Muiden valmistajien ratkaisut OS X:lle

Kuulo

CPC Computer Prompting and Captioning

MacCaption

Antaa käyttäjien tehdä tekstityksen lopullisen muotoilun, asettelun ja ajoituksen. Lisätietoja

HOVRS.com

Hands On Video Relay Services (HOVRS)

Tarjoaa kuuroille ja kuulorajoitteisille käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida tehokkaasti ja luonnollisesti kuulevien henkilöiden kanssa amerikkalaisen viittomakielen (American Sign Language, ASL) avulla. HOVRS käyttää iChatia ja internetiä ja tarjoaa ääni/videolinkin kautta ammattitaitoisen, virallisesti hyväksytyn videotulkin (Video Interpreter, VI), joka tulkkaa viitottua (ASL) tai puhuttua sanomaa.

Kuurot ja kuulorajoitteiset käyttäjät voivat internetin välityksellä hyödyntää tulkkauspalveluja ja soittaa puheluita kotoa, toimistosta, luokkahuoneesta tai mistä tahansa, missä heillä on käytössään internetiin yhteydessä oleva tietokone. HOVRS voi ottaa yhteyttä kuuleviin henkilöihin missä tahansa tavallisen puhelinnumeron välityksellä. Lisätietoja

VCom 3D

ASL Animations.

Tarjoaa monikulttuurisia, asiayhteyteen liittyviä animoituja 3D-hahmoja, jotka viestivät kehonkielellä (eleet ja viittomakieli mukaan lukien), kasvojen ilmeillä ja huulten liikkeillä. Lisätietoja

Näkö

AssistiveWare

VisioVoice

Tarjoaa korkealaatuisia, monikielisiä puheääniä, jotka parantavat näkörajoitteisten OS X:n käyttöä hyödyntämällä puhuvaa käyttöliittymää, valinnan ja dokumentin lukijaa, tekstin ja kuvien zoomausikkunoita, suuria kursoreita ja kykyä muuntaa tekstiä iTunes-raidoiksi. Lisätietoja

Infovox iVox

Tarjoaa korkealaatuisia, luonnollisen kuuloisia puheääniä halutulla kielellä mihin tahansa Mac-ohjelmaan, mukaan lukien TeXturi, Esikatselu, Mail, Acrobat ja monet opetusohjelmat. Lisätietoja

Proloquo

Puhuu mihin tahansa ohjelmaan kirjoitetun tekstin sekä osoittimen alapuolella olevia käyttöliittymäelementtejä ja parantaa heikkonäköisten henkilöiden tietokoneen käyttöä. Korkealaatuisia, luonnolliselta kuulostavia ääniä valitsemallasi kielellä. Lisätietoja

Benetech

Bookshare.org

Tarjoaa pääsyn verkkokirjastoon. Lisätietoja

Learning Ally

ReadHear by gh

Tarjoaa Daisy 2 Player -soittimen OS X:lle Learning Ally -yrityksen (aiemmin RFB&D) julkaisemien kirjojen kanssa käytettäväksi. Lisätietoja

Lagente

PinPoint

Tarjoaa osoittimen ympärille kuvan, joka helpottaa sen havaitsemista etenkin suurissa näytöissä. Lisätietoja

SubRosaSoft

Macnifier.

Tarjoaa ilmaisen työkalun, jolla voi suurentaa osan näytöstä. Lisätietoja

Puhe

AssistiveWare

Proloquo

Teksti- ja kuvaperustainen vaihtoehtoinen kommunikointiohjelma (Alternative and Augmentative Communication, AAC) ihmisille, jotka eivät voi puhua. Proloquo tarjoaa korkealaatuisia, luonnolliselta kuulostavia ääniä valitsemallasi kielellä. Lisätietoja

SwitchXS

SwitchXS tarjoaa kytkinperustaisen ratkaisun tietokonetta käyttäville henkilöille, jotka eivät voi puhua. Se mahdollistaa teksti- ja kuvaperustaisen viestinnän sekä minkä tahansa Mac-ohjelman käytön kytkimen avulla. Lisätietoja

LayoutKitchen

Puhepaneelieditori, joka luo muokattuja, kuvaperustaisia puhe- ja viestintäpaneeleja Proloquolle ja SwitchXS:lle. Lisätietoja

Infovox iVox

Tarjoaa korkealaatuisia, luonnollisen kuuloisia puheääniä halutulla kielellä mihin tahansa Mac-ohjelmaan, mukaan lukien TeXturi, Esikatselu, Mail, Acrobat ja monet opetusohjelmat. Lisätietoja

Crick Software Inc.

Clicker

Tehokas kirjoittamiseen ja luovuuden edistämiseen tarkoitettu työkalu, joka motivoi ja tukee lapsia, kun he opettelevat lukemaan ja kirjoittamaan. Lisätietoja

Don Johnston Inc

Incite!

