ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS VISSZATÉRÍTÉSI FELTÉTELEK ÉS KIKÖTÉSEK („FELTÉTELEK”)

Válassz egy témakört:

1. A jelen általános szerződési feltételekről

1.1. A jelen általános szerződési feltételek alkalmazása során a „mi” és az „Apple” kifejezés az Apple Distribution International vállalatot, míg az „Ön” és a „Vásárló” kifejezés Önt, a vásárlót jelöli. A jelen általános szerződési feltételekben szereplő, nagy kezdőbetűvel jelölt kifejezések definiált fogalmak. Az egyszerűség kedvéért a definíciók listája a jelen általános szerződési feltételek végén található. A jelen általános szerződési feltételek, valamint a Rendelési visszaigazolás együttesen alkotják a felek között a Vásárló által Megrendelt termékekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó Szerződést. A jelen általános szerződési feltételeken kívül más szerződési feltételek nem alkalmazhatóak.
A jelen Szerződés nem módosítható az Apple írásban vagy e-mailben adott hozzájárulása nélkül.

1.2. iPhone és iPad vásárlásra vonatkozó további általános szerződési feltételek: az iPhone és az iPad használatához szükséges mobilkommunikációs szolgáltatásokat a Vásárló által választott mobilkommunikációs szolgáltató nyújtja; a szolgáltatásokért a felelőség kizárólag az érintett szolgáltatót terheli. Az Apple fenntartja a jogot arra, hogy egyoldalúan korlátozza a rendelhető mennyiséget, valamint hogy visszautasítsa vagy törölje a fenti korlátozott mennyiség feletti megrendeléseket (elálljon ezen megrendelésektől). Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a Vásárló a 7. pontnak megfelelően visszaküldi az iPhone és/vagy iPad készüléket, azzal nem szünteti meg automatikusan a mobilkommunikációs szolgáltatásra vonatkozó szerződését. A Vásárlónak ebben a tekintetben a kommunikációs szolgáltatóval kötött szerződés alapján kell eljárnia.

Vissza az oldal tetejére

2.      A Megrendelés

2.1.Az Apple Store oktatási áruházban a következő magánszemélyek – oktatók, dolgozók, diákok és szülők – vásárolhatnak: 

Bármely oktatási intézmény alkalmazottai – az összes magyarországi állami és magánintézmény minden alkalmazottja jogosult a vásárlásra.

Felsőoktatási intézmények hallgatói – azok a diákok, akik vagy felvételt nyertek bármely magyarországi felsőoktatási intézménybe, vagy ezen intézmények aktív hallgatói, jogosultak a vásárlásra.

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak szülei – a gyermekük nevében vásárló szülők jogosultak a vásárlásra, amennyiben gyermekük jelenleg egy magyarországi állami vagy magánfenntartású felsőoktatási intézmény hallgatója, vagy oda felvételt nyert.

A magányszemélyek által igénybe vehető Apple Store oktatási áruház nem használható intézményi vásárlásra, illetve továbbértékesítésre.

2.2. A Megrendelés lehetséges módjai

2.2.1. A megrendelés lehetséges az Apple Store webhelyén (Apple Store Web Site) elérhető Megrendelőlap kitöltésével, saját fiók nyitását vagy a meglévő fiókba való bejelentkezést követően a megfelelő megrendelési gombra való kattintással, vagy
2.2.2. telefonon a 06 80 983 824-es, ingyenesen hívható számon hétfőtől péntekig, 9.00 és 17.00 óra között, vagy
2.2.3. a Megrendelőlap kitöltésével és a kinyomtatott Megrendelőlap postázásával a következő címre: Apple Store Europe, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország. A megrendelés ez esetben csak az Apple Store webhelyén elérhető Megrendelőlap használatával lehetséges.
A fentiekben meghatározott módokon kívül, egyéb módon feladott Megrendeléseket nem fogadjuk el.

2.3. Az Apple a Megrendelés feladásakor Internetes rendelési számot (Web Order Number) ad a Vásárlónak. Az Internetes rendelési számot az Apple az Apple Store webhelyén keresztül adja meg, kivéve, ha a Vásárló a Megrendelést telefonon tette. Ez esetben az Internetes rendelési számot telefonon adjuk meg a Rendelés feladásakor. Felhívjuk a figyelmet, hogy az Internetes rendelési szám csak tájékoztató jellegű, és megküldése nem jelenti a Megrendelés elfogadását.

