Up-to-Date-programmet til OS X Server.

Den 22. oktober 2013 introducerede Apple OS X Server 3.0. Hvis du den 1. oktober 2013 eller senere har købt en Mac mini med OS X Server, der er omfattet af tilbuddet, som ikke blev leveret med OS X Server 3.0, kan du hente det gratis ved at følge nedenstående trin.

1. Åbn Mac App Store.

Start Mac App Store.

Fra din server skal du starte Mac App Store og logge ind med dit Apple-id.

2. Gå til Køb, og find OS X Mavericks.

Gå til Køb, og se efter OS X Mavericks.

Hvis der står Accepter på knappen ved siden af OS X Mavericks, skal du klikke på den for at installere OS X Mavericks. Når du har installeret OS X Mavericks, skal du starte Mac App Store og gå til Køb. Find OS X Server 3.0 på listen Køb, og klik på Accepter for at installere softwaren.

Hvis der står Hent på knappen ved siden af OS X Mavericks, eller hvis OS X Mavericks ikke er på listen Køb, skal du tilmelde dig OS X Server Up‑To‑Date-programmet.

Du skal sende din anmodning om Up-to-Date inden for 30 dage fra den dato, hvor du købte din server, for at være berettiget til at deltage i Up-To-Date-programmet. Kunder, som købte deres server mellem den 1. oktober 2013 og 21. oktober 2013, kan tilmelde sig Up-To-Date-programmet indtil den 21. november 2013.

Vilkår og betingelser

Up-To-Date programmet giver køberen af en ny Mac mini Server, der er omfattet af tilbuddet og købt den 1. oktober 2013 eller derefter, ret til at opgradere til OS X Server v3.0.

Mac OS X Server v3.0 softwareopdateringer, som kan hentes via Mac App Store, er ikke inkluderet i programmet.

For at modtage din OS X Server v3.0-opgradering skal du udfylde ordreformularen og vedlægge en kopi af en dateret, specificeret kvittering, der tydeligt viser varenummeret eller varenumrene på det (eller de) omfattede pro-dukt(er). Ordrebekræftelser, pakkesedler og kopier af købsordrer accepteres ikke.

For køb foretaget mellem 1. oktober 2013 og 21. oktober 2013 skal den udfyldte bestillingsseddel samt den daterede og specificerede kvit-tering være indsendt senest den 21. november 2013 for at blive omfattet af dette program.

For køb omfattet af tilbuddet og foretaget den 22. oktober 2013 eller derefter, skal den udfyldte bestillingsseddel samt den date-rede og specificerede kvittering indsendes inden 30 dage efter købet foretagelse for at blive omfattet af dette program.

Dette tilbud gælder kun i Albanien, Algeriet, Angola, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Benin, Bot-swana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Congo, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, For-enede Arabiske Emirater, Gambia, Ghana, Grækenland, Holland, Hviderusland, Indien, Island, Israel, Jordan, Kap Verde, Kasakhstan, Kenya, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, Liberia, Lituaen, Luxembourg, Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Makedonien, Madagaskar, Moldova, Namibia, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Sao Tome e Principe, Saudi-Arabien, Senegal, Seychellerne, Sierra Leone, Slovakiet, Slovenien, , Sri Lanka, , Sverige, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Tjekkiet, Tunesien, Tyr-kiet, Uganda, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, og Zimbabwe og kun i henhold til betingelserne i dette dokument.

Programmet gælder ikke, hvis lovgivningen forhindrer det.

Ved modtagelse af den udfyldte ordreformular og købsbevis sendes gøres en indholdskode til OS X Server v3.0, der kan indløses i Mac App Store, tilgængelig inden for 24 timer efter godkendelse af ordren.

