Klimaforandringer er virkelig et problem. Derfor gør vi virkelig noget ved det.

Det kræver en enorm mængde energi at designe, samle, sende og bruge hundreder af millioner af produkter over hele verden. En del af denne energi kommer fra afbrænding af fossile brændstoffer, som skaber CO2-udledning. Denne udledning udgør vores CO2-belastning, som er vores del af problemet med klimaforandringerne. Vi arbejder hårdt på at reducere denne belastning, og vi gør store fremskridt. Men der er stadig meget at gøre.

Vores datacenter i Maiden, North Carolina, har USA’s største privatejede solcelleanlæg.

Derfor måler vi vores CO2-belastning, som vi gør.

Vi er meget omhyggelige med målingen af vores miljøpåvirkning. Faktisk kender vi ikke til andre virksomheder i branchen, der går så langt i forbindelse med måling, verificering og oplysning om deres CO2-udledning. I stedet for bare at indrapportere CO2-belastningen fra de anlæg, vi ejer, medtager vi også CO2-belastningen for vores forsyningskæde. Og vi bruger ikke generaliserede branchespecifikke standardmodeller til måling. Derimod foretager vi en omfattende analyse af produkternes livscyklus, der måler CO2-belastningen gennem hele vores produkters livscyklus, så alt bliver nøje dokumenteret. Det betyder, at vi lægger udledningen fra produktion, transport, brug og genanvendelse af produkterne sammen med de udledninger, der forårsages af alle vores anlæg. Og sideløbende med at vi konstant forbedrer os, indrapporterer vi også konstant – selv når vores tal ikke er så gode, som vi gerne ville have.

Vores CO2-belastning i 2013: 33.800.000 ton drivhusgasser

Sådan påvirker vores CO2-belastning vores tankegang.

Vi forsøger altid at forbedre den måde, vi analyserer drivhusgassernes livscyklus på. Og når vi finder et materiale, en proces eller et system, der har en betydelig negativ indvirkning på vores CO2-belastning, tager vi designet eller udformningen op til genovervejelse. Vi bruger f.eks. branchespecifikke standardmetoder til at beregne vores udledning fra aluminium. Men da vi bruger aluminium i så mange af vores produkter, besluttede vi at gennemføre en omfattende undersøgelse af vores aluminiumsleverandører. Vores undersøgelse afslørede, at udledningen i forbindelse med fremstillingen af vores aluminiumskabinetter næsten var fire gange højere end antaget. Derfor opdaterede vi vores data for livscyklusanalysen i 2013, så de blev mere nøjagtige. Som et resultat er den CO2-udledning, vi rapporterede for 2013, ni procent højere end den CO2-udledning, vi rapporterede for 2012. Denne stigning skyldes dog en tidligere undervurdering af vores udledning og ikke at vores udledning er steget. Da vi omregnede dataene for 2012 med den nye metodologi, faldt vores CO2-udledning faktisk med tre procent for hvert år. Vi forpligter os til fortsat at reducere vores udledning af drivhusgasser og til at bruge vores livscyklusanalyse som drivkraft for denne ændring.

Anlæg

Energieffektive ejendomme er gode. Men ejendomme der bruger 100 % vedvarende energi, er bedre.

Vores mål er at forsyne alle Apples kontorer, detailbutikker og datacentre med energi, der udelukkende stammer fra vedvarende kilder – sol, vind, mikro-hydro og geotermiske kilder, der bruger varme direkte fra jorden. Vi designer nye bygninger og opdaterer de eksisterende, så de bruger så lidt elektricitet som muligt. Vi investerer i Apples egen energiproduktion på stedet og samarbejder med tredjeparts-energileverandører for at købe vedvarende energi. I 2013 havde vi allerede omdannet 73 % af energien til alle vores faciliteter – 86 % til vores virksomhedscampusser og 100 % til vores datacentre. Og indtil videre forsyner vi i 2014 over 140 amerikanske detailbutikker med vedvarende energi.

Energiinitiativerne på vores bygninger i Cupertino har sparet energi nok til at forsyne 1200 hjem med strøm om året.

Da vi gik i gang med at bygge et datacenter forsynes med 100 % vedvarende energi, fik vi at vide, at det ikke kunne lade sig gøre. Men vi gjorde det alligevel.

Alle vores datacentre forsynes udelukkende af vedvarende energikilder. Det betyder nul drivhusgasser, og vi agter at fortsætte sådan. Energikilderne omfatter sol-, vind- og geotermisk energi. Den vedvarende energi stammer både fra kilder på anlægget og energi, der indhentes fra lokale ressourcer. Datacentrene kører tjenester som f.eks. Siri, iTunes Store, App Store, Kort og iMessage. Det betyder, at hver gang, der downloades en sang fra iTunes, installeres et program fra Mac App Store eller hentes en bog fra iBooks, kommer den energi, Apple bruger, fra naturen. Og energibesparelserne strækker sig ud over selve datacentrene, da der ikke er noget fysisk materiale, som skal fremstilles, emballeres og transporteres.

