de klimaatverandering. We streven ernaar die voetafdruk te verkleinen, en we boeken flinke vooruitgang. Maar er moet nog veel gebeuren.

Ons datacenter in Maiden (North Carolina) wordt gevoed door het grootste zonnepanelenpark in privébezit in de VS.

Waarom meten we onze CO2-voetafdruk op deze manier?

We willen onze invloed op het milieu op een strenge manier in kaart brengen. Voor zover wij weten is er zelfs geen enkel ander bedrijf binnen de sector dat de CO2-emissies zo grondig meet en controleert, en er zo veel over publiceert. En we rapporteren niet alleen over de voetafdruk van onze vestigingen maar ook over die van de volledige toeleveringsketen. Daarbij gebruiken we geen algemene gestandaardiseerde meetmodellen. We maken gebruik van een uitgebreide levenscyclusanalyse waarin de CO2-voetafdruk gedurende de volledige levensduur van onze producten wordt gemeten, zodat alles tot in detail wordt verantwoord. Daarbij tellen we onder andere de uitstoot tijdens de fabricage, het transport, het gebruik en de recycling van onze producten bij elkaar op, plus alle uitstoot van onze gebouwen. En terwijl we continu werken aan verbetering, rapporteren we ook ononderbroken – ook als de cijfers niet zo gunstig zijn als we eigenlijk gewild hadden.

Onze CO2-voetafdruk over 2013: 33.800.000 ton broeikasgassen

Hoe onze CO2-voetafdruk ons denken beïnvloedt.

We zijn altijd op zoek naar betere manieren om de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van producten te analyseren. En als onze onderzoeken een materiaal, proces of systeem blootleggen dat onze CO2-voetafdruk sterk nadelig beïnvloedt, nemen we het ontwerp van het product, het proces of de vestiging opnieuw onder de loep. Zo gebruikten we voorheen bijvoorbeeld gestandaardiseerde methoden om de emissies bij de verwerking van aluminium te verantwoorden. Maar aangezien we dit materiaal in zo veel producten gebruiken, besloten we een uitgebreid onderzoek in te stellen naar onze aluminiumleveranciers. Uit dat onderzoek bleek dat de uitstoot die vrijkomt bij de fabricage van onze aluminium behuizingen bijna vier keer hoger was dan we dachten, zodat we de gegevens voor onze levenscyclusanalyse van 2013 hebben moeten aanpassen om nauwkeuriger verslag te kunnen doen. Het gevolg is dat in ons rapport over 2013 de uitstoot van broeikasgassen 9 procent hoger is dan de uitstoot die we voor 2012 hebben gerapporteerd. Deze stijging komt doordat we eerder van te lage uitstootwaarden waren uitgegaan en niet doordat de uitstoot zelf is toegenomen. Toen we de gegevens van 2012 volgens de nieuwe methodiek herberekenden, bleek onze uitstoot van broeikasgassen in 2013 eigenlijk zelfs 3 procent lager te zijn dan in het jaar ervoor. We willen onze uitstoot van broeikasgassen blijven verlagen en gaan door met onze levenscyclusanalyse om die verandering aan te sturen.

Gebouwen

Een energiezuinig gebouw is goed, maar een volledig klimaatneutraal gebouw is beter.

Het is ons doel alle kantoorgebouwen, winkels en datacenters van Apple volledig te voorzien van energie uit hernieuwbare bronnen: zon, wind, kleinschalige waterkracht en aardwarmte (energie uit de aardbodem). We ontwerpen nieuwe gebouwen en passen bestaande gebouwen aan zodat ze zo weinig mogelijk elektriciteit verbruiken. Bovendien investeren we in onze eigen energieproductie op locatie en gaan we betrekkingen aan met leveranciers van groene stroom. Sinds 2013 hebben we al 73 procent van de totale energiebehoefte van onze vestigingen omgezet naar klimaatneutrale bronnen – 86 procent voor onze bedrijfsgebouwen en 100 procent voor onze datacenters. En dit jaar gebruiken al meer dan 140 van onze Amerikaanse winkels hernieuwbare energie.

