Privaatsuspoliitika

Sinu privaatsus on Apple'i jaoks tähtis. Seega oleme koostanud privaatsuspoliitika, mis käsitleb sinu andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Pühenda veidi aega meie privaatsuspõhimõtetega tutvumisele ja anna meile teada, kui sul on küsimusi.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida saab kasutada üksikisiku üheselt tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks.

Kui suhtled Apple'i või Apple'i sidusettevõttega, võidakse sinult isikuandmeid küsida igal ajal. Apple ja tema sidusettevõtted võivad neid isikuandmeid teineteisega jagada ja kasutada neid vastavalt sellele privaatsuspoliitikale. Nad võivad neid ühendada ka muu teabega oma toodete, teenuste ja sisu pakkumiseks ja täiustamiseks ning reklaamide esitamiseks ja täiustamiseks.

Järgmistes lõikudes on näited sellest, mis tüüpi isikuandmeid Apple võib koguda ja kuidas neid kasutada.

Kogutavad isikuandmed

  • Kui lood Apple'i ID, registreerid oma tooted, taotled ärikrediiti, ostad toote, laadid alla tarkvarauuenduse, registreerid Apple'i jaekaupluses koolitusele või vastad veebiküsitlusele, siis võime koguda mitmesuguseid andmeid, sh sinu nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis ja krediitkaardi andmed.
  • Kui jagad Apple'i toodete abil oma sisu pereliikmete ja sõpradega, saadad kinkekaarte ja tooteid või kutsud teisi Apple'i foorumitega liituma, võib Apple koguda andmeid, mida esitad nende inimeste kohta, näiteks nimi, postiaadress, e-posti aadress ja telefoninumber.
  • Ameerika Ühendriikides võime küsida sinu sotsiaalkindlustusnumbrit, kuid ainult teatud juhtudel, näiteks kui seadistad traadita side kontot ja aktiveerid oma iPhone'i või määratleme, kas sulle ärikrediiti anda.

Isikuandmete kasutamine

  • Kogutud isikuandmete abil saame sind teavitada Apple'i tooteuudistest, tarkvarauuendustest ja tulevastest sündmustest. Samuti aitavad need meil täiustada oma teenuseid, sisu ja reklaame. Kui sa ei soovi olla meie postiloendis, saad ennast sellest igal ajal eemaldada, uuendades oma eelistusi.
  • Kasutame isikuandmeid ka oma toodete, teenuste, sisu ja reklaamide arendamiseks, pakkumiseks/esitamiseks ja täiustamiseks.
  • Aeg-ajalt võime isikuandmeid kasutada tähtsate teadete saatmiseks, näiteks ostudega seotud teavet ning meie tingimuste ja poliitikate muudatused. Kuna sa pead Apple'iga suhtlemiseks seda teavet teadma, siis ei saa sa nende teadete saamisest loobuda.
  • Kasutame isikuandmeid ka sise-eesmärkidel, näiteks auditeerimine, andmeanalüüs ning Apple'i toodete, teenuste ja klientidele saadetava teabe täiustamisega seotud uuringud.
  • Kui osaled loteriil, konkursil või muus taolises kampaanias, siis võime esitatud andmeid kasutada nende programmide läbiviimiseks.

Mitteisiklike andmete kogumine ja kasutamine

Kogume ka mitteisiklikke andmeid – andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda. Mitteisiklikke andmeid võime koguda, kasutada, edastada ja avaldada mis tahes eesmärgil. Järgmistes lõikudes on näited kogutavatest mitteisiklikest andmetest ja võimalikest kasutusviisidest.

  • Võime koguda andmeid nagu amet, keel, sihtnumber, suunakood, seadme unikaalne tunnus, asukoht ja ajavöönd, kus Apple'i toodet kasutatakse, et mõistaksime paremini tarbijakäitumist ja saaksime täiustada oma tooteid, teenuseid ja reklaame.
  • Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil, teenustes iCloud ja MobileMe, veebipoes iTunes Store ja meie muudes toodetes ja teenustes. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas mitteisiklike andmetena.

Kui ühendame mitteisiklikud andmed isikuandmetega, siis ühendatud andmeid peetakse isikuandmeteks nii kaua, kuni need on ühendatud.

