Klimaforandringer

Vi vil ikke diskutere forandringerne. Vi vil standse dem.

Vores solkraftværk i Yerington, Nevada, producerer op til 20 megawatt vedvarende energi til vores datacenter i Reno.

Det kræver en enorm mængde energi at udvikle, montere og transportere hundrede millioner af produkter over hele verden. Den energi udgør vores CO2-belastning og dermed vores del af problemerne med klimaforandring. Vi har gjort store fremskridt i forhold til at reducere den del af vores miljøpåvirkning, vi selv har kontrol over – vores kontorer, butikker og produkter – men der er stadigvæk en masse, vi kan gøre for at reducere CO2-belastningen fra vores forsyningskæde. Og det er os, der har ansvaret for at gå forrest.

Vores CO2-belastning i 2014

0 ton drivhusgasser
 • 0,4 mio.
  Anlæg*
 • 7,0 mio.
  Brug af produkter
 • 1,6 mio.
  Transport
 • 0,5 mio.
  Genbrug
 • 24,8 mio.
  Produktion
Klimaforandringer påvirker os alle. Vi har gjort store fremskridt med vores egne anlæg, og nu går vi i gang med den globale forsyningskæde.
Lisa Jackson,vicedirektør for Miljøinitiativer hos Apple,på vores solcelleanlæg i Maiden, North Carolina.

Sådan påvirker vores CO2-belastning vores tankegang.

Vi forsøger altid at forbedre den måde, vi analyserer vores produkters udledning af drivhusgasser på. Og når vi finder et materiale, en proces eller et system, der har en betydelig negativ indvirkning på vores CO2-belastning, tager vi udformningen af produktet, processen eller anlægget op til fornyet overvejelse.

En betydelig årsag til stigningen i vores samlede CO2-belastning fra 2013 til 2014 er helt enkelt, at vi solgte flere produkter end nogensinde før – især iPhone, MacBook Pro og MacBook Air. Selvom vi hele tiden producerer flere produkter, reducerer vi samtidig den mængde CO2, der er forbundet med produktionen og anvendelsen af dem. Set i forhold til vores omsætning er CO2-udledningen faldet hvert eneste år siden 2008.

Fra 2013 til 2014 faldt udledningen fra brug af produkterne med 7 %, takket være produkternes forbedrede energieffektivitet. I samme periode steg udledningen fra produktionen med 5 %, fordi produktion af øget hukommelses- og lagringskapacitet i vores iOS-enheder og bærbare computere krævede det mere.

Ifølge vores data tegner CO2-belastningen fra vores fremstillingsprocesser sig for hovedparten af vores indvirkning på klimaforandringerne. For hvert år undersøger vi vores forsyningskæde mere og mere grundigt, og vi analyserer konstant ineffektivitet og udvikler metoder til at hjælpe vores leverandører med at reducere deres aftryk på verden. Vi viser resten af branchen vejen ved selv at bruge ren og vedvarende energi på vores anlæg. Vores bestræbelser på at hjælpe vores leverandører med at gøre det samme er først lige gået i gang – men vi er godt på vej. Og vi gør en aktiv indsats for at reducere miljøbelastningen fra vores produktion.

Apple Store på Fifth Avenue i New York er en af de 265 amerikanske Apple Retail Stores, der drives med 100 % vedvarende energi.
Vindturbiner i Texas producerer klimavenlig strøm til Flextronics – vores leverandør, der producerer Mac Pro.

Indbygget energieffektivitet.

Den energi, vores produkter bruger til hverdag, tegner sig for en stor del af vores CO2-belastning. Derfor kigger vi på tre forskellige måder at reducere produktets energiforbrug på: mere effektiv strømforsyning til at få elektriciteten fra væggen hen til enheden, mere effektiv hardware og smartere energistyrings-software.