Applen huolto-ohjelmat

iOS Direct Service -ohjelma

iOS Direct Service -ohjelma tarjoaa organisaatioille kätevän ja kustannustehokkaan tavan tukea omaa laitekantaansa. Organisaatiot voivat tarkistaa laitteet vikojen varalta ja tarvittaessa tilata iPhone-, iPad- ja iPod touch -vaihtolaitteet sekä niiden mukana toimitettujen lisävarusteiden vaihtotuotteet suoraan omaan huoltopisteeseensä ja vaihtaa vialliset tuotteet.

Ohjelmaan voivat osallistua yritykset, oppilaitokset ja julkishallinnon organisaatiot.

Hae ohjelmaan nyt

Vaatimukset

Ohjelmaan osallistumisesta kiinnostuneiden organisaatioiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

 • Organisaatiolla pitää olla vähintään 100 Applen iOS-laitetta.
 • Tähän ohjelmaan voivat osallistua vain organisaatiot, joiden kaikki iOS-laitteet kuuluvat AppleCare Protection Planin tai jonkin muun Applen tarjoaman laajennetun takuusopimuksen piiriin
 • Osallistujat voivat käyttää ohjelmaa organisaatioidensa omistamille Apple-tuotteille. Mitään muiden valmistajien tuotteita tai lisävarusteita ei huolleta tämän ohjelman kautta
 • iOS Direct Service -ohjelman kautta tarjottu palvelu on tarkoitettu ainoataan AppleCare Protection Planin tai jonkin muun Applen tarjoaman laajennetun palvelusopimuksen piiriin kuuluville laitteille
 • Organisaation on sitouduttava suorittamaan tuotteille1 asianmukaiset vianmääritys testit ja tarkistukset laitteistovikojen tunnistamiseksi Applen määrittämällä tavalla sekä palauttamaan vialliset tuotteet ajallaan2
 • Organisaatiolla on oltava Applen rajoitettu laskutushuoltoasiakkuus3 (huoltoasiakkuus), jota käytetään huoltotilausten tekemiseen3.

Edut

Applen verkkohuoltoportaalin Global Service Exchangen (GSX) kautta huoltoasiakkaat saavat käyttöönsä seuraavat edut:

 • diagnostiikkatyökalut ja tuotteiden saatavuustiedot heti käytettävissä
 • vaihtotuotteen lähetys seuraavana päivänä4
 • Applen tekniset ja tilinhallinnan verkkotukitoiminnot
 • laitekannan hallinta organisaatiolle parhaiten sopivalla tavalla
 • iPhonen vaihtotuotteita voidaan ostaa tarpeiden mukaan käyttökatkojen minimoimiseksi.


Hae ohjelmaan nyt

1. Huoltoliikkeillä on oltava vähintään yksi teknikko, joka on suorittanut iOS Qualification -tutkinnon.

2. Vialliset tuotteet ja osat täytyy yleensä palauttaa 10 työpäivän kuluessa lähetyksestä. Lisätietoja on ohjelmaoppaassa.

3. Tämä vaatimus koskee myös kaikkia organisaation nykyisiä Apple-asiakkuuksia (mukaan lukien itsepalveluasiakkuus Mac-korjauksia varten). Siihen pätevät soveltuvan sopimuksen ehdot, jotka hakijoita pyydetään allekirjoittamaan.

4. Palvelu riippuu osien saatavuudesta ja asiakkuuden tilasta.