2.4. A Megrendelés feladásával a Vásárló ajánlatot tesz az általa kiválasztott Termékeknek a jelen szerződési feltételek szerinti megvásárlására. Az Apple saját belátása szerint jogosult a Vásárló ajánlatának elfogadására vagy elutasítására.

2.5. Amennyiben az Apple elfogadja a Vásárló Megrendelését, a Megrendelés elfogadását Rendelési visszaigazolás (Order Confirmation) elküldésével igazolja. Az Apple, amennyiben a Vásárló megadta az e-mail címét a Megrendelőlapon, a megadott e-mail címre küldi el a Rendelési visszaigazolást. Egyéb esetben a Rendelési visszaigazolást levélben juttatja el a Vásárlóhoz. A Rendelési visszaigazolás elküldésével válik hatályossá. Amennyiben az Apple nem tudja elfogadni a Megrendelést, megkísérli e-mailben, telefonon vagy írásban felvenni a kapcsolatot a Vásárlóval.

2.6. Jóllehet az Apple mindent megtesz annak érdekében, hogy kiszolgálja a Vásárlót a Rendelési visszaigazoláson feltüntetett Termékekkel, lehetséges, hogy bizonyos esetekben a Termékeket nem tudja biztosítani. Ilyen eset lehet például az, ha (i) a kívánt Termék gyártása megszűnt vagy az nem elérhető; (ii) a szükséges alkatrészek/összetevők beszerzése nem lehetséges vagy (iii) az Apple Store webhelyén nem a megfelelő ár volt feltüntetve. Ilyen esetekben az Apple haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Vásárlóval, és alternatív Terméket kínálhat fel. Amennyiben a Vásárló nem fogadja el javaslatunkat, akkor az olyan Termékek vonatkozásában, amelyeket nem tudunk szállítani, a Megrendelést töröljük, és az ilyen Termékek kapcsán esetlegesen már befizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetjük a Vásárlónak. Amennyiben a feltüntetett ár elütés vagy technikai hiba miatt nem helyes, az Apple fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen hibát kijavítsa, és a helyes összeget számlázza. Kijavításuk előtt értesítjük a Vásárlót az ilyen hibákról, és felajánljuk a teljes összeg visszafizetését. A 11.4-es pont figyelembevételével, ha a Vásárló által megrendelt Termékeket nem tudjuk biztosítani, felelősségünk kizárólag a fenti összeg visszafizetésére terjed ki.

2.7. A reklámjainkban, brosúráinkban, más írott anyagainkban és weboldalainkon található, illetve az ügynökeink vagy alkalmazottaink által átadott összes tájékoztató vagy egyéb anyag ajánlatkérésre vonatkozó felhívásnak minősül (felhívás ajánlattételre). Ezek az információk nem tekinthetőek a Termékek biztosítására vonatkozó ajánlatnak.

2.8A magányszemélyek által használható Apple Store oktatási áruházban vásárló oktatók, dolgozók és hallgatók tanévenként a következő mennyiséget vásárolhatják termékeinkből. Nem minden termékre vonatkozik speciális oktatási árszabás.

  1. Asztali számítógép: évente egy (1) darab vásárolható
  2. Mac mini: évente egy (1) darab vásárolható
  3. Laptop: évente egy (1) darab vásárolható
  4. iPad: évente két (2) darab vásárolható
  5. Kijelző: évente legfeljebb két (2) darab vásárolható
  6. Szoftver: szoftvercímenként évente két (2) darab vásárolható

Vissza az oldal tetejére

3.      A Vásárló Termékeinek szállítása

A Rendelési visszaigazolásban meghatározott Termékeket a jelen szerződési feltételeknek megfelelően biztosítjuk a Vásárlónak.

Vissza az oldal tetejére

4.      Árak

4.1. A Termékek ára a Vásárló részére kiállított Számlán feltüntetett ár.

4.2. A Vásárló által fizetendő áfa összege a Számlán meghatározott, az irányadó szabályoknak megfelelő mértékű áfa. Az Apple Store webhelyén közösségen belüli beszerzésre nincs lehetőség.

4.3. A Vásárló köteles a Számlán feltüntetett esetleges szállítási költségek megfizetésére.

Vissza az oldal tetejére

5.      A Termékek árának megfizetése

5.1. A Termékek árának megfizetésére a Vásárló az Apple Store webhelyének fizetésről szóló pontjában időről időre meghatározott fizetési módok bármelyikét használhatja.

