iPhone

Få hjælp til at forlænge batteritiden – og levetiden – for batteriet i din iPhone ved at følge nogle få, enkle retningslinjer.

Temperatur

Det er vigtigt at undgå at opbevare din iPhone i solen eller i en varm bil (heller ikke i handskerummet). Varme kan forringe batteriets ydeevne markant.

iPhone virker bedst ved temperaturer mellem 0 og 35°

Tempereret zone til iPhone. iPhone virker bedst ved temperaturer mellem 0 og 35°. Den bør opbevares ved temperaturer fra -20 til 45 °C. Den ideelle temperatur til opbevaring af iPhone er ca. 22°.

Opdater til den nyeste software

 • Du skal altid sørge for, at iPhone er opdateret med den nyeste software.
 • Hvis du bruger iOS 5 eller en nyere version, kan du se, om der er brug for en opdatering i Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering.
 • Du kan også opdatere med den nyeste version af iTunes.

Ord, du skal kende

 • “Batteritid” er det tidsrum, som iPhone kan arbejde i, før batteriet skal oplades.
 • “Batterilevetid” er det tidsrum, som batteriet fungerer i, før det skal udskiftes.

Optimér indstillingerne

Afhængigt af hvordan telefonen er indstillet, kan nye funktioner nedsætte iPhones batteritid. Følgende tips gælder for en iPhone med iOS 7 eller en nyere version.

 • Slå Wi-Fi til: Når Wi-Fi er slået til, kræves der mindre strøm til aktiviteter, der kræver dataadgang. Gå til Indstillinger > Wi-Fi, og log ind på et Wi-Fi-netværk.
 • Juster lysstyrken: Dæmp lysstyrken på skærmen, eller slå Automatisk lysstyrke fra for at forlænge batteritiden. Når du slår Automatisk lysstyrke til, justeres lysstyrken i forhold til lysforholdene. Du slår Automatisk lysstyrke til ved at gå til Indstillinger > Lysstyrke og baggrund og slå Automatisk lysstyrke til. Juster lysstyrken, når du er indendørs, og der ikke er lys nok. Det kan du gøre ved at gå til Indstillinger > Lysstyrke og baggrund og trække mærket til venstre for at dæmpe lysstyrken. Når du har ændret indstillingen, skal du slå Automatisk lysstyrke fra og derefter til igen for at nulstille til standardindstillingen.
 • Hent nye data sjældnere: Jo oftere der hentes mail eller andre data, jo hurtigere tømmes batteriet. Du henter data manuelt ved at vælge Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Hent nye data og trykke på Manuelt. Du øger intervallet for overførsel af data ved at vælge Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Hent nye data og trykke på Hver time. Bemærk: Denne overordnede indstilling gælder for alle apps, der ikke understøtter push-tjenester. Hvis du modtager mange mails, kan du slå push-funktionen fra for at spare på batteriet. Gå til Indstillinger > E-mail, kontakter, kalendere > Hent nye data. Slå Push fra. Beskeder, der sendes til dine mailkonti med push-funktion, modtages nu på iPhone på basis af den overordnede indstilling til automatisk overførsel af data og ikke, når de ankommer.
 • Slå push-meddelelser fra: Apps med push-funktion giver dig besked om nye data, hvilket kan have betydning for batteritiden. Du slår det fra ved at gå til Indstillinger > Meddelelser, vælge den app, du vil slå fra, og gøre følgende:
  • Indstil Advarselsformat til Ingen.
  • Slå Etiket på appsymbol fra.
  • Slå Lyde fra.
  • Bemærk: Du modtager nye data, når du åbner appen.

 • Begræns brugen af lokalitetstjenester: Apps, som bruger lokalitetstjenester aktivt, f.eks. Kort, kan forkorte batteritiden. Du kan se, hvilke apps der for nylig har brugt lokalitetstjenester, ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester. Der vises en indikator ud for til-/fra-kontakten til de apps, der for nylig har brugt din lokalitet. Hvis du ser en app, som ikke forventes at bruge lokalitetstjenester, kan du slå den fra ved at flytte kontakten til Fra. Du slår lokalitetstjenester helt fra ved at gå til Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester.
 • Brug flyfunktion i områder, hvor der er ringe eller ingen dækning: iPhone prøver altid at opretholde forbindelsen med mobilnetværket, og derfor bruger den måske mere strøm i områder med ringe eller ingen dækning. Slå flyfunktion til for at forlænge batteritiden i disse områder. Gå til Indstillinger, og slå flyfunktion til. Bemærk, at du hverken kan foretage eller modtage opkald, når flyfunktion er slået til.

Se statistik over brug

Hvis du er klar over og forstår, hvordan din iPhone bruges, kan du nemmere styre batteritiden. Du kan se statistik over brug af din iPhone ved at gå til Indstillinger > Generelt > Brug. Under “Tid siden sidste fulde opladning”:

 • Brug: Hvor lang tid iPhone har været aktiv og i brug siden sidste fulde opladning. iPhone er aktiv, når du taler i den, lytter til musik, surfer på nettet, sender og modtager sms-beskeder, eller når der udføres visse baggrundsopgaver, f.eks. automatisk søgning efter mail.
 • Standby: Hvor lang tid iPhone har været tændt siden sidste fulde opladning, inklusive den tid, den har været på vågeblus.

Lås iPhone

Du vil stadig kunne modtage opkald og sms'er, når iPhone er låst, men der sker ikke noget, hvis du rører ved skærmen. Du låser iPhone ved at trykke på knappen Vågeblus til/fra. Du kan også indstille intervallet for automatisk låsning, så iPhone låser, når du ikke bruger den. Gå til Indstillinger > Generelt > Automatisk lås, og indstil et kortere interval, f.eks. 1 minut.

Forlæng batteritiden ved opbevaring af iPhone

Hvis du ikke skal bruge iPhone i et stykke tid, skal du oplade batteriet til 50 %, før du lægger den væk.

*Alle batteritider afhænger af netværkskonfiguration og mange andre faktorer; faktiske resultater kan variere. Batteriet kan oplades et begrænset antal gange og skal med tiden evt. udskiftes af en Apple-serviceudbyder. Batteriets driftstid og antallet af opladninger afhænger af brug og indstillinger. Se www.apple.com/dk/batteries og www.apple.com/dk/iphone/battery.html, hvis du vil have flere oplysninger.