iPod-familien

Du kan ret nemt forlænge iPods batterilevetid og batteritid. Det vigtigste er at undgå at opbevare iPod i solen eller i en varm bil (heller ikke i handskerummet). Varme er det, der forringer dit batteri allermest.

Ord, du bør kende

“Batteritid” er det tidsrum, som iPod kan arbejde i, før batteriet skal oplades. “Batterilevetid” er det tidsrum, som batteriet fungerer i, før det skal udskiftes.

Tilpas. 0°. For koldt. 35°. For varmt

Tempereret zone til iPod. iPod virker bedst ved temperaturer mellem 0 og 35 °C. Du skal opbevare den ved temperaturer mellem -20 og 45 °C. Den ideelle temperatur til opbevaring af iPod er ca. 22°.

Opdater til den nyeste software

Du skal altid sørge for, at iPod er opdateret med den nyeste software fra Apple, fordi vores ingeniører kan have fundet på nye måder at optimere batteriets ydeevne på. F.eks. kan tidlige iPod-modeller uden et dock-stik med fordel opdateres til version 1.3 eller nyere versioner. Med iTunes 7.4 eller en nyere version kan du opdatere iPod med den nyeste software. Sæt iPod i docken eller til computeren, så giver iTunes dig besked, hvis der er en opdatering.

Brug din iPod regelmæssigt

Korrekt vedligeholdelse af et litiumbaseret batteri kræver, at elektronerne i batteriet bevæges jævnligt. Sørg for at lave mindst én fuld opladning pr. måned. Hvis du ikke bruger iPod ret ofte, kan du føje en påmindelse til dit kalenderprogram.

Forlæng batteritiden

Hvis du vil forlænge iPods batteritid, kan du spare på strømmen ved at følge disse råd.

Lås og sæt på pause

Det kan lyde overflødigt at nævne det, men sørg for, at låsen er slået til, når du ikke bruger iPod. Det vil forhindre, at knapperne på iPod kommer til at starte iPod, så den bruger strøm. Og hvis du ikke lytter til iPod, skal du sætte den på pause eller slukke for den ved at holde Afspil-knappen nede i to sekunder.

Opbevaring over lang tid

Hvis du ikke regner med at skulle bruge iPod touch i over tre uger, anbefaler Apple, at du opbevarer den med batteriet 50-75 % opladt og slukker den helt, så den ikke bare er på vågeblus. Hvis du opbevarer den med et helt afladt batteri, kan det blive beskadiget, så det ikke kan holde på spændingen. Og hvis du omvendt opbevarer det fuldt opladt i længere tid, kan batteriet miste kapacitet, hvilket betyder, at batteritiden bliver kortere. Sørg for at opbevare enheden ved den korrekte temperatur. (Se “Tempereret zone til iPod”.)

Optimér indstillingerne

Der er nogle få funktioner i iPod, der bruger meget strøm. Hvis du undlader at bruge disse funktioner, kan iPod spille musik i længere tid.