5.2. Az árat a Számlán feltüntetett pénznemben kell kifizetni.

5.3. Amennyiben a Vásárló hitelkártyával kíván fizetni, köteles a hitelkártya adatokat a Megrendelés feladásakor megadni. Hitelkártyáját a Számla kiállításakor vagy a Termékek elküldésekor terheljük meg. A Termékek legyártására, a Termékek elküldésére, illetve a Szolgáltatások nyújtására csak azt követően kerül sor, ha az Ön hitelkártyájának kibocsátója engedélyezte az Ön által megrendelt Termékeknek/Szolgáltatásoknak az Ön hitelkártyájával történő megvásárlását. Ha nem érkezik meg az engedély, erről tájékoztatjuk. Fennartjuk magunknak a jogot arra, hogy a hitelkártya tulajdonosának kilétét, további dokumentumok bekérésével ellenőrizzük.

5.4. Csekkel történő fizetés, átutalás vagy post-giro esetén fizetési kérelmet (request for payment) küldünk Önnek és az Önnek küldendő Termékek legyártására, illetve elküldésére, valamint az Ön által kért Szolgáltatás nyújtására csak akkor kerül sor, ha az Ön által fizetett összeg megérkezik. Amennyiben a  Termékek és/vagy Szolgáltatások ellenértéke nem érkezik meg a Megrendelés dátumától számított 30 napon belül, Megrendelését töröljük.

5.5. A fizetési kérelmet, a Számlát, illetve a Termékeket a Rendelési visszaigazoláson feltüntetett címre küldjük meg. Ha a Vásárló a Megrendelőlapon megadta az e-mail címét, akkor az Apple jogosult a dokumentumokat kizárólag e-mailben megküldeni.

Vissza az oldal tetejére

6.      A Termék kézbesítése

6.1. Kézbesítési címként csak magyarországi cím adható meg, más országbeli címre kiszállításra nincs mód; az ilyen Megrendeléseket nem fogadjuk el.

6.2. A 6.1-es pontban meghatározottakra figyelemmel a Termékeket a Rendelési visszaigazoláson megadott szállítási címre küldjük. 

6.3. Az Apple ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a Termékeket a Megrendelés Visszaigazolás kiállításától számított 14 napon belül legyártsa. A Megrendelés feladásakor megadott gyártási idő csak becsült idő, és nem egyezik meg a szállítási határidővel. A Termék tényleges gyártási ideje hosszabb lehet, mint a Rendelési visszaigazolás napjától számított 30 nap; ha a megrendelt Terméket le kell gyártani, a Vásárló elfogadja, hogy a Megrendelés teljesítése 30 napnál hosszabb időbe is telhet. Amennyiben egyszerre több Terméket rendelt meg, az Apple jogosult a Termékeket különböző napokon kézbesíteni. Megrendelését a kiszállítás előtt bármikor lemondhatja a 06 80 983 824-es telefonszámon az Internetes rendelési szám megadásával. A Szolgáltatások teljesítésére az adott Szolgáltatásra irányadó specifikációk és eljárási szabályzatok alapján kerül sor a fennmaradó Termékek kiszállítását követően. A Szolgáltatások kézbesítési időpontjában a feleknek (azaz a Vásárlónak és az Apple vállalatnak vagy az Apple által alkalmazott szállítónak) közvetlenül kell megegyeznie. A felek által meghatározott kézbesítési idő a Vásárlóra nézve kötelező. Ha a Vásárló elmulasztja az egyeztetett kézbesítési időpontot, vagy a szállításhoz szükséges, előre egyeztetett infrastruktúra hiánya miatt a szállítás elmarad, akkor ezt követően az Apple nem köteles a Szolgáltatás teljesítésére.

6.4. A Termékek tulajdonjoga és a kárveszélyviselés kötelezettsége a Termékeknek a Rendelési visszaigazoláson szereplő címre történő kiszállítással száll át a Vásárlóra.

6.5. Amennyiben a Vásárló a Megrendelőlapon megadta az e-mail címét, e-mailben küldünk részére megerősítést a szállításról, amikor a Termékeket átadjuk kézbesítésre a szállítónak.

6.6. Bizonyos termékeket postai úton küldünk meg a Vásárlónak; ez esetben a szállítás menete a feladást követően már nem követhető. Minden más esetben kézbesítőt (futárszolgálatot) használunk a legnagyobb biztonság érdekében és azért, hogy a szállítás menete követhető legyen.

