Applen huolto-ohjelmat

Self-Servicing Account -ohjelma

Applen Self-Servicing Account (SSA) -ohjelma tarkoitettu organisaatioille ja yrityksille, jotka haluavat korjata omia tuotteitaan itse. Ohjelmaan osallistuvilla organisaatioilla ja yrityksillä (joita kutsutaan tee-se-itse-huoltoliikkeiksi) täytyy olla käytössä vähintään 50 Applen tietokonetta. Lisäksi heillä on oikeus korjata vain omistamiaan tai liisaamiaan tuotteita. Ne eivät saa tarjota korjauspalveluita ulkopuolisille tahoille.

Kelpoisuusvaatimukset

Ohjelman kelpoisuusvaatimukset täyttävät organisaatiot (oppilaitokset, julkishallinnon organisaatiot ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot) voivat käyttää Applen verkkojärjestelmiä, joilla ne voivat suorittaa seuraavia toimia nopeasti ja helposti:

 • Ne voivat hankkia Applen aitoja Tee-se-itse (DIY) -osia, joita ne voivat asentaa itse. Yleensä tällaisia osia ovat näppäimistöt, hiiret, virtajohdot, muistit ja modeemikaapelit.
 • Ne voivat tilata suoraan valituille tuotteille huoltopalveluita postitse.
 • Ne voivat tilat osia takuun piiriin kuulumattomille korjauksille ja käyttämilleen laitteille.

Lisäksi tee-se-itse-huoltoliikkeet, joilla on palveluksessaan Apple Certified Macintosh Technician -teknikoita, voivat suorittaa monimutkaisempia takuun alaisia korjauksia.

 • Takuun alaisiin korjauksiin sisältyy Applen laitteistotakuun, AppleCare Protection Plan -sopimuksen tai jonkin muun laajennetun AppleCare-palvelusopimuksen kattamien tuotteiden korjaaminen.
 • Takuun ulkopuolisia korjauksia ovat sellaisten tuotteiden korjaukset, joiden takuu on umpeutunut ja joiden korjaustarve on vahingon tai väärinkäytön aiheuttama.
 • Huoltopalvelu postitse tarkoittaa tiettyjen Applen tuotteiden korjaamista tai vaihtamista AppleCaren korjauskeskuksen avulla.

Ohjelman tasot

Applen Self-Servicing Account -ohjelma sisältää alla olevassa taulukossa esitetyt tasot.

Ohjelman tasot
Vain osat Vain osat -tason tee-se-itse-huoltoliikkeet saavat takuun alaisissa korjauksissa tarvittavat osat maksutta, mutta ne eivät saa korjausta suoritetusta työstä. Tämän tason tee-se-itse-huoltoliikkeillä on yleensä laajennetut palvelusopimukset, jotka kattavat vain osat.
Osat ja työ Osat ja työ -tason tee-se-itse-huoltoliikkeet saavat takuun alaisissa korjauksissa tarvittavat osat maksutta sekä korvauksen työstä tietyissä takuun alaisissa korjauksissa, kun takuu kattaa myös työt. Ne tee-se-itse-huoltoliikkeet, jotka ovat solmineet laajennetun palvelusopimuksen, joka ei kata töitä, eivät voi hyödyntää Osat ja työ -tason etuja.

Vaatimukset

Apple valtuuttaa (täysin oman harkintansa mukaan) hyväksyttyjä organisaatiot ja yritykset osallistumaan Self-Servicing Account -ohjelmaan.

Alla mainittujen vaatimusten lisäksi Vain osat -tasolle osallistuvien organisaatioiden on lisäksi omistettava tai liisattava vähintään 50 korkeintaan viisi vuotta vanhaa Applen tuotetta organisaatiolleen. Jos Vain osat -tason tee-se-itse-huoltoliikkeet haluavat suorittaa takuun alaisia korjauksia muutoin kuin tee-se-itse-osien avulla, niillä täytyy olla palveluksessaan Apple Certified Macintosh Technician -teknikoita.

