Legal

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Click here to view these terms in English.

Ա. ITUNES STORE-Ի,MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Բ. ITUNES STORE-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Գ. MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՍՏՈՐԵՎ ՇԱՐԱԴՐՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ ՁԵՐ և ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋև ԵՆ և ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՆ ITUNES STORE-Ի, MAC APP STORE, APP STORE ԵՎ IBOOKS STORE («ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ») ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ: ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍԵՂՄԵՔ «ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼ»: ԵԹԵ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՉԵՔ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻ ՍԵՂՄԵՔ «ՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵԼ» ԵՎ ՄԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՔ ITUNES STORE-Ը, MAC APP STORE-Ը, APP STORE-Ը ԿԱՄ IBOOKS STORE-Ը: ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ Է ԱՌԱՆՑ ՎՆԱՍԵԼՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ԴՈՒՔ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ՁԵՌՔ ԲԵՐԱԾ ԼԻՆԵԼ, ԻՆՉՊԵՍ ՕՐԻՆԱԿ` ITUNES ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ:

ՄԵՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ և ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՅՑԵԼԵՔ http://www.apple.com/support/Ա. ITUNES STORE-ի, MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ա. ITUNES STORE-Ի,MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԸ, ՀԱՐԿԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

IԵթե գործարքի համար օգտագործվում է կրդիտ կամ դեբիտ քարտ, iTunes-ը կարող է ձեռք բերել նախնական հաստատում այն գումարի համար, որը համարժեք է պատվերի գումարին: Վճարաթերթիկների ուղարկումը տեղի է ունենում ձեր գործարքի կամ դրանից կարճ ժամանակ անց: Գնումներ կատարելիս նախ օգտագործվում են բովանդակային կրեդիտները, հետո Նվեր քարտը, iTunes քարտը կամ հատկագումարի կրեդիտներ, ապա մնոցորդը գանձվում է ձեր կրեդիտ կամ դեբիտ քարտից:

Դուք համաձայն եք, որ դուք կվճարեք այն բոլոր ապրանքների համար, որ դուք գնում եք Խանութների միջոցով և որ iTunes-ը կարող է վճար գանձել ձեր վճարման եղանակից ցանկացած ապրանքի համար, որ դուք գնել եք և ցանկացած լրացուցիչ գումարների համար (ներառյալ ցանկացած ուշացած վճարում, եթե այդպիսին առկա է), որը կարող է կուտակվել ձեր Հաշվի միջոցով կամ դրանց հետ կապված: Դուք պատասխանատու եք բոլոր վճարների ժամանակին կատարման և iTunes-ին ճիշտ վճարման եղանակ տրամադրելու համար բոլոր վճարները կատարելու համար:

Դուք պատասխանատու եք Հայաստանում բոլոր հարկային պարտավորությունների համար: iTunes-ին կատարվելիք ցանկացած վճարում չի ներառում ցանկացած կիրառվող հարկի գումար:

Ապրանքների բոլոր վաճառքը և վարձակալությունը վերջնական են:

Խանութների միջոցով ապրանքների համար առաջարկված գները կարող են ցանկացած ժամանակ փոխվել և Խանութները չեն տրամադրում գնային պաշտպանություն կամ հատուցում գների անկման կամ խթանող առաջարկի դեպքում:

Եթե մի ապրանք առկա չէ վճարումից հետո բայց ներբեռնումից առաջ, ապա ձեր միակ լուծումը հատուցումն է: Եթե տեխնիկական խնդիրները կանխարգելում կամ անխոհեմ կերպով հետաձգում են ձեր ապրանքի առաքումը, ձեր բացառիկ և միակ լուծումը վճարված գնի կամ տեղափոխությունը կամ հատուցումն է, ինչպես սահմանված է iTunes-ով:

1-Click®

1-Click-ը Amazon.com, Inc.-ի գրանցված ծառայության նշագրումն է, որն օգտագործվում է արտոնագրի ներքո: 1-Click-ը հարմար առանձնահատկություն է, որը հնարավորություն է տալիս ձեզ Խանութներից գնումներ կատարել ձեր համակարգչի մկնիկի կամ այլ ներմուծվող սարքի մեկ սեղմումով: Երբ ձեր համակարգչով միանում եք Խանութներին 1-Click գնումը կարող է ակտիվացվել այն երկխոսության միջոցով,որը հայտնվում է, երբ դուք սեղմում եք «Գնել» կոճակը: (Դուք կարող եք վերագործարկել այս ընտրությունը ցանկացած ժամանակ սեղմելով Վերագործարկման նախազգուշացումերը ձեր հաշվի տեղեկատվության մեջ): Երբ Apple ապրանքանիշը կրող iOS հենքով ձեր ապրանքներով, ինչպես օրինակ` iPad-ը, iPod touch-ը կամ iPhone-ը («iOS սարքավորում») միանում եք Խանութներին, 1-Click-ը ակտիվանում է յուրաքանչյուր գործարքի համար թեթևակի հպվելով այն սեղմակին, որը ցույց է տալիս ապրանքի գինը, որը ցույց է տալիս «Գնել» սեղմակը: Երբ 1-Click-ը ակտիվացված է, սեղմելով կամ թեթևակի հպվելով «Գնել» սեղմակը անմիջապես սկսում է ներբեռնումը . ավարտում է ձեր գործարքը առանց հետագա քայլերի:

ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐ

Բովանդակային կոդերը կանխիկով վճարման ենթակա չեն և չեն կարող վերադարձվել կանխիկ վճարով (բացառությամբ օրենքով պահանջվող դեպքերի); փոխանակվել, վերավաճառվել, օգտագործվել Apple Online Store-ում նվերներ գնելու համար կամ օգտագործվել Apple Retail Store-ներում: Չօգտագործված մնացորդը փոխանցելի չէ:

Բովանդակային կոդերը, որոնք նախատեսված են Հայաստանում տրամադրման համար կարող են մարվել Խանութների միջոցով միայն Հայաստանում:

iTunes-ը պատասխանատու չէ կորցրած կամ գողացված բովանդակային կոդերի համար:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում փակելու հաշիվները կամ պահանջելու վճարման այլընտրանքային ձևեր, եթե բովանդակային կոդերը ձեռք են բերվել կամ օգտագործվել են Խանութների համար կեղծ ճանապարհով:

ITUNES-Ը ԵՎ ՆՐԱ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՑԱԾՆԵՐԸ, ԴՈՒՍՏՐ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԸ ՉԵՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ, ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԵՎ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ԿԱՊՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴԵՐԻ ԿԱՄ ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ, ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲԱՑԱՀԱՅՏ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՄ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ: ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ՈՐԵՎԷ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴ ՉԻ ԳՈՐԾՈՒՄ, ՁԵՐ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԿ ՄԻՋՈՑԸ ԵՎ ՄԵՐ ՄԻԱԿ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ՀԱՆԴԻՍԱՆՈՒՄ ԱՅԴ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ԿՈԴԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ: ԱՅՍ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԼԻՆԵԼ: ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՉԵՆ ՆԱԽԱՏԵՍՈՒՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ԿԱՄ ՈՐՈՇԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ: ԵԹԵ ԱՅՍ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԵՆ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԱՊԱ ՎԵՐԸ ԹՎԱՐԿՎԱԾ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄՆԵՐԻ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻ ՄԱՍԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆՔ ԲՈԼՈՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՉԼԻՆԵԼ ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ, ԵՎ ԴՈՒՔ ՈՒՆԵՆԱՔ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ:

ՆՎԵՐՆԵՐ

Խանութներից նվերները կարող են միայն գնվել կամ հետ գնվել միայն այն անձանց կողմից, ովքեր Հայաստանում են: Նվերների հասցեատերերը պետ ք է ունենան համատեղելի համակարգչային սարքակազմ և ծնողների ղեկավարման կարգավորիչներ մի շարք նվերներ օգտագործելու համար:

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Խանութների միջոցով առաջարկվող ապրանքները ձեր օգտագործելու ժամանակ մկանները, հոդերը կամ աչքերը լարելուց խուսափելու համար, դուք միշտ պետք է հաճախակի ընդմիջումներ անեք և ավելի երկար ժամանակ հանգստանաք, եթե զգում եք որևէ ցավ, հոգնածություն կամ անհանգստություն: Մարդկանց մի խիստ փոքր տոկոսի մոտ կարող են լինել ջղաձգումներ կամ ուշաթափություններ փայլատակող լույսերին կամ պատկերներին նայելիս, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, տեսախաղեր խաղալիս կամ տեսաֆիլմեր դիտելիս: Ախտանիշները կարող են ներառել գլխապտույտ, սրտխառնոց, ակամա շարժումներ, գիտակցության կորուստ, տեսողության փոփոխություն, ծակծկոց, թմրություն և այլ անհանգստություններ: Խորհրդակցեք բժշկի հետ նախքան Խանութների միջոցով առաջարկվող ապրանքները օգտագործելը, եթե երբևէ ունեցել եք այս կամ նման ախտանիշները, և անմիջապես դադարեցրեք այդպիսի ապրանքներ օգտագործելը և դիմեք բժշկի, եթե դրանք առաջացել են նման ապրանքներ օգտագործելիս: Ծնողները պետք է վերահսկեն իրենց երեխաների կողմից Խանութների միջոցով առաջարկվող ապրանքների օգտագործումը` տեսնելու այդ նշանները կամ ախտանիշները:

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐՆԵՐ

Նախապես պատվիրելով ապրանքները, դուք Խանութներին թույլ եք տալիս ավտոմատ կերպով գումար գանձել ձեր հաշվից և ներբեռնել ապրանքը, երբ այն առկա է: Դուք կարող եք չեղյալ համարել ձեր նախնական պատվերը մինչ այն պահը, երբ ապրանքն արդեն հասանելի է:

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Խանութներից օգտվելը ներառում է էլեկտրոնային տարբերակով պայմանագրերը և գործարքների կնքումը: Դուք գիտակցում եք, որ էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնում եք ձեր համաձայնությունը և մտադրությունը` պարտավորված լինելու այդ պայմանագրերով և վճարելու այդպիսի գործարքների համար: Ձեր համաձայնությունը և մտադրությունը` պարտավորված լինելու էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվածով, վերաբերում է բոլոր այն գրառումներին, որոնք կապված են բոլոր այն գործարքների հետ, որոնք դուք կատարում եք այս կայքէջում, ներառյալ` չեղյալ հայտարարման գրառումները, ապահովագրերը, պայմանագրերը և դիմումները: Որպեսզի ձեզ հասանելի լինեն և ուժի մեջ լինեն ձեր էլեկտրոնային գրառումները, հնարավոր է, որ ձեզանից պահանջեն որոշակի համակարգչային սարքակազմ և ծրագրեր, որը ձեր միակ պատասխանտվությունն է:

iTunes-ը պատասխանատու չէ ձեր տպագրական սխալների համար:

Բ. ITUNES STORE-ի ԴՐՈՒՅԹՆԵՐՆ ՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ԱՅՍ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՁԵՐ ԵՎ ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ Է ITUNES STORE ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ («ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ») ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ:

ITUNES STORE ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ

iTunes-ը մատուցողն է Ծառայության, որը ձեզ թույլ է տալիս գնել կամ վարձակալել թվային բովանդակության արտոնագիր («iTunes Ապրանքներ») վերջնական սպառողի օգտագործման համար միայն սույն Պայմանագրով նախատեսված պայմաններով:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

Սույն Ծառայությունը հասանելի է 13 և բարձր տարիք ունեցող անձանց համար: Եթե դուք 13 տարեկան կամ ավելի եք, բայց դեռ ոչ 18 տարեկան, դուք պետք է ծանոթանաք սույն Պայմանագրին ձեր ծնողի կամ խնամակալի հետ` վստահ լինելու, որ դուք և ձեր ծնողը կամ խնամակալը հասկանում եք այն:

Ծառայությունը ձեզ հասանելի է միայն [ԵՐԿԻՐԸ]: Դուք համաձայնվում եք Ծառայությունից չօգտվել կամ օգտվելու փորձ չկատարել այդ տարածքից դուրս: iTunes-ը կարող է կիրառել տեխնոլոգիաներ` վերահսկելու ձեր կողմից կաննոների պահպանումը:

Ծառայությունից օգտվելու համար պահանջվում են համապատասխան սարքավորումներ, Ինտերնետի հասանելիություն և որոշակի ծրագիր (կարող են լինել վճարովի). հնարավոր է պահանջվեն պարբերաբար կատարված թարմացումներ և հնարավոր է կրել ազդեցություն այս գործոնների աշխատանքից: Խորհուրդ է տրվում ունենալ արագ Ինտերնետ կանոնավոր օգտագործման համար, իսկ տեսանյութերի համար այն պահանջվում է: Պահանջվող ծրագրի ամենանոր տարբերակը առաջարկվում է ունենալ Ծառայությունից օգտվելու համար և կարող է պահանջվել որոշակի գործարքների կամ առանձնահատկությունների համար կամ Ծառայությունից նախապես գնված iTunes-ի ապրանքների ներբեռնման համար: Դուք համաձայնվում եք, որ այս պահանջները, որոնք կարող են փոփոխվել ժամանակ առ ժամանակ, ձեր պատասխանատվությունն են: Ծառայությունը որևէ մեկ այլ ապրանքի կամ առաջարկի մաս չի կազմում, և որևէ գնում կամ որևէ մեկ այլ ապրանքի ձեռք բերում չի կարող մեկնաբանվել այնպես, որ դա նշանակի կամ ձեզ երաշխավորի Ծառայությունից օգտվելու հնարավորություն:

ՁԵՐ ՀԱՇԻՎԸ

Որպես Ծառայության գրանցված օգտագործող դուք կարող եք ստեղծել հաշիվ («Հաշիվ»): Ձեր Հաշվի մեջ պարունակվող տվյալները ոչ մեկին մի հայտնեք: Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր Հաշվի գաղտնիության ու անվտանգության պահպանման համար, ինչպես նաև այն բոլոր գործողությունների համար, որոնք տեղի են ունենում ձեր Հաշվում կամ դրա միջոցով, և դուք համաձայնվում եք iTunes-ին անմիջապես տեղեկացնել ձեր Հաշվի անվտանգության որևէ խախտման մասին: iTunes-ը պատասխանատու չէ ձեր Հաշվի անիրավազոր օգտագործումից առաջացած որևէ կորստի համար:

Որպեսզի գնեք և ներբեռնեք iTunes Ապրանքներ Ծառայությունից, դուք պետք է մուտքագրեք ձեր Apple ID-ն և գաղտնաբառը կամ օգտագործեք Touch ID-ն` ձեր Հաշիվը պատվերներ կատարելու համար իսկորոշելու նպատակով: Ձեր Apple ID-ի և գաղտնաբառի միջոցով ձեր Հաշվի իսկությունը հաստատելուց հետո դուք տասնհինգ րոպե կարիք չեք ունենա նորից այն ձեր համակարգչում կամ iOS սարքում իսկորոշելու: Իսկորոշված մնալու համար դուք կարող եք թույլատրել ձեր համակարգչին կամ Apple TV-ին հիշել ձեր գաղտնաբառը: Այս ընթացքում դուք կկարողանաք գնել և ներբեռնել iTunes Ապրանքներ առանց նորից մուտքագրելու ձեր գաղտնաբառը: Դուք կարող եք անջատել iTunes Ապրանքներ գնելու հնարավորությունը կամ կայել գաղտնաբառի հարցում յւորաքանչյուր գործարքի համար` ձեր համակարգչի, iOS սարքավորման կամ Apple TV-ի կարգավորումները փոխելով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տեսեք http://support.apple.com/kb/HT1904 և http://support.apple.com/kb/HT4213.

