We werken aan het uitbannen van giftige stoffen uit onze producten en processen.

We zijn koploper binnen de branche als het gaat om verminderen of uitbannen van giftige stoffen zodat mens en milieu gezond blijven. We hebben een groot aantal schadelijke stoffen uit onze producten gebannen, en doen er alles aan om dat zo te houden. Onze leveranciers moeten zich houden aan onze Specificatie voor gereglementeerde stoffen. Deze is strenger dan de wettelijke minimumeisen.

Een werknemer in Shanghai inspecteert een MacBook Pro-beeldscherm.

Een product mag nooit schadelijk zijn voor je gezondheid. Of die van anderen.

Beter voor het milieu.

Dankzij goede productieprocessen en een verantwoord hergebruik verminderen we de giftige stoffen in onze toeleveringsketen. Zo blijven aarde, lucht en water vrij van vervuilende stoffen. We stellen zelf de norm om het gebruik van veel milieugevaarlijke stoffen uit te bannen, en we hopen dat anderen dat voorbeeld volgen.

Beter voor de gebruikers.

Uiteraard brengen onze klanten veel tijd door met onze producten. Door veel giftige stoffen tot een minimum te beperken of gewoonweg uit te bannen, garanderen wij dat elk product jaar in, jaar uit veilig kan worden gebruikt. Onze netsnoeren bevatten geen pvc en ftalaten. Onze aanraakschermen zijn van arseenvrij glas. En onze hoesjes en behuizingen bevatten geen broomhoudende vlamvertragers. We zijn het enige bedrijf dat zoveel doet om te zorgen dat de producten zo weinig giftige stoffen bevatten.

Beter voor de makers.

Apple zet zich in voor veilige werkomstandigheden voor de mensen die onze producten maken. Veel giftige stoffen zijn niet alleen verboden in de producten zelf, maar ook tijdens het fabricageproces. En onze leveranciers weten hoe streng we hierin zijn. Onze Specificatie voor gereglementeerde stoffen vereist dat zij de regels naleven en dat controles door derden worden uitgevoerd.

We willen onze werknemers beschermen tegen giftige stoffen.

De meest schadelijke stoffen.

Kwik

Geweerd uit onze beeldschermen sinds 2009.

Lood

Voorheen gebruikt in beeldschermglas en soldeer. Geleidelijke afschaffing afgerond in 2006.

Arseen

Van oudsher gebruikt voor helderheid van glas. Sinds 2008 is ons beeldschermglas arseenvrij.

Pvc

Nog altijd grootschalig gebruikt door andere bedrijven in computers, kabels en netsnoeren. Wij zijn in 1995 begonnen met de geleidelijke afschaffing van pvc (polyvinylchloride).*

Bfr’s

Broomhoudende vlamvertragers (bfr’s) zijn giftige verbindingen die aan kunststof behuizingen, printplaten en connectoren worden toegevoegd. Geweerd uit onze producten sinds 2008.

Ftalaten

Een groep chemicaliën die bekend staan als endocriene disruptoren, gebruikt als weekmaker voor plastics in kabels en netsnoeren. Definitief uitgebannen uit kabels en netsnoeren in 2013.*

We ontwerpen onze producten met milieuvriendelijker materialen.

Wie milieuvriendelijke producten wil maken, moet ook nadenken over de impact op het milieu van het materiaal dat daarvoor wordt gebruikt. Of het nu gaat om glas, plastic en metaal in onze producten of papier en inkt in het verpakkingsmateriaal: we zijn ons ervan bewust hoe die materialen van invloed zijn op onze producten en op het milieu. We blijven koploper binnen de branche in het verminderen of uitbannen van milieubelastende stoffen en we streven er continu naar onze producten zo schoon en veilig mogelijk te maken.

We controleren zelf op giftige stoffen.

We werken nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat onze producten vrij zijn van de door ons aangegeven schadelijke stoffen. En we doen er alles aan om dit te controleren. Sterker nog, dat is de missie van het milieutestlaboratorium dat we in ons hoofdkantoor in Cupertino hebben opgezet. Hier onderwerpen we de onderdelen van onze producten aan een grondige analyse – inclusief röntgenfluorescentiespectrometrie en ionenchromatografie – zodat we letterlijk kunnen zien hoe de boel in elkaar steekt.

Ionenchromatografie is slechts een van de vele methoden van ons milieutestlaboratorium om de veiligheid van onze producten te testen.