Vissza az oldal tetejére

7.       A Szerződéstől való elállás joga és a Termékek visszaküldése, illetve elállás a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződéstől és visszatérítés

7.1. A Szerződéstől való elállás joga

Ha a Vásárló az Apple vállalattól vásárolt bármely Termékkel vagy Szolgáltatással elégedetlen, akkor indokolás nélkül jogosult a vonatkozó Szerződésektől elállni és a Terméket visszaküldeni vagy a Szolgáltatás igénybevételével felhagyni, és ezáltal a visszaküldött Termékek vagy a Szolgáltatás árának visszatérítésére, amennyiben a Termék kézbesítésétől vagy a Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéstől számított 14 Naptári napon belül felveszi a kapcsolatot az Apple vállalattal.

7.2. Kivételek az elállási jog alól
(i) Termékek. A Vásárló nem jogosult a Termék visszaküldésére és visszatérítésre, ha az adott Termék:
(a) Szoftver, amelyet lepecsételve/lezárva, nem használtan szállítottunk a Vásárlónak, és az felnyitásra került, vagy olyan Szoftver, amelyet a Vásárló sikeresen letöltött az Apple Store webhelyéről, vagy
(b) személyre szabott termék, úgymint a Vásárló kérésének megfelelően gravírozott iPod vagy iPad készülék.
(ii) Szolgáltatások. Ha a Vásárló már használta a Szolgáltatást, nem jogosult a visszatérítésre (és az elállásra).

7.3. A vételár visszafizetésének szabályai az elállási jog gyakorlása esetén
(i) Kérjük, a visszaszolgáltatás részleteit a 06 80 983 824-es telefonszámon, hétfőtől péntekig reggel 9.00 és 17.00 óra között egyeztesse velünk. Ezt követően küldünk Önnek egy RMA számot (Return Material Authorisation - Visszaküldési engedélyezés).
(ii) Az Apple ezt követően megszervezi a Termék(ek) Apple által megbízott szolgáltató útján történő begyűjtését. A begyűjtésre vonatkozó megfelelő hely és idő tekintetében időben felvesszük Önnel a kapcsolatot.
(iii) A Termék(ek) visszaküldése előtt kérjük ellenőrizze a következőket:
1. Megkapta-e a (a kérésre kiállított) RMA számot. 
2. Kivéve, ha másként tájékoztattuk, összecsomagolt-e minden tartozékot, szavatossági nyilatkozatot és egyéb anyagot, dokumentációt. 
3. Lehetőség szerint minden eredeti csomagolást felhasznált a visszaküldéshez. Az eredeti csomagolás a legjobb csomagolás a Termék visszaküldésére, így kérjük, hogy ezt használja, kivéve, ha a csomagolás a kinyitáskor megsérült.
4. Győződjön meg arról, hogy az alábbi címet és az RMA számot megfelelően, jól láthatóan feltüntette a csomagoláson:
Apple Distribution International
c/o Syncreon Technology
Van Hilstraat 23
5145 RK Waalwijk
Hollandia

RMA szám (kérjük, az általunk megadott RMA számot, azaz Visszaküldési engedélyezési számot tüntesse fel)
5. A csomag megfelelően le van zárva.
(iv) A fenti lépesek követése elősegíti, hogy a Termék(ek) a megfelelő címre, megfelelő állapotban és időben megérkezzenek. Amennyiben ezeket a lépéseket nem tartja be, és a Termék állapota az Apple-höz történő érkezéskor azt mutatja, hogy Ön nem a megfelelő gondossággal járt el, az Apple kérni fogja a releváns kár megtérítését.

7.4. Hibás termékek és nem megfelelő termékek
Ha téves, hiányos, vagy hibás Termék került kiszállításra, és álláspontja szerint Ön jogosult az alábbi 10. pont alapján a Termék cseréjére vagy megjavítására, kérjük ezt jelezze a 06 80 983 824-es telefonszámon, hétfőtől péntekig reggel 9.00 és 17.00 óra között.

Vissza az oldal tetejére

8.      Szoftver

8.1. A Szoftverek licencelésére az irányadó licencmegállapodás szerint kerül sor. A licencmegállapodások vagy a Szoftverrel együtt kerülnek kiszállításra, vagy pedig az Apple a Szoftvernek a 8.3. pontban meghatározott módon történő letöltésekor teszi elérhetővé őket.

8.2. A Vásárló a felelős azért, hogy bármely általa megrendelt kapcsolt Szoftver vagy Termék megfeleljen az igényeinek, és kompatibilis legyen meglévő rendszerével és gyakorlatával. Ha a Vásárló felbontotta a szoftver csomagolását, az Apple csak abban az esetben tudja visszatéríteni annak árát, ha a Szoftver hibás.

