Ilmastonmuutos on todellinen ongelma, joten olemme ryhtyneet tositoimiin.

Vie valtavan määrän energiaa luoda, koota, kuljettaa ja käyttää satoja miljoonia tuotteita kaikkialla maailmassa. Osa tuosta energiasta on peräisin fossiilisten polttoaineiden käytöstä, joka aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Näistä päästöistä syntyy hiilijalanjälkemme, osuutemme ilmastonmuutoksessa. Pyrimme pienentämään tätä jalanjälkeä ja edistymmekin vauhdilla. Paljon on silti vielä tehtävää.

Pohjois-Carolinan Maidenissa sijaitsevassa datakeskuksessamme on Yhdysvaltain suurin yksityinen aurinkoenergialaitos.

Miksi mittaamme hiilijalanjälkeämme tällä tavoin.

Suhtaudumme erittäin vakavasti aiheuttamiemme ympäristövaikutusten mittaamiseen. Itse asiassa emme tiedä yhtään toista alallamme toimivaa yritystä, joka menee näin pitkälle hiilidioksidipäästöjensä mittaamisessa, varmentamisessa ja raportoinnissa. Emme raportoi vain omistamiemme toimitilojen hiilijalanjälkeä, vaan sisällytämme mukaan myös toimitusketjumme hiilijalanjäljen. Emme myöskään käytä yleisluontoisia, alan standardien mukaisia mittausmalleja. Käytämme kattavaa tuotteen elinkaarianalyysiä, joka mittaa hiilijalanjäljen tuotteidemme koko elinkaaren ajalta. Se ottaa siis kaiken kattavasti huomioon. Tämä tarkoittaa Applen tuotteiden valmistuksen, kuljetuksen, käytön ja kierrätyksen sekä kaikkien toimitilojemme aiheuttamien päästöjen yhteenlaskemista. Parannamme koko ajan toimintaamme tässä suhteessa ja myös raportoimme siitä – silloinkin, kun luvut eivät näytä niin hyviltä kuin haluaisimme.

Vuoden 2013 hiilijalanjälkemme: 33 800 000 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä

Kuinka hiilijalanjälkemme vaikuttaa ajatteluumme.

Yritämme jatkuvasti kehittää kasvihuonekaasujen elinkaarianalyysiämme. Kun arviomme tuovat ilmi materiaalin, prosessin tai järjestelmän, joka vaikuttaa huomattavan negatiivisesti hiilijalanjälkeemme, tutkimme tarkemmin, kuinka kyseinen tuote, prosessi tai tila on suunniteltu. Käytimme alan standardien mukaisia metodeja esimerkiksi alumiinista aiheutuvien päästöjen mittaamisessa. Koska kuitenkin käytämme alumiinia niin monissa tuotteissamme, päätimme tehdä laajan tutkimuksen alumiinin toimittajiemme keskuudessa. Tutkimus paljasti, että alumiinikoteloiden valmistukseen liittyvät päästöt olivat lähes neljä kertaa luultua suuremmat. Siksi päivitimme vuoden 2013 elinkaarianalyysin tietoja tarkemmiksi. Tämän seurauksena vuonna 2013 ilmoittamamme hiilidioksidipäästöt ovat 9 prosenttia suuremmat kuin vuonna 2012 ilmoittamamme hiilidioksidipäästöt. Lisäys ei kuitenkaan johdu kasvaneista päästöistä vaan siitä, että aliarvioimme päästömme aiemmin. Kun laskimme vuoden 2012 tiedot uudelleen uutta menetelmää käyttäen, hiilidioksidipäästömme itse asiassa laskivat 3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme entisestään, ja hyödynnämme jatkossakin elinkaarianalyysiä tämän muutoksen edistämisessä.

Toimitilat

Energiatehokas toimitila on hyvä juttu, mutta 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa käyttävä toimitila on vielä parempi.

Tavoitteenamme on tarjota kaikkiin Applen toimistoihin, myymälöihin ja datakeskuksiin täysin uusiutuvat energianlähteet. Näitä ovat aurinko-, tuuli-, pienvesi- sekä geoterminen energia, joka hyödyntää maalämpöä. Suunnittelemme uusia rakennuksia ja parannamme olemassa olevia käyttääksemme niin vähän sähköä kuin mahdollista. Panostamme Applen omaan energiatuotantoon paikan päällä sekä luomme kumppanuussuhteita muiden energiantoimittajien kanssa uusiutuvan energian käyttöä varten. Vuonna 2013 ehdimme jo muuttaa 73 prosenttia kaikkien toimitilojemme energiasta uusiutuvaksi, 86-prosenttisesti yhtiön toimipaikoissa ja 100-prosenttisesti datakeskuksissa. Vuonna 2014 uusiutuvaa energiaa käyttää jo yli 140 myymälää Yhdysvalloissa.

