Tipy a triky pro iPhone 4s

Fotografie

Fotoaparát v Ovládacím centru

Fotoaparát rychle otevřete přejetím nahoru na jakékoli obrazovce – včetně zamčené obrazovky – a klepnutím na ikonu fotoaparátu.

Panorama

Panoramatické fotky můžete snadno snímat zleva doprava i zprava doleva. Směr snímání změníte jednoduše klepnutím na šipku.

Rychle zaostřete a vyfoťte

Fotoaparát rychle zaostříte a záběr rovnou vyfotíte, když podržíte stisknuté tlačítko hlasitosti.

Fotofiltry

Použijte na jakýkoli záběr jeden z osmi fotofiltrů. Stačí filtr vybrat a jeho efekt uvidíte ještě před pořízením záběru. Nebo ho můžete použít dodatečně.

Obrázky na mapě

Prohlížejte si místa pořízení svých fotek na mapě klepnutím na hlavičku polohy pod Roky, Sbírkami nebo Okamžiky.

Gesta přejetí

Smažte zprávu v Mailu

Přes zprávy ve schránce, které chcete rychle smazat, jednoduše přejeďte zprava doleva.

Vraťte se v Mailu zpátky

Chcete-li se vrátit zpátky, přejeďte z okraje obrazovky zleva doprava.

Vyhledávání Spotlight

Vyhledávání Spotlight otevřete přejetím dolů kdekoli na ploše – třeba uprostřed. Potom zadejte, co potřebujete v zařízení rychle najít.

Zprávy

Časová razítka ve zprávách zobrazíte dotykem a tažením bublin zpráv doleva.

Počasí

Všechna sledovaná místa zobrazíte nad sebou sevřením prstů. Chcete-li změnit jejich pořadí, jednoduše je přetáhněte, kam chcete. A přejetím přes místo zprava doleva ho smažete.

FaceTime

Audiohovory FaceTime

Přes FaceTime teď můžete provádět i audiohovory bez obrazu. Na kartě kontaktu klepněte na ikonu telefonu v části FaceTime.

Mapy

Dojeďte nejrychlejší trasou

Jakmile v Mapách spadne na některé místo špendlík, navigaci na toto místo už spustíte téměř okamžitě. Stačí klepnout na tlačítko rychlé trasy vedle názvu místa.

Přibližte si místo ve Flyoveru

Klepnutím na ikonu 3D přepnete do zobrazení Flyover, ve kterém můžete vybraná města objevovat ze vzduchu. Na jejich dominanty můžete zoomovat a prohlížet si je ze všech stran.

Naklánějte a otáčejte pohled

Při prohlížení mapy můžete zobrazení naklánět a otáčet dvěma prsty. Názvy ulic a míst zůstanou v Mapách zobrazené, kam patří. Takže je všechno snadno čitelné a neztratíte se.

Sdílejte polohu špendlíku

Zapíchněte v Mapách špendlík na místo, které chcete sdílet. Potom na špendlík klepněte a klepněte na Sdílet. Polohu můžete sdílet přes AirDrop, Zprávy, Mail, Twitter a Facebook.

Kalendář

Nová zobrazení v Kalendáři

Prohlížejte si svůj kalendář jako seznam, den nebo měsíc. Celých pět dní zobrazíte, když si telefon natočíte na šířku.

Gesta přejetí

Klepnutím na název měsíce v levém rohu přejdete do zobrazení měsíce nebo roku. V zobrazení dne můžete přejetím pruhu týdne nahoře přeskočit na dny v dalším nebo předchozím týdnu.

Hledejte konkrétní události

Klepnutím na ikonu hledání zobrazíte seznam všech událostí v kalendáři.

Hudba

Vytvářejte si playlisty

V aplikaci Hudba klepněte na Seznamy, potom klepněte na Nový seznam a zadejte název. Teď klepnutím přidejte požadované skladby a videa. Můžete přidávat jednotlivé skladby, celá alba nebo všechny skladby určitého umělce.

Hudební horizont

Když při listování kolekcí hudby natočíte telefon horizontálně, zobrazí se mozaika obalů vašich desek. Můžete ji projíždět, svíráním a rozevíráním prstů zoomovat a klepnutím spustit přehrávání.

Mail

Vložte fotku nebo video

Když píšete e‑mail, podržte prst na požadovaném místě ve zprávě. Zobrazí se nabídka s možnostmi výběru a vložení. Klepněte na šipku a vyberte „Vložit fotografii/video“. V albu Fotoaparát, jiných albech nebo sdílených streamech si teď můžete vybrat fotku nebo video, které chcete k e‑mailu připojit.