8.3. A Vásárló bármelyik, az Apple Store webhelyén található, letölthető Szoftvert is megvásárolhatja. Ezeknek a Szoftvereknek az ellenértékét csak hitelkártyával lehet kiegyenlíteni. Miután megérkezett hozzánk a hitelkártya-kibocsátónak a hitelkártyával történő fizetésre vonatkozó jóváhagyása, a Vásárló instrukciókat kap a Szoftver letöltéséhez. Amennyiben a letöltés alatt a kapcsolat bármilyen okból megszakad, a letöltést újra kell kezdeni. Ha a letöltés nem volt sikeres, a Vásárló jogosult írásban a letöltési tájékoztató megérkezésétől számított 14 naptári napon belül a Szoftver ellenértékének visszatérítését kérni. Kérjük, hogy a visszatérítésre vonatkozó kérelmét levélben juttassa el hozzánk a 12. pontban megjelölt címre. A Szoftver sikertelen letöltéséért az Apple csak a vételár visszafizetésével felel (felelősség maximuma).

Vissza az oldal tetejére

9.      Telefonos támogatás

9.1. Amennyiben az Apple Store webhelyén a Megrendelés leadásakor másként nem szerepel, az Apple ingyenes telefonos támogatást biztosít az Apple Store webhelyén megvásárolt, az alábbiakban meghatározott Hardver és az alábbiakban meghatározott Apple-szoftverek tekintetében (akár kapcsolt, akár nem). Ez a szolgáltatás a vásárlástól (a számla kiállításának napjától) számított 90 napig vehető igénybe. A nem-Apple termékekre vonatkozó támogatással kapcsolatban kérjük, vegye fel a kapcsolatot a megfelelő gyártóval.

9.2. A telefonos támogatás körébe csak a beállítási és telepítési kérdések, az azokhoz kapcsolódó használati kérdések tekintetében nyújtott telefonos tanácsadás és iránymutatás tartozik.

9.3. A telefonos támogatás Munkanapokon reggel 9.00 és 17.00 óra között érhető el. A telefonos támogatás telefonszámát a Termékekkel együtt küldjük meg a Vásárlónak. A telefonos támogatásra vonatkozó információt megtalálja a www.apple.com/hu/contact oldal Technical support (Technikai támogatás) szakaszában. A telefonos támogatás országon belüli hívásdíjának költségei a Vásárlót terhelik.

9.4. A telefonos támogatás keretében megpróbáljuk már az első hívás során megoldani a problémát, azonban nem garantálhatjuk, hogy a Vásárló minden problémáját meg tudjuk oldani. Bizonyos estekben vissza kell hívnunk a Vásárlót annak érdekében, hogy megoldást tudjunk neki ajánlani.

Vissza az oldal tetejére

10.     Egy éves korlátozott Apple jótállás és fogyasztói jogok

10.1. Minden új hardverhez egy éves korlátozott Apple jótállás jár az anyaghibák és gyártási hibák esetére. A jótállási feltételek a jelen Szerződés részét képezik, és hivatkozás útján érhetőek el az alábbiakban megadott linkekre kattintva. A jótállás feltételeit az Apple Hardver csomagolása is tartalmazza. Az Apple Hardver tekintetében fennálló korlátozott jótállás feltételei, amelyek a felelősség korlátozásra és a felelősség kizárásra vonatkozó szabályokat is tartalmazzák, a vásárlás előtt megtekinthetők az alábbi linkeken. A korlátozott jótállás csak az Apple Hardverre vonatkozik (amint az az alábbiakban meghatározásra kerül), nem vonatkozik Szoftverre, Szolgáltatásra, illetve egyéb Termékre. A Szoftverre vonatkozó szavatossági nyilatkozatokat a megfelelő szoftverlicenc-megállapodás tartalmazza.
Egyéves, korlátozott jótállás új termékek esetében, kivéve az iPod készülékeket és iSight kamerákat
Egyéves, korlátozott jótállás iPod készülékekre és iSight kamerákra
Egy éves korlátozott Apple jótállás és fogyasztói jogok
Ha jótállási/szavatossági igénnyel kapcsolatban keres minket telefonon, arra Munkanapokon reggel 9.00 és 17.00 óra között van lehetősége. A hívás során meg kell adnia az Apple Hardver sorozatszámát. A jótállási/szavatossági igényekkel kapcsolatosan hívható telefonszámot az Apple Hardverrel küldjük meg. A telefonhívás díja az adott ország tarifái szerint fizetendő, és a Vevőt terheli.

