[an error occurred while processing this directive]

Apple en het milieu

Al onze gebouwen voorzien van schone, duurzame energie.

Onze bedrijfsgebouwen en de datacenters die de onlinediensten voor onze klanten verzorgen, zijn aanzienlijk minder belastend voor het milieu geworden. En we investeren ononderbroken in manieren om tot volledig hernieuwbare energie te komen en onze ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen.

Onze inzet voor volledig klimaatneutrale energie.

Ons doel is elk Apple gebouw te voorzien van energie uit duurzame bronnen: zon, wind, waterkracht en aardwarmte. Dus investeren we in onze eigen energieproductie op locatie, gaan we betrekkingen aan met leveranciers van groene stroom en verminderen we onze energiebehoefte – zelfs met een toenemend aantal werknemers.

Onze investeringen zijn niet zonder resultaat. Al onze datacenters, de gebouwen in Austin, Elk Grove, Cork en München, en ons hoofdkantoor aan de Infinite Loop in Cupertino (Californië) draaien voor 100 procent op klimaatneutrale energie. Voor alle andere Apple gebouwen wereldwijd hebben we inmiddels de 75 procent gehaald – en we verwachten dat dit percentage verder stijgt naarmate er meer hernieuwbare energie voorhanden komt. Natuurlijk rusten we niet voordat alle Apple gebouwen volledig klimaatneutraal zijn.

Digitale downloads en ecologische verantwoordelijkheid.

De datacenters van Apple zorgen ervoor dat je apparaten worden voorzien van een scala aan informatie en materialen: van muziek en apps tot iMessages. Als je een nummer downloadt uit iTunes, een boek koopt in de iBookstore of een app installeert uit de Mac App Store, hoeven er geen fysieke materialen te worden vervaardigd, verpakt en vervoerd. De datacenters van Apple die verantwoordelijk zijn voor deze digitale downloads behoren tot de meest energiezuinige faciliteiten ter wereld, en draaien volledig op klimaatneutrale energie uit eigen en lokale bronnen.

De datacenters van Apple zijn verantwoordelijk voor voorzieningen zoals iTunes, de App Store en Kaarten.

Maiden, North Carolina

Ons datacenter in Maiden, North Carolina (VS), is een uitstekend voorbeeld van onze benadering van duurzaam ondernemen. Dit complex, dat volledig vanuit het oogpunt van energiezuinigheid is ontworpen, heeft van de Amerikaanse Green Building Council het LEED Platinum-keurmerk gekregen. Het is het enige datacenter van deze omvang dat op zo'n hoog LEED-keurmerk mag bogen.

Op het terrein rond het datacenter hebben we in 2012 de aanleg van een PV-systeem voltooid – in de VS het grootste zonnepanelensysteem in privébezit. Deze installatie van 20 megawatt op een oppervlakte van 40 hectare levert per jaar 42 miljoen kilowattuur (kWh) aan schone, koolstofarme en klimaatneutrale stroom. Een paar kilometer verderop zijn we bezig met de bouw van een tweede PV-systeem met een capaciteit van 20 MW dat eind 2013 gereed moet zijn. Ook hebben we op locatie een 10-megawatt brandstofcelcentrale aangelegd die op biogas draait en die op jaarbasis meer dan 83 miljoen kWh aan continu beschikbare klimaatneutrale energie levert: de grootste brandstofcelcentrale in de VS die niet in handen is van een energiemaatschappij. Alle stroom die Apple op deze manier ter plekke opwekt (167 miljoen kWh), is voldoende om 17.600 huishoudens een jaar lang van elektriciteit te voorzien.* Deze energiebronnen zijn aangesloten op het plaatselijke elektriciteitsnet en vormen een vervanging voor minder schone vormen van elektriciteit die anders gebruikt zouden zijn. De milieuvoordelen die dit oplevert worden uitsluitend benut door Apple en vormen een aanvulling op plaatselijke regelgeving op het gebied van hernieuwbare energie.

Energiebronnen Maiden

Zonne-energie afkomstig van ons zonnepanelensysteem. Aanvullende energie uit lokaal biogas, opgeslagen in brandstofcellen.