Energiahankkeet Cupertinon toimitiloissamme ovat säästäneet niin paljon energiaa, että niillä tarjoaisi virran 1200 kotitaloudelle vuodessa.

Kun ryhdyimme rakentamaan 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla toimivaa datakeskusta, meille kerrottiin, ettei sellainen olisi mahdollista. Mutta me saimme sen aikaan.

Kaikki datakeskuksemme toimivat 100-prosenttisesti uusiutuvalla energialla, josta ei aiheudu lainkaan kasvihuonekaasupäästöjä. Tästä pidämme kiinni jatkossakin. Näihin energianlähteisiin lukeutuvat aurinko-, tuuli- ja geoterminen energia. Uusiutuva energia tulee sekä toimipaikan omista lähteistä että paikallisista resursseista. Datakeskuksissa hoidetaan palveluja, kuten Siri, iTunes Store, App Store, Kartat ja iMessage. Joten aina kun iTunesista ladataan kappale, Mac App Storesta asennetaan ohjelma tai iBooksista ladataan kirja, Applen käyttämän energian tarjoaa luonto. Lisäksi energiansäästö ulottuu kauas datakeskusten ulkopuolelle, koska käsillä ei ole fyysistä materiaalia valmistettavaksi, pakattavaksi ja kuljetettavaksi.

Maiden, Pohjois-Carolina

Suunnittelimme Pohjois-Carolinan Maidenissa sijaitsevan datakeskuksemme alusta alkaen energiatehokkaaksi. U.S. Green Building Council on myöntänyt sille LEED Platinum -sertifikaatin ensimmäisenä tämän kokoluokan datakeskuksena. Joka ikisenä päivänä 60–100 prosenttia sen käyttämästä uusiutuvasta energiasta tuotetaan paikan päällä biokaasun polttokennoilla ja kahdella 20 megawatin aurinkokennostolla. Se on Yhdysvaltain suurin yksityinen uusiutuvan energian laitos. Ostamme myös muun tarvitsemamme energian täysin puhtaista lähteistä. Maidenin keskus tuottaa 167 miljoonaa kilowattituntia uusiutuvaa energiaa paikan päällä vuodessa. Tällä määrällä pystyisi tuottamaan energian 13 837 kotitaloudelle.1

Prineville, Oregon

Oregonin Prinevillessä sijaitseva datakeskuksemme toimii yhtä ympäristövastuullisesti kuin Maidenin keskus. Rakennamme pienvesijärjestelmää, joka ottaa talteen paikallisissa kastelukanavissa virtaavan veden energian. Valmistuessaan vuonna 2014 se palvelee suurinta osaa keskuksen energiatarpeista. Ja koska Oregonin osavaltio sallii uusiutuvan energian suoran tukkuostamisen, pystymme hyödyntämään paikallista tuulivoimaa suoraan virran tuottamiseksi koko datakeskukselle.

Reno, Nevada

Uusin datakeskuksemme Nevadan Renossa seuraa 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa käyttävien Maidenin ja Prinevillen keskusten viitoittamaa tietä. Teemme yhteistyötä kahden paikallisen sähkölaitoksen kanssa tavoitteenamme kehittää 18–20 megawatin aurinkoenergialaitos uudenlaisella aurinkopaneelilla, jonka pallopeilit keskittävät auringonvalon. Aurinkoenergialaitos on määrä ottaa käyttöön alkuvuodesta 2015 ja sen vuosittainen tuotantokapasiteetti on yli 43 miljoonaa kilowattituntia puhdasta, uusiutuvaa energiaa. Siihen asti keskus toimii paikalliselta sähkölaitokselta ostetulla, uusiutuvalla geotermisellä energialla.

Newark, Kalifornia

Kuten Maidenissa, Prinevillessä ja Renossa sijaitsevat datakeskuksemme myös Kalifornian Newarkin datakeskus käyttää sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Saavutimme tämän tavoitteen tammikuussa 2013, kun aloimme käyttää datakeskuksessa pääosin Kalifornian tuulivoimaa. Hankimme energiaa suoraan Kalifornian tukkumarkkinoilta.