10.2. Apple márkajelzéssel nem rendelkező termékek / Külső gyártók termékei
Az Apple egy éves korlátozott jótállása nem vonatkozik az Apple márkajelzésével nem rendelkező termékekre, még akkor sem, ha azokat Apple termékekhez mellékelték, vagy azzal együtt értékesítették. Lehetséges, hogy az Apple márkajelzésével nem rendelkező termékekre a termék gyártója gyártói jótállást biztosít – a részletekért tekintse meg a termék dobozát és a hozzá mellékelt tájékoztatást.

10.3. AZ EGY ÉVES KORLÁTOZOTT APPLE JÓTÁLLÁS, ILLETVE AZ APPLE MÁRKAJELZÉSÉVEL NEM RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉBEN A TERMÉK GYÁRTÓJÁNAK JÓTÁLLÁSA KERETÉBEN BIZTOSÍTOTT ELŐNYÖK A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT JOGOK MELLETT ÉRVÉNYESEK. – További részletekért kattintson ide.

Vissza az oldal tetejére

11.     Az Apple felelőssége

11.1. Jelen szerződési feltételek tartalmazzák az Apple összes, a Termékekre (és a telefonos támogatásra, valamint a szavatossági igények kapcsán nyújtott szolgáltatásokra), továbbá a Szolgáltatások teljesítésére vonatkozó kötelezettségét és felelősségét.

11.2. A 11.3. pontban meghatározottak kivételével, csak a jelen Szerződésben meghatározott, a Termékekre vagy a Szolgáltatások nyújtására vonatkozó jótállási/szavatossági nyilatkozatok, feltételek vagy egyéb rendelkezések irányadóak/kötelezőek az Apple-re nézve.

11.3. Amennyiben Ön nem minősül fogyasztónak: minden olyan, a Termékekre és/vagy Szolgáltatásokra vonatkozó szavatossági nyilatkozat, feltétel vagy egyéb rendelkezés, amelyek egyébként a Termékek és/vagy Szolgáltatások vásárlásának helyén érvényes jogszabályok vagy rendelkezések alapján irányadóak lennének (ideértve többek között a minőségre, a célnak való megfelelésre, a megfelelő gondosságra és szakértelemre vonatkozó vélelmezett feltételeket is), ezennel kizárásra kerül a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben. Az Apple semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Termékek megfelelnek a Vásárló céljainak.
Amennyiben Ön fogyasztónak minősül: attól függően, hogy mely ország lakosa, az Apple köteles bizonyos jogszabály által biztosított, elsődlegesen a Termékek minőségére vonatkozó szavatossági kötelezettségeknek megfelelni; az Apple olyan mértékben felel meg ezeknek a feltételeknek, amilyen mértékben az szükséges. Ha nem szükséges, hogy az Apple megfeleljen ezeknek a jogszabályi/hallgatólagos szavatossági feltételeknek, illetve ilyen nyilatkozatot tegyen, az Apple nem vállalja azokat (illetve a nyilatkozatokat nem teszi meg). Az Apple semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a Termékek megfelelnek-e a Vásárló céljainak, kivéve, ha a Vásárló ezen célokról tájékoztatta az Apple-t.

11.4. A jelen Szerződésben semmi nem korlátozza vagy zárja ki felelősségünket az alábbiak tekintetében: (i) halál okozása vagy a testi épség megsértése szándékos magatartással vagy súlyos gondatlansággal, (ii) csalás, (iii) a kötelezően alkalmazandó nemzeti jogban megtalálható, tulajdonjoghoz kapcsolódó kötelezettségek megszegése vagy (iv) minden olyan felelősség, amelynek a kizárását a jog nem engedi.

11.5. A 11.4. pontban meghatározottak figyelembe vételével, az Apple a Szerződés alapján nem felelős semmilyen, akár szerződésen kívüli károkozásért (ideértve a gondatlanságból adódó eseteket is), akár szerződésszegéssel vagy más módon okozott bevétel- vagy nyereségkiesésért, szerződésvesztésért, adatvesztésért vagy egyéb közvetett vagy következményes kárért. A Vásárló elismeri, hogy a Szerződésből származó előnyök megfelelő kompenzációt jelentenek számára az Apple felelősségének korlátozásáért illetve kizárásáért.