Küpsised ja muud tehnoloogiad

Apple'i veebisait, veebiteenused, interaktiivsed rakendused, e-kirjad ja reklaamid võivad kasutada küpsiseid ja muid tehnoloogiaid nagu veebimajakad. Nende tehnoloogiate abil mõistame paremini kasutajakäitumist, need annavad teada, mis veebisaidi osasid inimesed külastasid, ning hõlbustavad ja mõõdavad reklaamide ja veebiotsingute tõhusust. Küpsiste ja muude tehnoloogiate kogutud andmeid käsitleme mitteisiklike andmetena. Kui kohalik seadus peab IP-aadressi või sarnaseid tunnuseid isikuandmeteks, käsitleme me neid tunnuseid isikuandmetena. Sarnaselt, kui mitteisiklikud andmed on ühendatud isikuandmetega, käsitleme ühendatud andmeid selle privaatsuspoliitika mõttes isikuandmetena.

Apple ja tema partnerid kasutavad küpsiseid ja muid tehnoloogiad mobiilsideseadmete reklaamiteenustes, et reguleerida reklaami esitamiskordi, esitada reklaame, mis on sinu huvidega seotud, ja mõõta reklaamikampaaniate tõhusust. Kui sa ei soovi oma mobiilsideseadmes saada selle asjakohasustasemega reklaame, siis saad sellest loobuda, avades oma seadmes lingi http://oo.apple.com. Kui loobud sellest, siis saad samal hulgal mobiilireklaame, kuid need võivad olla vähem asjakohased, kuna need ei põhine sinu huvidel. Võid siiski näha reklaame, mis on seotud veebilehe või rakenduse sisuga või põhinevad muudel mitteisiklikel andmetel. See loobumine kehtib ainult Apple'i reklaamiteenuste jaoks ega mõjuta muude reklaamivõrkude huvipõhiseid reklaame.

Apple ja tema partnerid kasutavad küpsiseid ja muid tehnoloogiad ka isikuandmete meelespidamiseks, kui kasutad tema veebisaiti, veebiteenuseid ja rakendusi. Meie eesmärk sellises olukorras on muuta sinu suhtlus Apple'iga mugavamaks ja isiklikumaks. Näiteks, kui teame sinu eesnime, saame sind tervitada järgmisel korral, kui külastad veebipoodi Apple Online Store. Kui teame sinu riiki ja keelt (ning kooli, kui oled haridustöötaja), saame pakkuda kohandatud ja kasulikumat ostukeskkonda. Kui teame, et sinu arvuti või seadme kasutaja on ostnud teatud toote või kasutanud sarnast teenust, aitab see meil muuta oma reklaam ja e-posti teel saadetav teave sinu huvidele vastavaks. Kui teame sinu kontaktandmeid, toote seerianumbrit ja muud arvuti või seadme teavet, saame registreerida sinu tooted, isikupärastada sinu opsüsteemi, seadistada iCloudi teenuse ja pakkuda paremat klienditeenindust.

Kui soovid küpsised keelata ja kasutad Safari veebibrauserit, siis ava Safari eelistused ja keela küpsised privaatsuse vahekaardil. Apple'i mobiilsideseadmes vali Settings (Sätted), seejärel Safari ja lõpuks jaotis Küpsised. Muude brauserite korral küsi teenusepakkujalt, kuidas küpsised keelata. Võta arvesse, et kui küpsised on keelatud, ei saa Apple'i veebisaidi teatud funktsioone kasutada.

Nagu enamikul veebisaitidel, kogume ka meie automaatselt teatud andmeid ja salvestame selle logifailidesse. Need andmed sisaldavad IP-aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, Interneti-teenusepakkujat (ISP), viitavaid ja väljumise lehti, opsüsteemi, kuupäeva- ja kellaajatempli ning klikiraja andmed.

Kasutame neid andmeid trendide mõistmiseks ja analüüsimiseks, saidi administreerimiseks, saidi kasutajakäitumise uurimiseks ja üldiselt kasutajate demograafilise teabe kogumiseks. Apple võib kasutada neid andmeid oma turundus- ja reklaamiteenustes.

Osades e-kirjades kasutame „läbiklõpsamis-URL-i”, mis on lingitud Apple'i veebisaidi sisuga. Kui kliendid klõpsavad mõnda sellist URL-i, siis läbitakse enne meie veebisaidi sihtlehele jõudmist eraldi veebiserver. Kasutame neid läbiklõpsamisandmeid, et määratleda, kui huvipakkuv mõni teema on, ja klientidele saadetava teabe tõhususe mõõtmiseks. Kui soovite, et sind ei jälgitaks niimoodi, siis ära klõpsa e-kirjades olevaid teksti- ega graafilisi linke.

Veebimajakate abil saame klientidele saata loetavas vormingus e-kirju ja need annavad meile teada, kas e-kiri on avatud. Võime seda teavet kasutada klientidele saadetavate sõnumite vähendamiseks või lõpetamiseks. 

