iPad

Du kan ret nemt forlænge din iPads batterilevetid og batteritid. Det vigtigste er at undgå at opbevare den i solen eller i en varm bil (heller ikke i bagagerummet om sommeren). Varme er det, der forringer dit batteri allermest.

iPad virker bedst ved temperaturer mellem 0 og 35 °C

Tempereret zone til iPad. iPad er designet til at virke ved temperaturer fra 0 til 35 °C. Men den ideelle temperatur til opbevaring af iPad er ca. 22°.

Ord, du bør kende

“Batteritid” er det tidsrum, som iPad kan arbejde i, før batteriet skal oplades. “Batterilevetid” er det tidsrum, som batteriet fungerer i, før det skal udskiftes. Batteriets levetid er baseret på det antal opladninger/afladninger, som batteriet kan holde til og stadig bevare mere end 80 % af sin originale kapacitet.

Opdater til den nyeste software

Du skal altid sørge for, at iPad er opdateret med den nyeste software. Apples ingeniører kan nemlig have fundet på nye måder at optimere batteriets ydeevne på. Hvis du bruger iTunes 9.1 eller en nyere version, kan du opdatere iPad med den nyeste software. Sæt din iPad til computeren, og vælg derefter iPad på kildelisten. I Resume-vinduet skal du klikke på 'Søg efter opdateringer' for at se, om der findes en ny version af iPad-softwaren. Klik på 'Opdater' for at installere den nyeste version.

Optimér indstillingerne

Ved at justere en række iPad-indstillinger kan du minimere strømforbruget og forlænge batteritiden (inklusive skærmens lysstyrke). Her er nogle gode råd, der kan forlænge batteritiden.

 • Justér lysstyrken: Den bedste måde at forlænge iPads batteritid på er ved at justere skærmens lysstyrke. 'Automatisk lysstyrke' er slået til som standard på iPad. 'Automatisk lysstyrke' justerer lysstyrken på skærmen på iPad på basis af den omgivende belysning; nedsættelse af lysstyrken ved dårlig belysning er med til at forlænge batteritiden. Du kan selv justere lysstyrken; gå til Indstillinger > Lysstyrke og baggrund, og træk mærket til venstre for at sænke skærmens standardlysstyrke.
 • Hold styr på brugen af programmer, du har hentet: Når du bruger visse apps som f.eks. spil, der forhindrer, at lysstyrken på skærmen dæmpes, eller at skærmen slukkes, eller apps, der bruger lokalitetstjenester, kan batteritiden blive forringet.
 • Slå Wi-Fi fra: Hvis du ved, at du ikke skal bruge Wi-Fi, kan du slå det fra for at spare strøm. Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og indstil Wi-Fi til 'Fra'. Bemærk, at hvis du har en iPad med Wi-Fi + 3G og bruger den til at gå på nettet, kan du forlænge batteritiden ved at bruge Wi-Fi i stedet for mobildatanetværk.
 • Slå 3G fra (Wi-Fi + 3G-modellen): Hvis du bruger 3G-mobilnetværk, når der ikke er et Wi-Fi-netværk inden for rækkevidde, kan du holde forbindelsen ved lige, men det bruger mere strøm fra batteriet, især i områder med begrænset 3G-dækning. Du slår 3G fra ved på hjemmeskærmen at vælge Indstillinger > Mobil og slå Mobildata fra. Husk, at du nu ikke vil kunne sende og modtage data via et mobildatanetværk.
 • Brug Flyfunktion (Wi-Fi + 3G-modellen) i områder, hvor der er ringe eller ingen dækning: iPad prøver altid at opretholde forbindelsen med et Wi-Fi- eller 3G-datanetværk (Wi-Fi + 3G-modellen), så den bruger evt. mere strøm i områder med ringe eller ingen dækning. Hvis du slår Flyfunktion til, kan du forlænge batteritiden i disse områder. Du slår Flyfunktion til ved at vælge Indstillinger og indstille Flyfunktion til 'Til'.
 • Begræns brugen af lokalitetstjenester: Programmer, som bruger lokalitetstjenester aktivt, f.eks. Kort, kan forkorte batteritiden. Du slår lokalitetstjenester fra ved at vælge Indstillinger > Generelt > Lokalitetstjenester; du kan også nøjes med at bruge lokalitetstjenester, når det er nødvendigt.
 • Slå push-meddelelser fra: Nogle apps fra App Store bruger Apple Push Notification-tjenesten til at gøre dig opmærksom på nye data. De apps, som i vid udstrækning bruger push-meddelelser (f.eks. IM-programmer), kan forkorte batteritiden. Du slår push-meddelelser fra ved at vælge Indstillinger > Beskeder og indstille Beskeder til 'Fra'. Det forhindrer dig ikke i at modtage nye data, når appen åbnes. Indstillingen Meddelelser vises ikke, hvis der ikke er installeret nogen apps, som understøtter push-meddelelser.
 • Hent nye data knap så ofte: Apps som Mail kan indstilles til at hente data trådløst med bestemte intervaller. Jo oftere du henter mails eller anden data, jo hurtigere tømmes batteriet. Du henter nye data manuelt ved på hjemmeskærmen at vælge Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Hent nye data og trykke på Manuelt. Du øger intervallet for overførsel af data ved at vælge Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Hent nye data og trykke på Hver time. Bemærk, at denne indstilling er global og gælder for alle programmer, som ikke understøtter push-funktion.
 • Slå push-mail fra og hent data manuelt: Jo oftere der sendes og hentes mail eller andre data, jo hurtigere tømmes batteriet. Du kan slå push-funktionen fra og hente nye data manuelt ved at gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Hent nye data og slå Push fra. Sæt derefter Hent til Manuelt. Beskeder, der sendes til dine mailkonti med push-funktion, modtages nu på din iPad jævnfør denne indstilling og ikke automatisk, når de afsendes.
 • Søg automatisk på færre mailkonti: Du kan spare på strømmen ved at søge på færre mailkonti. Det kan du gøre ved at slå en mailkonto fra eller slette den. Du slår en konto fra ved at vælge Indstillinger > E‑post, kontakter, kalendere. Vælg derefter en mailkonto, og indstil Konto til 'Fra'. Du fjerner en konto ved at vælge Indstillinger > E‑post, kontakter, kalendere. Vælg derefter en mailkonto, og tryk på Slet konto.