11.6. A 11.4. pontban meghatározottak figyelembevételével, a jelen Szerződés kapcsán az Apple teljes felelőssége, ideértve a szerződéses, szerződésen kívüli (beleértve a gondatlanságból adódó eseteket is) vagy egyéb módon okozott kárért fennálló összesített felelősséget, nem haladhatja meg a Vásárló által az adott Termék(ek)ért és/vagy az adott Szolgáltatásért fizetett vételár összegét. A Vásárló elismeri, hogy a Szerződésből származó előnyök megfelelő kompenzációt jelentenek számára az Apple felelősségének korlátozásáért illetve kizárásáért.

11.7. A 11. pont egyetlen rendelkezése sem érintik Önt, mint fogyasztót megillető, a jogszabály alapján fennálló jogokat, és a 7. pontban meghatározott Termék-visszaküldési jogát sem.

Vissza az oldal tetejére

12.     Értesítések

Ön az alábbi módokon tud kapcsolatba lépni velünk:

  • Telefonon hétfőtől péntekig reggel 9.00 és 17.00 óra között a 06 80 983 824-es, ingyenes telefonszámon, vagy
  • Levélben az Apple Distribution International, The Apple Store, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország címen.

Amikor felveszi velünk a kapcsolatot, meg kell adnia Internetes rendelési számát.

Vissza az oldal tetejére

13.     Exportkorlátozások

A szerződés megkötését követően a Vásárló köteles minden Exportszabályozásnak megfelelni. A Vásárló vállalja, hogy (i) a Termékeket egyetlen olyan országba sem exportálja, amelybe az export az Exportszabályozás megsértését jelentené, (ii) a Termékeket csak abban az esetben exportálja olyan országokban, ahová exportengedély vagy kormányzati jóváhagyás szükséges, ha ezekkel az engedélyekkel vagy jóváhagyásokkal már rendelkezik. A Vásárló szavatolja, hogy nem olyan országban tartózkodik, nem olyan ország állampolgára vagy nem olyan ország lakója, amely ország vonatkozásában bármilyen Termék tekintetében Exportszabályozásban meghatározott tilalom van érvényben.

Vissza az oldal tetejére

14.     Adatvédelem

A Megrendelés feladásával a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelőlapon vagy faxon vagy telefonon leadott Megrendelésében megtalálható személyes adatait az Apple tárolja, feldolgozza és használja Megrendelésének feldolgozása érdekében. A Vásárló önkéntesen hozzájárul ezen adatkezeléshez. Felhívjuk figyelmét, hogy ezen adatokat megoszthatjuk az Apple csoport vállalataival világszerte. Minden Apple-vállalat biztosítja az adatvédelmet az Apple vásárlói adatvédelmi szabályzata (Apple Customer Privacy Policy) alapján, amely megtalálható a http://www.apple.com/legal/privacy/ oldalon. Az Apple a Termékek és Szolgáltatások nyújtása során más társaságokkal is együtt dolgozik. Ezen társaságok részére átadhatjuk a Vásárló személyes adatait annak érdekében, hogy például a Termékeket elszállítsák a Vásárlóhoz, vagy hogy biztosítsák, hogy a Vásárló értesítését a különleges értékesítési akciókról és feltételekről. Amennyiben a Vásárló hitelt vesz igénybe a megrendelt Termékek megvásárlásához, az Apple átadhat bizonyos információkat olyan társaságoknak, amelyek ezen hiteleket folyósítják. Ezen túlmenően az Apple időnként olyan, gondosan kiválasztott társaságoknak is átadhatja a Vásárló adatait, akiknek a termékei az Apple Store áruházban megvásárolhatók, annak érdekében, hogy időről időre tájékoztathassák a Vásárlót azokról a termékekről vagy szolgáltatásokról, amelyek érdeklődésére is számot tarthatnak. A vásárlói adatok védelmére vonatkozóan az Apple vásárlói adatvédelmi szabályzata (www.apple.com/legal/privacy) tartalmaz bővebb információt. Amennyiben be kíván tekinteni az Apple által Önre vonatkozóan tárolt információkba, ha azok tartalmában bármit meg kíván változtatni, illetve ha nem kíván további információkat kapni akár az Apple-től, akár további vállalatokról, kérjük, személyes adatainak frissítéséhez keresse fel a www.apple.com/contact/myinfo oldalt, vagy írjon az Apple európai adatvédelmi felügyelőjének a privacy-euro@apple.com e-mail címre. Az Online Store használatával a Vásárló önként hozzájárul ahhoz, hogy az Apple kezelje a személyes adatait.

