Milieurapportages

Prestaties meten. Product na product.

De fabricage, het gebruik en de recyclage van onze producten vormen het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen. Daarom letten we er bij het ontwerp van onze producten op hoe we de milieuprestaties kunnen verbeteren. Dit leggen we vast in uitgebreide milieurapportages.

Elk Apple product krijgt een beoordeling in vier categorieën:

Klimaatve­randering

Hoeveel draagt elke fase van de levens­cyclus van een product bij aan de totale CO2-voetafdruk?

Stoffen met een gebruiksbeperking

Welke giftige stoffen worden niet gebruikt in of tijdens het maken van het product?

Stroomverbruik

Hoe energiezuinig is het product als het is ingeschakeld, uitgeschakeld of in de sluimerstand staat?

Materiaalgebruik

Een proportioneel overzicht van de materialen die in het product worden gebruikt.

Milieurapportages voor producten

iPhone

iPhone 6s

PDF

iPhone 6s Plus

PDF

iPhone 6 Plus

PDF

iPhone 6

PDF

iPhone 5s

PDF

iPad

iPad Pro

PDF

iPad Air 2

PDF

iPad Air

PDF

iPad mini 4

PDF

iPad mini 2

PDF

Watch

Apple Watch

PDF

Notebooks

MacBook

PDF

11-inch MacBook Air

PDF

13-inch MacBook Air

PDF

13-inch MacBook Promet Retina-display

PDF

15-inch MacBook Promet Retina-display

PDF

13-inch MacBook Pro

PDF

Desktops

21,5-inch iMac

PDF

27-inch iMac

PDF

Mac Pro

PDF

Mac mini

PDF

Beeldschermen

Apple Thunderbolt Display

PDF

iPod

32-GB/64-GB iPod touch

PDF

iPod nano

PDF

iPod shuffle

PDF

AirPort

AirPort Extreme

PDF

AirPort Time Capsule

PDF

AirPort Express

PDF

Apple TV

Apple TV (4e generatie)

PDF

Apple TV (3e generatie)

PDF

Meer Apple milieurapportages en sites

Environmental Responsibility Report

Dit rapport uit 2015 (voorheen het Facilities Environmental Footprint Report) geeft een overzicht van de milieubelasting van de gebouwen van Apple, inclusief de Apple Stores. Ook wordt aandacht besteed aan de maatregelen die Apple neemt om het stroom- en waterverbruik en de afvalproductie te verminderen.

Lees het rapport (pdf)

Specificatie voor gereglementeerde stoffen

Apple verplicht leveranciers zich te houden aan de strenge eisen van onze specificatie voor gereglementeerde stoffen.

Lees de vereisten (pdf)

Controle van de uitstoot van Apple vestigingen

De uitstoot van de Apple vestigingen wordt gecontroleerd door Bureau Veritas (BV), wereldwijd leider in testen, inspecties en certificering. BV heeft verklaard dat de informatie over broeikasgasemissies in het Environmental Responsibility Report van Apple correct en betrouwbaar is.

Bekijk het certificaat van
Bureau Veritas (pdf)

Vooruitgang op milieugebied

Al meer dan 20 jaar werkt Apple aan manieren om de impact van het bedrijf en de producten op het milieu tot een minimum te beperken. Bekijk de meest recente mijlpalen en lees een overzicht van onze vooruitgang in de loop van de jaren, zoals het weren van giftige stoffen, verbeterde energiezuinigheid en de prestaties van ons recyclageprogramma.

Ga naar de pagina Vooruitgang op milieugebied

Recyclage

Apple verzorgt recyclagediensten, of neemt daaraan deel, in 99 procent van de landen waar onze producten worden verkocht. Ga naar onze recyclagewebsite voor een verantwoorde recyclage van je oude computer, beeldscherm, iPod en mobiele telefoon.

Ga naar de Apple recyclagewebsite

Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Apple streeft ernaar om overal waar onze producten worden gemaakt de hoogste standaarden op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid te garanderen. Op onze website over verantwoordelijkheid van toeleveranciers vind je informatie over onze gedragscode voor toeleveranciers en de resultaten van recente controles.

Ga naar de website over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers