iTunes U Support

iTunes U Course Manager

iTunes U Course Manager is een online hulpmiddel waarmee onderwijzers cursussen kunnen maken en verspreiden op iTunes U.