Vissza az oldal tetejére

15.     Rajtunk kívül álló, elháríthatatlan körülmények

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinket teljesítsük.
Ugyanakkor, az Apple nem felelős semmilyen olyan késésért vagy teljesítési hiányosságért (a teljesítés elmaradásáért), amely rajtunk kívül álló, elháríthatatlan körülmények miatt következett be. Ilyen ok miatt bekövetkezett késedelem esetén a kötelezettségünket a lehető legrövidebb időn belül teljesítjük.

Vissza az oldal tetejére

16.     Viták, irányadó jog és joghatóság

Az Apple törekszik a felmerülő vitás kérdések gyors és hatékony megoldására. Amennyiben a Vásárló nem elégedett a viták kezelésével, bírósági eljárást indíthat az Apple ellen; az alkalmazandó jog a magyar jog.

Vissza az oldal tetejére

17.     Általános rendelkezések

17.1. A jelen Szerződés rendelkezéseire vonatkozó bármelyik fél általi joggyakorlás hiánya sem az Apple, sem pedig a Vásárló részéről nem tekinthető az adott rendelkezés tekintetében joglemondásnak. Ezen jog gyakorlásának hiánya nem befolyásolja az adott jog későbbiekben való gyakorlását.

17.2. A Szerződés bizonyos pontjainak érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem érinti a többi szerződéses rendelkezés érvényességét vagy kikényszeríthetőségét.

Vissza az oldal tetejére

18. Definíciók

18.1. A jelen szerződési feltételek tekintetében

„Az Apple hivatalos szolgáltatója” – olyan szervizt jelent, amelyet az Apple feljogosított arra, hogy garanciaigényekre vonatkozó szolgáltatásokat nyújtson.
„Az Apple Store webhelye” – az Apple magyarországi megrendelések fogadására készített vásárlói webhelyét jelenti, amely az http://store.apple.com/hu-edu címen érhető el.
„Exportszabályozások” – az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió, Írország és Magyarország azon jogszabályait, rendeleteit és határozatait jelentik, amelyek a Termékek exportjára, ismételt exportjára, továbbítására és újraértékesítésére vonatkoznak.
„Fogyasztó” – olyan Vásárlót jelent, aki nem üzleti célokra vásárolja meg a Termékeket (nem gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében köt szerződést).
„Hardver” – az összes olyan Apple terméket jelenti, amely nem Szoftver, Szolgáltatás vagy Tartozék.
„Internetes rendelési szám” – az Apple által a Vásárlónak kiadott megrendelési számot jelenti.
„Megrendelés” – a Vásárló által, a jelen szerződési feltételek alapján kiállított megrendelést jelenti.
„Megrendelőlap” – az Apple Store webhelyén található elektronikus megrendelési űrlapot jelenti.
„Munkanap” – a szombat és a vasárnap kivételével az összes olyan napot jelenti, amely Magyarországon nem ünnepnap.
„Rendelési visszaigazolás” – az Apple által kiállított rendelési visszaigazolást jelenti, amely tartalmazza a Vásárló Megrendelésének az elfogadását.
„Számla” – az Apple által a Vásárló részére kiállított, a Termékek árát tartalmazó számlát jelenti.
„Szerződés” – a jelen szerződési feltételeket és a Rendelési visszaigazolást jelenti.
„Szoftver” – minden olyan Terméket jelent, amely szoftver, ideértve többek között az operációs rendszereket, a kapcsolt szoftvert, az önálló szoftvert és a letölthető szoftvert is.
„Szolgáltatások” – minden, az Apple Store webhelyén megtalálható, ellenszolgáltatás ellenében végzett szolgáltatást vagy olyan egyéb szolgáltatást jelent (kivéve a garanciális és a telefonos támogatási szolgáltatást), amelyet az Apple a jelen szerződési feltételek alapján nyújt a Vásárlónak.
„Tartozék” – bármely kiegészítő Terméket, így például az egeret vagy a laptoptáskát jelenti.
„Termékek” – az Apple Store webhelyén megtalálható bármely terméket jelenti, amelyet a jelen szerződési feltételek alapján szállítunk a Vásárlónak, és amely magába foglalhatja a Szolgáltatásokat is.
„Terület” – a következő országokat jelenti: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország (csak a kontinensen található része), Hollandia, Írország, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország (csak a kontinensen található része), Svájc és Svédország.

18.2. Az Apple Distribution International Írországban bejegyzett társaság, amelynek székhelye Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Írország, cégjegyzékszáma 470672.