Bij de energie-initiatieven in onze gebouwen in Cupertino is genoeg energie bespaard om 1200 huishoudens per jaar van energie te voorzien.

Toen we een datacenter wilden opzetten dat volledig van energie uit klimaatneutrale bronnen moest worden voorzien, werd ons verteld dat dat onmogelijk is. Maar het is toch gelukt.

Al onze datacenters draaien volledig op klimaatneutrale energie. Het resultaat is dat er totaal geen uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt, en dat willen we zo houden. De klimaatneutrale energie wordt opgewekt met zonne-energie, windenergie en aardwarmte. Deze hernieuwbare energie is afkomstig uit eigen en lokale bronnen. De datacenters zijn verantwoordelijk voor voorzieningen als Siri, iTunes, de App Store, Kaarten en iMessage. Dus telkens als er een nummer in iTunes wordt gedownload, een app uit de Mac App Store wordt geïnstalleerd of een boek in iBooks wordt gedownload, wordt de energie die Apple gebruikt, geleverd door de natuur. En aangezien er geen sprake is van fysieke materialen voor de fabricage, de verpakking of het transport, gaat de energiebesparing verder dan de datacenters zelf.

Maiden, North Carolina

Ons complex in Maiden, dat volledig vanuit het oogpunt van energiezuinigheid is ontworpen, heeft van de Amerikaanse Green Building Council het felbegeerde LEED Platinum-keurmerk gekregen. Het is het eerste datacenter van deze omvang dat op zo’n hoog LEED-keurmerk mag bogen. Elke dag wordt tussen de 60 en 100 procent van de hernieuwbare energie die door het datacenter wordt gebruikt, ter plaatse gegenereerd door biogascentrales en twee zonnepanelensystemen van 20 megawatt – de grootste installatie voor hernieuwbare energie in de VS. Eventuele resterende energie die we nodig hebben, wordt volledig uit klimaatneutrale bronnen afgenomen. Het datacenter in Maiden genereert op locatie 167 miljoen kilowattuur aan hernieuwbare energie per jaar – voldoende om het equivalent van 13.837 huishoudens van energie te voorzien.1

Prineville, Oregon

Ons nieuwste datacenter in Prineville wordt net zo milieuvriendelijk als het datacenter in Maiden. We bouwen een microwaterkrachtsysteem dat de kracht benut van water dat door lokale irrigatiekanalen stroomt. Als het systeem eind 2014 gereed is, zal het voorzien in het merendeel van de energiebehoeften van het datacenter. In de staat Oregon is het mogelijk klimaatneutrale energie in te kopen tegen groothandelsprijzen via een zogenaamd Direct Access-programma. Zo kunnen we direct voldoende windenergie afnemen voor het hele datacenter totdat we zelf in onze energiebehoeften kunnen voorzien.

Reno, Nevada

Ons nieuwste datacenter in Reno volgt het voorbeeld van de volledig klimaatneutrale energiecentrales in Maiden en Prineville. We werken samen met het lokale nutsbedrijf aan de ontwikkeling van een zonnepanelensysteem van 18 tot 20 megawatt, met gebruikmaking van een nieuw type PV-paneel met gebogen spiegels waarmee zonlicht geconcentreerd wordt. Het zonnepanelensysteem is naar verwachting begin 2015 operationeel en heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 43 kilowattuur aan schone, duurzame energie. Tot dan draait het datacenter op hernieuwbare aardwarmte-energie die van een lokaal nutsbedrijf wordt afgenomen.

Newark, Californië

Net als de complexen in Maiden, Prineville en Reno wordt ons datacenter in Newark voor 100 procent voorzien van hernieuwbare energie. Deze mijlpaal is gepasseerd in januari 2013: op dat moment begonnen we het datacenter te voorzien van groene stroom uit windkrachtcentrales in Californië. Deze energie wordt rechtstreeks afgenomen van de groothandelsmarkt, via het Direct Access-programma in Californië.

