Verantwoorde recycling door Apple.

Apparaten die door Apple worden gerecycled, worden uit elkaar gehaald en belangrijke onderdelen die opnieuw kunnen worden gebruikt, worden apart bewaard. Glas en metaal kunnen in nieuwe producten worden verwerkt, en het merendeel van het plastic kan worden verwerkt tot secundaire grondstof. Door materialen opnieuw te verwerken en onderdelen te hergebruiken, slaagt Apple er doorgaans in om 90% van het gewicht van het oorspronkelijke product te recyclen.

Al het elektronische afval dat via de vrijwillige programma’s wereldwijd wordt verzameld, wordt verwerkt in het land van inzameling. Onze recyclingbedrijven moeten voldoen aan alle relevante gezondheids- en veiligheidsvoorschriften, en gevangenisarbeid is niet toegestaan. Bovendien wordt gevaarlijk elektronisch afval door de recyclingbedrijven van Apple niet op vuilnisbelten gestort of in verbrandingsinstallaties verbrand.