Vi arbejder på at fjerne skadelige giftstoffer fra vores produkter og processer.

Vi er fortsat industriførende i forhold til at fjerne skadelige giftstoffer for at passe på både miljøet og menneskers sundhed. Vi har fjernet mange skadelige stoffer fra vores produktdesign og gør en stor indsats, for at det skal fortsætte med at være sådan. Vores leverandører skal desuden overholde vores specifikationer for stoffer, der er omfattet af anvendelsesbegrænsninger, der er strengere end lovens minimumsgrænser.

En arbejder i Shanghai i Kina undersøger nøje en MacBook Pro-skærm.

Intet produkt bør være skadeligt for dit helbred. Eller nogen andens.

Bedre for miljøet.

Gode fremstillingsprocesser og ansvarligt genbrug minimerer giftstofferne i vores forsyningskæde, hvilket er med til at holde vores jord, luft og vand fri for forureningskilder. Vi sætter selv standarden for at holde op med at bruge en række skadelige giftstoffer, der har en negativ indvirkning på vores miljø, og håber, andre virksomheder vil følge vores eksempel.

Bedre for de personer, som bruger dem.

Ingen bruger mere tid med et Apple-produkt end en Apple-kunde. Ved at minimere eller direkte fjerne en række skadelige giftstoffer sørger vi for, at alle produkter er sikre at bruge, år efter år. Vores strømledninger er fri for PVC og ftalater. Vores touch-skærme er fri for arsen. Og vores etuier og kabinetter er fri for bromerede flammehæmmere. Ingen anden virksomhed gør mere for at holde deres produkter fri for så mange giftstoffer.

Bedre for dem, som laver dem.

Vi har hos Apple forpligtet os til at sørge for sikre arbejdsvilkår for de mennesker, der fremstiller vores produkter. Mange giftstoffer er ikke kun omfattet af anvendelsesbegrænsninger i selve produkterne, men også i fremstillingsprocesserne. Og vores leverandører ved, hvor alvorligt vi mener det. I henhold til vores specifikationer for stoffer, der er omfattet af anvendelsesbegrænsninger, skal de kunne dokumentere, at de overholder kravene, og underlægges kontroller fra tredjeparter.

Vi forpligter os til at beskytte vores arbejdere mod skadelige giftstoffer.

De værste giftstoffer.

Kviksølv

Fjernet fra vores skærme siden 2009.

Bly

Tidligere anvendt i skærmglas og som loddemetal. Udfasning gennemført i 2006.

Arsen

Anvendes traditionelt for at opnå klarhed i glas. Vores skærmglas har været fri for arsen siden 2008.

PVC

Anvendes stadig i stor stil af andre virksomheder i computere, kabler og strømledninger. Vi påbegyndte udfasningen af polyvinylklorid (PVC) i 1995.*

Bromerede flammehæmmere

Bromerede flamme-hæmmere er giftstoffer, som tilsættes i plastik-kabinetter, kreds-løbskort og stik. Fjernet fra vores produkter i 2008.

Ftalater

En gruppe kemikalier kendt som hormonforstyrrende stoffer, der bruges til at blødgøre plastik i kabler og strømledninger. Fjernelsen fra kabler og strømledninger blev afsluttet i 2013.*

Vi designer vores produkter med mere miljøvenlige materialer.

For at designe mere miljøvenlige produkter kræver det, at vi overvejer, hvordan de materialer, der bruges til fremstillingen, påvirker miljøet. Derfor ved vi, hvordan disse materialer påvirker vores produkter og miljøet, lige fra glasset, plastikken og metallet i vores produkter til papiret og blækket i vores emballage. Vi er fortsat industriførende i forhold til at reducere eller fjerne miljøskadelige stoffer, og vi gør løbende en stor indsats for, at vores produkter er så rene og sikre, som de kan blive.

Testning for giftstoffer begynder derhjemme.

Vi har et tæt samarbejde med vores leverandører for at sikre, at vores produkter er fri for de skadelige stoffer, vi angiver. Og vi gør en stor indsats for at dokumentere det. Faktisk er det målet med det miljøprøvningslaboratorium, vi har bygget ved vores hovedkvarter i Cupertino. Der sender vi vores produkters komponenter til en omfattende analyse – herunder røntgenfluorescensspektroskopi og ionkromatografi – for helt præcist at se, hvad de består af.

Ionkromatografi er blot en af de mange metoder, der anvendes på vores miljøprøvningslaboratorium for at kontrollere, at vores produkter er sikre.