Kolmandatele osapooltele avaldamine

Mõnikord võib Apple strateegilistele partneritele, kes töötavad Apple'iga koos toodete ja teenuste pakkumiseks või aitavad Apple'il tooteid turustada, kättesaadavaks teha teatud isikuandmeid. Näiteks kui ostad ja aktiveerid oma iPhone'i, siis volitad Apple'it ja tema võrguoperaatorit vahetama teenuse pakkumiseks teavet, mille esitad aktiveerimisprotsessi käigus. Kui sinu teenuse kasutamisõigus kinnitatakse, siis kehtivad sinu kontole Apple'i ja võrguoperaatori vastavad privaatsuspoliitikad. Apple jagab isikuandmeid ainult oma toodete, teenuste ja reklaamide pakkumiseks või täiustamiseks. Andmeid ei jagata kolmandate osapooltega nende turunduseesmärkidel.

Teenusepakkujad

Apple jagab isikuandmeid ettevõtetega, mis pakuvad teenuseid nagu andmetöötlus, krediidi väljastamine, klienditellimuste täitmine, toodete kohaletoimetamine, kliendiandmete haldus ja täiustamine, klienditeeninduse pakkumine, meie toodetest ja teenustest huvitatusmäära hindamine ning kliendiuuringute või rahuoluuuringute korraldamine. Need ettevõtted on kohustatud sinu andmeid kaitsma ja võivad asuda igal pool, kus Apple tegutseb.

Muud

Apple võib vastavalt seadusele, menetluse või kohtuvaidluse käigus ja/või sinu elukoha- või muu ametivõimu või riigiasutuste nõudmisel avaldada sinu isikuandmeid. Võime sinu andmeid avaldada ka juhul, kui oleme määratlenud, et avaldamine on riikliku julgeoleku, korrakaitse või muude avaliku tähtsusega küsimuste tõttu vajalik ja asjakohane.

Võime sinu andmeid avaldada ka juhul, kui oleme määratlenud, et avaldamine on mõistlikult vajalik meie tingimuste jõustamiseks või meie tegevuse või kasutajate kaitsmiseks. Lisaks võime ümberkorralduse, ühinemise või müügi korral edastada kõik kogutud isikuandmeid vastavalt kolmandale osapoolele.

Isikuandmete kaitse

Apple rakendab ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) sinu isikuandmete kaitsmiseks kaotsimineku, varguse, väärkasutuse ning volitamatu juurdepääsu, avaldamise, muutmise ja hävitamise eest.

Apple'i veebiteenused (nt Apple Online Store ja iTunes Store) kasutavad SSL-krüpteeringut kõigil veebilehtedel, kus kogutakse isikuandmeid. Sellistest teenustest ostmiseks pead kasutama SSL-toega brauserit (nt Safari, Firefox või Internet Explorer). See kaitseb sinu isikuandmete konfidentsiaalsust nende edastamisel Interneti kaudu.

Kui kasutad osasid Apple'i tooteid, teenuseid või rakendusi või postitad Apple'i foorumisse, jututuppa või suhtlusvõrgustikuteenusesse, siis sinu jagatavad isikuandmed on teistele kasutajatel nähtavad ja nad võivad neid lugeda, koguda või kasutada. Sina vastutad neis olukordades esitatava isikuandmete eest. Näiteks, kui lisad foorumipostitusele oma nime ja e-posti aadressi, siis on see teave avalik. Ole nende funktsioonide kasutamisel ettevaatlik.

Isikuandmete õigsus ja säilitamine

Apple aitab sul hõlpsasti oma isikuandmed hoida täpsed, terviklikud ja ajakohased. Säilitame sinu isikuandmeid selles privaatsuspoliitikas esitatud eesmärkide täitmiseks vajaliku ajavahemiku jooksul, v.a kui seadus nõuab või lubab pikemat säilitusaega.

Juurdepääs isikuandmetele

Saad hoolitseda selle eest, et sinu kontaktandmed ja eelistused on täpsed, terviklikud ja ajakohased, logides oma kontole sisse veebiaadressil https://appleid.apple.com/. Muude isikuandmete jaoks pakume sulle heas usus juurdepääsu, et saaksid taotleda, et parandaksime andmed, kui need on ebatäpsed, või kustutaksime need andmed, kui Apple ei pea seaduse täitmiseks või põhjendatud ärieesmärkidel neid säilitama. Võime keelduda töötlemast taotlusi, mis on põhjendamatult korduvad, nõuavad ebaproportsionaalset tehnilist pingutust, ohustavad teiste privaatsust, on väga ebapraktilised või millele juurdepääsu seadus muidu ei nõua. Juurdepääsu-, parandus- ja kustutamistaotlusi saab esitada piirkondliku privaatsusküsimuste kontaktivormi kaudu.