Jaetut toimitilamme

Suurimman osan verkkopalveluistamme tarjoavat omat datakeskuksemme Maidenissa, Prinevillessä, Renossa ja Newarkissa. Käytämme myös kolmansien osapuolten kanssa jaettuja toimitiloja saadaksemme lisää datakeskuskapasiteettia. Vaikka Apple ei omista näitä jaettuja toimitiloja ja käyttää vain osan niiden kapasiteetista, ne ovat osa uusiutuvaa energiaa koskevia tavoitteitamme. Lisäksi teemme yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa varmistaaksemme, että energiankulutuksemme on mahdollisimman puhdasta. Alkuvuodesta 2013 lähtien yli 70 prosenttia jaettujen toimitilojemme energiasta on saatu uusiutuvista lähteistä, ja aiomme saavuttaa tässä 100 prosentin lukeman.

Uudesta kodistamme tulee vihreä perustuksia myöten.

Uusi Cupertinossa sijaitseva Applen kampus kaataa teknologian raja-aitoja, kuten kaikki mitä rakennamme. Siitä tulee lajinsa energiatehokkain rakennus. Kampuksella käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Näin paitsi arvostetaan ympäristöä ollaan myös sen kumppaneita. Ilma virtaa vapaasti rakennuksen sisätilojen ja ulkopuolen välillä, mikä tarjoaa luonnollisen ilmastoinnin 75 prosenttia vuodesta. Lisäksi auringonvalo antaa energiaa yhdelle maailman suurimmista yrityksessä toimivista aurinkoenergialaitoksista.

Rakennus itsessään on vain osa koko tarinaa. Hiukan alle 80 prosenttia alueesta on avointa maastoa, jossa on yli 7000 puuta, muun muassa yli 6000 äskettäin istutettua varjo- ja hedelmäpuuta. Kuivuutta kestäviä kasveja istutetaan kaikkialle alueelle veden käytön minimoimiseksi.

Toimipaikalle kulkeminen ja sieltä poistuminen sujuu niin ikään aiempaa vihreämmin. Laajennamme nykyistä työmatkavaihtoehtojen ohjelmaamme 20 prosentilla. Tämä tarkoittaa, että yli kolmannes Cupertinon lähes 15 000 työntekijästä voi matkustaa uudelle kampukselle biopolttoaineella toimivilla busseilla, julkisilla kulkuvälineillä, pyörillä, jaetuilla autokyydeillä ja kävelemällä. Lisäksi tarjoamme yli 300 sähköautojen latausasemaa autoilijoille.

Uutta kampusta rakennetaan alusta alkaen vastaamaan tärkeimpiin ympäristöstandardeihin, jotka LEED (kansainvälisesti tunnustettu vihreän rakentamisen arviointijärjestelmä) on asettanut. Valmis Apple Campus 2 tulee aina muistuttamaan sitoutumisestamme kestävään kehitykseen ja toimii esimerkkinä siitä, millaisia yritysten toimipaikat voivat olla.

Tuotteiden käyttö

Energiatehokkuus valmiina.

Tuotteidemme jokapäiväiseen käyttöön kulutettu energia muodostaa suuren osan hiilijalanjäljestämme. Meillä on siis kolme tapaa vähentää tuotteen energiankulutusta: tehokkaammat virtalähteet, joilla sähkö tuodaan seinästä laitteeseen, tehokkaampi laitteisto sekä älykkäämpi virranhallintaohjelmisto.

Yrityksemme suunnittelee sekä laitteiston että ohjelmiston tuotteilleen. Teknologian yhteistoiminnan avulla saavutamme paremman energiatehokkuuden. Macin käyttöjärjestelmä OS X ei ohita pienintäkään tilaisuutta säästää virtaa. Se asettaa kovalevyt nukkumaan ja prosessorit erittäin alhaisen virrankäytön tilaan, kun et työskentele Macillasi aktiivisesti. Kun taas työskentelet, OS X kuluttaa vähemmän energiaa avoimina mutta ei näkyvillä oleviin ohjelmiin ja pysäyttää animoidut verkkosivustojen liitännät, kunnes sallit ne. Lisäksi se voi jopa asettaa prosessorin toimettomaan tilaan näppäinpainallusten välillä kirjoittaessasi. Tällainen energiansäästö saattaa vaikuttaa minimaaliselta, mutta kun se toistetaan kaikilla maailman Apple-tietokoneilla, vaikutus on huomattava.

