Up-to-Date-program til Pages, Numbers og Keynote.

Den 22. oktober 2013 meddelte Apple, at programmerne Pages, Numbers og Keynote fås gratis med alle nye Mac-computere, der er omfattet af aftalen. Hvis du har købt en Mac, der er omfattet af aftalen, den 1. oktober 2013 eller senere, som ikke blev leveret med Pages, Numbers og Keynote, kan du hente dem gratis ved at følge nedenstående trin.

Sørg for, at du bruger OS X Mavericks.

Hvis du bruger OS X Mavericks, så gå til trin 2.

Hvis du ikke bruger OS X Mavericks, skal du starte Mac App Store, logge ind med dit Apple-id og installere det gratis.

Hent Pages, Numbers og Keynote.

I OS X Mavericks skal du starte Mac App Store og gå til Køb.

Hvis Pages, Numbers og Keynote er på din liste over indkøb, skal du klikke på Accepter for at installere softwaren.

Hvis Pages, Numbers og Keynote ikke er på din liste over indkøb, skal du tilmelde dig Up‑To‑Date-programmet.

Hvis du har købt din Mac den 22. oktober 2013 eller senere, skal du sende din Up‑to‑Date-tilmelding inden 30 dage efter den dato, hvor du har købt din Mac, for at kunne benytte Up‑To‑Date-programmet.

Kunder, som købte deres Mac mellem den 1. oktober 2013 og 21. oktober 2013, kan tilmelde sig Up-To-Date-programmet indtil den 21. november 2013.

Vilkår og betingelser

Up-To-Dateprogrammet giver køberen af en ny Mac der er omfattet af tilbuddet og købt den 1. oktober 2013 eller derefter, ret til at opgradere til Pages, Numbers og Keynote

Pages, Numbers og Keynote software-opdateringer, som kan hentes via Mac App Store, er ikke inkluderet i programmet.

For at modtage din Pages, Numbers og Keynote's opgradering skal du udfylde ordreformularen og vedlægge en kopi af en dateret, specificeret kvittering, der tydeligt viser varenummeret eller varenumrene på det (eller de) omfattede produkt(er). Ordrebekræftelser, pakkesedler og kopier af købsordrer accepteres ikke.

For køb omfattet af tilbuddet og foretaget mellem 1. oktober 2013 og 21. oktober 2013 skal den udfyldte bestillingsseddel samt den daterede og specificerede kvittering være indsendt senest den 21. oktober 2013 for at blive omfattet af dette program

For køb omfattet af tilbuddet og foretaget den 22. oktober 2013 eller derefter, skal den udfyld-te bestillingsseddel samt den daterede og specificerede kvittering indsendes inden 30 dage efter købet foreta-gelse for at blive omfattet af dette program

Dette tilbud gælder kun i Albanien, Algeriet, Angola, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Benin, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Congo, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Gambia, Ghana, Grækenland, Holland, Hviderusland, Indien, Island, Israel, Jordan, Kap Verde, Kasakhstan, Kenya, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxembourg, Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Makedonien, Madagaskar, Moldova, Namibia, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Sao Tome e Principe, Saudi-Arabien, Sene-gal, Seychellerne, Sierra Leone, Slovakiet, Slovenien, Sri Lanka, Sverige, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Uganda, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, eller Zimbabwe og kun i henhold til betingelserne i dette dokument.

Programmet gælder ikke, hvis lovgivningen forhindrer det.

Ved modtagelse af den udfyldte ordreformular og købsbevis gøres indholdskoder til Pages, Numbers og Keynote , der kan ind-løses i Mac App Store, tilgængelige inden for 24 timer efter godkendelse af ordren.

Din brug af indholdsko-derne og Pages, Numbers og Keynote er underlagt vilkårene og betingelserne i aftalen eller aftalerne med Apple Inc., inklusive – med ikke begrænset til – de licensaftaler, der følger med disse produkter, samt vilkårene og betingelserne for brugen af Mac App Store, som findes på www.apple.com/legal/itunes/ww/. Du skal have den nyeste version af programmet Mac App Store, en Apple-id og internetadgang (evt. mod betaling) for at kunne indløse dine indholdskoder.

Du kan oprette en Apple-id på http://appleid.apple.com.

Apple er ikke ansvarlig for mistede eller stjålne indholdskoder.

Indholdskoder må ikke videresælges og kan kun indløses af personer over den minimumsalder, der fremgår af vilkår og betingelser for Mac App Store i dit land.

Apple forbeholder sig ret til efter eget skøn og med skriftlig varsel at udskyde datoen for produkttilgængelighed og afskibningsdatoen for alle ordrer afgivet i henhold til dette program.

Apple forbeholder sig ret til at ændre betingelserne for dette tilbud uden varsel.

Hverken Apple eller Apples agenter er ansvarlige for tab, øde-læggelse eller forsinkelse ved afsendelse eller modtagelse af din ordreformular.

Ufuldstændige ordreformula-rer accepteres ikke.

Apple er ikke ansvarlig for elektroniske kopieringsfejl.

Der ydes ingen returret.

Dette tilbud er ikke gyldigt i forbindelse med andre tilbud fra Apple.

Indholdskoderne til Pages, Numbers og Keyno-te -softwaren må kun bruges sammen med de produkter, der er omfattet af dette tilbud.

Dette tilbud er be-grænset til en Pages, Numbers og Keynote -indholdskode pr. omfattet købt produkt.

Dette tilbud kan kun benyttes af slutbrugere og ikke af forhandlere.

Gem en kopi af disse betingelser og den udfyldte ordreformu-lar til eget brug.

Produkter, der er omfattet af tilbuddet, skal være købt hos Apple eller en autoriseret Apple-forhandler i Albanien, Algeriet, Angola, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Benin, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Congo, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, Forenede Arabiske Emirater, Gambia, Ghana, Grækenland, Holland, Hviderusland, Indien, Island, Israel, Jordan, Kap Verde, Kasakhstan, Ke-nya, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxembourg, Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauri-tius, Makedonien, Madagaskar, Moldova, Namibia, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Ru-mænien, Rusland, Sao Tome e Principe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Slovakiet, Sloveni-en, Sri Lanka, Sverige, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Uganda, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, eller Zimbabwe .

Indsendte dokumenter bliver ikke returneret og tilhører Apple.

Dette tilbud er ikke gyldigt ved køb af brugte produkter, demonstrationsprodukter og produkter solgt på auktion.

Ved at indsende denne ordreformular giver jeg hermed Apple (eller dets agenter) lov til at kontakte mig for at få evt. ekstra oplysninger, der er nødvendige for at behandle ordren.

Apple yder ingen garanti for den eller de opgraderinger, der bliver gjort tilgængelige i henhold til dette program, og fraskriver sig ethvert ansvar for evt. krav opstået på grund af brug af de produkter, der er gjort tilgængelige i forbindelse med dette program. Du modtager dette tilbud fra iTunes S.à.R.L, 8 rue Heinrich Heine, L-1720, Luxembourg.

© 2013 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, Pages, Numbers og Keynote og Mac er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre lande. Andre nævnte produkt- og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oktober 2013