Kokoelma alkuperäisiä lyhytelokuvia, jotka herättävät jokaisen opiskelijan kriittiseen ajatteluun. Lisätietoja

SOLO

Ohjelmistokokoelma, joka kehittää perus- ja toisen asteen oppilaiden oppimistaitoja lukemisessa, kirjoittamisessa, suunnittelussa, organisoinnissa, arvioinnissa ja korjausten tekemisessä. Lisätietoja

Start-To-Finish Books

Kokoelma kirjoja sekä niitä tukevaa ääni-, tietokone- ja painomediaa, jota voidaan käyttää lukemisen, kieliaineiden, yhteiskuntaopin ja luonnontieteiden opetusohjelmissa. Lisätietoja

WordMaker

Tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan ääntämisen opettamiseen. Lisätietoja

Simon S.I.O.

Tarjoaa yksilöityjä ääntämisohjeita. Lisätietoja

EDUSS

Eduss IMTA English

Englannin kielen oppimisohjelma, joka testaa ja arvioi, tunnistaa ongelma-alueet, laatii oppimissuunnitelmia ja antaa yksityiskohtaisia ohjeita. Lisätietoja

Eduss IMTA Phonics

Helpottaa englannin kielen oppimista käyttämällä värikoodausjärjestelmää ääntämyksen ja lukemisen opetuksessa.

Failure Free Reading

Failure Free Reading

Ohjelmisto- ja verkkoratkaisuja, jotka tarjoavat lukutaitovaihtoehdon foneettisesti kuuroille oppilaille. Lisätietoja

Kurzweil Educational Systems

Kurzweil 3000 for Macintosh

Tarjoaa lukemisen, kirjoittamisen ja oppimisen ohjelmistoja oppilaille, joilla on vaikeuksia näillä alueilla. Kurzweil 3000 for Macintoshia pidetään yleisesti kattavimpana ja integroiduimpana ratkaisuna kieli- ja lukemisvaikeuksista kärsiville. Lisätietoja

Laureate Learning

Creature Chorus Sterling Edition

Opettaa animaation avulla syyn ja seurauksen suhdetta, kytkimen käyttöä, visuaalista seurantaa, erillisosoitusta ja vuorottelua. Sopii 6 kuukauden ikäisille ja sitä vanhemmille. Lisätietoja

First Categories Sterling Edition.

Suunniteltu opettamaan oppimishäiriöisille luokittelua 6 kategoriaan jaetun 60 substantiivin avulla. Lisätietoja

First Words, First Words II ja First Verbs Sterling Edition

Tarjoaa varhaisen kehitysvaiheen substantiivien ja verbien opetusta. Lisätietoja

Simple Sentence Structure Sterling Edition.

Opettaa virkkeiden ymmärtämistä ja tuottamista subjekti-verbi-objekti-järjestyksessä. Lisätietoja

Nouns and Sounds Sterling Edition

Opettaa kuuntelemista ja kehittää kriittisiä kuuntelutaitoja. Lisätietoja

Lexia Learning

Lexia Early Reading

Interaktiivinen lukemisohjelma, jossa keskitytään lisäämään 4–6-vuotiaiden fonologista tajua. Lisätietoja

Marblesoft

Single Switch Games 2.

Sisältää 14 Single Switch -peliä. Lisätietoja

Mayer-Johnson

Boardmaker

Viestintä- ja oppimisväline, jossa on yli 3000 kuvasymbolia 42 kielellä. Opettajat voivat luoda lukujärjestyksiä, viestintätauluja, lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyviä harjoituksia, kirjoja ja pelejä. Lisätietoja

Scientific Learning

Fast ForWord Elementary Education Products

Opettaa alakouluikäisille oppilaille luku-, kirjoitus- ja ajattelutaitoja. Lisätietoja

Fast ForWord Middle and High School

Opettaa yläkoulu- ja lukioikäisille oppilaille luku-, kirjoitus- ja ajattelutaitoja. Lisätietoja

SunCastle Technology

Picture It

Helpoin ja nopein työväline jolla opettajat voivat lisätä kuvia tekstiin. Oppilaat, joilla on vaikeuksia ymmärtää lukemaansa tekstiä, voivat kokea onnistumisia kuva-avusteisen materiaalin avulla. Lisätietoja

PixWriter 4.0

Kirjoitusohjelma, joka yhdistää hauskasti tekstiä, kuvia, painikkeita ja ääntä aloitteleville kirjoittajille, englantia toisena kielenä käyttäville oppilaille sekä autismista kärsiville. Lisätietoja

Simply Science

Valmiita luonnontieteiden oppitunteja, joissa opetetaan, opitaan ja testataan luonnontieteisiin liittyviä käsitteitä Literacy Support Pictures -kuvien avulla. Lisätietoja

TextHELP Systems

Read & Write Gold

Tarjoaa lukutaidon tukea yhdessä muiden ohjelmien, kuten tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokanta- ja sähköpostiohjelmien sekä internet-selainten kanssa käytettäessä. Lisätietoja