iPhoto. iMovie. GarageBand. Pages. Numbers. Keynote. Понякога най-добрите неща наистина са безплатни.

Шест мощни приложения за снимките, филмите, музиката, документите, таблиците
и презентациите ти. До едно са по-добри отвсякога. А вече са във всеки Mac.

Научи повече