Giftstoffer

Vi sletter nogle vigtige ting fra vores produkter. Med god grund.

En arbejder i Shanghai, Kina, monterer en iPhone 5c, som er fri for bromerede flammehæmmere, PVC og andre skadelige giftstoffer.

Apple er stadig brancheførende i forhold til at fjerne eller reducere skadelige giftstoffer for at sikre både miljøets og menneskers sundhed. Vi har fjernet mange skadelige stoffer fra vores produkter, og vi gør en stor indsats for, at det bliver ved med at være sådan. Og vores leverandører skal overholde vores Specifikation for brug af bestemte stoffer, der er mere vidtgående end lovgivningens minimumsgrænser.

Intet produkt bør være skadeligt for dit helbred. Eller nogen andens.

De værste giftsyndere

Beryllium

Findes i kobberlegeringer, der bruges til fremstilling af stik og fjedre. iPhone 6, iPad Air 2 og MacBook er fremstillet uden beryllium.

Kviksølv

Fandtes i de lysstofrør, der engang blev brugt som baggrundsbelysning i Mac-skærme. Fjernet fra vores skærme siden 2009.

Bly

Tidligere brugt i skærmglas og som loddemetal. Helt udfaset fra vores produkter i 2006.

Arsen

Anvendes traditionelt for at opnå klarhed i glas. Vores skærmglas har været arsen-fri siden 2008.

Polyvinylklorid (PVC)

Bruges stadig i stor stil af andre virksomheder i computere, kabler og ledninger. Vi begyndte udfasningen af PVC i 1995.*

Bromerede flammehæmmere (BFR)

Giftstoffer brugt i plastickabinetter, kredsløbskort og stik. Fjernet fra vores produkter i 2008.

Ftalater

Bruges til at blødgøre plast i kabler og ledninger. Vi blev færdige med at fjerne dem fra vores kabler og ledninger i 2013.*

Vores investeringer i grøn kemi bliver drevet af vores passion for nytænkning og vores engagement for at skabe større sikkerhed.
Art Fong,miljøtoksikolog hos Apple,på vores polymerlaboratorium i Cupertino, Californien.
En tekniker på vores miljø-testlaboratorium i Cupertino, Californien, sørger for, at vores produkter er sikre.