GRI-indeksi

GRI:n (Global Reporting Initiative) kestävän kehityksen raportointiohjeisto G3/C on otettu huomioon tämän sivuston tietoja valmisteltaessa. Talouteen (EC), ympäristöön (EN), ihmisoikeuksiin (HR), sosiaaliseen vastuuseen (SO) ja henkilöstökäytäntöihin (LA) liittyvät GRI-indeksit on esitetty alla1.

  1. Mukaan lukien julkistukset 1.1-4.15, jotka ovat yhdenmukaisia G3/C:n kanssa. Seuraavia indeksejä ei ole raportoitu:
    EC2-EC9, EN9-15, EN19, EN20, EN22, EN23, EN25, EN27, EN28, EN30, LA1-LA14, HR3, HR8, HR9, SO1, SO3, SO5-SO8, PR1-PR9