Klimaatverandering

We gaan geen discussie aan over klimaatverandering. We willen er iets aan doen.

Onze zonnecentrale in Yerington (Nevada) genereert tot 20 megawatt aan duurzame energie voor ons datacenter in Reno.

Het ontwerpen, assembleren en verzenden van honderden miljoenen producten wereldwijd vraagt een enorme hoeveelheid energie. Deze energie vormt onze CO2-voetafdruk: ons aandeel in het probleem van de klimaatverandering. De impact van zaken waar we direct invloed op hebben zoals kantoren, Apple Stores en producten is aanmerkelijk afgenomen. Toch is er nog veel werk te verzetten om onze CO2-voetafdruk in de toeleveringsketen verder te verminderen. En het is onze verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen.

Onze CO2-voetafdruk over 2014

0ton broeikasgassen
 • 0,4mln
  Gebouwen*
 • 7,0mln
  Gebruik van het product
 • 1,6mln
  Vervoer
 • 0,5mln
  Recyclage
 • 24,8mln
  Fabricage
Klimaatverandering gaat ons allemaal aan. We hebben onze fabrieken al grondig aangepakt, en nu gaan we verder met de wereldwijde toeleveringsketen.
Lisa JacksonVice President Environmental Initiatives van Applebij onze zonnecentrale in Maiden (North Carolina).

Hoe onze CO2-voetafdruk ons denken beïnvloedt.

We zijn altijd op zoek naar betere manieren om de uitstoot van broeikasgassen gedurende de levenscyclus van producten te analyseren. En als onze onderzoeken een materiaal, proces of systeem blootleggen dat onze CO2-voetafdruk sterk nadelig beïnvloedt, nemen we het ontwerp van het product, het proces of de vestiging opnieuw onder de loep.

Een aanzienlijke factor bij de toename van onze algehele CO2-voetafdruk tussen 2013 en 2014 is dat we simpelweg meer producten dan ooit hebben verkocht – vooral iPhone, MacBook Pro en MacBook Air. Maar hoewel de productie toeneemt, neemt de hoeveelheid CO2 die daarmee gepaard gaat juist af. De CO2-uitstoot is ten opzichte van de inkomsten sinds 2008 steeds verder afgenomen.

Van 2013 tot 2014 is de uitstoot bij het gebruik van de producten met 7 procent afgenomen, als gevolg van de verbeterde energiezuinigheid van onze producten. In dezelfde periode was er een toename van 5 procent in uitstoot bij fabricage, die werd toegeschreven aan de productievereisten voor een verhoogde geheugen- en opslagcapaciteit van onze iOS-devices en notebooks.

Uit onze gegevens blijkt dat de CO2-voetafdruk van onze fabricageprocessen het overgrote deel vormt van onze invloed op klimaatverandering. We onderzoeken de toeleveringsketen ieder jaar nog grondiger, waarbij we continu inefficiënte werkwijzen analyseren en nieuwe manieren bedenken om onze toeleveranciers te helpen de aarde minder te belasten. We geven zelf het goede voorbeeld door in onze eigen fabrieken schone, duurzame energie te gebruiken. We zijn nog maar net begonnen onze toeleveranciers te helpen dit ook te doen, maar we boeken al flinke voortgang. En we doen ons best om de invloed van onze fabricageprocessen op het milieu verder te beperken.

De Apple Store aan Fifth Avenue (New York) is een van de 265 Apple Stores in de VS die volledig klimaatneutraal zijn.
Windturbines in Texas genereren duurzame energie voor Flextronics, de toeleverancier die onze Mac Pro fabriceert.

Ingebouwde zuinigheid.

Het dagelijkse energieverbruik van onze producten vormt een groot deel van onze CO2-voetafdruk. We bekijken dan ook drie manieren om het energieverbruik van een product te verlagen: efficiëntere middelen om elektriciteit uit het stopcontact naar het apparaat te krijgen, efficiëntere hardware en slimmere software voor energiebeheer.