Lås iPad

Det kan lyde overflødigt at nævne det, men sørg for at låse din iPad, når du ikke bruger den. Du låser iPad ved at trykke på Vågeblus til/fra-knappen. Du kan også indstille intervallet for automatisk lås, så iPad hurtigere går på vågeblus, når du ikke bruger den. Du indstiller Automatisk lås ved at vælge Indstillinger > Generelt > Automatisk lås og indstille et kortere interval, f.eks. 1 minut.

Brug iPad regelmæssigt

For at sikre, at batteriets status vises korrekt, skal du sørge for at gennemføre mindst én opladningscyklus om måneden (oplad batteriet 100 %, og tøm det derefter helt).

 1. Alle batteritider afhænger af netværkskonfiguration og mange andre faktorer; faktiske resultater kan variere. Genopladelige batterier kan kun oplades et vist antal gange og skal på et tidspunkt evt. udskiftes af en Apple Authorized Service Provider.
 2. Test udført af Apple i februar 2011 med testversioner af iPad 2-enheder og -software. Test omfattede fuldstændig afladning af batteriet under udførelse af følgende opgaver: videoafspilning, lydafspilning og surf på internettet via Wi-Fi eller 3G. Videoindhold var en film på 2 timer og 23 minutter købt i iTunes Store. Spillelisten indeholdt 358 forskellige sange, hvoraf nogle var importeret fra CD via iTunes (128 Kbps AAC-kodning), og nogle var købt fra iTunes Store (256 Kbps AAC-kodning). Test af internet via Wi-Fi og 3G blev udført med dedikerede web- og postservere, tidligere indlæste versioner af 20 populære websider og modtagelse af post en gang i timen. Alle indstillinger var standardindstillinger med følgende undtagelser: Wi-Fi var forbundet med et netværk (undtagen internetsurf via 3G); Wi-Fi-funktionen Spørg før tilslutning og Automatisk lysstyrke var slået fra. Batteritid afhænger af enhedens indstillinger, brug og mange andre faktorer. Batteritest udføres med bestemte iPad 2-enheder; faktiske resultater kan variere.
 3. Antallet af opladningscyklusser afhænger af brug, omgivelser, indstillinger, konfiguration og mange andre faktorer.