Apple og miljøet

Apples miljøopdatering for 2008

I de seneste år har Apple gjort en indsats for i højere grad at synliggøre de tiltag, vi laver for at beskytte miljøet og gøre vores forretning mere bæredygtig. I denne miljømæssige opdatering vil jeg gerne fortælle om vores seneste fremskridt og præsentere jer for et banebrydende rapporteringssystem, som vi tror er enestående i vores branche.

Fjerner giftige kemikalier

Apple planlægger helt at afskaffe polyvinylklorid (PVC) og bromerede flammehæmmere (BFR) i sine produkter ved udgangen af 2008. Vi har også lovet at fjerne kviksølv fra vores skærme og arsen fra skærmglasset, efterhånden som vi går over til mere effektiv LED-teknologi.

Den største udfordring af disse har været at fjerne PVC og bromerede flammehæmmere, som mange andre firmaer kun har lovet at udfase i visse dele, f.eks. kabinetter eller trykte laminerede kredsløbskort. Som kontrast hertil fjerner vi alle former for brom og klor i hele produktet, ikke kun PVC og bromerede flammehæmmere. Apple har godkendt og testet tusindvis af komponenter og mekaniske plastdele, der er fri for klor og brom, og vi er i sidste fase af udviklingen og certificeringen af PVC-fri netledninger.

I juni 2007 leverede Apple en ny 15" MacBook Pro, som havde branchens første kviksølvfri 15,4" LED-skærm. I januar 2008 markerede vi endnu en milepæl med introduktionen af MacBook Air, verdens tyndeste bærbare og den første med arsenfrit skærmglas og kviksølvfri teknologi til baggrundsbelysning For nylig introducerede vi vores første iPod- og iPhone 3G-modeller, der ikke indeholder PVC og bromerede flammehæmmere, og med kviksølvfrit glas. Den nye MacBook-familie har kun LED-skærme og viderefører vores fremskridt ved at repræsentere de mest miljøvenlige bærbare, vi har fremstillet til dato.

Jeg er stolt af at kunne rapportere, at alle Apples nye produktdesign er på vej til at opfylde slutmålet for 2008.

Genbrug

Apples returordninger er vokset drastisk siden vores sidste opdatering, hvor vi fastsatte nogle af de strengeste genbrugsmål i branchen. I 2007 voksede vores genbrugsmængde med 57%, da Apple indsamlede næsten 10 millioner kg. elektronikaffald.

I vil huske, at vi måler omfanget af vores genbrug i henhold til en standard, der blev foreslået af Dell: Sammenlign den mængde, du indsamler, med den samlede vægt af de produkter, du solgte syv år tidligere. I 2007 opnåede vi en genbrugsgrad på 18,4%, som langt oversteg vores mål på 13%. Vores mål for 2010 var 28%, og det overgik vi i 2008 – to år før planlagt.

Apple tilbyder nu returordninger til vores kunder i 95% af de lande, hvor vores produkter sælges. Du kan læse mere om vores fremskridt inden for genbrug her.

Kuldioxidbelastning

Sidste år lovede jeg en opdatering om den kuldioxidbelastning, der stammer fra vores produkter, ved vurdering af Apples sande miljømæssige påvirkning. De fleste firmaer fokuserer på den udledning, som deres bygninger eller måske deres fabrikker producerer, men vi har fundet ud af, at det kun redegør for en brøkdel – mindre end 5% – af de drivhusgasser, der stammer fra forbrugerelektronik.

Vi besluttede at måle udledningen for hver fase af et produkts livscyklus, fra produktion og transport til anvendelse og evt. genbrug. Fra i dag vil Apple rapportere disse oplysninger for hvert nyt produkt, vi præsenterer, så vores kunder bedre kan forstå de fremskridt, vi gør.

Vores nye miljømæssige produktrapporter kan hentes via henvisningen på denne side, og giver en detaljeret beskrivelse af hvert produkts energieffektivitet, materialesammensætning, emballage og – vigtigst af alt – udledning af drivhusgasser. Ingen andre firmaer i vores branche giver så mange oplysninger på produktniveau.

Vi arbejder selvfølgelig på at formindske de udledninger, der stammer fra Apples produkter. Det betyder, at vi skal gøre dem mere effektive mht. størrelse og energiforbrug. F.eks. bruger 20" iMac ca. den samme mængde elektricitet som en enkelt elpære – kun 67 W – når den er tændt. Det er mere effektivt end det mål, som vores konkurrenter har forpligtet sig til at opfylde for deres pc'er om to år.

Vi tager fat på dette problem på produktniveau, fordi vi tror, at vi på den måde bedst kan hjælpe vores kunder til at tage kvalificerede beslutninger mht. deres egen kuldioxidbelastning, og om hvordan de formindsker den. Jeg vil anbefale dig at læse de nye rapporter.

Steve Jobs