Lapsed

Me ei kogu tahtlikult alla 13-aastaste laste isikuandmeid. Kui saame teada, et oleme kogunud alla 13-aastase lapse isikuandmeid, siis kustutame need andmed võimalikult kiiresti.

Asukohapõhised teenused

Apple, tema partnerid ja litsentsisaajad võivad Apple'i toodetes asukohapõhiste teenuste pakkumiseks koguda, kasutada ja jagada täpset asukohateavet (sh sinu Apple'i arvuti või seadme reaalajas geograafiline asukoht). Neid asukohaandmeid kogutakse anonüümselt ja kujul, mis ei tuvasta sinu isikut, ning Apple, tema partnerid ja litsentsisaajad kasutavad neid asukohapõhiste toodete ja teenuste pakkumiseks ning täiustamiseks. Näiteks võime geograafilist asukohta jagada rakenduse pakkujaga, kui valid tema asukohateenuste kasutamise.

Apple'i osade asukohapõhiste teenuste funktsioonide (nt Otsi mu iPhone üles) töötamiseks vajavad need sinu isikuandmeid.

Kolmandate osapoolte saidid ja teenused

Apple'i veebisaidid, tooted, rakendused ja teenused võivad sisaldada muude osapoolte veebisaitide, toodete ja teenuste linke. Meie tooted ja teenused võivad ka kasutada või pakkuda muude osapoolte tooteid või teenuseid (nt kolmanda osapoole iPhone'i rakendus). Kolmandate osapoolte kogutud andmetele (nt asukoha- või kontaktandmeid) kehtivad nende privaatsuspõhimõtted. Soovitame sul tutvuda nende kolmandate osapoolte privaatsuspõhimõtetega.

Rahvusvahelised kasutajad

Sinu esitatud andmeid võivad kogu maailma üksused edastada või sellele juurde pääseda vastavalt selles privaatsuspoliitikas sätestatule. Apple täidab Safe Harbori raamistiku nõudeid, mille Ameerika Ühendriikide kaubandusministeerium on kehtestanud Euroopa Majanduspiirkonna ja Šveits organisatsioonide kogutavate isikuandmete kogumisele, kasutamisele ja säilitamisele. Loe lisaks Ameerika Ühendriikide kaubandusministeeriumi Safe Harbor programmi kohta.

Pane tähele, et Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigis elavate isikute isikuandmeid valdab Iirimaal Corkis asuv Apple Distribution International ja neid töötleb eelneva nimel Apple Inc. EMP-s iTunesi kasutamisel kogutud isikuandmeid valdab Luksemburgis asuv iTunes SARL ja neid töötleb eelneva nimel Apple Inc.

Kogu meie ettevõtte pühendumine sinu privaatsusele

Et sinu isikuandmed oleksid kaitstud, selgitame Apple'i töötajatele oma privaatsus- ja turbejuhiseid ning jõustame ettevõttes rangelt privaatsuse kaitsemeetmeid.

Privaatsusküsimused

Kui sul on Apple'i privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta küsimusi või muresid, siis võta meiega ühendust.

Apple võib aeg-ajalt oma privaatsuspoliitikat uuendada. Kui muudame poliitikat oluliselt, siis avaldame oma veebisaidil vastava teate ja uuendatud privaatsuspoliitika.

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, EST, 95014

Viimati uuendatud: 21. mai 2012

TRUSTe: SERDITUD PRIVAATSUSPOLIITIKA

Ettevõttele Apple Inc. on määratud TRUSTe privaatsuspitser, mis tähendab, et TRUSTe on kontrollinud selle privaatsuspoliitika ja -põhimõtete vastavust TRUSTe programmi nõuetele (sh läbipaistvus, vastutus ja võimalus valida, kas sinu isikuandmeid kogutakse ja kasutatakse). TRUSTe programm ei käsitle alla laaditava tarkvara kaudu kogutavaid andmeid. Kui sul on meie privaatsuspoliitika või -põhimõtete kohta küsimusi või kaebusi, siis võta meiega ühendust. Kui sa pole meie vastusega rahul, võid pöörduda TRUSTe poole.

Privaatsusküsimused

Kas sul on Apple'i privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta küsimusi või muresid?

Kontaktandmed