Udržujte si ve schránce pořádek

Zprávy můžete mazat a přesouvat po několika. Klepněte ve schránce na tlačítko Upravit, vyberte zprávy, s nimiž chcete pracovat, a potom klepněte na Zahodit nebo Přesunout.

Vraťte se k rozepsanému konceptu

Podržením tlačítka pro vytvoření nové zprávy otevřete seznam uložených konceptů zpráv.

Safari

Jednotné přihlášení

Přihlaste se jednou v Nastaveních a budete moct tweetovat a aktualizovat svůj status na Facebooku rovnou ze Safari, Obrázků, Fotoaparátu a Map.

Organizujte si otevřené stránky v Safari

Zobrazené panely uspořádáte přetahováním. A zavřete je tak, že klepnete na křížek nebo jimi jednoduše přejedete mimo obrazovku.

Přidejte si webové stránky na plochu

Přístup na oblíbené webové stránky si usnadníte vytvořením jejich ikon na ploše. Otevřete si web a klepněte na tlačítko sdílení. Potom klepněte na tlačítko „Na plochu“.

AirPlay a bezdrát

Vysílejte živě přes AirPlay

Když máte iPhone připojený k Wi‑Fi síti, jeho obrazovku můžete přes AirPlay zrcadlení promítat na HD televizi připojené k Apple TV. Stačí přejetím po obrazovce nahoru zobrazit Ovládací centrum, klepnout na AirPlay a vybrat požadovanou televizi.

Tiskněte z iPhonu bezdrátově

AirPrint umožňuje z iPhonu snadno tisknout e‑maily a webové stránky na tiskárně, která AirPrint podporuje. E‑mail vytisknete klepnutím na ikonu odpovědi a výběrem možnosti Tisknout. Chcete-li vytisknout webovou stránku, klepněte na tlačítko sdílení a vyberte Tisknout. Tisknout můžete i fotky, dokumenty a další.

Zpřístupnění

Nechte si text přečíst

Text v Mailu, Safari, Zprávách nebo iBooks vám iPhone může přečíst. Stačí v Nastaveních > Obecné > Zpřístupnění zapnout volbu Přečíst výběr. Potom přejděte do aplikace, zvýrazněte text, který si chcete poslechnout, a klepněte na Číst.

Nastavte velikost písma

Pro všechny aplikace, které podporují dynamické písmo, si můžete nastavit pohodlně čitelnou velikost písma. Jednoduše v Nastaveních > Obecné > Zpřístupnění zapněte Větší písmo. Potom vyberte velikost písma, jaká vám vyhovuje.

Nechte se upozornit blikáním

Na příchozí hovory a textovky vás iPhone může upozorňovat i vizuálně. Stačí v Nastaveních > Obecné > Zpřístupnění zapnout Výstrahy bleskem LED.

Nechte si zobrazit skryté titulky

Skryté titulky ve filmech, které je obsahují, zapnete v Nastaveních > Obecné > Zpřístupnění. Můžete si dokonce přizpůsobit jejich velikost, použité písmo a barvu.

Smíchejte zvuk levého a pravého kanálu

Pokud na jednu stranu slyšíte hůř, můžete si do obou uší nechat přehrávat levý i pravý kanál zvuku. Stačí v Nastaveních > Obecné > Zpřístupnění zapnout Monofonní zvuk.

Nastavení

Vybalte emotikony

Nejrůznější smajlíky, zvířátka, tvary a další specialitky najdete na klávesnici emotikon. Přejděte do Nastavení > Obecné > Klávesnice > Přidat novou klávesnici a vyberte Emotikony. Teď při psaní stačí klepnout na tlačítko s glóbusem a vybrat smajlík podle nálady.

Tipy ke klávesnici

V Nastaveních > Obecné > Klávesnice můžete zapnout a vypnout funkce jako Auto velká písmena, Auto korektura a další.

Nerušit

V Nastaveních zapněte režim Nerušit, abyste umlčeli příchozí hovory a oznámení. Můžete povolit hovory od lidí v seznamu oblíbených, od určitých kontaktů nebo skupin kontaktů. Režim Nerušit můžete zapnout ručně nebo naplánovat dobu, kdy se má zapínat a vypínat automaticky.

Kompas

Vodováhu neboli sklonoměr zobrazíte přejetím v Kompasu doleva.

Najít iPhone

Když svůj iPhone ztratíte, aplikace Najít iPhone vám ho pomůže lokalizovat. Otevřete Nastavení > iCloud a zapněte funkci Najít iPhone.