Apple en het milieu

Milieuprestaties per product.

De fabricage, het gebruik en de recycling van onze producten vormen het grootste aandeel in de totale uitstoot van broeikasgassen door Apple. Daarom letten we er bij het ontwerp van onze producten op hoe we de milieuprestaties kunnen verbeteren. Deze prestaties worden vastgelegd in milieurapportages. De rapportages bieden gedetailleerde informatie over de prestaties van elk Apple product in de volgende categorieën:

 • Klimaatverandering

  Hoeveel draagt elke fase van de levenscyclus van een product bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen?

 • Stoffen waarvoor een gebruiksbeperking geldt

  Welke giftige stoffen bevat het product niet?

 • Stroomverbruik

  Hoe energiezuinig is het product als het is ingeschakeld, uitgeschakeld of in de sluimerstand staat?

 • Materiaalgebruik

  Waar is het product precies van gemaakt?

 • Recycling

  Wat gebeurt er aan het einde van de levensduur van een product en in hoeverre draagt dat bij aan de milieubelasting van dat product?

Milieurapportages voor producten

Klik op de onderstaande koppelingen om milieurapportages te bekijken voor alle Apple producten die momenteel leverbaar zijn. Voor oudere Apple producten ga je naar het archief.