Onze colocatie-oplossingen

Het overgrote deel van onze onlinediensten wordt geleverd door onze datacenters in Maiden, Prineville, Reno en Newark. Voor extra capaciteit maken we gebruik van colocatie. Hoewel Apple geen eigenaar is van deze gedeelde faciliteiten en slechts een deel van de totale capaciteit ervan gebruikt, nemen we ze wel op in onze doelen voor hernieuwbare energie. En we werken met aanbieders samen om te kunnen garanderen dat onze eigen energiebelasting zo schoon mogelijk is. Sinds begin 2013 is meer dan 70 procent van de voeding voor colocatieruimte afkomstig uit klimaatneutrale bronnen – en we rusten niet tot we bij 100 procent zijn aangekomen.

Onze nieuwe thuisbasis wordt van top tot teen groen.

Net als bij alles wat we maken, verleggen we ook bij het nieuwe hoofdkantoor van Apple in Cupertino de grenzen van de technologie. Het wordt het meest energiezuinige gebouw in zijn soort. Het hoofdkantoor wordt voor 100 procent voorzien van energie uit hernieuwbare bronnen. Hierbij gaan we verder dan respect voor het milieu – we gaan er een samenwerkingsverband mee aan. De lucht kan vrijelijk stromen tussen de binnen- en buitenkant van het gebouw, zodat er gedurende 75 procent van het jaar een natuurlijke ventilatie ontstaat. En het zonlicht voedt een van de grootste installaties ter wereld voor zonne-energie op een bedrijfslocatie.

Het gebouw zelf is nog maar het begin. Bijna 80 procent van het terrein wordt open ruimte met daarop meer dan 7000 bomen – waaronder 6000 nieuw geplante schaduw- en fruitbomen. Om het watergebruik tot een minimum te beperken worden er planten gebruikt die goed tegen de droogte kunnen.

Ook de routes van en naar het hoofdkantoor worden groener. We breiden ons bestaande forenzenprogramma uit met 20 procent. Dat betekent dat meer dan een derde van de bijna 15.000 werknemers in Cupertino van en naar het nieuwe gebouw kan reizen met onze bussen op biogas, openbaar vervoer, fietsen of gedeelde auto’s – of gewoon kunnen gaan wandelen. Voor automobilisten hebben we meer dan 300 laadpunten voor elektrische auto’s.

Bij elk aspect van het ontwerp van het nieuwe hoofdkantoor is rekening gehouden met de normen van LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), een internationaal erkend beoordelingssysteem voor klimaatneutraal bouwen van de Amerikaanse Green Building Council. Als Apple Campus 2 voltooid is, is het een constante herinnering aan onze inzet voor duurzaamheid – en een goed voorbeeld van wat elk bedrijfsgebouw kan worden.

Productverbruik

Ingebouwde zuinigheid.

Het dagelijkse energieverbruik van onze producten vormt een groot deel van onze CO2-voetafdruk. We bekijken dan ook drie manieren om het energieverbruik van een product te verlagen: efficiëntere middelen om elektriciteit van stopcontact naar apparaat te krijgen, efficiëntere hardware en slimmere software voor energiebeheer.

Omdat we zowel de hardware als de software voor onze producten ontwerpen, kunnen we die technologische kennis combineren om het stroomverbruik terug te dringen. OS X, het besturingssysteem voor de Mac, grijpt elke gelegenheid om energie te besparen aan. Als je niet hard aan het werk bent op je Mac, worden de harde schijven in de sluimerstand gezet en draaien de processors in een superlage energiestand. En als je wel druk bent, gebruikt OS X minder energie voor programma’s die geopend maar niet zichtbaar zijn, worden geanimeerde plugins op websites gepauzeerd tot je op OK klikt, en kan de processor zelfs sluimeren tussen toetsaanslagen in. Deze besparingen lijken misschien minimaal, maar als je bedenkt hoeveel Apple computers er op aarde zijn, wordt het resultaat gigantisch.

Veel van de zaken die vroeger op een computer werden gedaan, worden nu op een iPad of iPhone gedaan. Aangezien deze apparaatjes veel minder materiaal en energie vragen, is hun CO2-voetafdruk ook kleiner dan die van een computer. En nu de apparaten steeds geavanceerder worden, wordt die voetafdruk nog kleiner – de A7-chip is bijvoorbeeld twee keer zo snel als de A6 maar toch gaat de batterij nog steeds tot 10 uur lang mee. Dus je krijgt betere prestaties maar verbruikt niet meer energie.

Sinds 2008 hebben we het totale gemiddelde energieverbruik door Apple producten met 57 procent verlaagd en daarnaast een deel van onze broeikasgasemissies omlaag gebracht. Dus zelfs nu we sneller groeien dan de rest van de branche, doen we dat met producten die een stuk vriendelijker zijn voor het milieu.

De ENERGY STAR-normen zijn nog maar het begin.

Elk Apple product voldoet ruimschoots aan de strenge richtlijnen voor energiezuinigheid van EPA, het Amerikaanse milieubureau. Dit geldt voor geen enkel ander bedrijf in deze branche. We gaan zelfs nog veel verder – we hebben notebooks die tot 3,8 keer zuiniger zijn dan de ENERGY STAR-specificatie, en desktopcomputers die tot 4,2 keer zuiniger zijn.7

De EPEAT Gold-standaard.

Met het EPEAT-beoordelingssysteem (Electronic Product Environmental Assessment Tool) kunnen consumenten zien wat de invloed van een product op het milieu is. Elk product krijgt de beoordeling ‘Gold’, ‘Silver’ of ‘Bronze’, afhankelijk van de efficiëntie en duurzaamheid. Elke notebook, elke computer en elk beeldscherm van Apple heeft de beoordeling ‘Gold’ gekregen, oftewel de hoogst mogelijke beoordeling.

Bekijk de gedetailleerde milieurapportages voor elk product dat we maken

Vervoer

Slimmer verpakken is slimmer vervoeren.

2007
2013
Doordat de iPhone-verpakkingen tussen 2007 en 2013 maar liefst 26 procent kleiner zijn geworden, kunnen er nu per luchtvrachtcontainer tot 60 procent meer iPhone 5s-eenheden worden vervoerd. Voor elke 416.667 eenheden die we verzenden, is dan ook één 747-vlucht minder nodig.

Dus door dunnere, lichtere en materiaalzuinige producten te maken wordt de CO2-voetafdruk kleiner en wordt bespaard op grondstoffen, maar wordt ook de hoeveelheid broeikasgassen tijdens transport verlaagd. We verzenden steeds meer producten per vlucht, en bij elkaar opgeteld is de besparing enorm. Niet alleen de verpakking van de iPhone 5s is opnieuw ontworpen – 41 procent kleiner dan die van de oorspronkelijke iPhone – ook de verpakking van de iMac is aangepakt. Door de afgeschuinde verpakking kunnen er gemakkelijk meer iMac-dozen op één pallet. Zo kunnen er meer producten per keer worden verzonden, met minder uitstoot tot gevolg.

Recycling

Lokaal recyclen.

Al het elektronische afval dat we wereldwijd inzamelen, wordt verwerkt in de regio waar het wordt ingezameld. Er wordt niets verscheept om elders te worden verwerkt. Ook het overgrote deel van de recycling vindt regionaal plaats, zodat de broeikasgassen die gepaard gaan met transport beperkt blijven. We werken momenteel samen met 153 partners over heel de wereld, die jaarlijks streng worden gecontroleerd op onderwerpen als gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor werknemers, naleving van milieu-eisen, naspeurbaarheid van materialen, maatschappelijke verantwoordelijkheid en andere afspraken met Apple.
Meer informatie over onze inspanningen op het gebied van recycling

Om het aandeel van recycling op onze CO2-voetafdruk te helpen verlagen, verwerken we materialen in de regio waar ze verzameld worden.