Alla mainittujen vaatimusten lisäksi Osat ja työ -tasolle osallistuvien organisaatioiden on lisäksi omistettava tai liisattava suuri määrä (yleensä vähintään 300) korkeintaan viisi vuotta vanhaa Applen tuotetta organisaatiolleen. Tuotteiden on sisällyttävä voimassa olevaan Applen yhden vuoden rajoitettuun takuuseen, AppleCare Protection Plan -sopimukseen tai muihin laajennettuihin palvelusopimuksiin, jotka kattavat työn. Osat ja työ -tason tee-se-itse-huoltoliikkeillä täytyy olla palveluksessaan Apple Certified Macintosh Technician -teknikoita.

Huomautus: ne tee-se-itse-huoltoliikkeet, jotka ovat solmineet laajennetun palvelusopimuksen, joka ei kata töitä, eivät voi hyödyntää Osat ja työ -tason etuja.

Kaikkien tee-se-itse-huoltoliikkeiden on täytettävä seuraavat vähimmäisvaatimukset:

 • Niillä täytyy olla Applen kanssa solmittu huoltolaskutustili, jota käytetään huoltotilausten tekemiseen, sekä vähintään yksi valtuutettu huoltoliike. Apple määrittää laskutustilin automaattisesti, kun Self-Servicing Account -sopimus on solmitaan.
 • Niiden täytyy suorittaa vianmääritys ja vahvistaa kattavuus ennen korjausten tekemistä.
 • Ne saavat käyttää takuun alaisissa korjauksissa vain Applelta ostettuja Applen huolto-osia.
 • Niiden täytyy varmistaa, että kaikki takuun alaiset tee-se-itse-osia laajemmat korjaukset suorittaa Apple Certified Macintosh Technician -teknikko. Tällaisten teknikoiden täytyy suorittaa laitteisiin liittyvä kertauskoe joka vuosi, ennen kuin heidän nykyinen sertifiointinsa umpeutuu. Muussa tapauksessa he menettävät oikeutensa Applen tuotteiden korjaamiseen. Lisäksi heidän täytyy suorittaa myös Mac OS:n uudelleensertifiointikoe, mikäli uusi julkaistu Mac OS -versio eroaa suuresti aiemmasta versiosta.
 • Ne saavat korjata vain omistamiaan tai liisaamiaan Applen tuotteita.
 • Niiden täytyy luoda Applen Global Service Exchange (GSX) -verkkojärjestelmään kullekin takuukorjaukselle.
 • Niiden täytyy ylläpitää hallinnollisia ja teknisiä resursseja, sisäisiä käytäntöjä ja menettelytapoja, joita Applen standardit edellyttävä.

Ohjelman kustannukset

 • Ohjelmaan osallistumisesta ei peritä ensimmäisen vuoden maksuja tai vuosimaksuja.
 • Jokainen Applen sertifiointikoe maksaa 150 $ (saatavilla on 50 $:n alennuskuponkeja).
 • Jokainen Applen uudelleensertifiointikoe maksaa 50 $.

Edut

Vain osat- tai Osat ja työ -tason vaatimukset tee-se-itse-huoltoliikkeet, joilla ei ole Apple Certified Macintosh Technician -teknikoita, voivat hyödyntää seuraavia etuja:

