Apple-produkter og EU's forbrugerbeskyttelseslove

Når du køber Apple-produkter, har du i henhold til forbrugerbeskyttelseslove i hele EU lovsikrede garantirettigheder, der rækker ud over den dækning, du får gennem Apples begrænsede dækning på et år og den valgfrie AppleCare Protection Plan. Produkter fra andre producenter end Apple, som er købt fra Apple, er også dækket af EU's forbrugerbeskyttelseslove.

Resume af EU's forbrugerbeskyttelseslove, Apples begrænsede dækning på et år og AppleCare Protection Plan

  EU's forbrugerbeskyttelseslove Apples begrænsede dækning på et år AppleCare Protection Plan
Kravsperiode 2 år (minimum) fra leveringsdato.1 1 år fra købsdato 3 år fra købsdatoen af en Mac eller Apple-skærm
2 år fra købsdato af Apple TV, iPad, iPhone eller iPod
Dækningsomkostninger Leveres uden ekstra omkostninger Inkluderet uden ekstra omkostninger Fås for yderligere omkostninger
Sådan rejser du et krav Ring til eller besøg din forhandler2 Ring til Apple-support eller besøg en Apple Retail Store eller Apple-Authorised Service Provider Ring til Apple-support eller besøg en Apple Retail Store eller Apple-Authorised Service Provider
Medfølgende reparations- eller udskiftningsmuligheder Kontakt sælgeren for at få oplysninger Indlevering eller indsendelse med post3 Indlevering eller indsendelse med post; hurtig udskiftningsservice til iPad og iPhone; eller tjeneste på stedet for skrivebordscomputere3
Reparation eller udskiftning i udlandet Kontakt sælgeren for at få oplysninger Ja4 Ja4
Teknisk telefonsupport5 Ingen 90 dage fra købsdato 3 år fra købsdato af en Mac eller Apple-skærm
2 år fra købsdato af Apple TV, iPad, iPhone eller iPod

Finde oplysninger om EU's forbrugerbeskyttelseslove.

European Consumer Centres yder fortrinsvis gratis rådgivning og support til borgere i EU-landene, Island og Norge med hensyn til varer og tjenester, der købes fra leverandører i andre EU-lande, Island og Norge.*

Du kan få oplysninger om EU's forbrugerbeskyttelseslove på European Consumer Centres hjemmeside på http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Du kan få oplysninger om forbrugerbeskyttelseslove i bestemte lande på siderne om Additional Legal Rights på www.apple.com/legal/additional_legal_rights.html.

Hvis der ikke findes oplysninger om dit land, eller hvis du har spørgsmål om forbrugerbeskyttelseslove i dit land, kan du kontakte det lokale European Consumer Centre på http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Kontakte Apple med hensyn til krav i henhold til forbrugerlovgivningen.

Vores kontaktoplysninger findes her.

  1. I de fleste medlemsstater i EU kan forbrugere kun rejse krav om defekter, der var til stede ved leveringen. Der er nogle undtagelser, inkl. Tjekkiet og Rumænien. 6 måneder efter leveringsdatoen overgår bevisbyrden som regel til kunden, således at det er kunden, der skal bevise, at en defekt (inklusive skjulte defekter) fandtes ved leveringen. Som eksempler på lande, hvor bevisbyrden ikke overgår til kunden, kan nævnes Tjekkiet, Portugal og Rumænien. Kontakt det lokale European Consumer Centre for at få oplysninger om forholdene i dit land. Under kravsperioden (se ovenfor) kan forbrugerne rejse krav, bl.a. om gratis reparation eller udskiftning, hvis et produkt ikke lever op til kontrakten. Visse EU-medlemsstater, inkl. Finland, Irland, Storbritannien, Holland og Sverige, har en kravsperiode, der er på mere end to år efter leveringsdatoen. Kontakt det lokale European Consumer Centre for at få oplysninger om forholdene i dit land.
  2. I de fleste EU-medlemsstater må forbrugere kun rejse krav i henhold til forbrugerlovgivningen over for den sælger, som de har købt produktet fra. Der er nogle undtagelser, inkl. Finland, Frankrig og Sverige. Kontakt det lokale European Consumer Centre for at få oplysninger om forholdene i dit land. Kunder, som har købt Apple-produkter eller produkter fra andre producenter i en Apple Retail Store eller i Apple Online Store, kan rejse krav over for Apple. Apples kontaktoplysninger findes her.
  3. Tilgængeligheden af hver mulighed afhænger af det land, hvor der anmodes om service, og adressen på en Apple Authorized Service Provider. Apple kan også anmode om, at kunden udskifter komponenter med dele, der er lette at installere.
  4. Apple kan begrænse service af iPad og iPhone til EEA-lande og Schweiz.
  5. Teknisk telefonsupport inkluderer hjælp med installering, samling, konfiguration i grundtræk og softwareproblemer.