Din brug af indholdskoden og OS X Server v3.0 er underlagt vilkårene og betingelserne i aftalerne med Apple Inc., inklusive – med ikke begrænset til – de licensaftaler, der følger med produktet, samt vilkårene og betingelserne for brugen af Mac App Store, som findes på www.apple.com/legal/itunes/ww/. Du skal have den nyeste version af programmet Mac App Store, en Apple-id og internetadgang (evt. mod betaling) for at kunne indløse din indholdskode.

Du kan oprette en Apple-id på http://appleid.apple.com.

Apple er ikke ansvarlig for mistede eller stjålne indholdskoder.

Ind-holdskoder må ikke videresælges og kan kun indløses af personer over den minimumsalder, der fremgår af vilkår og betingelser for Mac App Store i dit land.

Apple forbeholder sig ret til efter eget skøn og med skriftlig varsel at udskyde datoen for produkttilgængelighed og afskibningsdatoen for alle ordrer afgivet i henhold til dette program.

Apple forbeholder sig ret til at ændre betingelserne for dette tilbud uden varsel.

Hverken Apple eller Apples agenter er ansvarlige for tab, ødelæggelse eller forsinkelse ved afsendelse eller modtagelse af din ordreformular.

Ufuldstændige ordreformularer accepteres ikke.

Apple er ikke ansvarlig for elektroni-ske kopieringsfejl.

Der ydes ingen returret.

Dette tilbud er ikke gyldigt i forbindelse med andre tilbud fra Apple.

Indholdskoden til OS X Server v3.0-softwaren må kun bruges sammen med de produkter, der er om-fattet af dette tilbud.

Dette tilbud er begrænset til en OS X Server 3.0-indholdskode pr. omfattet købt pro-dukt.

Dette tilbud kan kun benyttes af slutbrugere og ikke af forhandlere.

Gem en kopi af disse betingelser og den udfyldte ordreformular til eget brug.

Produkter, der er omfattet af tilbuddet, skal være købt hos Apple eller en autoriseret Apple-forhandler i Albanien, Algeriet, Angola, Armenien, Aserbajdsjan, Belgien, Benin, Bot-swana, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Congo, Cypern, Danmark, Egypten, Estland, Finland, For-enede Arabiske Emirater, Gambia, Ghana, Grækenland, Holland, Hviderusland, Indien, Island, Israel, Jordan, Kap Verde, Kasakhstan, Kenya, Kroatien, Kuwait, Letland, Libanon, Liberia, Litauen, Luxembourg Malawi, Mali, Malta, Mauretanien, Mauritius, Makedonien, Madagaskar, Moldova, Namibia, Niger, Nigeria, Norge, Pakistan, Polen, Portugal, Qatar, Rumænien, Rusland, Sao Tome e Principe, Saudi-Arabien, Senegal, Slovakiet, Slovenien, Sri Lanka, Sverige, Swaziland, Sydafrika, Tanzania, Tchad, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Uganda, Ukraine, Ungarn, Usbekistan, eller Zimbabwe.

Indsendte dokumenter bliver ikke returneret og tilhører Apple.

Dette tilbud er ikke gyldigt ved køb af brugte produkter, demonstrationsprodukter og produkter solgt på auktion.

Ved at indsende denne ordreformular giver jeg hermed Apple (eller dets agenter) lov til at kontakte mig for at få evt. ekstra oplysninger, der er nødvendige for at behandle ordren.

Apple yder ingen garanti for den eller de op-graderinger, der bliver gjort tilgængelige i henhold til dette program, og fraskriver sig ethvert ansvar for evt. krav opstået på grund af brug af de produkter, der er gjort tilgængelige i forbindelse med dette program. Du modtager dette tilbud fra iTunes S.à.R.L, 8 rue Heinrich Heine, L-1720, Luxembourg.

© 2013 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Apple, Apple-logoet, OS X Server v3.0 Server og Mac er vare-mærker tilhørende Apple Computer, Inc. og registreret i USA og andre lande. Andre nævnte produkt- og firma-navne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oktober 2013