 • He voivat käyttää kattavia tuotetietoja, koulutusta, korjausohjeita ja vianmääritystyökaluja verkossa.
 • Ne voivat tilata aitoja Applen tee-se-itseosia takuun ulkopuolisia korjauksia varten Applen Global Service Exchange -verkkojärjestelmästä. Se tarjoaa automaattiset tuote- ja hintapäivitykset, tilausten verkkovahvistukset, tilausten välittömän vahvistamisen ja tiedot arvioiduista toimituspäivistä.
 • Ne voivat käyttää verkossa GSX-palvelun Mac OS:n ja laitteistojen koulutusmateriaalia.
 • Ne voivat tilata GSX:stä suoraan postitse suoritettavia korjauksia AppleCaren korjauskeskuksesta.
 • Ne voivat tilata GSX:stä korjauksissa tarvittavia osia sekä tarvitsemiaan käyttöoppaita ja tietovälineitä.
 • Ne voivat pyytää tukea GSX:n käyttöön GSX:n tukilomakkeella. Sen avulla ne voivat pyytää tukea esimerkiksi tilausten tilaan, laskutuskysymyksiin ja takuukorjausten ristiriitojen ratkaisemiseen.

Yllä mainittujen etujen lisäksi tee-se-itse-huoltoliikkeet, joilla on palveluksessaan Apple Certified Macintosh Technician -teknikoita, voivat myös seuraavia etuja:

 • Ne voivat hankkia aitoja Applen huolto-osia takuun omistamiensa tai liisaamiensa Applen tuotteiden takuun alaisia ja takuun ulkopuolisia korjauksia varten.
 • Ne voivat hallita koko korjausprosessia ajan ja laadun suhteen. Tämä käsittää vianmäärityksen, korjaamisen, vahvistamisen ja tuotteiden palauttamisen Applelle.
 • Ne voivat korjata tuotteita moduuleja vaihtamalla käyttökatkojen minimoimiseksi.
 • Ne hyödyntää vaikeissa korjauksissa Applen huoltoliikkeiden teknistä tukea.
 • Ne saavat Applelta korvaukset tiettyjen takuukorjausten töistä, kun takuu kattaa työn ja tee-se-itse-huoltoliike on Osat ja työ -tasolla.

Huomautus: ne tee-se-itse-huoltoliikkeet, jotka ovat solmineet laajennetun palvelusopimuksen, joka ei kata töitä, eivät ole oikeutettuja korvauksiin työstä.

Valtuutetut palvelupisteet

Valtuutetut palvelupisteet ovat pysyviä korjaus- ja huoltopalveluita tarjoavia toimipisteitä, jotka täyttävät sekä Applen standardien vaatimukset että paikalliset työturvallisuusvaatimukset. Tee-se-itse-osia, postitse suoritettavien huoltopalveluiden tilaamista ja takuun ulkopuolisia korjauksia lukuun ottamatta kaikkien tee-se-itse-huoltoliikkeiden Applen valtuuttamien palvelupisteiden täytyy käyttää Applen laitteiden vianmääritys-, korjaus-, muokkaus- ja päivityspalveluiden tarjoamiseen Apple Certified Macintosh Technician -teknikoita.

Applen sertifiointivaatimukset

Tee-se-itse-osia, postitse suoritettavien huoltopalveluiden tilaamista ja takuun ulkopuolisia korjauksia lukuun ottamatta kaikkien tee-se-itse-huoltoliikkeiden Applen valtuuttamien palvelupisteiden täytyy käyttää Applen laitteiden vianmääritys-, korjaus-, muokkaus- ja päivityspalveluiden tarjoamiseen Apple Certified Macintosh Technician -teknikoita. Soveltuvat Applen sertifiointikokeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Apple Certified Macintosh Technician (ACMT) -teknikko

Sertifiointivaatimukset Kokeen nimi
Laitteistokoe Macintosh Service Certification Exam
Mac OS -sertifiointi Mac OS X Troubleshooting Exam

Apple-sertifioinnin hankkiminen

Applen koulutuspalvelut tarjoavat tee-se-itse-huoltoliikkeiden huoltoteknikoille seuraavat sertifioinnit:

 • Apple Certified Macintosh Technician (ACMT) -sertifiointi on tarkoitettu huoltoteknikoille, jotka haluat korjata Macintosh-järjestelmiä (pöytäkoneet, kannettavat ja palvelimet).
 • Apple Certified Support Professional (ACSP) sertifiointi on tarkoitettu tukipalveluhenkilöstölle, huoltoteknikoille, teknisille koordinaattoreille ja muille asiantuntijoille, jotka tukevat Mac OS X -asiakkaita ja tekevät Mac OS X:n vianmäärityksiä oppilaitos- ja yritysasiakkaille.