Maiden, North Carolina

Vi designede vores datacenter i Maiden, North Carolina, fra bunden med fokus på energieffektivitet, og det har ført til LEED Platinum-certificering fra Det Amerikanske Råd for Grønne Byggerier. Datacentret er dermed det første af sin størrelse, der får denne ære. Hver dag genereres mellem 60 og 100 % af den vedvarende energi, datacentret bruger, på stedet af brændselsceller med biogas og to solcelleanlæg på 20 megawatt – USA's største privatejede vedvarende energianlæg – og den resterende energi, vi har brug for, køber vi udelukkende fra bæredygtige kilder. Maiden-centret genererer 167 millioner kilowatt-timer af vedvarende energi hvert år. Det er nok til at forsyne 13.837 hjem med strøm.1

Prineville, Oregon

Vores datacenter i Prineville, Oregon, er lige så miljøvenligt som datacentret i Maiden. Vi bygger et mikro-hydro-system, der skal udvinde energi fra det vand, der flyder gennem de lokale vandingskanaler. Når det er færdigt i 2014, vil det opfylde størstedelen af centrets energibehov. Da det er muligt at engros-indkøbe vedvarende energi i Oregon, kan vi i mellemtiden få direkte adgang til lokal vindenergi til at forsyne hele datacentret.

Reno, Nevada

Vores nyeste datacenter i Reno, Nevada, følger i fodsporene på vores centre i Maiden og Prineville, der udelukkende drives af vedvarende energi. Vi samarbejder med det lokale forsyningsselskab om udviklingen af et solcelleanlæg på mellem 18 og 20 megawatt med et nyt slags fotovoltaisk panel med kurvede spejle til koncentration af sollys. Solcelleanlægget forventes at være klar til brug i starten af 2015 og får en årlig produktionskapacitet på over 43 millioner kilowatt-timer af ren, vedvarende energi. Indtil da forsynes centret med vedvarende geotermisk energi, der købes hos det lokale forsyningsselskab.

Newark, Californien

Ligesom vores anlæg i Maiden, Prineville og Reno drives vores datacenter i Newark, Californien, af 100 % vedvarende energi. Vi nåede det mål i januar 2013, hvor vi begyndte at forsyne datacentret med energi, der primært kommer fra vindkraftværker i Californien. Vi erhverver denne energi direkte på engros-markedet via Direct Access-programmet i Californien.

Vores fælles faciliteter

Størstedelen af vores online-tjenester leveres af vores egne datacentre i Maiden, Prineville, Reno og Newark. Vi bruger også fælles faciliteter hos tredjeparter for at opnå ekstra datacenterkapacitet. Selvom Apple ikke ejer disse delte faciliteter og kun bruger en del af deres samlede kapacitet, medtager vi dem i vores mål for vedvarende energi. Og vi samarbejder med leverandørerne for at sikre, at vores energiforbrug leveres fra kilder, der er så bæredygtige som muligt. Siden starten af 2013 er over 70 % af vores energi fra fælles faciliteter kommet fra vedvarende kilder, og vi standser ikke, før vi når op på 100 %.

Vores nye hjem bliver helt igennem grønt.

Ligesom alt det, vi bygger, flytter vores nye Apple-campus i Cupertino grænserne for teknologi – det bliver den mest energieffektive bygning af sin art. Campussen forsynes udelukkende af vedvarende energikilder og nøjes ikke med blot at respektere miljøet – men indgår et partnerskab med det. Luften flyder frit mellem bygningens inder- og yderside, hvilket giver naturlig udluftning 75 % af året. Og solens lys driver et af verdens største privatejede solcelleanlæg på stedet.

Selve bygningen er kun en del af historien. Knap 80 % af området vil være åbent og beplantet med over 7000 træer – herunder mere end 6000 nyplantede skygge- og frugttræer. Tørketolerante planter vil blive brugt i hele landskabet for at minimere vandforbruget.

Det bliver også mere bæredygtigt at komme til og fra den nye campus. Vi udvider vores eksisterende alternative pendlerservice med 20 %. Det betyder, at mere end en tredjedel af vores næsten 15.000 medarbejdere i Cupertino kan pendle til den nye campus med vores biobrændselsbusser, offentlig transport, cykler, samkørsel og deres egne to ben. Og til bilisterne er der over 300 ladestationer til elbiler.

Den nye campus bygges helt fra bunden med henblik på at overholde de strengeste miljøstandarder fra LEED, der er et internationalt anerkendt system til vurdering af miljøvenlige bygninger. Når Apple Campus 2 står færdig, bliver den en altid nærværende påmindelse om vores engagement i bæredygtighed og et eksempel på, hvad enhver anden virksomhedscampus har mulighed for.

Produktanvendelse

Energieffektiviteten er indbygget.

