Поддръжка на iPhone

Основни функции на iPhone

Настройка

Когато включите своя iPhone за първи път, помощникът за настройка ще ви преведе през въвеждането на информацията за акаунта или активирането на определени функции. Ако пропуснете настройката, можете да въвеждате данни по-късно или да правите промени по всяко време, като следвате стъпките, описани в следните статии:

Актуализиране, архивиране и възстановяване

Основни познания