Indstillinger til iPod touch

  • Justér lysstyrken: Du kan forlænge batteritiden ved at dæmpe belysningen på skærmen. Gå til Indstillinger > Lysstyrke og baggrund, og træk mærket til venstre for at sænke skærmens standardlysstyrke.
  • Wi-Fi: Wi-Fi bruger strøm, selvom du ikke bruger funktionerne til at oprette forbindelse til et netværk. Undgå så vidt muligt at oprette forbindelse til meget benyttede offentlige Wi-Fi-netværk (f.eks. netværk, der dækker et helt universitetsområde), hvis der er et tilgængeligt privat netværk (f.eks. i hjemmet eller på dit værelse). Eller slå Wi-Fi fra for at spare på strømmen. Gå til Indstillinger > Generelt > Netværk > Wi-Fi.
  • Slå push-funktion til mails fra: Hvis du har en mailkonto med push-funktion på iPod touch, f.eks. Yahoo! eller Microsoft Exchange, skal du slå push-funktionen fra, når du ikke behøver den. Vælg Indstillinger > E‑post, kontakter, kalendere > Hent nye data, og indstil Push til 'Fra'. Beskeder, der sendes til dine mailkonti med push-funktion, modtages nu på iPod touch på basis af den globale indstilling til automatisk overførsel af data og ikke, når de ankommer.
  • Hent nye data knap så ofte: Programmer på iPod touch som f.eks. Mail kan indstilles til at hente data trådløst med bestemte intervaller. Jo oftere du henter mails eller anden data, jo hurtigere tømmes batteriet. Du henter nye data manuelt ved på hjemmeskærmen at vælge Indstillinger > E‑post, kontakter, kalendere > Hent nye data og trykke på Manuelt. Du øger intervallet for overførsel af data ved at vælge Indstillinger > E-post, kontakter, kalendere > Hent nye data og trykke på Hver time. Bemærk, at denne indstilling er global og gælder for alle programmer, som ikke understøtter push-funktion.
  • Slå push-meddelelser fra: Nogle programmer fra App Store bruger Apple Push Notification-tjenesten til at gøre dig opmærksom på nye data. De programmer, som i vid udstrækning bruger push-meddelelser (f.eks. IM-programmer), kan forkorte batteritiden. Du slår push-meddelelser fra ved at vælge Indstillinger > Meddelelser og slå meddelelser fra for bestemte programmer. Bemærk, at det ikke forhindrer dig i at modtage nye data, når programmet åbnes. Indstillingen Meddelelser vises ikke, hvis der ikke er installeret nogen programmer, som understøtter push-meddelelser.
  • Begræns brugen af lokalitetstjenester: Apps, som bruger lokalitetstjenester aktivt, f.eks. Kort, kan forkorte batteritiden. Du kan slå lokalitetstjenester fra ved at vælge Indstillinger > Anonymitet > Lokalitetstjenester eller nøjes med at bruge lokalitetstjenester, når det er nødvendigt.

Indstillinger til iPod nano og iPod classic

  • Equalizer: Hvis du bruger EQ-indstillinger til afspilning, bruger iPod mere processorkraft, fordi EQ-indstillingerne ikke er indkodet i sangen. Slå EQ fra, hvis du ikke bruger det. Hvis du derimod har føjet EQ-indstillinger til spor i iTunes, skal du indstille EQ til 'Flat' for at opnå samme effekt som 'Fra', fordi iPod bevarer indstillingerne fra iTunes.
  • Baggrundslys: Hvis du indstiller baggrundslyset til 'Altid til', vil det formindske batteritiden mærkbart. Brug kun baggrundslys, når det er nødvendigt.

Udnyt hukommelsen optimalt

iPod afspiller musik fra en stabil hukommelsesbuffer for at undgå hop i afspilningen og forlænger dermed batteritiden. Harddisken i iPod roterer for at udfylde bufferen, og det bruger strøm. Der er et par funktioner, der har indflydelse på, hvor ofte det sker, og hvis du begrænser brugen af disse funktioner, kan du forlænge batteritiden.

  • Begræns spoling: Hvis du spoler frem gennem en spilleliste, skal iPod fylde bufferen oftere, hvilket betyder, at den skal bruge harddisken oftere og dermed mere strøm. Det formindsker batteritiden. Hvis du laver iTunes-spillelister med musik, du kan lide, kan du begrænse behovet for at spole frem. Hvis du bruger Bland-funktionen, undgår du at skulle spole alt for meget.
  • Brug komprimerede sange: iPods buffer arbejder mere effektivt med sange, der har en gennemsnitlig størrelse (mindre end 9 MB). Hvis dine lydfiler er store eller ukomprimerede (inklusive formaterne AIFF og WAV), kan du med fordel komprimere dem eller bruge et andet komprimeringsformat som f.eks. AAC eller MP3, når du importerer dem til iTunes. Du kan også overveje at dele meget lange sange eller spor op i kortere spor med mindre filstørrelser. Hvis du koder din musik ved 128 Kbps, fylder iPod sin buffer ca. hvert 25. minut.