Den energi, vores produkter bruger til hverdag, repræsenterer en stor del af vores CO2-belastning. Vi kigger derfor på tre måder, et produkts energiforbrug kan reduceres på: mere effektive strømforsyninger for at bringe elektriciteten fra væggen og hen til enheden, mere effektiv hardware og smartere software til energistyring.

Da vi som virksomhed både designer hardwaren og softwaren til vores produkter, har vi mulighed for at bruge dette teknologiske samarbejde til at opnå en større energieffektivitet. OS X, styresystemet til Mac-computere, forsøger at spare på energien hele tiden, uanset hvor lidt det drejer sig om. Det aktiverer vågeblus for harddiske og kører processorer i en ekstremt lav strømtilstand, når du ikke arbejder på din Mac. Og når du gør, bruger OS X mindre energi på de programmer, der er åbne, men ikke er synlige. Det afbryder også animerede plug-ins på websites, indtil du godkender dem, og kan endda gøre processoren inaktiv mellem tasteanslag, mens du skriver. Disse energibesparelser lader måske ikke til at være så store, men når de ganges med alle Apple-computere i hele verden, er de enorme.

Mange af de ting, man tidligere brugte en computer til, bliver nu gjort på en iPad eller iPhone. Da disse enheder bruger meget mindre materiale og energi, udgør de en langt lavere CO2-belastning end en computer. Og eftersom de bliver mere og mere avancerede, reduceres deres CO2-belastning også – A7-processoren er op til dobbelt så hurtig som A6-processoren og har stadig en batteritid på op til 10 timer. På denne måde bruges der ikke mere energi, selvom du får en bedre ydeevne.

Siden 2008 har vi reduceret den samlede mængde strøm, der forbruges af Apple-produkter, med 57 %. Derudover har vi nedsat en del af vores udledning af drivhusgasser. Så selvom vi fortsat vækster hurtigere end resten af industrien, gør vi det med mere miljøvenlige produkter.

ENERGY STAR-standarderne er kun vores udgangspunkt.

Alle Apples produkter overholder ikke blot de strenge retningslinjer for energieffektivitet fra den amerikanske miljøbeskyttelsesmyndighed – de overgår dem. Ingen andre virksomheder i branchen kan sige det samme. Vi går faktisk langt videre end ENERGY STAR-specifikationen og tilbyder bærbare computere, der er op til 3,8 gange så energieffektive, som ENERGY STAR-specifikationen kræver, og stationære computere, der er op til 4,2 gange så energieffektive.7

EPEAT Gold-standarden.

Forbrugerne kan bruge EPEAT-værktøjet (Electronic Product Environmental Assessment Tool) til at se den indvirkning, et produkt har på miljøet. Alle produkter modtager en Gold-, Silver- eller Bronze-vurdering, afhængig af deres effektivitet og bæredygtighed. Alle bærbare computere, stationære computere og skærme fra Apple, der vurderes af EPEAT, får en Gold-vurdering – den højest mulige.

Se rapporten med miljødata for hvert eneste produkt, vi fremstiller

Transport

Mindre emballage er mere miljøvenligt.

2007
2013
Takket være en reduktion af iPhone-emballagens masse på 26 % fra 2007 til 2013 kan vi nu pakke op til 60 % flere iPhone 5s-æsker i hver flycontainer. På den måde sparer vi en 747-flyvning for hver 416.667 enheder, vi leverer.

Ved at lave tyndere, lettere og mere materiale-effektive produkter får vi ikke bare en mindre CO2-belastning og en højere ressourcebesparelse. Det er også med til at nedsætte udledningen af drivhusgasser, der produceres under transport. Vi leverer flere og flere produkter pr. tur, hvilket giver tilsvarende besparelser. Samtidig med at vi har givet iPhone 5s-æsken et design, der er 41 % mindre end den første iPhone-æske, har vi også givet vores iMac-emballage et nyt design. iMac-æskens hældende form gør det nemmere at stable flere på hver enkelt lastpalle. Der kan derfor leveres flere produkter ved hver forsendelse, hvilket mindsker udledningen.

Genbrug

Lokalt genbrug.

Alt elektronisk affald, der indsamles på verdensplan, behandles i det område, det indsamles – intet sendes til udlandet med henblik på bortskaffelse. Størstedelen af vores genbrug håndteres også i det enkelte område, og vores transportrelaterede udledning af drivhusgasser holdes derfor på et lavt niveau. I øjeblikket arbejder vi sammen med 153 partnere i hele verden, hvis anlæg årligt underlægges en omfattende evaluering af sundhed og sikkerhed, overholdelse af miljøkrav, materialesporing, social ansvarlighed og andre Apple-krav.
Læs mere om vores engagement i genbrug

Med henblik på at reducere vores andel af CO2-belastningen i forbindelse med genbrug behandler vi materialerne i det område, hvor de indsamles.