Energiezuinige ontwerpelementen

  • Efficiëntere inzet van de koelcapaciteit door middel van een koelwateropslagsysteem: elke dag wordt 10.400 kWh aan stroomverbruik overgeheveld van piekuren naar daluren
  • Profiteren van de buitenlucht bij het koelproces. Dat wil zeggen dat langs het water een warmtewisselaar is geplaatst die 's nachts en op koude dagen in bedrijf is. Hierdoor (en door de koelwateropslag) hoeven de koelers minder dan 25 procent van de tijd aan te staan
  • De koudeluchtdistributie wordt uiterst precies geregeld, namelijk door de snelheid van de ventilatoren continu zo aan te passen dat de servers precies die koeling krijgen die ze nodig hebben
  • De stroom wordt bij hogere voltages gedistribueerd, waardoor het verlies wordt beperkt
  • Witte daken die het zonlicht optimaal weerkaatsen
  • Zuinige ledlampen die op bewegingssensoren werken
  • Realtime-energiebeheer en -analyse
  • Bij de bouw was 14 procent van het gebruikte materiaal gerecycled, werd 93 procent van het bouwafval gescheiden afgevoerd en werd 41 procent van de materialen binnen een straal van 800 km aangevoerd

Prineville, Oregon

Ons nieuwste datacenter wordt in Prineville gebouwd en wordt net zo milieuvriendelijk als het datacenter in Maiden. In de staat Oregon is het mogelijk klimaatneutrale energie in te kopen tegen groothandelsprijzen via een zogenaamd 'Direct Access'-programma. Apple maakt gebruik van dit programma om af te zien van het standaardgebruik van het elektriciteitsnet en direct toegang te krijgen tot lokale duurzame energiebronnen, waaronder wind-, hydro-elektrische en geothermische energie. In Prineville zijn er voldoende lokale leveranciers van hernieuwbare energie om het hele complex van stroom te voorzien. We werken samen met twee lokale nutsbedrijven en andere aanbieders voor zowel het opwekken van klimaatneutrale energie door Apple zelf als de investering in en aankoop van andere hernieuwbare energie.

Energiebronnen Prineville

Lokale bronnen van hernieuwbare energie: wind, waterkracht en aardwarmte.

Newark, Californië

Net als de complexen in Maiden en Prineville wordt ons datacenter in Newark voor 100 procent voorzien van hernieuwbare energie. Deze mijlpaal is gepasseerd in januari 2013: op dat moment begonnen we het datacenter te voorzien van groene stroom uit windkrachtcentrales. Deze energie wordt direct afgenomen van de groothandelsmarkt, via het Direct Access-programma in Californië.

Energiebronnen Newark

100% schone en hernieuwbare energie, primair afkomstig van windenergie.

Reno, Nevada

Dankzij de ervaring die we hebben opgedaan in Maiden, Prineville en Newark, kunnen we garanderen dat ons volgende datacenter in Reno, Nevada (VS), aan dezelfde hoge standaarden voldoet op het gebied van ecologische verantwoordelijkheid. In Reno maken we optimaal gebruik van de omstandigheden: de natuurlijk aanwezige zonnestraling en aardwarmte in Nevada leveren alle bronnen die we nodig hebben om ons gehele datacenter van energie te voorzien.

Energiebronnen Reno

100% hernieuwbare energie, gegenereerd door lokale zonnepanelen en aardwarmte.

Ons streven naar hernieuwbare energie.

Klimaatneutrale energie binnen Apple.

Datacenters vormen maar een onderdeel van het groene-energieverhaal bij Apple. We investeren in plannen om volledige klimaatneutraliteit binnen Apple te realiseren: volledig hernieuwbare energie en totaal geen uitstoot van onze gebouwen wereldwijd. Zo hebben we in ons hoofdkantoor in Cupertino een brandstofcelcentrale op biogas in gebruik genomen en op twee bouwlocaties PV-panelen op de daken aangebracht. Ook hebben we het energieverbruik met meer dan 30 procent verlaagd – op een moment dat de personeelsbezetting met meer dan 12 procent was toegenomen. Het resultaat van onze inspanningen is dat het aandeel hernieuwbare energie binnen Apple is toegenomen van 35 procent in 2010 tot 75 procent eind 2012.

Onze uitgangspunten.

Bij ons streven naar hernieuwbare energie voor onze gebouwen wereldwijd volgen we drie principes. Allereerst willen we er zeker van zijn dat alle schone en hernieuwbare energie die we genereren een aanvulling vormt op de al aanwezige plaatselijke regelgeving. Ten tweede willen we minder schone vormen van energie vervangen door schone energie die een duidelijk verschil maakt voor de gemeenschappen waarmee we zaken doen. En ten derde zorgen we voor strikte metingen en rapportage van ons energieverbruik om zo dubbele metingen te voorkomen – oftewel om te garanderen dat deze hernieuwbare bronnen uitsluitend door Apple zijn gebruikt. Waar mogelijk gebruiken we dezelfde volgsystemen voor hernieuwbare energie die door energiebedrijven worden gebruikt om aan te tonen dat de afspraken op het gebied van groene energie worden nageleefd.

Download voor meer informatie onze Rapportage voor gebouwen (pdf, Engelstalig)