Apple genbruger på ansvarligvis.

Når du genbruger med Apple, skilles det brugte udstyr fra hinanden, og de nøglekomponenter, der kan genbruges, fjernes. Brugt glas og metal kan genbruges i nye produkter. Det meste af plasten kan pelleteres til nye råmaterialer. Med alt det materiale som genbruges, opnår Apple ofte en genbrugsgrad på 90 % i forhold til vægten af det originale produkt.

Apple opfylder kravene i Basel-konventionen om transport af farligt affald. Alt affald indsamlet af Apples frivillige genbrugsprogrammer på verdensbasis behandles i de lande, hvor affaldet indsamles. Vores genbrug skal opfylde alle love om sundhed og sikkerhed, og vi tillader ikke brug af fængselsindsattes arbejdskraft. Apples genbrugsprogram bortskaffer ikke farligt elektronisk affald på lossepladser eller i forbrændingsanlæg.