Monet niistä asioista, joita ennen tehtiin tietokoneella, tehdään nyt iPadilla tai iPhonella. Koska nämä pienemmät laitteet kuluttavat paljon vähemmän materiaalia ja energiaa, niiden hiilijalanjälki on huomattavasti tietokonetta pienempi. Samalla kun nämä laitteet kehittyvät kehittymistään, myös niiden jalanjälki pienenee koko ajan. A7-siru on kaksi kertaa A6-sirua nopeampi ja tarjoaa silti jopa 10 tunnin akun käyttöajan. Tämä tarkoittaa, että vaikka saat paremman suorituskyvyn, energiankulutuksesi ei kasva.

Vuodesta 2008 asti olemme pienentäneet Applen tuotteiden kokonaisenergiankulutusta 57 prosenttia, ja lisäksi olemme vähentäneet osan kasvihuonekaasupäästöistämme. Joten vaikka kasvammekin muita alamme toimijoita nopeammin, se tapahtuu ympäristöystävällisemmillä tuotteilla.

ENERGY STAR -standardit ovat vain lähtöpiste.

Kaikki Apple-tuotteet paitsi noudattavat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston (U.S. Environmental Protection Agency) energiatehokkuudelle asettamia tarkkoja ohjesääntöjä, myös ylittävät ne reilusti. Mikään muu yritys alallamme ei voi sanoa samaa. Menemme itse asiassa ENERGY STAR -määritystä pidemmälle - tarjoamme 3,8 kertaa sitä energiatehokkaampia kannettavia ja 4,2 kertaa sitä energiatehokkaampia pöytäkoneita.7

EPEAT gold -standardi.

Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) -työkalun avulla kuluttajat voivat nähdä, millaisia ympäristövaikutuksia tuotteella on. Jokainen tuote saa Gold-, Silver- tai Bronze-luokituksen riippuen sen tehokkuudesta ja kestävyydestä. Kaikki Applen kannettavat, pöytäkoneet ja näytöt, jotka EPEAT on arvioinut, saavat korkeimman mahdollisen Gold-luokituksen.

Katso ympäristövaikutusraportti jokaiselle valmistamallemme tuotteelle

Kuljetus

Pienemmät pakkaukset, älykkäämpää pakkaamista.

2007
2013
Koska olemme vähentäneet iPhonen pakkausmateriaalia 26 prosentilla vuosien 2007 ja 2013 välillä, voimme nyt pakata jopa 60 prosenttia enemmän iPhone 5s -laatikoita jokaiseen lentokonekuljetuskonttiin. Tämä säästää yhden 747-koneen lennon jokaista 416 667 toimitettua yksikköä kohden.

Ohuempien, kevyempien ja materiaalitehokkaampien tuotteiden valmistaminen paitsi pienentää niiden hiilijalanjälkeä ja säästää resursseja, myös vähentää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä kuljetuksen aikana. Kuljetamme yhä enemmän tuotteita kutakin matkaa kohden ja säästöt alkavat näkyä. Samalla kun suunnittelimme iPhone 5s -pakkauksen 41 prosenttia pienemmäksi kuin ensimmäisen iPhone-pakkauksen, uudistimme myös iMacin pakkaustavan. iMac-pakkauksen kaltevan muodon ansiosta niitä on helpompi kasata enemmän kullekin kuljetuslavalle. Siten tuotteita voidaan kuljettaa enemmän yhdellä matkalla, mikä tarkoittaa vähemmän päästöjä.

Kierrätys

Paikallista kierrätystä.

Kaikki maailmanlaajuisesti keräämämme elektroniikkaromu käsitellään alueella, jolla se on kerätty, eikä mitään lähetetä ulkomaille hävittämistä varten. Suurin osa kierrätettävästä tavarasta käsitellään niin ikään paikallisesti, mikä pitää kuljetukseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt alhaisina. Meillä on tällä hetkellä ympäri maailmaa 153 kumppania, joiden tilat arvioidaan vuosittain tiukasti terveyden ja turvallisuuden, ympäristösäädösten noudattamisen, materiaalien seurannan, yhteiskuntavastuun ja muiden Applen vaatimusten osalta.
Lisätietoja sitoutumisestamme kierrätykseen

Haluamme pienentää kierrätykseen liittyvää hiilijalanjälkeämme käsittelemällä materiaalit alueella, jolla ne kerätään.