Applen huoltotyökalut ja -tiedot

Ohjelma tarjoaa myös seuraavat tiedot ja resurssit käytettäväksi verkossa:

 • AppleCare Service Source
 • omatoimiset koulutusmateriaalit
 • uusien huoltoliikkeiden koulutusmateriaalit.

Huomautus: nämä voidaan poistaa käytöstä milloin tahansa ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa.

AppleCare Service Source (johon pääsee GSX:n aloitussivulta) tarjoaa seuraavat Applen tuotteiden vianmääritys- ja korjausresurssit sekä Self-Servicing Account -ohjelman tiedot:

 • Huolto-oppaat: nämä oppaat tarjoavat kattavat tuotetiedot, joihin kuuluvat purku-, päivitys- ja korjausohjeet, perushuoltotiedot, vianmäärityksen ohjekaaviot, tuotteiden tekniset tiedot, muokkausohjeet ja laajennetut tuotekaaviot (osanumeroineen).
 • Self-Servicing Account -ohjelman opas: tämä opas tarjoaa tietoja tehokkuusvaatimuksista ja liiketoimintakäytännöistä ja muista käytännöistä, joita Applen Self-Servicing Account -ohjelman osallistujien on noudatettava.
 • Macintoshin diagnostiikkatyökalut: tarjolla on kehittyneitä vianmääritys- ja testaustyökaluja Applen tuotteille. Päivitykset tarjotaan verkon välityksellä. Niistä ilmoitetaan AppleCare Service News -palvelussa.
 • AppleCare Service News: täältä saat tietoja uusista tai muokatuista huolto-ohjelmista tai -käytännöistä.
 • Verkkokeskustelupalvelu: voit keskustella reaaliaikaisesti Applen huoltoliikkeiden teknisen tuen edustajan kanssa.
 • GSX: täällä voit tilata osia ja hallita tilauksia.
 • GSX Web Services: tämä tiedonsiirtomenetelmä tarjoaa kumppaneille mahdollisuuden integroida omat ohjelmansa GSX:n kanssa.

Omaan tahtiin suoritettavat koulutusmateriaalit ovat saatavilla Internetissä kaikille Self-Servicing Account -asiakkaille ilman lisämaksua. Nämä koulutusmateriaalit tarjotaan GSX:n kautta. Ne kattavat seuraavat:

 • pöytäkoneet
 • kannettavat
 • palvelimet
 • Mac OS
 • uusien tuotteiden koulutus.

Uusien huoltoliikkeiden koulutus alkaa noin 7–10 arkipäivän kuluttua siitä, kun saat kirjallisen vahvistuksen Applen hyväksymästä Self-Servicing Account -sopimuksesta. Koulutuksella varmistetaan, että organisaatio ymmärtää huoltokäytännöt ja huollon tarjoamisen toimet oikein. Applen asiantuntija huolehtii uusien huoltoliikkeiden koulutuksen aloittamisesta uusille hyväksytyille Self-Servicing Account -asiakkaille.

Järjestelmävaatimukset

Apple huoltotietojen ja huoltoresurssien käyttö edellyttää, että sinulla on käytettävissä Internet-yhteys, Apple Macintosh -tietokone, jossa on Mac OS X -käyttöjärjestelmä ja Safari 1.2 (tai tätä uudempi versio), tai PC-tietokone, jossa on Windows 2000- tai Windows XP -käyttöjärjestelmä ja Internet Explorer 6.x

Ohjelmien tiedot ja lisätiedot

Saat lisätietoja Applen Self-Servicing Account -ohjelmasta Applen yhteyspäällikköön.