Դուք համաձայնվում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն, երբ գրանցվում եք և երբ օգտվում եք Ծառայությունից («iTunes Գրանցման Տվյալներ»), և դուք համաձայնվում եք թարմացնել ձեր iTunes Գրանցման Տվյալները այն ճշգրիտ և ամբողջական պահելու համար: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը կարող է պահպանել և օգտագործել iTunes Գրանցման Տվյալները, որոնք դուք տրամադրում եք` ձեր Հաշվի վճարումների հաստատման և վճարաթերթիկների օգտագործման համար:

ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽՈՐԴ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄ

Երբ դուք առաջին անգամ ձեռք եք բերում երաժշտական iTunes Ապրանքներ և երաժշտական iTunes տեսահոլովակներ (միասին « iTunes ինքնա-առաքվող բովանդակություն»), դուք կարող եք ընտրել, որ ինքնաշխատ կերպով ստանաք («ինքնաներբեռնում») այդպիսի iTunes ինքնա-առաքվող բովանդակության օրինակներ լրացուցիչ համադրելի iOS սարքավորումների և iTunes-ի արտոնատրած համակարգիչների վրա, որոնք ունեն համապատասխան համակարգչային ծրագիր, համակցելով այդ iOS սարքավորումները և համակարգիչները, որոնք ենթակա են ստորև համակցման կանոններին (յուրաքանչյուրը` «Համակցված սարքավորում»): Յուրաքանչյուր Համակցված սարքավորման համար դուք կարող եք նշել, թե iTunes ինքնա-առաքվող բովանդակության որ տեսակը, եթե ընդհանրապես ցանկանում եք որևէ մեկը, պետք է ինքնաներբեռնվի դրա վրա: Մեկ Համակցված սարքավորման վրա, որն ընդունակ է ստանալու ծանուցումներ ակտիվ աղբյուրից («Աղբյուրն ակտիվացրած»), ներառյալ iOS սարքավորումների վրա, iTunes ինքնա-առաքվող բովանդակությունը կինքնաներբեռնվի այդ Համակցված սարքավորմանը, երբ այն ունենա ինտերնետային կապ; այնպիսի համակցված սարքավորումների վրա, որոնք Աղբյուրն ակտիվացրած չեն, iTunes ինքնա-առաքվող բովանդակությունը ինքնաշխատ կերպով կերևա ներբեռնման հերթում և դուք կարող եք ձեռքով միացնել ներբեռնումը iTunes-ի մեջ:

Որպեսզի ձեզ հարմար լինի, iTunes ինքնա-առաքվող բովանդակություն, գնված (այսինքն` վարձակալությամբ չվերցված) կինոներ iTunes Ապրանքներ (յուրաքանչյուրը` iTunes Ընդունելի բովանդակություն) ձեռք բերելուց հետո դուք կարող եք ներբեռնել որոշակի այդպիսի նախապես գնված iTunes Ընդունելի բովանդակություն ցանկացած Համակցված սարքավորման վրա: Որոշ iTunes Ընդունելի բովանդակություն, որը դուք նախապես գնել եք, կարող է ցանկացած տվյալ պահին հետագա ներբեռնման համար առկա չլինել, և այդ դեպքում iTunes-ը ձեր նկատմամբ պարտավորություն չի կրում: Քանի որ դուք կարող եք ի վիճակի չլինել հետագայում ներբեռնել որոշակի նախապես գնված iTunes Ընդունելի բովանդակություն, երբ դուք մեկ անգամ ներբեռնում եք iTunes Ընդունելի բովանդակության որևէ տարր, ձեր պարտականությունն է այն չկորցնելը, չոչնչացնելը կամ չվնասելը, և դուք կարող է ցանկանաք այն արխիվացնել:

Համակցված սարքավորումների համակցումը ենթակա է հետևյալ պայմաններին.

(i) Դուք մեկ հաշվից iTunes ինքնա-առաքվող բովանդակություն կարող եք ինքնաներբեռնել կամ ներբեռնել նախապես գնված iTunes Ընդունելի բովանդակություն մինչև 10 Համակցված սարքավորումների վրա` պայմանով, որ դրանցից ոչ ավելի քան 5-ը iTunes-արտոնագրված համակարգիչներ են:

(ii) Մեկ համակցված սարքավորումը կարող է ցանկացած տվյալ պահին համակցվել միայն մեկ հաշվի հետ:

(iii) Դուք կարող եք Համակցված սարքավորումը փոխել մեկ այլ հաշվի վրա միայն յուրաքանչյուր 90 օրը մեկ անգամ:

(iv) Դուք կարող եք ներբեռնել նախապես գնված անվճար բովանդակություն անսահմանափակ թվով սարքավորումների վրա, եթե դա անվճար է iTunes Ծառայությունում` սակայն ոչ ավելի, քան 5 iTunes -արտոնագրված համակարգիչների վրա:

Apple հեռուստացույցը Համակցված սարքավորում չէ: Սակայն գնված (այսինքն` չվարձակալված) կինոնկարներ iTunes Ապրանքները կարող են նորից միացվել համապատասխան Apple հեռուստացույցներով` պայմանով, որ դուք միաժամանակ կարող եք ցանկացած այսպիսի կինոնկար նորից միացնել միայն սահմանափակ թվով Apple հեռուստացույցներով:

iTunes Ընդունելի բովանդակության որոշ մասեր կարող են լինել խոշոր, և տեղեկատվական միացման միջոցով այդպիսի iTunes Ընդունելի բովանդակության առաքման արդյունքում կարող են առաջանալ զգալի վարձավճարներ տվյալների համար:

ITUNES MATCH

iTunes Match-ը ձեզ թույլ է տալիս հեռահար կերպով միանալ ձեր համադրած կամ ներբեռնված երգերին և երաժշտական տեսահոլովակներին, որոնք դուք գնել եք ձեր Հաշվի միջոցով` հարակից մետատվյալների, երգացանկերի և ձեր iTunes գրադարանի («iTunes Match-ի բովանդակություն») մասին այլ տեղեկությունների հետ միասին:

Դուք կարող եք բաժանորդագրվել iTunes Match-ին տարեկան վարձավճարով: Բաժանորդագրվելու համար դուք պետք է ունենաք գործող կրեդիտային քարտ iTunes-ի թղթապանակում: Բաժանորդագրության վճարը չի հատուցվում (բացի գործող օրենքով պահանջվող դեպքերից), և բաժանորդագրությունը ինքնաշխատ կերպով կնորոգվի յուրաքանչյուր մեկ տարվա համար, մինչև ձեր կողմից այն չեղարկելը: Ձեր հաշվից գանձում կարվի ոչ ավելի, քան 24 ժամ ընթացիկ բաժանորդագրական ժամանակահատվածի ավարտից առաջ: Դուք կարող եք չեղարկել ինքնաշխատ նորոգումը` կարգավորելով iTunes Store հաշվի պարամետրերը ձեր համակարգչի վրա: Դուք այլևս չեք կարողանա iTunes Match-ից մտնել ձեր iTunes Match-ի բովանդակություն ձեր բաժանորդագրության ժամանակահատվածի ավարտից հետո:

iTunes Match-ը աշխատում է գրադարանների հետ, որոնք պարունակում են մինչև 25,000 երգ, որոնք կամ (i) ներկայումս հասանելի չեն iTunes Ծառայության մեջ, կամ (ii) չեն գնվել iTunes Ծառայությունից ձեր Հաշվի միջոցով: Երգերը, որոնք չեն բավարարում որոշ չափանիշների կամ թույլատրված չեն ձեր համակարգչի համար, iTunes Match-ի համար ընդունելի չեն:

iTunes Match-ը ինքնաշխատ կերպով կստուգի երգերի թղթապանակները և կհավաքի այլ տեղեկություններ, որոնք կարող են օգտագործվել ձեր iTunes գրադարանում հնարավորությունները նույնականացնելու համար, ինչպես օրինակ` երգերի անունները, երգիչները կամ երգերի տևողությունները: iTunes Match-ը կօգտագործի այս տեղեկությունները` համադրելու համար երգերը, որոնք ներկայումս հասանելի են iTunes Store-ում, և համադրված երգերը կդարձնի ձեզ հասանելի այն ձևաչափով, որը այդ ժամանակ առկա է iTunes Store-ում: Եթե երգը բարեհաջող կերպով չի համադրվել, երգի ձեր օրինակը կվերբեռնվի iTunes նույն ձևաչափով կամ iTunes-ի որոշած ձևաչափով: iTunes-ը իրավունք է վերապահում սահմանափակել վերբեռնված բովանդակության տեսակները (օրինակ` չափազանց մեծ ֆայլերը): Համադրված կամ վերբեռնված երգերը և հարակից մետատվյալները օգտագործման համար հասանելի կլինեն որևէ Համակցված սարքավորումից, որը ակտիվացվել է iTunes Match-ի համար: iTunes Match-ի համար համակցված սարքավորման համակցումը ենթակա է նույն պայմաններին, ինչ որ Ինքնաշխատ առաքումը կամ Նախորդ գնումների ներբեռնումը, իսկ վերբեռնված կամ համադրված երգերը և հարակից տեղեկությունները համարվում են iTunes Ընդունելի բովանդակություն: Դուք կարող եք նաև մտնել iTunes Match-ի բովանդակություն համապատասխան Apple հեռուստացույցներից` պայմանով, որ դուք միաժամանակ այդ կարող եք անել սահմանափակ թվով Apple հեռուստացույցներից:

Երբ դուք օգտվում եք iTunes Match-ից, Genius-ը կսկսի համակցել ձեր iTunes գրադարանում եղած հնարավորությունների մասին տեղեկությունները ձեր Հաշվի հետ. ձեր Հաշվի հետ համակցումը կշարունակվի որոշ ժամանակ ձեր բաժանորդագրության ավարտից հետո: iTunes-ը հակառակ դեպքում այս տեղեկատվությունը կօգտագործի սույն Համաձայնագրի Գաղտնիության բաժնում նկարագված ձևով: Դուք չեք կարողանա անջատել Genius-ը iTunes Match-ից օգտվելու դեպքում, այնպես որ, եթե դուք նախընտրում եք, որ մենք չհավաքենք և այս կերպ չօգտագործենք ձեր iTunes գրադարանից տեղեկությունները, դուք չպետք է օգտվեք iTunes Match-ից:

Դուք սույնով համաձայնվում եք օգտվել iTunes Match-ից միայն օրինական կերպով ձեռք բերված բովանդակության համար: Անօրինական բովանդակության ցանկացած օգտագործման դեպքում ոտնահարվում են ուրիշների իրավունքները, ինչի համար դուք կարող եք ենթարկվել քաղաքացիական և քրեական պատասխանատվության, ներառյալ` հնարավոր դրամական վնասները` հեղինակային իրավունքի խախտման համար:

iTunes Match-ը տրամադրվում է ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ հիմունքներով և կարող է պարունակել սխալներ կամ անճշտություններ, որոնք կարող են վթարի ենթարկել, վնասել կամ կորստի մատնել ձեր համակարգչում կամ սարքավորումում և դրանց միացած արտաքին սարքերում (ներառյալ` առանց սահմանափակման, սերվերները և այլ համակարգիչները) եղած տվյալները և/կամ տեղեկությունները, այդ թվում` երաժշտությունը, երգացանկը և նվագարկման պատմությունը: Դուք պետք է արխիվացնեք ձեր համակարգչի կամ սարքավորման և ցանկացած արտաքին սարքի վրա վրա գտնվող բոլոր տվյալներն ու տեղեկությունները նախքան iTunes Match-ից օգտվելը: Դուք հստակորեն գիտակցում եք և համաձայնվում եք, որ iTunes Match-ի ամբողջ օգտագործումը միայն ձեր պատասխանատվությամբ է: Օրենքով թույլատրվածի սահմաններում iTunes-ը չի կրում որևէ պարտավորություն iTunes Match-ի ձեր օգտագործման հետ կապված, ներառյալ` համադրված կամ վերբեռնված բովանդակություն մտնել չկարողանալու համար:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Ծառայության նկատմամբ կիրառվում է Apple Inc.-ի (Apple) Գաղտնիության քաղաքականությունը` շարադրված հետևյալ հասցեում` http://www.apple.com/privacy

Եթե դուք որոշում եք միանալ Genius առանձնահատկությանը, ապա Apple-ը ժամանակ առ ժամանակ ինքնաշխատ ձևով հավաքելու է տեղեկություններ, որոնք կարող են օգտագործվել նույնականացնելու համար հնարավորությունները (media) այս համակարգչի վրա ձեր iTunes գրադարանում, ինչպես օրինակ` ձեր նվագարկման պատմությունը և երգացանկերը: Սա ներառում է iTunes-ի միջոցով գնված հնարավորությունները և այլ աղբյուրներից ձեռք բերված հնարավորությունները: Այս տեղեկատվությունը կպահվի անանուն կերպով և չի կապակցվի ձեր անվան կամ Հաշվի հետ: Երբ դուք օգտվեք Genius առանձնահատկությունից, Apple-ը կօգտագործի այս տեղեկությունները և ձեր iTunes գրադարանի պարունակությունը, ինչպես նաև այլ տեղեկություններ` ձեզ ձեր պահանջներին համապատասխան առաջարկություններ անելու համար:

Apple-ը կարող է միայն օգտագործել այս տվյալները և դրանք համակցել այլ օգտագործողների, ովքեր նույնպես ընտրել են այս սարքավորումը, iTunes գրադարանների ընդհանրացված տեղեկությունների, ձեր iTunes Store-ի գնումների պատմության տվյալների, այլ iTunes Store-ի օգտագործողների գնումների պատմության ընդհանրացված տվյալների և երրորդ կողմերից ձեռք բերված այլ տեղեկությունների հետ, որպեսզի

• Ստեղծի ձեր պահանջներին համապատասխան երգացանկեր ձեզ համար ձեր iTunes գրադարանից:

• Ձեզ առաջարկություններ անի հնարավորությունների /media և այլ ապրանքների ու ծառայությունների վերաբերյալ, որ դուք հնարավոր է ցանկանաք գնել:

• Առաջարկություններ անի ապրանքների ու ծառայությունների վերաբերյալ այլ օգտագործողներին:

Բոլոր դեպքերում, ձեր տեղեկատվության հետ կվարվեն համաձայն Apple-ի Գաղտնիության Քաղաքականության:

Երբ որոշեք միանալ Genius առանձնահատկությանը iTunes-ում, դուք կկարողանաք ստեղծել Genius խաղացանկեր Genius-ի հետ համատեղելի սարքավորումների վրա: Որևէ սարքավորման վրա Genius առանձնահատկությունը ակտիվացնելու համար դուք այն պետք է սինքրոնավորեք/համաձայնեցնեք ձեր iTunes գրադարանի հետ` միանալու մասին որոշումը կայացնելուց հետո:

Եթե դուք նախընտրում եք, որ մենք այս կերպ չհավաքենք և չօգտագործենք ձեր iTunes գրադարանից տվյալներ, ապա դուք չպետք է ակտիվացնեք Genius առանձնահատկությունը: Դուք կարող եք չեղյալ հայտարարել միանալու ձեր որոշումը ցանկացած ժամանակ` անջատելով Genius առանձնահատկությունը ձեր համակարգչի վրա Store-ի մենյուից iTunes-ում: Ձեր դուրս գալուց հետո iTunes-ը Apple-ին այլևս չի ուղարկի տեղեկություն ձեր iTunes գրադարանի մասին: Եթե որոշել եք ձեր գրադարանը առանձնացնել մի քանի համակարգիչներից, պետք է անջատեք Genius առանձնահատկությունը յուրաքանչյուր համակարգչի վրայից: Genius առանձնահատկությունը չի կարելի ակտիվացնել կամ անջատել ձեր սարքավորումից:

Որոշելով միանալ Genius առանձնահատկությանը, դուք համաձայնություն եք տալիս ձեր տեղեկատվության օգտագործմանը վերը նկարագրված ձևով և ինչպես նկարագրված է Apple-ի Գաղտնիության Քաղաքականության մեջ:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ

iTunes-ը իրեն վերապահում է իրավունք փոխելու բովանդակային տարբերակները (ներառյալ` հատուկ առանձնահատկություններից օգտվելու իրավունակությունը) առանց ծանուցման:

ԳՆՎԱԾ ԿԱՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼՎԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes Ապրանքները ձեզ տրամադրվում են միայն արտոնագրի եղանակով: Ծառայությունը և որոշակի iTunes Ապրանքներ ներառում են անվտանգության տեխնոլոգիա, ինչը սահմանափակում է ձեր կողմից iTunes Ապրանքների օգտագործումը, և որ անկախ այն բանից, թե iTunes Ապրանքները սահմանափակված են անվտանգության տեխնոլոգիայով, թե ոչ, դուք պետք է օգտագործեք iTunes Ապրանքները` համաձայն iTunes-ի և դրա լիցենզատուների կողմից սահմանված օգտագործման գործող կանոնների (Օգտագործման կանոններ), և որ iTunes ապրանքների որևէ այլ օգտագործում կարող է հանդիսանալ հեղինակային իրավունքի խախտում: Ցանկացած անվտանգության տեխնոլոգիա iTunes Ապրանքների անբաժանելի մասն են: iTunes-ը իրավունք է վերապահում փոփոխելու Օգտագործման կանոնները ցանկացած ժամանակ: Դուք համաձայնվում եք ոչ մի դեպքում չխախտել, չշրջանցել, չփոխել, չհավաքել, չմիացնել կամ որևէ այլ կերպով չփչացնել անվտանգության տեխնոլիգիաները, որոնք որևէ կերպ կապված են նման Օգտագործման կանոնների հետ, կամ փորձեք կամ աջակցեք մեկ այլ մարդու այդպես վարվել: Օգտագործման կանոնները կարող են կառավարվել և վերահսկվել iTunes-ի կողմից՝ կարգապահական նպատակներով, և iTunes-ը իրեն իրավունք է վերապահում պարտադրել Օգտագործման կանոնները՝ առանց ձեզ ծանուցելու: Դուք համաձայնվում եք օգտվել iTunes ծառայությունից միայն ու միայն այն ծրագրով, որը iTunes-ն է տրամադրել ձեզ iTunes Ծառայությունից օգտվելուհամար: Դուք չեք կապվի կամ չեք փորձի կապվել այն Հաշվի հետ, որին կապվելու լիազորություն դուք չունեք: Դուք համաձայնվում եք որևէ կերպ կամ որևէ ձևով չփոխել ծրագիրը կամ չօգտագործել ծրագրի փոփոխված տարբերակները ցանկացած նպատակով, ներառյալ` iTunes Service ծառայությունից չարտոնված կերպով օգտվելը: Համակարգի կամ ցանցի անվտանգության խախտումները կարող են քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու պատճառ դառնալ:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

(i) Դուք իրավունք կունենաք օգտվելու iTunes Ապրանքներից միայն անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար

(ii) Դուք իրավունք կունենաք օգտագործելու iTunes Ապրանքներ հինգ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորումների վրա ցանկացած ժամանակ, բացառությամբ Վարձակալված բովանդակությունից (տես ստորև):

(iii) Դուք կկարողանաք պահել iTunes Ապրանքներ համապատասխան սարքավորումների վրա միանգամից մինչև հինգ տարբեր Հաշիվներից` պայմանով, որ յուրաքանչյուր iPhone կարող է տոնային iTunes ապրանքները սինքրոնավորել միաժամանակ միայն մեկ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման վրա, իսկ iPhone-ը սինքրոնացնելը մեկ ուրիշ iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման հետ կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ այդ iPhone-ի վրա պահված տոնային iTunes Ապրանքները ջնջվեն:

(iv) Դուք իրավունք կունենաք մեկ աուդիո երգացանկը ձայնագրելու մինչև յոթ անգամ:

(v) Դուք իրավունք չեք ունենա ձայնագրելու վիդեո iTunes Ապրանքներ կամ տոնային iTunes Ապրանքներ:

(vi) iTunes պլյուս Ապրանքները չեն պարունակում անվտանգության տեխնոլոգիա, որը սահմանափակում է այդպիսի Ապրանքների ձեր օգտագործումը, իսկ Օգտագործման կանոնների (ii) – (v) կետերը չեն կիրառվում iTunes պլյուս Ապրանքների վրա: Դուք կարող եք պատճենահանել, պահել և ձայնագրել iTunes պլյուս ապրանքներ, որքան ողջամտության սահմաններում անհրաժեշտ է անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար:

(vii) Դուք կկարողանաք ձեռքով սինքրոնավորել որևէ կինոնկար առնվազն մեկ iTunes-ի արտոնած սարքավորումից սարքավորումների վրա, որոնք ունեն ձեռքով սենքրոնացման հնարավորություն` պայմանով, որ այդ կինոնկարը կապված է մի Հաշվի հետ առաջնային iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորման վրա, որտեղ առաջնային iTunes-ի կողմից արտոնված սարքավորումը այնպիսի սարքավորում է, որ նախ սինքրոնացվել է այդ սարքավորման հետ կամ այն սարքավորումն է, որը դուք հետո առանձնացնում եք` որպես iTunes օգտագործող առաջնային սարքավորում:

(viii) Պահանջվում է HDCP կապ HDMI-ով հաղորդվող ֆիլմերը եւ հեռուստատեսային շոուները դիտելու համար:

(ix) Բովանդակության վարձույթներ

(ա) Բովանդակության վարձույթները դիտելի են միաժամանակ միայն մեկ սարքի վրա: Վարձույթները տեղափոխելու ժամանակ դուք պետք է կապված լինեք iTunes Ծառայությանը, և դուք դա կարող եք անել միայն ձեր համակարգչի և այլ համատեղելի սարքավորումների միջև: Ձեր Apple iPhone 4-ի, TviPad-ի կամ iPod touch-ի (4-րդ սերնդի) միջոցով վարձակալված բովանդակությունը չի կարելի տեղափոխել: Եթե դուք տեղափոխեք վարձույթը համատեղելի սարքավորում և ապա օգտվեք ծառայությունից այդ սարքավորումը վերականգնելու համար կամ ընտրեք Settings > Reset > Erase /Պարամետրեր> Վերսկսել> Ջնջել/ այդ սարքավորման ամբողջ բովանդակությունը և պարամետրերը, վարձույթը ընդմիշտ կջնջվի:

(b) Վարձույթ գնելուց հետո դուք պետք է ամբողջությամբ ներբեռնեք վարձույթը երեսուն (30) օրվա ընթացքում: Վարձույթը ներբեռնելուց հետո դուք ունեք երեսուն (30) օր այն դիտել սկսելու համար: Դիտումը սկսելուց հետո դուք ունեք քառասունութ (48) ժամ կինոնկարի դիտումը ավարտելու համար: Վարձույթը դադարեցնելը, ընդմիջելը կամ վերսկսելը չի երկարաձգում վարձույթի դիտման համար հատկացված ժամանակը:

Որոշ iTunes Ապրանքներ, ներառյալ` բայց չսահմանափակվելով միայն, բովանդակության վարձույթները, կարելի է ներբեռնել միայն մեկ անգամ և չի կարելի փոխարինել ինչ-ինչ պատճառով կորցնելու դեպքում: Ներբեռնելուց հետո դուք եք կրում iTunes Ապրանքները չկորցնելու, չոչնչացնելու, կամ չվնասելու պատասխանատվությունը, և դուք հնարավոր է ցանկանաք արխիվացնել դրանք:

iTunes ապրանքների առաքումը չի փոխանցում ձեզ որևէ առևտրային կամ գովազդային օգտագործման իրավունքներ iTunes ապրանքների նկատմամբ: Ձայնագրման կամ արտահանման ցանկացած հնարավորությունները բացառապես ձեր հարմարության համար են, և չեն համարվում ցանկացած iTunes Ապրանքի մեջ մարմնավորված ցանկացած բովանդակության հեղինակային իրավունքի կրողների կողմից որևէ իրավունքի շնորհում, հրաժարում կամ այլ սահմանափակում:

Դուք գիտակցում եք, որ քանի որ iTunes Ծառայության, iTunes Ապրանքների և Օգտագործման կանոնների վարման որոշ կողմեր հանգեցնում են iTunes-ի շարունակական ներգրավվածությանը, եթե iTunes-ը փոփոխի iTunes Ծառայության որևէ մասը կամ դադարեցնի այն, ինչը iTunes-ը կարող է անել իր ընտրությամբ, դուք հնարավոր է չկարողանաք օգտվել iTunes Ապրանքներից նույն չափով, ինչ որ այդ փոփոխությունից կամ դադարեցումից առաջ, և նման դեպքում iTunes-ը ձեր նկատմամբ որևէ պարտավորություն չի կրում:

ITUNES ԱՆՑԱԳԻՐ

iTunes Անցագրի լրիվ գինը գանձվում է գնելուց հետո: Դուք պետք է միանաք iTunes Ծառայությանը և ներբեռնեք Անցագրի ցանկացած մնացած բովանդակությունը Անցագրի վերջնական բովանդակությունը հասանելի դառնալուց հետո 90 օրվա ընթացքում (կամ նման մի այլ ժամկետում, որը կարող է նշված լինել Գնման էջում), որից հետո այդ բովանդակությունը կարող է այլևս հասանելի չլինել ներբեռնման համար` որպես գնման մաս:

ԲԱՐՁՐ ՀՍՏԱԿՈՒԹՅԱՆ (HD) ITUNES ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

HD iTunes Ապրանքները դիտելի են միայն HD հնարավորություն ունեցող սարքավորումներով, սակայն գնված (ոչ վարձակալված) HD iTunes Ապրանքները ներառում են ստանդարտ հստակության տարբերակ ոչ HD սարքավորումներով օգտագործելու համար:

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ծառայությունը կարող է առաջարկել ինտերակտիվ առանձնահատկություններ, որոնք թույլ կտան ձեզ նյութեր ներկայացնել (ներառյալ երրորդ կողմերի բովանդակության հղումներ) Ծառայության` հանրության համար հասանելի և տեսանելի տեղերում: Դուք համաձայնվում եք, որ նման առանձնահատկությունների՝ ձեր կողմից ցանկացած օգտագործումը, ներառյալ ձեր կողմից ներկայացված ցանկացած նյութ, միայն ձեր պատասխանատվությամբ է, չի խախտում կամ չի ոտնահարում որևէ այլ կողմի իրավունքները կամ որևէ օրենք, չի նպաստում որևէ խախտման կամ այլ կերպ դրսևորած անօրինական վարքագծին կամ չի խրախուսում այն, կամ ցանկացած այլ կերպ անպարկեշտ չէ, անընդունելի կամ անճաշակ: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ դուք ձեռք եք բերել բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները և արտոնագրերը: Դուք համաձայնվում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկություններ` կապված Ծառայության` ձեր կողմից ներկայացված նյութերի հետ: Դուք սույնով iTunes-ին տալիս եք ամբողջ աշխարհում գործող, արտոնագրային վճարից զերծ, ոչ բացառիկ արտոնություն/լիցենզիա` օգտագործելու այդ նյութերը որպես Ծառայության մաս և iTunes Ապրանքների հետ առնչությամբ՝ առանց ձեզ որեւէ փոխհատուցման կամ ձեր հանդեպ որևէ պարտավորության: iTunes-ը իրավունք է վերապահում չուղարկել կամ չթողարկել որևէ նյութ, ինչպես նաև ջնջել կամ խմբագրել ցանկացած նյութ ցանկացած ժամանակ իր հայեցողությամբ՝ առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության:

iTunes-ը ունի իրավունք, սակայն ոչ պարտավորություն, վերահսկելու ձեր ներկայացրած կամ այլ կերպ Ծառայությունում առկա ցանկացած նյութեր, հետաքննել սույն Պայմանագրի ցանկացած հաղորդված կամ ակնառու խախտում և ձեռնարկել ցանկացած գործողություն, որը iTunes-ը իր հայեցողությամբ համարում է պատշաճ, ներառյալ` առանց սասհմանափակման, սույն Պայմանագրի դադարեցումը համաձայն սույն Պայմանագրի կամ Apple-ի Հեղինակային Իրավունքի Քաղաքականության (http://www.apple.com/legal/copyright.html):

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ցանկացած բովանդակություն, iTunes Ապրանքներ և Ծառայության միջոցով հասանելի ծառայություններ կարող են ներառել երրորդ կողմին վերաբերող նյութեր: iTunes-ը որպես հարմարավետություն ձեզ կարող է տրամադրել երրորդ կողմին վերաբերող կայքէջերի հասցեներ: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը պատասխանատու չէ քննելու կամ գնահատելու բովանդակությունը կամ դրա ճշտգրտությունը և iTunes-ը չի երաշխավորում և որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չի կրում երրորդ կողմի ցանկացած նյութերի կամ կայքէջերի կամ երրորդ կողմերի ցանկացած այլ նյութերի, ապրանքների կամ ծառայությունների համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի երրորդ կողմի ցանկացած նյութերը այն ձևով, որը խախտում կամ ոտնահարում է որևէ կողմի իրավունքները, և որ iTunes-ը որևէ ձևով պատասխանատու չէ ձեր կողմից նման օգտագործման համար:

ԱՆԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ՆՅՈՒԹ

Դուք հասկանում եք, որ օգտվելով Ծառայությունից, կարող եք հանդիպել նյութի, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անպարկեշտ կամ անընդունելի, և որ նման բովանդակությունը կարող է հասկացվել կամ չհասկացվել որպես բացահայտ նյութ: Այդուհանդերձ, դուք համաձայնվում եք օգտվել Ծառայությունից ձեր սեփական պատասխանատվությամբ, և iTunes-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև որևէ նյութի համար, որը կարող է համարվել վիրավորական, անպարկեշտ կամ անընդունելի: Ապրանքների տեսակները և նկարագրությունները տրամադրվում են հարմարավետության համար, և դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը չի երաշխավորում դրանց ճշտգրտությունը:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք համաձայնվում եք, որ Ծառայությունը, ներառյալ, չսահմանափակվելով սակայն, iTunes-ի Ապրանքները, գրաֆիկաները, օգտագործողի ինտերֆեյսը, աուդիո հոլովակները, խմբագրական բովանդակությունը և Ծառայությունը իրականացնելու համար օգտագործվող գրավոր տեքստերն ու ծրագրերը, պարունակում են սեփականություն հանդիսացող տեղեկություն և նյութեր, որոնք պատկանում են iTunes-ին և/կամ նրա արտոնատերերին/լիցենզատուներին, և պաշտպանված են համապատասխան մտավոր սեփականության մասին օրենքով և այլ օրենքներով, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, հեղինակային իրավունքը: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի նման սեփականատիրական տեղեկությունները կամ նյութերը որևէ այլ կերպ, քան Ծառայությունից օգտվելու համար` համաձայն սույն Պայմանագրի: Ծառայության ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կամ որևէ միջոցով վերարտադրվել, բացառությամբ սույն պայմաններում հստակորեն թույլատրված դեպքերի: Դուք համաձայնվում եք, որ ոչ մի կերպ չեք փոփոխի, վարձակալի, վարձակալության տա, վաճառի, բաժանի կամ ստեղծի ածանցյալ աշխատանքներ` հիմնված Ծառայության վրա, և դուք առհասարակ չեք շահագործի Ծառայությունը ցանկացած անօրինական կերպով, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, գերազանցելով կամ ծանրաբեռնելով ցանցի կարողությունները:

Հակառակ սույն Պայմանագրի ցանկացած այլ դրույթների, iTunes-ը և նրա արտոնատերերը/լիցենզատուները իրենց իրավունք են վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման փոփոխելու, ժամանակավորապես դադարեցնելու, հեռացնելու կամ անջատելու ցանկացած Ապրանքների, բովանդակության կամ այլ նյութերի հասանելիությունը, որոնք կազմում են Ծառայության մասը: Ոչ մի դեպքում iTunes-ը պատասխանատու չէ այս փոփոխությունները կատարելու համար: iTunes կարող է նաև ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության սահմանափակում մտցնել Ծառայության որոշակի առանձնահատկությունների կամ մասերի օգտագործման կամ հասանելիության վրա:

Ծառայությանը վերաբերող կամ պատկանող բոլոր հեղինակային իրավունքները (ներառյալ բովանդակության բանաքաղումը, հայտարարությունները, հղումները այլ ինտերնետային ռեսուրսներին և այդ ռեսուրսների նկարագրությունները) և դրանց հետ կապված ծրագրերը պատկանում են iTunes-ին և/կամ նրա արտոնատերերին, որոնք իրենց բոլոր իրավունքներն ունեն համաձայն օրենքի և արդարության սկզբունքի: ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿ ՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ԲԱՑԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՅՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ, ՈՐԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ Է ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ, ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԵՎ ՈՏՆԱՀԱՐՈՒՄ Է ՄՅՈՒՍՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼՈՒ ՀԻՄՔ ՀԱՆԴՒՍԱՆԱԼ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՆՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՏՆԱՀԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐ:

Apple-ը, Apple-ի լոգոն, iTunes-ը և Apple-ի այլ ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, գրաֆիկաները և լոգոները, որոնք օգտագործվում են Ծառայության առնչությամբ, Միացյալ Նահանգներում և/կամ այլ երկրներում iTunes-ի և/կամ Apple Inc.-ի ապրանքային նշանները կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Այլ ապրանքային նշանները, սպասարկման նշանները, գրաֆիկաները և լոգոները, որոնք օգտագործվում են Ծառայության առնչությամբ, կարող են լինել իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշանները: Դուք որևէ իրավունք կամ լիցենզիա չունեք` կապված վերը նշված ապրանքային նշանների կամ նման ապրանքային նշանների ցանկացած օգտագործման հետ:

Որպես լավ վարկանիշ ունեցող Ծառայության հաշվետեր, ձեզ կարող է սահմանափակ մուտք տրամադրվել` ներբեռնելու համար ձեր iTunes ծրագրի iTunes գրադարանում պահվող երաժշտության որոշակի ալբոմի շապիկի պատկերը: Նման մուտք տրամադրվում է միայն որպես հաճոյակատարություն, և iTunes-ը չի երաշխավորում, և չի ունենա որևէ պարտավորություն կամ պատասխանատվություն, նման ալբոմի շապիկի պատկերի կամ ձեր կողմից դրա օգտագործման համար: Ձեզ հասանելի է կարող լինել միայն այն երաժշտության ալբոմի շապիկի պատկերը, որի օրինական պատճենի օրինական սեփականատերն եք: Ալբոմի շապիկի պատկերը տրամադրվում է միայն անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի ալբոմի շապիկի պատկերը որևէ եղանակով, որը կոտնահարի որևէ այլ կողմի իրավունքը կամ կխախտի սույն Պայմանագիրը, և որ iTunes-ը որևէ կերպ պատասխանատու չէ ձեր կողմից ցանկացած այդպիսի օգտագործման համար:

ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

Եթե դուք չեք կատարում կամ iTunes-ը կասկածում է, որ դուք չեք կատարում այս Պայմանագրի որեւէ դրույթ, iTunes-ը, զուտ իր հայեցողությամբ և առանց ծանուցման կարող է՝ (i) դադարեցնել այս Պայմանագիրը և/կամ ձեր Հաշիվը և դուք պարտավոր կլինեք ձեր Հաշվում բոլոր չվճարված գումարների համար ընդհուպ մինչև և ներառյալ դադարեցման օրը, և /կամ (ii) դադարեցնել ծրագրի արտոնագիրը/լիցենզիան, և/կամ (iii) արգելել Ծառայությունից (կամ դրա ցանկացած մասից) օգտվելու հնարավորությունը:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ձեզ ծանուցելու փոփոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել Ծառայությունը (կամ դրա ցանկացած մաս կամ բովանդակություն), և iTunes-ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ մեկ երրորդ կողմի առջև իր այդ իրավունքների իրացման դեպքում:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ITUNES-Ի ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԼԻՆԻ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԿԱՄ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԶԵՐԾ ԵՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES-Ը ԿԱՐՈՂ Է ՀԱՆԵԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ` ԱՌԱՆՑ ՁԵԶ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼԸ ԿԱՄ ՕԳՏՎԵԼ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է: ITUNES ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԲԱՑԻ ՆՐԱՆՑԻՑ, ՈՐՈՆՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է»` ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ` ՀՍՏԱԿ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԸ, ՕՐԵՆՔԸ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒ ԲՈԼՈՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ, ՎԵՐԸ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵԼ:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ITUNES-Ը, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ, ԿԱՄ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES-Ի ՈՐԵՎԷ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ՊԱՀԱՆՋԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԵՏ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ` ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԵԼՈՎ ՍԱԿԱՅՆ, ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԸ, ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԿՈՐՈՒՍՏ ԿԱՄ ՎՆԱՍ ՈՐԸ ՊԱՏՃԱՌՎԵԼ Է ՈՐԵՎԷ ԴՐՎԱԾ, ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԱՄ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՅԼ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔԻ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՎԱԾ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ: ՔԱՆԻ ՈՐ ՈՐՈՇ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՄԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ITUNES-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՉԱՓՈՎ:

ITUNES-Ը ՊԵՏՔ Է ԲԱՎԱՐԱՐ ՋԱՆՔԵՐ ԳՈՐԾԱԴՐԻ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ~ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԲԱՅՑ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է, ԵՎ ՍՈՒՅՆՈՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ՈՐԵՎԷ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԵՎԷ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ITUNES-Ը ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԸ ԶԵՐԾ ԿԼԻՆԻ ԿՈՐՍՏԻՑ, ՎՆԱՍՎԱԾՔԻՑ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄԻՑ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՆԵՆԳՈՐԴՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՑ ԵՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԴՐԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: ITUNES-Ի ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ; ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԴՐԱՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ, ԵԹԵ ԻՆՉ-ՈՐ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԿՈՐԵԼ ԵՆ; ԴՈՒՔ ՊԵՏՔ Է ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԼԻՆԵՔ ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՐԽԻՎԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ~ ITUNES-Ի ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔ, ՈՐԸ ԳՆԵԼ ԿԱՄ ՎԱՐՁԱԿԱԼԵԼ ԵՔ ITUNES STORE -ԻՑ:

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ

ՕԳՏՎԵԼՈՎ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ` ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼ ԵՎ ԶԵՐԾ ՊԱՀԵԼ ITUNES-Ը, ՆՐԱ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՆ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԻՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԱՆՋԻՑ, ՈՐՆ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ , ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ, ՈՐԸ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՆԱՐԿՎԵԼ Է ՈՐՊԵՍ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԱՍԿԱԾՎՈՂ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԱՅՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ՍԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼ ԿԱՄ ՊԱՀԱՆՋԵԼ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ ITUNES-ԻՑ, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՑ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՑ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՑ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՑ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՑ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՑԵԼ ԵՆ ITUNES-Ի ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝ ՀԵՌԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ, ՁԵԶ ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼՈՒ, ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ITUNES-Ի ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՁԵՐ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՄ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ITUNES-Ի ԱՅՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ԱՅՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԵՆ ԿԱՄ ՔՆՆՎԱԾ ԵՆ ԱՅՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ITunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի փոխել այս Պայմանագիրը և սահմանել նոր կամ լրացուցիչ դրույթներ ու պայմաններ ձեր կողմից Ծառայությունից օգտվելու վերաբերյալ: Նման փոփոխությունները և լրացուցիչ դրույթներն ու պայմանները անմիջապես ուժի մեջ կմտնեն և կներառվեն սույն Պայմանագրի մեջ: Ձեր կողմից iTunes-ի ծառայությունից օգտվելը շարունակելը կհամարվի դրանց ընդունում:

ԶԱՆԱԶԱՆ

Սույն Պայմանագիրը հանդիսանում է ձեր և iTunes-ի միջև ամբողջական պայմանագիր և կարգավորում է ձեր կողմից iTunes-ի ծառայության օգտագործումը` փոխարինելով ձեր և iTunes-ի միջև ցանկացած նախորդ համաձայնագրերին: Դուք կարող եք նաև ենթարկվել լրացուցիչ դրույթների ու պայմանների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ դուք օգտվեք մասնաճյուղերի ծառայություններից, որոշակի iTunes Ապրանքներից, երրորդ կողմին վերաբերող բովանդակությունից կամ ծրագրից: Եթե սույն Պայմանագրի որևէ մաս անվավեր ճանաչվի կամ կիրարկման ենթակա չլինի, այդ մասը պետք է այնպես մեկնաբանվի, որ չհակասի գործող օրենքին` արտացոլելու` որքան հնարավոր է մոտ կերպով, կողմերի իրական մտադրությունները, իսկ մնացած մասերը պահպանեն լիարժեք ուժն ու ազդեցությունը: iTunes-ի կողմից սույն Պայմանագրով նախատեսված որևէ իրավունքի կամ դրույթի կիրարկման ձախողումը չի նշանակում նման կամ որևէ այլ դրույթից հրաժարում: iTunes-ը պատասխանատու չէ պարտականությունների կատարման ցանկացած թերացման համար, որի պատճառները գտնվում են իր վերահսկողությունից դուրս:

Ծառայությունը գործադրվում է iTunes-ի միջոցով՝ Լյուքսեմբուրգի իր գրասենյակներից: Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել բոլոր տեղական, նահանգային, դաշնային և ազգային օրենքներին, օրենսդրականակտերին, հրամանագրերին և կանոնակարգերին, որոնք վերաբերվում են Ծառայությունից ձեր օգտվելուն: Ծառայությունի հետ կապված բոլոր գործարքները կառավարվում են Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքները,բացառելով դրա գործող օրենքների հակասութոյուններըԿալիֆորնիայի օրենքներով, առանց հաշվի առնելու օրենքի դրույթների հետ ունեցած հակասութանը: Ծառայությունի ՝ ձեր կողմից օգտագործումըկարող է նաև ենթակա լինել այլ օրենքների: Սույն Դրույթների ու Պայմանների և Ծառայությունից Ձեր օգտվելուց բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած վեճ (Վեճ) վերջնականապես լուծվում էպարտավորեցնող արբիտրաժային դատավարությամբ` համաձայն օրենքների, և Միջազգային առևտրի պալատի կանոնների, անգլերեն լեզվով երեք արբիտրների առջև: Յուրաքանչյուր կողմ ընտրում էմեկ արբիտր, իսկ այդ երկու արբիտրներն ընտրում են երրորդ արբիտրին: Արբիտրներից ոչ մեկը Հայաստանի կամ Լյուքսեմբուրգի քաղաքացի չպետք է լինի: Դատավարությունը տեղի է ունենալուՀայաստանում կամ արբիտրների կողմից համաձայնեցված որևէ վայրում: Արբիտրներն ունեն միայն փաստացի կորուստների դիմաց վնասի հատուցման մասին որոշում կայացնելու իրավասություն և չենկայացնում որոշում վնասի պատժիչ հատուցման կամ տուգանքների մասին: Կողմերը, նրանց ներկայացուցիչները, այլ մասնակիցները և արբիտրները գաղտնի են պահում դատավարության փաստը,առարկան և արդյունքը: Անկախ վերը շարադրվածից ցանկացած կողմ կարող է, զուտ իր հայեցողությամբ, փորձել ձեռք բերել որևէ իրավասու դատարանի արգելադրման մասին որոշում (ներառյալ`սակայն չսահմանափակվելով միայն, նախնական արգելադրման մասին որոշում): Որևէ Վեճի ժամանակ մեկ կողմի` մեկ այլ կողմի դեմ հարուցած ցանկացած վարույթի հաղթող կողմն իրավունք ունիվերականգնել իր դատական ծախսերը, ներառյալ` չսահմանափակելով սակայն, դատարանի կամ արբիտրաժային վարույթի որևէ ծախս և փաստաբանների վարձավճարները` ողջամտությանսահմաններում: iTunes-ը Ձեզ փոխատվությամբ կտա արբիտրների որևէ վարձավճար, որը կգերազանցի այն գումարը, որը դուք ստիպված պետք է լինեիք վճարել դատական վարույթի համար,ընդունելով, որ Դուք եք հատուցելու այդ գումարները, եթե iTunes-ն ի վերջո շահի դատավարությունը: Դուք հստակ կերպով համաձայնվում եք, որ iTunes-ի հետ ցանկացած պահանջի կամտարաձայնության կամ որևէ կերպ Խանութներից ձեր օգտագործման հետ կապված բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Կալիֆորնիա նահանգում գտնվող դատարաններին: Կորստի ռիսկը ևէլեկտրոնային ճանապարհով ստացված բոլոր գործարքների իրվական հիմքը փոխանցվում է գնորդին՝ Լյուքսեմբուրգ, համաձայն ստացողին ուղարկվող էլեկտրոնային փոխանցումների: iTunes-ի ոչ միաշխատակից կամ գործակալ իրավասու չէ փոխելու այս Համաձայնագիրը:

iTunes-ը կարող է Ծառայության հետ կապված ծանուցել ձեզ ձեր Հաշվին էլեկտրոնային նամակ ուղարկելով կամ ձեր Հաշվին փոստային նամակ ուղարկելով, կամ Ծառայության մեջ հայտարարություն տալով: Ծանուցումներն անմիջապես ուժի մեջ կմտնեն:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ձեռնարկել քայլեր, որոնք iTunes-ը հիմնավորված կերպով համարում է անհրաժեշտ կամ տեղին՝ կիրարկելու և/կամ ստուգելու սույն Պայմանագրի ցանկացած մասի կատարումը: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը իրավունք ունի, առանց ձեզ հաշվետու լինելու, բացահայտելու ցանկացած Գրանցման Տվյալներ և/կամ Հաշվին վերաբերող տեղեկություն՝ իրավապահ մարմիններին, կառավարական պաշտոնյաներին և/կամ որևէ երրորդ կողմին այն դեպքերում, երբ iTunes-ը համարում է, որ հիմնավորված կերպով անհրաժեշտ կամ տեղին է կիրարկել և ստուգել սույն Համաձայնագրի ցանկացած մասի կատարումը (ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, iTunes-ի իրավունքը մասնակցելու ցանկացած իրավական գործընթացի, որը կապված է Ծառայության և /կամ Ապրանքների ձեր կողմից օգտագործման հետ և/կամ երրորդ կողմի որևէ պահանջի հետ, որ Ծառայության և/կամ Ապրանքների ՝ ձեր կողմից օգտագործումը անօրինական է և/կամ ոտնահարում է այդ երրորդ կողմի իրավունքները):

iTunes-ի մասին` Մեր գրանցման համարն է` RCS Luxembourg B 101 120, իսկ մեր գրանցված գրասենյակը գտնվում է 31-33, Rue Sainte Zithe, L-2763 Լյուքսեմբուրգ հասցեում:

Գ. MAC APP STORE-ի, APP STORE-ի ԵՎ IBOOKS STORE-ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

ՍՈՒՅՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ ՁԵՐ և ITUNES ՍՊԸ-Ի («ITUNES») ՄԻՋԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ MAC APP STORE-ԻՑ, APP STORE-ԻՑ ԵՎ IBOOKS STORE-ԻՑ (APP AND BOOK STORE-ՆԵՐ) ՕԳՏՎԵԼԸ և ՆՐԱՆՑԻՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐ ԳՆԵԼԸ, ՈՐՈՆՔ ՁԵԶ ՎԱՃԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ:

MAC APP STORE-ը, APP STORE-Ը ԵՎ IBOOKS STORE-Ը

ITunes-ը App and Book Store-ների մատակարարն է, որը թույլ է տալիս ձեզ iTunes-ից գնել համակարգչային ծրագրերի լիցենզիաներ App Store-ից և Mac App Store-ից (միասին App Store-ի Ապրանքներ) և թվայնացված գրքերի բովանդակություններ (iBooks Store-ի Ապրանքներ) միայն վերջնական սպառողի օգտագործման համար համաձայն սույն Համաձայնագրի պայմաններին: App Store-ի Ապրանքների վերջնական օգտագործողները կարող են լինել անհատներ, որոնք հանդես են գալիս իրենց իսկ իրավասությամբ, առևտրային ձեռնարկություններ կամ կրթական հաստատություններ: App Store Ապրանքները և iBooks Store-ի ապրանքները մասին անվանվում են App and Book Ապրանքներ:

APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

App and Book խանութներից կարող են օգտվել 13 և բարձր տարիք ունեցող անձինք: Եթե դուք 13 տարեկան կամ ավելի եք, բայց դեռ ոչ 18 տարեկան, դուք պետք է վերանայեք սույն Համաձայնագիրը ձեր ծնողի կամ խնամակալի հետ՝ վստահ լինելու, որ դուք' ձեր ծնողը կամ խնամակալը այն հասկանում եք:

App and Book Խանութները հասանելի են ձեզ միայն Հայաստանում: Դուք համաձայնվում եք չօգտվել կամ չփորձել օգտվել App and Book Խանութներից այս տարածքից դուրս: iTunes-ը հնարավորություն ունի օգտագործել տեխնոլոգիաներ՝ վերանայելու ձեր կողմից կաննոնների պահպանումը:

App and Book Խանութներից օգտվելը պահանջում է համապատասխան սարքավորումներ, Ինտերնետի հասանելիություն և որոշակի ծրագրեր (վճարումները կարող են կիրառվել). հնարավոր է պարբերաբար կատարվոծ թարմացումներ պահանջվեն, և կարող է ազդվել այս գործոնների աշխատանքից: Խորհուրդ է տրվում ունենալ արագ Ինտերնետ: Պահանջվող ծրագրի ամենավերջին տարբերակներն է (ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն iTunes և/կամ Mac App Store ծրագիր) խորուրդ տրվում ունենալ՝ App and Book Խանութների հետ կապվելու համար և հնարավոր է պահանջվեն որոշակի գործարքներ կամ առանձնահատկություններ, ինչպես նաև ներբեռնել App and Book Ապրանքներ, որոնք մինչ այդ գնվել են App and Book Խանութներից: Դուք համաձայնվում եք, որ այս պահանջները, որոնք կարող են ժամանակ առ ժամանակ փոխվել ձեր պատասխանատությունն են: Խանութները որևէ մեկ այլ ապրանքի կամ առաջարկի մաս չեն կազմում և որևէ գնում կամ որևէ մեկ այլ ապրանքի ձեռք բերում չի կարող մեկնաբանվել կամ ներկայացվել կամ երաշխավորել ձեզ կապվել Խանութների հետ:

ՁԵՐ ՀԱՇԻՎԸ

ՈՐՊԵՍ App and Book Խանութների գրանցված օգտագործող դուք կարող եք հաշիվ ստեղծել («Հաշիվ»): Ձեր Հաշվի մեջ պարունակվող տեղեկատվությունը ոչ մեկին մի բացահայտեք: Միայն դուք եք պատասխանատու ձեր Հաշվի գաղտնիության պահպանման և անվտանգության համար, ինչպես նաև այն բոլոր գործողությունների համար, որ տեղի են ունենում ձեր Հաշվի հետ կամ դրա միջոցով և դուք համաձայնվում եք iTunes-ին անմիջապես ծանուցել ձեր Հաշվի անվտանգության հետ կապված որևէ խախտման մասին: iTunes-ը պատասխատու չի լինի ցանկացած կորստի համար, որը կառաջանա ձեր Հաշվի անիրավազոր օգտագործումից:

Որպեսզի գնեք կամ ներբեռնեք App and Book ապրանքներ App and Book խանութներից, դուք պետք է մուտքագրեք ձեր Apple ID-ն և գաղտնաբառը կամ օգտագործեք Touch ID-ն` ձեր Հաշիվը պատվերներ կատարելու համար իսկորոշելու նպատակով: Ձեր Apple ID-ի և գաղտնաբառի միջոցով ձեր Հաշվի իսկությունը հաստատելուց հետո դուք տասնհինգ րոպե կարիք չեք ունենա նորից այն ձեր համակարգչում կամ iOS սարքում իսկորոշելու: Իսկորոշված մնալու համար դուք կարող եք թույլատրել ձեր համակարգչին հիշել ձեր գաղտնաբառը: Այս ընթացքում դուք կկարողանաք գնել և ներբեռնել App and Book ապրանքներ առանց նորից մուտքագրելու ձեր գաղտնաբառը կամ կայել գաղտնաբառի հարցում յւորաքանչյուր գործարքի համար` ձեր համակարգչի կամ iOS սարքավորման կարգավորումները փոխելով: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար տեսե՛ք http://support.apple.com/kb/HT1904 և http://support.apple.com/kb/HT4213.

Դուք համաձայնվում եք տրամադրել ճշտգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն, երբ գրանցվում եք և երբ օգտվում եք App and Book Խանութներից («App and Book Գրանցման Տվյալներ») և դուք համաձայնվում եք թարմացնել ձեր App and Book Գրանցման Տվյալները՝ այն ճշտգրիտ և ամբողջական պահելու համար: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը կարող է պահպանել և օգտագործել App and Book Գրանցման Տվյալները, որոնք դուք տրամադրում եք՝ ձեր Հաշվի վճարումների հաստատման և վճարաթերթիկների օգտագործման համար:

ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ՆԱԽՈՐԴ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՆԵՐԲԵՌՆՈՒՄ

Երբ դուք առաջին անգամ ձեռք եք բերում App Store-ի Ապրանքներ (բացառությամբ Mac App Store-ից ձեռք բերված ապրանքների) կամ iBooks Store-ի Ապրանքներ App and Book Խանութների միջոցով (միասին «Ընդունելի բովանդակություն»), դուք կարող եք ընտրել, որ ինքնաշխատ կերպով ստանաք («ինքնաներբեռնում») այդպիսի Ընդունելի բովանդակության օրինակներ լրացուցիչ iTunes-ի արտոնատրած համակարգիչների և iOS սարքավորումների վրա, որոնք ունեն համապատասխան համակարգչային ծրագիր, համակցելով այդ համակարգիչները և iOS սարքավորումները , որոնք ենթակա են ստորև համակցման կանոններին (յուրաքանչյուրը` «Համակցված սարքավորում»): Յուրաքանչյուր Համակցված սարքավորման համար դուք կարող եք նշել, թե Ընդունելի բովանդակության որ տեսակը, եթե ընդհանրապես ցանկանում եք որևէ մեկը, պետք է ինքնաներբեռնվի դրա վրա: Մեկ Համակցված սարքավորման վրա, որն ընդունակ է ստանալու ծանուցումներ ակտիվ աղբյուրից («Աղբյուրն ակտիվացրած»), այդ թվում iOS սարքավորումների վրա, Ապրանքները կինքնաներբեռնվեն այդ Համակցված սարքավորմանը, երբ այն ունենա ինտերնետային կապ; այնպիսի համակցված սարքավորումների վրա, որոնք Աղբյուրն ակտիվացրած չեն, այդ թվում` Windows օպերացիոն համակարգի վրա աշխատող սարքավորումները, Ընդունելի բովանդակությունը ինքնաշխատ կերպով կերևա ներբեռնման հերթում և դուք կարող եք ձեռքով միացնել ներբեռնումը iTunes-ի մեջ:

Որպեսզի ձեզ հարմար լինի, Ընդունելի բովանդակություն ձեռք բերելուց հետո դուք կարող եք ներբեռնել որոշակի այդպիսի նախապես գնված Ընդունելի բովանդակություն ցանկացած Համակցված սարքավորման վրա: Որոշ Ընդունելի բովանդակություն, որը դուք նախապես գնել եք, կարող է ցանկացած տվյալ պահին հետագա ներբեռնման համար առկա չլինել, և այդ դեպքում iTunesApple-ը ձեր նկատմամբ պարտավորություն չի կրում: Քանի որ դուք կարող եք ի վիճակի չլինել հետագայում ներբեռնել որոշակի նախապես գնված Ընդունելի բովանդակություն , երբ դուք մեկ անգամ ներբեռնում եք Ընդունելի բովանդակության որևէ տարր, ձեր պարտականությունն է այն չկորցնելը, չոչնչացնելը կամ չվնասելը, և դուք կարող է ցանկանաք այն արխիվացնել:

Համակցված սարքավորումների համակցումը ենթակա է հետևյալ պայմաններին.

(i) Դուք մեկ հաշվից Ընդունելի բովանդակություն կարող եք ինքնաներբեռնել կամ ներբեռնել նախապես գնված Ընդունելի բովանդակություն մինչև 10 Համակցված սարքավորումների վրա` պայմանով, որ դրանցից ոչ ավելի քան 5-ը iTunes-արտոնագրված համակարգիչներ են:

(ii) Մեկ համակցված սարքավորումը կարող է ցանկացած տվյալ պահին համակցվել միայն մեկ հաշվի հետ:

(iii) Դուք կարող եք Համակցված սարքավորումը փոխել մեկ այլ հաշվի վրա միայն յուրաքանչյուր 90 օրը մեկ անգամ:

(iv) Դուք կարող եք ներբեռնել նախապես գնված անվճար բովանդակություն անսահմանափակ թվով սարքավորումների վրա, եթե դա անվճար է Խանութներում` սակայն ոչ ավելի, քան 5 iTunes- արտոնագրված համակարգիչների վրա:

Վերը նշված (i)-ից մինչև (iv) կետերը չեն վերաբերում App Store-ի Ապրանքներին:

Ընդունելի բովանդակության որոշ մասեր կարող են լինել խոշոր, և տեղեկատվական միացման միջոցով այդպիսի Ընդունելի բովանդակության առաքման արդյունքում կարող են առաջանալ զգալի վարձավճարներ տվյալների համար:

ԱՐԴԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ ԱՌԱՔՈՒՄ

Ձեր սարքը կամ համակարգիչը App Store-ում և Mac App Store-ում պարբերաբար կստուգեն ձրե համակարգչի կամ սարքի գործադիրների արդիացումները, և հնարավորության դեպքում` արդիացումն անմիջապես կներբեռնվի և կտեղադրվի: Դուք համաձայնվում եք, որ Apple[JA1]-ը` App Store-ի և Mac App Store-ի միջոցով, կարող է ինքնաշխատորեն ներբեռնել և տեղադրել արդիացումները ձեր սարքում (սարքերում) կամ համակարգչում: Դուք կարող եք ցանկացած պահի անջատել միաժամանակ բոլոր ինքնաշխատ արդիացումները` փոխելով ինքնաշխատ արդիացումների կարգավորումները ձեր սարքում կամ համակարգչում:

ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

App and Book Խանութները ենթակա են նաև Apple Inc.-ի գաղտնիության քաղաքականությանը http://www.apple.com/privacy կայքէջում:

App and Book ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԵՎ App and Book ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ

iTunes-ը ձեզ App and Book Ապրանքն օգտագործելու արտոնագիր է վաճառում: Եթե դուք գնել եք iTunes-ից, այդ արտոնագիրը պարտավորեցնող համաձայնագիրէ կազմում՝ ուղղակիորեն ձեր և Ապրանքն արտադրողի միջև («Արտադողը»)՝ կառավարելով Ապրանքի ձեր կողմից օգտագործումը: Դուք հասկանում եք, որ App and Book Խանութները և որոշ App and Book Ապրանքներ ներառում են անվտանգության տեխնոլոգիաներ, որոնք սահամանափակում են այդպիսի Ապրանքի ձեր կողմից օգտագործումը և որ ասպես թե այնպես App and Book Ապրանքները սահամանափակված են անվտանգության տեխնոլոգիաներով, դուք կօգտագործեք նման Ապրանքները համապատասխան iTunes-ի և Արտադրողի կողմից ստեղծված օգտագործման կիրառելի կանոնների հետ («Օգտագործման Կանոններ»), և որ օգտգործման որ.է այլ ձև կարող է ներկայացվել որպես հեղինակային իրավունքի խախտում: Անվտանգության ցանկացած տեխնոլոգիա App and Book Ապարանքների անքակտելի մաս է կազմում: iTunes-ը իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխել Օգտագործման Կանոնները ցանկացած ժամանակ: Դուք համաձայնվում եք չխախտել, չշրջանցել, չփոխել, չհավաքել, չմիացնել կամ որևէ այլ կերպով չփչացնել անվտանգության տեխնոլիգիաները, որոնք որևէ կերպ կապված են նման Օգտագործման կանոնների հետ, կամ փորձը կամ էլ աջակցությոնը մեկ այլ մարդու այն անելու համար: Օգտագործման կանոնները կարող են կառավարվել և վերահսկվել iTunes-ի կողմից՝ համապատասխանությունից ելնելով և iTunes-ը իրեն իրավունք է վերապահում պարտադրել Օգտագործամ կանոնները՝ առանց ձեզ ծանուցելու: Դուք համաձայնվում եք App and Book Խանութների հետ կապվել միայն այն ծրագրով, որը iTunes-ն է տրամադրել ձեզ՝ App and Book Խանութների հետ կապվելու համար: Դուք չեք կապվի կամ չեք փորձի կապվել այն Հաշվի հետ, որի հետ դուք լիազորված չեք կապվել: Դուք համաձայնվում եք որևէ կերպ կամ որևէ ձևով չփոխել ծրագիրը կամ չօգտագործել ծրագրի փոփոխված ձևը՝ ցանկացած նպատակով, ներառյալ App and Book Խանութների հետ անօրինական կերպով կապվելը: Համակարգի կամ ցանցի անվտանգության խախտումները կարող են քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության ենթարկվելու պատճառ դառնալ:

Ապրանքների առաքումը ձեզ՝ Ապրանքների օգտագործման համար որևէ այլ աջակցող իրավունք չի տալիս:

Դուք ընդունում եք , որ App and Book Խանութների, App and Book Ապրանքների և Օգտագործման Կանոնների կառավարման որոշ հայեցակետեր iTunes-ի շարունակական ներգրավվածություն են առաջ բերում, չնայած որ iTunes-ը ձեր և App and Book Ապրանքների Արտադրողի միջև կնքված արտոնագրի մաս չի կազմում, եթե iTunes-ը փոխում է որևէ մաս կամ դադարեցնում է App and Book Խանութների աշխատանքը, որը iTunes-ը կարող է անել ըստ իր հայեցողության, դուք հնարավորություն չեք ունենա օգտագործել App and Book Ապրանքները այն նույն չափով, ինչ դուք կատարում էիք մինչ նման փոփոխությունը կամ ընդհատումը և որ iTunes-ը ձեր առջև որևէ պատասխանատվություն չի կրում նման դեպքում:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻՆ

App and Book Խանութները կարող են առաջարկել ինտերակտիվ առանձնահատկություններ, որոնք թույլ կտան ձեզ նյութեր ներկայացնել (ներառյալ երրորդ կողմի հետ կապ ունեցող տվյալներ) այն տեղերում, որտեղ App and Book Խանութներն հասանելի և տեսանելի են App and Book Խանութներից օգտվող մյուս հաճախորդների և հանրության կողմից: Դուք համաձայնվում եք, որ նման առանձնահատկությունների՝ ձեր կողմից ցանկացած օգտագործումը, ներառյալ ձեր կողմից ներկայացված ցանկացած նյութ միայն ձեր պատասխանատվութունն է, և որը չի խախտի կամ ոտնահարի այլ կողմի իրավունքները կամ կխախտի որևէ օրենք, կնպաստի կամ կքաջալերի խախտումը կամ այլ կերպ արված անօրինական ղեկավարումը, կամ որևէ կերպ անպարկեշտ, վիրավորական կամ անճաշակ: Դուք նաև համաձայնվում եք, որ դուք ձեռք եք բերել բոլոր անհրաժեշտ իրավունքները և արտոնագրերը: Դուք համաձայնվում եք տրամադրել ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվություն կապված Խանութներին ձեր կողմից ներկայացված նյութերի հետ: Դուք սույնով թույլ եք տալիս iTunes-ին համաշխարհային, արտոնագրային վճարից զերծ, բացառիկ չեղող արտոնագիրն օգտագործել որպես App and Book Խանութների մաս, և App and Book Ապրանքերի հետ կապված՝ առանց ձեր հանդեպ որևէ փոխհատուցման կամ պարտավորության: iTunes-ը իրավունք է վերապահում չուղարկել կամ չթողարկել որևէ նյութ, ինչպես նաև ջնջել կամ խմբագրել ցանկացած նյութ ցանկացած ժամանակ միայն իր հայեցողությամբ՝ առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության: Դուք չեք կարող ներկայացնել App Store-ի ներբեռնված App and Book Ապրանքների մասին կարծիքներ կամ գնահատումներ` օգտագործելով գովաղդային Բովանդակության կոդը:

iTunes-ը իրավունք ունի բայց ոչ պարտավորություն՝ վերահսկելու ձեր կողմից ներկայացված կամ որևէ կերպ App and Book Խանութներում հասանելի ցանկացած նյութ՝ հետազոտելու այս Համաձայնագրի ցանկացած արձանագրված կամ ակնհայտ խախտում, և ցանկացած գործողություն ձեռնարկելու, որը iTunes-ը միայն իր հայեցողությամբ տեղին է համարում, ներառալ, առանց սահամանափակման, դադրեցման՝ հիմնված Apple Inc.-ի հեղինակային իրավունքի քաղաքականության ներքո (http://www.apple.com/legal/copyright.html ):

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ

Ցանկացած բովանդակություն, App and Book Ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք հասանելի են App and Book Խանութների միջոցով կարող են երրորդ կողմի վերաբերող նյութեր ներառել: iTunes-ը որպես հարմարավետություն ձեզ կարող է երրորդ կողմի վերաբերող կայքէջերի հասցեներ տրամադրել: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը պատասխանատու չէ քննելու կամ գնահատելու բովանդակությունը կամ դրա ճշտգրտությունը և iTunes-ը չի երաշխավորում և որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն չի կրում երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի համար, կամ երրորդ կողմերի ցանկացած այլ նյութերի, ապրանքների համար: Դուք համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի որևէ երրորդ կողմի նյութերը այն ձևով, որ այն չի խախտի կամ ոտնահարի ցանկացած կողմի իրավունքները և որ iTunes-ը որևէ ձևով պատասխանատու չէ ձեր կողմից նման օգտագործման համար:

ՎԻՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹ

Դուք հասկանում եք, որ օգտվելով App and Book Խանութներից, դուք կարող եք հանդիպել այնպսիս մի նյութի հետ, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ լինել և որ նման բովանդակությունը կարող է հասկացվել կամ չհասկացվել որպես պարզ նյութ: Այնուամենայնիվ, դուք համաձայնվում եք օգտվել App and Book Խանութներից միայն ձեր սեփական պատասխանատվությամբ և iTunes-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև այդ նյութի համար, որը դուք կարող եք համարել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ: App and Book Ապրանքների տեսակները և նկարագրությունները տրամադրվում են հարմարավետության համար և դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը չի երաշխավորում դրանց ճշտգրտությունը:

ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Դուք համաձայնվում եք, որ App and Book ները, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված App and Book Ապրանքներով, գրաֆիկաներով, օգտագործողի ինտերֆեյսով, աուդիո հոլովակներով, խմբագրական բովանդակությամբ և այն գրավոր տեքստերը և ծրագրերը, որոնք օգտագործվում են աշխատեցնելու App and Book Խանութները, պարունակում են սեփականություն հանդիսացող տեղեկատվություն և նյութեր, որը պատկանում է iTunes-ին և/կամ Արտադրողներին և այն պաշտպանված է համապատասխան մտավոր սեփականությամբ և այլ օրենքներով, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված հեղինակային իրավունքով: Դուք համաձայնվում եք, որ դուք բացարձակապես և որևէ կերպ չեք օգտագործի նման սեփականատիրական տեղեկատվություն կամ նյութեր, բացի App and Book Խանութներից օգտվելը՝ համաձայն սույն պայմանագրի: App and Book Խանութների ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կամ որևէ միջոցով կրկնօրինակվել, բացի այս պայմաններում հստակորեն թույլատրված դեպքերից: Դուք համաձայնվում եք չփոխել, չվարձակալել, իրավական պայմանագրով վարձակալության չտալ, փոխառություն չվերցնել, չվաճառել, չբաժանել կամ չստեղծել կեղծ աշխատանքներ՝ հիմնված App and Book Խանութների վրա, որևէ մեկ ձևով և դուք չպետք է առհասարակ աշխատեցնեք App and Book Խանութները որևէ անօրինական կերպով, ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված , ոտնձգությամբ կամ ցանցի կարողությունը ծարաբեռնելով:

Չնայած այս Համաձայնագրի ցանկացած այլ դրույթների, iTunes-ը և Արտադրողները իրենց իրավունք են վերապահում ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման փոփոխելու, ժամանակավորապես դադարեցնելու, հեռացնելու կամ անջատելու App and Book Ապրանքներին, բովանդակությանը կամ այլ նյութերին հասանելիությունը, որից կազմված է App and Book Խանութների մի մասը: Որևէ դեպքում iTunes-ը պատասխանատու չէ յս փոփոխությունները կատարելու համար:iTunes կարող է նաև ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության App and Book Խանութների մասերի որոշակի առանձնահատկությունների օգտագործման կամ դրանց հասանելիության թույլատրելիության սահմանները հաստակեցնել:

App and Book Խանութների հեղինակային իրավունքները (ներառյալ բովանդակության բանաքաղումը, հայտարարությունները,հղումներ՝ այլ ինտերնետային ռեսուրսներին և այդ ռեսուրսների նկարագրությունները) և դրանց հետ կապված ծրագրերը պատկանում են iTunes-ին և/կամ արտոգիր ունեցողներին, որոնք իրենց իրավունքներ են վերապահում համաձայն օրենքի և հավասարության: ԱՅՍ ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՄ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՈՐԵՎԷ ՄԵԿ ՄԱՍԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ԲԱՑԻ ԱՅՆ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ, ՈՐՈՆՔ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ԵՆ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ, ԽՍՏԻՎ ԱՐԳԵԼՎՈՒՄ Է ԵՎ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՄՅՈՒՍՆԵՐԻ ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿԵԼ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐ՝ ՀԵՂԻՆԱԿԱՆՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Apple-ը, Apple-ի լոգոն, iTunes-ը, App Store-ը և Apple-ի այլ ապրանքանիշները, ծառայության նիշերը, գրաֆիկները և լոգոները, որոնք օգտագործվում են կապված App and Book Խանութների հետ, Apple Inc.-ի ապրանքանիշեր կամ գրանցված ապրանքանիշեր են Միացյալ նահանգներում և/կամ այլ երկրներում: Այլ ապրանքանիշեր, ծառայության նիշեր, գրաֆիկներ և լոգոներ որոնք օգտագործվում են այլ App and Book Խանութների հետ կապված, կարող են լինել իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքանիշերը: Դուք որևէ իրավունք կամ արտոնագիր չունեք կապված վերը նշված ապրանքանիշերի կամ նման ապրանքանիշերի որևէ տեսակի օգտագործման հետ:

ԸՆԴՀԱՏՈՒՄ

Եթե դուք ձախողում եք, կամ iTunes-ը կասկածում է, որ դուք ձախողել եք, այս Համաձայնագրի ցանկացած դրույթին ենթարկվելու համար iTunes-ը, միայն իր հայեցողությամբ և առանց ծանուցման կարող է՝ (i) դադարեցնել այս համաձայնագիրը և/կամ ձեր Հաշիվը և դուք պատասխանատու կմնաք բոլոր այն գումարների համար համապատասխան ձեր Հաշվին մինչ և ներառյալ դադրեցման ամսաթիվը, և /կամ (ii) դադրեցնել ծրագրի արտոնագիրը, և/կամ (iii) խոչընդոտել App and Book Խանութներին հասանելի լինելը (կամ դրանից ցանկացած մաս ):

iTunes-ը իրավունք է վերապահում ցանկացած ժամանակ փոփոխել, հետաձգել կամ են դադարեցնել App and Book Խանութների աշխատանքը (կամ դրանից ցանկացած մաս կամ բովանդակություն) և iTunes-ը պատասխանատու չէ ձեզ կամ որևէ մեկ երրորդ կողմի՝ նման իրավունքներ կիրառելու համար:

ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ՀՐԱԺԱՐՎԵԼԸ, ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ

ITUNES-Ի ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ, ՈՐ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԿԼԻՆԻ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱԼ ԵՎ ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ITUNES-Ը ԿԱՐՈՂ Է ՋՆՋԵԼ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԱՆՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՔ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼ, ԱՌԱՆՑ ՁԵԶ ԱՅԴ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿՈՐԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԿԱՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ ՉԿԱՐՈՂԱՆԱԼԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է: APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԵԶ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԲՈԼՈՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԲԱՑԻ ՆՐԱՆՑԻՑ, ՈՐ ՀՍՏԱԿ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ) ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ» ԵՎ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ Է» ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ, ԿԱՄ ՀՍՏԱԿ ՁԵՎԱԿԵՐՊՎԱԾ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴՐԱԲԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ, ՈՐՈՇԱԿԻ ՆՊԱՏԱԿԻ ՀԱՄԱՐ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ, ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԻ, ՕՐԵՆՔԸ ՉԽԱԽՏԵԼՈՒ ԲՈԼՈՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ: ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՈՐՈՇ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ, ԱՅՍ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐԵԼ:

ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ITUNES-Ը,ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԸ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԸ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԸ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԸ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԸ, ՊԵՏԵՐԸ ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԵՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՈՒՂՂԱԿԻ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՊԱՏԺԻՉ, ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՄ ԿՈՂՄՆԱԿԻ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ ԵՆ ՈՐԵՎԷ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ՀԱՅՑԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ՆԵՐԱՌՅԱԼ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՂ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԲԱՑԹՈՂՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ, ՈՐԻՆ ԿԵՆԹԱՐԿՎԵՔ ՈՐԵՎԷ ՈՒՂԱՐԿՎԱԾ, ՓՈԽԱՆՑՎԱԾ ԿԱՄ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԱՅԼ ԿԵՐՊՈՎ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԴԱՐՁԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ (ԿԱՄ ԱՊՐԱՆՔԻ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՈՎ, ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՁԵԶ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆ ՏՎԵԼ: ՈՐՈՎՀԵՏԵՎ ՄԻ ՇԱՐՔ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՄ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆՄԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ITUNES-Ի ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎՈՒՄ Է ԱՅՆ ՉԱՓՈՎ, ՈՐՔԱՆ ԹՈՒՅԼ Է ՏԱԼԻՍ ՕՐԵՆՔԸ:

ITUNES-Ը ՈՂՋԱՄԻՏ ՋԱՆՔԵՐ ԿԳՈՐԾԱԴՐԻ՝ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՊՎԱԾ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ, ԲԱՅՑ ԴՈՒՔ ԿՀԱՄԱՁԱՅՆՎԵՔ, ՈՐ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԵՎ ԱՅՍՊԻՍՈՎ -Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԵՎ ԲՈԼՈՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ, ՈՐ ԿԱՊՎԱԾ Է ՁԵԶ ՀԵՏ ՈՐԵՎԷ ԿՈՐՍՏԻ ԿԱՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՈՐԸ ԻՆՉ-ՈՐ ԿԵՐՊ ԿԱՊՎԱԾ Է ՆՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ:

ITUNES-Ը ՉԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ, ՈՐ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ ԿՈՐՍՏԻՑ, ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻՑ, ՀԱՐՁԱԿՈՒՄԻՑ, ՎԻՐՈՒՍՆԵՐԻՑ, ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ, ՀԱԿԵՐՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՆԵՐԽՈՒԺՈՒՄԻՑ ԶԵՐԾ ԿԼԻՆԵՆ ԵՎ ITUNES-Ը ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԴՐԱՆ ԿԻՑ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ: ՈՐՈՇ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼ ՄԻԱՅՆ ՄԵԿ ԱՆԳԱՄ; ՆԵՐԲԵՌՆՎԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԴՐԱՆՔ ՉԵՆ ԿԱՐՈՂ ՓՈԽԱՐԻՆՎԵԼ, ԵԹԵ ԻՆՉ-ՈՐ ՊԱՏՃԱՌՈՎ ԿՈՐԵԼ ԵՆ; ԴՈՒՔ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ԿԼԻՆԵՔ ՁԵՐ ՍԵՓԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԻՑ ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՊՐԱՆՔ, ՈՐԸ ԳՆԵԼ ԵՔ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻՑ:

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔ

ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԸ` ԴՈՒՔ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼ ԵՎ ԶԵՐԾ ՊԱՀԵԼ ITUNES-Ը, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻՆ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻՆ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՆ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՆ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻՆ, ՊԵՏԵՐԻՆ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԻՆ ԿԱՊՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԱՆՋԻ ՀԵՏ, ՈՐՆ ԱՌԱՋԱՆՈՒՄ Է ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՍՈՒՅՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏ, APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՄ ITUNES-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՁԵՌՆԱՐԿՎԱԾ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՈՐՊԵՍ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿԱՍԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ՍԱ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ Է, ՈՐ ԴՈՒՔ ՉԵՔ ԿԱՐՈՂ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾ ՀԱՐՈՒՑԵԼ ԿԱՄ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼ ITUNES-Ի, ԻՐ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ, ՊԱՇՏՈՆՅԱՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ, ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻ, ԿԱՊԱԼԱՌՈՒՆԵՐԻ, ՊԵՏԵՐԻ ԵՎ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՈՒՆԵՑՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՎՆԱՍ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ Է ՈՒՆԵՑԵԼ ՈՐՊԵՍ ԻՐ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ՝ ՋՆՋԵԼ ԿԱՄ ՄԵՐԺԵԼ ԳՈՐԾԱՐԿԵԼՈՒ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՁԵԶ ԶԳՈՒՇԱՑՆԵԼՈՒ, ՀԵՏԱՁԳԵԼՈՒ ԿԱՄ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՁԵՐ ՀԱՍԱՆԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԵՊԻ APP AND BOOK ԽԱՆՈՒԹՆԵՐ ԿԱՄ ՁԵՌՆԱՐԿԵԼ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԱՅԼ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱԿԱԾԵԼԻ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՄ ՈՐՊԵՍ ITUNES-Ի ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔ, ՈՐ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԽԱԽՏՈՒՄ Է ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԵԼ: ԱՅՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԵՎ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՎԵՐԱԲԵՐՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԽԱԽՏՈՒՄՆԵՐԻՆ, ՈՐՈՆՔ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԵՆ ԿԱՄ ՔՆՆՎԱԾ ԵՆ ԱՅՍ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՎ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ITunes-ը ցանկացած պահի իրավունք է վերապահում փոխել այս Համաձայնագիրը և սահմանել նոր կամ լրացուցիչ պայմաններ՝ ձեր կողմից App and Book Խանութներից օգտվելու վերաբերյալ: Նման փոփոխությունները և լրացուցիչ պայմանները անմիջապես ազդեցություն կունենան և կներառվեն սույն Համաձայնագրի մեջ: App and Book Խանութների՝ Ձեր կողմից շարունակական օգտագործումը դրա հետևանքով ընդունում կհամարվի:

ԶԱՆԱԶԱՆ

Սույն Համաձայնագիրը կազմված է ձեր և iTunes-ի միջև ամբողջական Համաձայնագրից և ղեկավարում է App and Book Խանութների՝ ձեր կողմից օգտագործումը, փոխարինելով ձեր և iTunes-ի միջև ցանկացած նախորդ համաձայնագրերի: Դուք նույնպես կարող եք ենթակա լինել լրացուցիչ պայմանների, որոնք կարող են կիրառվել, երբ դուք օգտագործեք մասնաճյուղի ծառայությունները, որոշակի App and Book Ապրանքներ, երրորդ կողմին վերաբերող բովանդակությունը կամ ծրագիրը: եթե սույն համաձայնագրի որևէ մաս անվավեր կամ հարկադիր կատարման ենթակա չէ, այդ մասը պետք է այնպես մեկնաբանվի, որ չկահասի կիրառելի օրենքի հետ~ որքան հնարավոր է մոտ կերպով արտացոլելու կողմերի իրական մտադրությունները, իսկ մնացյալ մասը կունենա իր ամբողջական ուժն ու ազդեցությունը:Սույն Համաձայնագրում iTunes-ի ձախողումը՝ հարկադրելու որևէ իրավունք կամ դրույթ, չի նշանակի նման կամ այլ դրույթից հրաժարում: iTunes-ը պատասխանատու չի լինի ձախողումների համար՝ կատարելու որևէ պարտավորություն՝ կապված այն հետևանքների հետ, որոնք իր վերահսկողությունից դուրս են:

Խանութները գործում են iTunes-ի միջոցով՝ Լյուքսեմբուրգի իրենց գրասենյակներից: Դուք համաձայնվում եք ենթարկվել բոլոր տեղական, նահանգային, դաշնային և ազգային օրենքներին, օրենսդրական ակտերին, հրամանագրերին և հրահանգներին, որնք վերաբերվում են App and Book Խանութներից՝ ձեր օգտվելուն: Խանութներում բոլոր գործարքները կառավարվում են Կալիֆոռնիա նահանգի օրենքները, բացառելով դրա գործող օրենքների հակասութոյուններըԿալիֆորնիայի օրենքներով, առանց հաշվի առնելու օրենքի դրույթների հետ ունեցած հակասութանը: Խանութների՝ ձեր կողմից օգտագործումը կարող է նաև ենթակա լինել այլ օրենքների: Սույն Դրույթների ու Պայմանների և Ծառայությունից Ձեր օգտվելուց բխող կամ դրանց հետ կապված ցանկացած վեճ (Վեճ) վերջնականապես լուծվում է պարտավորեցնող արբիտրաժային դատավարությամբ` համաձայն օրենքների, և Միջազգային առևտրի պալատի կանոնների, անգլերեն լեզվով երեք արբիտրների առջև: Յուրաքանչյուր կողմ ընտրում է մեկ արբիտր, իսկ այդ երկու արբիտրներն ընտրում են երրորդ արբիտրին: Արբիտրներից ոչ մեկը Հայաստանի կամ Լյուքսեմբուրգի քաղաքացի չպետք է լինի: Դատավարությունը տեղի է ունենալու Հայաստանում կամ արբիտրների կողմից համաձայնեցված որևէ վայրում: Արբիտրներն ունեն միայն փաստացի կորուստների դիմաց վնասի հատուցման մասին որոշում կայացնելու իրավասություն և չեն կայացնում որոշում վնասի պատժիչ հատուցման կամ տուգանքների մասին: Կողմերը, նրանց ներկայացուցիչները, այլ մասնակիցները և արբիտրները գաղտնի են պահում դատավարության փաստը, առարկան և արդյունքը: Անկախ վերը շարադրվածից ցանկացած կողմ կարող է, զուտ իր հայեցողությամբ, փորձել ձեռք բերել որևէ իրավասու դատարանի արգելադրման մասին որոշում (ներառյալ` սակայն չսահմանափակվելով միայն, նախնական արգելադրման մասին որոշում): Որևէ Վեճի ժամանակ մեկ կողմի` մեկ այլ կողմի դեմ հարուցած ցանկացած վարույթի հաղթող կողմն իրավունք ունի վերականգնել իր դատական ծախսերը, ներառյալ` չսահմանափակելով սակայն, դատարանի կամ արբիտրաժային վարույթի որևէ ծախս և փաստաբանների վարձավճարները` ողջամտության սահմաններում: iTunes-ը Ձեզ փոխատվությամբ կտա արբիտրների որևէ վարձավճար, որը կգերազանցի այն գումարը, որը դուք ստիպված պետք է լինեիք վճարել դատական վարույթի համար, ընդունելով, որ Դուք եք հատուցելու այդ գումարները, եթե iTunes-ն ի վերջո շահի դատավարությունը: Դուք հստակ կերպով համաձայնվում եք, որ iTunes-ի հետ ցանկացած պահանջի կամ տարաձայնության կամ որևէ կերպ Խանութներից ձեր օգտագործման հետ կապված բացառիկ իրավասությունը պատկանում է Կալիֆորնիա նահանգում գտնվող դատարաններին: Կորստի ռիսկը և էլեկտրոնային ճանապարհով ստացված բոլոր գործարքների իրվական հիմքը փոխանցվում է գնորդին՝ Լյուքսեմբուրգ, համաձայն ստացողին ուղարկվող էլեկտրոնային փոխանցումների: iTunes-ի ոչ մի աշխատակից կամ գործակալ իրավասու չէ փոխելու այս Համաձայնագիրը:

iTunes-ը կարող է ծանուցել ձեզ, կապված App and Book Խանութների հետ, ձեր հաշվին էլէկտրոնային նամակ ուղարկելով կամ ձեր Հաշվին փոստային նամակ ուղարկելով, կամ App and Book Խանութներում հայտարարություն տալով: Ծանուցումներն անմիջապես օրենքի ուժ կստանան:

iTunes-ը իրավունք է վերապահում քայլեր ձեռնարկել, որոնք iTunes-ը հիմնավորված կերպով համարում է անհրաժեշտ կամ տեղին՝ հարկադրելու և / կամ ստուգելու սույն Համաձայնագրի հետ համապատասխանությունը: Դուք համաձայնվում եք, որ iTunes-ը իրավունք ունի, առանց ձեզ հաշվետու լինելու, բացահայտելու ցանկացած App and Book Գրանցման Տվյալներ և/կամ հաշվին վերաբերող տեղեկատվություն՝ օրենքը հարկադրող իշխանություններին, կառավարական պաշտոնյաներին և/կամ երրորդ կողմին, եթե iTunes կարծում է ,որ հիմնավորված կերպով անհրաժեշտ կամ տեղին է հարկադրել և/կամ ստուգել դրա համապատսխանությունը սույն Համաձայնագրի ցանկացած մասի հետ (ներառյալ բայց ոչ սահմանափակված iTunes-ի իրավունքով, համագործակցել ցանկացած օրինական գործընթացի հետ, որը կապված է App and Book Խանութների և /կամ App and Book Ապրանքների ձեր կողմից օգտագործման հետ և/կամ երրորդ կողմի պահանջի հետ, որ App and Book Խանութների և/կամ App and Book Ապրանքների ՝ ձեր կողմից օգտագործումը անօրինական է և/կամ ոտնահարում է նման երրորդ կողմի իրավունքները):

iTunes-ի մասին` Մեր գրանցման համարն է` RCS Luxembourg B 101 120, իսկ մեր գրանցման գրասենյակը գտնվում է 31-33, Rue Sainte Zithe, L-2763 Լյուքսեմբուրգ հասցեում:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ MAC APP STORE-ի և APP ԽԱՆՈՒԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

MAC APP STORE-ի և APP ԽԱՆՈՒԹԻ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ITunes-ը ձեզ արտոնագիր է վաճառում՝ օգտագործելու ծրագրային ապրանքները, որոնք հասանելի են Mac App Store-ի և App Խանութի միջոցով (միասին` «App Խանութի Ապրանքներ»): Գոյություն ունի App Խանութի Ապրանքների երկու (2) կատեգորիա, որոնք են. (i) այն App ԽանութԾառայությանի Ապրանքները, որոնք ստեղծվել են Apple-ի կողմից և որոնք արտոնագրով տրվում են ձեզ iTunes-ի միջոցով («Apple-ի Ապրանքներ»), և (ii) այն App Խանութի Ապրանքները, որոնք ստեղծվել և արտոնագրով տրվել են ձեզ, երրորդ կողմի ստեղծողի կողմից («Երրորդ Կողմի Ապրանքներ»): App Խանութի Ապրանքի մասնավոր կատեգորիան (Apple-ի Արտադրանք կամ Երրորդ Կողմի Արտադրանք ) որոշվում է Mac App Store-ի հավելվածում կամ App Խանութի հավելվածում:

App խանութի Արտադրանքի ձեր յուրաքանչյուր արտոնագիրը ենթակա է Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրված Հավելվածի Արտոնագրի Համաձայնագրին, որը շարադրված է ստորև, և դուք համաձայնվում եք, որ այդ պայմանները կիրառվեն այնքան ժամանակ, մինչև որ App Խանութի Արտադրանքն ապահովագրվի օրինական օգտագործողի արտոնագրի համաձայագրով՝ ձեր և App խանութի Ապրանքն արտադրողի միջև («Արտադրող»), որտեղ Արտադրողի օգտագործման արտոնագրի համաձայնագիրը կվերաբերվի այդ App Խանութի Արտադրանքին: Արտադրողը իրավունքներ է վերապահում կապված App Խանութի Ապրանքների հետ, որոնք հստակորեն ձեզ չեն երաշխավորված:

Դուք գիտակցում եք, որ յուրաքանչյուր Apple Ապրանքի համար արտոնագիրը, որը դուք ձեռք եք բերում Mac App Storeից կամ App Store-ից պարտավորեցնող պայմանագիր է ձեր և iTunes-ի միջև: Դուք գիտակցում եք, որ եթե դուք ձեռք եք բերում Երրորդ Կողմի Արտադրանք iTunes-ից, դուք ուղղակիորեն հարկադրական համաձայնագրի մեջ եք մտնում Այդ Երրորդ Կողմի Ապրանքն Արտադրողի հետ, որը կառավարում է ձեր այդ Երրորդ Կողմի Արտադրանքի օգտագործումը և iTunes-ը ձեր և արտադրողի միջև արտոնագրի մաս չի կազմում՝ կապված այդ Երրորդ Կողմի Արտադրանքի հետ: Յուրաքանչյուր Երրորդ Կողմի Ապրանքի Արտադրող միայն պատասխանատու է այդ Երրորդ Կողմի Ապրանքի համար, դրա պարունակության, ցանկացած երաշխիք, այն առումով, որ նման երաշխիքները չեն մերժվել և ցանկացած բողոք, որ դուք կամ որևէ այլ կողմ հնարավոր է, որ կապ ունենա այդ Երրորդ Կողմի Արտադրանքի հետ:

Դուք գիտակցում և համաձայնվում եք, որ iTunes-ը և իր մասնաճյուղերը Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրված հավելվածի Արտոնագրի Համաձայնագրի և Արտադրողի նպատակային օգտագործողի արտոնագրի համաձայնագրի երրորդ կողմի շահառուներն են, քանի որ այդ դեպքը հնարավոր է ,որ լինի ցանկացած Երրորդ Կողմի Արտադրանքի համար: դուք նաև համաձայնվում եք, որ նման Երրոդ Կողմի Արտադրանքի արտոնագրի պայմաններին ձեր համաձայնվելու հետ iTunes-ը իրավունք կունենա (և ենթադրվում է, որ կընդունի իրավունք ) հարկադրելու նման արտոնագիր ձեր դեմ, որպես Երրորդ կողմի շահառու:

IN-APP ԳՆՈՒՄՆԵՐ

App Խանութի մի քանի Ապրանքներ կարող են ներառել այնպիսի գործառնություններ, որոնք հնրավորություն են տալսի ձեզ գնել լրացուցիչ ծառայություններ կամ լրացուցիչ գործառնությունների արտոնագրեր կամ բովանդակություն, որը կօգտագործվի App Խանութի Արտադրանքում («App Գնումներ): App Գնումները, որոնք սպառվում են App Խանութի Արտարանքի ժամանակ (օրինակ վիրտուալ ռազմամթերք) չեն կարող փոխանցվել սարքավորումների միջև: Դրանք կարող են միայան մեկ անգամ ներբեռնվել և ներբեռնված լինելուց հետո նորից չեն կարող տեղադրվել: Հենց որ App սպառվող ապրանքներից մեկը գնվել և ստացվել է ձեր կոմից, iTunes-ը ձեր առջև պատասխանատու չէ ցանկացած կորստի, կործանման կամ վնասման համար: App ներսում կատարվող բոլոր Գնումները համարվում են App Խանութի Ապրանքներ և App ներսում կատարվող Գնումներն արվում են Երրորդ Կողմի Ապրանքների ներսում, որոնք էլ համարվում են Երրորդ Կողմի Ապրանքներ և այդպես են վարվում այս պայմանների պատճառով:

In-App գնումներ ձեռք բերելու համար դուք պետք է իսկությունը հաստատեք ցանկացած Ապրանքներ ձեռք բերելուց առանձին ` պահանջվելու դեպքում մուտքագրելով ձեր գաղտնաբառը, սակայն երբ դուք արդեն հաստատել եք In-App գնումը, ապա դուք կկարողանաք տասնհինգ րոպեի ընթացքում ձեռք բերել լրացուցիչ In-App գնումներ առանց գաղտնաբառը նորից մուտքագրելու: Դուք կարող եք անջատել In-App գնումներ անելու կարողությունը ձեր iOS սարքավորման վրա, հետևելով քայլերին, որոնք նկարագրված են http://support.apple.com/kb/HT4213 կայքում:

IN-APP ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

App Store-ի որոշ ապրանքներ կարող են պարունակել հնարավորություն, որը Ձեզ թույլ կտա բովանդակությունը ձեռք բերել բաժանորդագրական հիմունքներով («In App բաժանորդագրություններ»): In App բաժանորդագրությունները փոխհատուցման ենթակա չեն:In App բաժանորդագրություններն ինքնաբերաբար նորացվում են Ձեր ընտրած համապատասխան ժամանակամիջոցում, իսկ կիրառվելու դեպքում, Ձեր Հաշվից գանձում արվում է գործող In App բաժանորդագրության ժամկետը լրանալուց ոչ ավելի քան 24 ժամ առաջ: Դուք կարող եք չեղարկել վճարովի In App բաժանորդագրությունների ինքնաշխատ նորացումը, մտնելով «Manage App Subscriptions» Ձեր Հաշվում և նշելով այն բաժանորդագրությունը, որը ցանկանում եք ձևափոխել: Բաժանորդագրության ինքնաշխատ նորացման գործառույթը չի գործում այն դեպքում, երբ Արտադրողը բարձրացնում է բաժանորդագրության գինը: Դուք կարող եք չեղարկել անվճար In App բաժանորդագրությունները App Store Product-ը ձեր սարքից հեռացնելու միջոցով: Առանձին վճարովի In App բաժանորդագրությունների համար կարող է առաջարկվել անվճար փորձարկման շրջան նախքան ձեր Հաշվից գանձելը: Եթե որոշեք, որ չեք ցանկանում գնել In App բաժանորդագրությունը, անջատեք ինքնաշխատ նորացումը ձեր Հաշվի կարգավորիչներում անվճար փորձարկման ժամանակամիջոցի ընթացքում: Որոշակի In App բաժանորդագրություններ կարող են նախատեսված լինել որպես «Newsstand» ապրանքներ, որի դեպքում դրանք կերևան միայն Newsstand ծրագրային ապահովման ներսում ձեր սարքի վրա` ներբեռնումից հետո: Դուք պետք է ծանոթանաք նաև վճարովի In App բաժանորդագրության առաջարկի մասին լրացուցիչ տեղեկություններին իրացման կետում App Store Ապրանքի մեջ:: Մենք կարող ենք Ձեզանից թույլտվություն վերցնել Ձեր հաշվում նշված անունը, էլ-փոստի հասցեն և կոդը Արտադրողին տրամադրելու համար, որպեսզի նա կարողանա Ձեզ ուղարկել գովազդային հաղորդագրություններ սեփական ապրանքների մասին` համաձայն իր հրապարակայնորեն տեղադրված գաղտնիության քաղաքականության: Երբ Արտադրողը ստանում է այս տեղեկությունը, նա դրան վերաբերվում է համաձայն Արտադրողի գաղտնիության քաղաքականության: Մենք Ձեզ հորդորում ենք տեղեկանալու Արտադրողի գաղտնիության կանոնների մասին, նախքան նրան Ձեր անձնական տվյալները տրամադրելուն համաձայնություն տալը: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ծանոթացե’ք Արտադրողի գաղտնիության քաղաքականությանը կամ կապվեք Արտադրողի հետ անմիջականորեն:

«GENIUS»` ԳՈՐԾԱԴԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՎ «POPULAR NEAR ME» Երբ դուք նախընտրում եք «Genius for Apps» առանձնահատկությունը կամ օգտագործում եք «Popular Near Me»` միացնելով տեղորոշման ծառայությունները, Apple -ը ժամանակ առ ժամանակ ավտոմատ կերպով տեղեկատվություն կհավաքագրի, որը վերբերվում է ձեր Apple Store-ի որոշակի ապրանքներին, ինչպես օրինակ՝ յուրաքանչյուր App Store-ի ապրանքի հետ ձեր ծախսած ժամանակը և այն, թե քանի անգամ է յուրաքանչյուր App Store-ի ապրանքը գործարկվել: Այս տեղեկատվությունը պահվում է անանուն կերպով և չի առնչվի ձեր անվան կամ Հաշվի հետ: Երբ դուք օգտագործում եք Genius for Apps առանձնահատկությունը, Apple -ը կօգտագործի այս տեղեկատվությունը, ինչպես նաև այլ տեղեկատվություն, ինչպես օրինակ ձեր App Store-ի ապրանքի ներբեռնման պամությունը՝ ձեզ անձնական առաջարկություններ տալու համար:

Apple -ը կարող է օգտագործել այս տեղեկատվությունը և այն միացնել մյուս օգտագործողների ընդհանուր տեղեկատվությանը, ովքեր նախընտրում են այս առանձնահատկությունը, ձեր iTunes Խանութը կգնի անցյալի տվյալներ, ձեր App Խանութի ներբեռնման տվյալները, մյուս օգտագործողների ընդհանուր App Store-ի ապրանքների ներբեռնման մասին տվյալներ, և այլ տեղեկատվություն, ինչպես օրինակ հաճախորդի App Store-ի ապրանքների ռեյտինգները, որպեսզի.

• Ձեզ առաջարկություններ տրամադրի կապված App Store-ի ապրանքների, միջոցների և այլ ապրանքների ու ծառայությունների վերաբերյալ, որ դուք հնարավոր է, որ ցանկանաք գնել , ներբեռնել կամ օգտագործել:

• Այլ օգտագործողներին առաջարկություններ տրամադրել:

Ամեն անգամ ձեր տեղեկատվությանը կվերաբերվեն Apple -ի Գաղտնիության Քաղաքականության համաձայն:

Հենց որ դուք նախընտրեքեք Genius for Apps առանձնահատկությունը Genius-ով աշխատող համակարգում, դուք կկարողանաք ստեղծել Genius-ի առաջարկություններ այդ համակարգում:

Եթե դուք նախընտրում եք, որ մենք չհավաքագրենք և չօգտագործենք տեղեկատվությունը ձեր սարքավորումից կամ համակարգից այդ ձևով, դուք չեք կարողանա գործարկել Genius առանձնահատկությունը: Դուք ցանկացած ժամանակ կարող եք նախընտրությունը չեղյալ համարել, անջատելով Genius առանձնահատկությունը ձեր սարքավորման և/կամ համակարգի App Խանութի Հաշվի էջից: Եթե դուք նախընտրել եք կիսվել Genius for Apps տեղեկատվությամբ մի քանի սարքավորումներից և/կամ համակարգերից, դուք պետք է անջատեք Genius առանձնահատկությունը յուրաքանչյուր սարքավորումից և համակարգից, որպեսզի այն չեղյալ համարվի:

MAC APP ԽԱՆՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Բացի սույն փաստաթղթում այլ կերպ սահմանված դեպքերից,

(i) Եթե դուք անհատ եք, որը գործում է իր անձնական իրավասությամբ, դուք կարող եք անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար ներբեռնել և օգտագործել Mac App Store-ից որևէ հավելված («Mac App Store-ի ապրանք») Apple ապրանքանիշը կրող ձեր ունեցած կամ կառավարած ցանկացած ապրանքի վրա, որն աշխատում է Mac OS X-ի վրա («Mac համակարգիչ»):

(ii) Եթե դուք առևտրային ձեռնարկություն կամ կրթական հաստատություն եք, ապա դուք կարող եք ներբեռնել Mac App Store-ի որևէ ապրանք օգտագործման համար կամ (ա) մեկ անձի կողմից օգտագործվող Mac համակարգիչ(ներ)ից յուրաքանչյուրի վրա, որը դուք ունեք կամ կառավարում եք, կամ (բ) բազմաթիվ անձանց կողմից մեկ համատեղ Mac համակարգչի վրա, որը դուք ունեք կամ կառավարում եք: Օրինակ` մեկ աշխատակից կարող է օգտագործել որևէ Mac App Store ապրանք և’ այդ աշխատակցի սեղանի Mac համակարգչի , և’ շարժական Mac համակարգչի վրա, կամ մի քանի ուսանող կարող են այդ Mac App Store-ի Ապրանքը պարբերաբար օգտագործել ռեսուրս կենտրոնում կամ գրադարանում տեղակայված մեկ Mac համակարգչի վրա: Հստակության համար մի քանի օգտագործողի կողմից օգտագործվող յուրաքանչյուր Mac համակարգչի համար պահանջվում է առանձին արտոնագիր:

(iii) Mac App Store-ի Ապրանքների օգտագործման համար կարող է պահանջվել գրանցում Apple տարբերակչով, որն օգտագործվում է Mac App Store-ի ապրանքը Mac App Store-ից ներբեռնելու համար: Mac App Store ապրանքները կարող են թարմացվել միայն Mac App Store-ի միջոցով:

APP STORE-Ի ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

(i) Եթե դուք անհատ եք, որը գործում է իր անձնական իրավասությամբ, դուք կարող եք անձնական, ոչ առևտրային օգտագործման համար ներբեռնել և համապատասխանեցնել որևէ App Store Ապրանք ձեր ունեցած կամ կառավարած ցանկացած iOS սարքավորման վրա:

(ii) Եթե դուք առևտրային ձեռնարկություն կամ կրթական հաստատություն եք, ապա դուք կարող եք ներբեռնել և համապատասխանեցնել որևէ App Store Ապրանք, որը օգտագործվելու է կամ (ա) մեկ առանձին անհատի կողմից մեկ կամ ավելի iOS սարքավորումների վրա, որ դուք ունեք կամ կառավարում եք, եւ որն օգտագործվում է այդ անհատի կողմից, կամ (բ) բազմաթիվ անձանց կողմից մեկ ընդհանուր iOS սարքավորման վրա, որ դուք ունեք կամ կառավարում եք: Օրինակ, մեկ աշխատակից կարող է օգտագործել App Store-ի Ապրանքը աշխատակցի և՛ iPhone-ի, և՛iPad-ի վրա, կամ մի քանի ուսանողներ կարող են պարբերաբար օգտագործել App Store-ի Ապրանքը մեկ iPad-ի վրա, որը գտնվում է ռեսուրս կենտրոնում կամ գրադարանում: Հստակության համար մի քանի օգտագործողի կողմից օգտագործվող յուրաքանչյուր iOS սարքավորման համար պահանջվում է առանձին արտոնագիր:

(iii) Դուք կկարողանաք պահել App Խանութի Ապրանքները մինչև հինգ տարբեր Հաշիվներում միաժամանակ` համադրելի iOS սարքավորման վրա:

Ապրանքներ

(iv) (v) Դուք կկարողանաք App Խանութի Ապրանքները iTunes-ի կողմից արտոնագրված գոնե մեկ սարքավորումից ձեռքով համապատասխանեցնել այն IOS սարքավորումների հետ, որոնք ունեն ձեռքով համապատասխանեցնելու կարգավորիչ, պայմանով, որ App ԽանութիԱպրանքը կապված է Հաշվի հետ՝ iTunes-ի կողմից արտոնագրված նախնական սարքավորման վրա, որտեղ iTunes-ի կողմից արտոնագրված նախնական սարքավորումը այն մեկն է, որն առաջին անգամ համապատասխանեցվել է IOS սարքավորման հետ կամ այն է, որը դուք հետագայում մատնանշեցիք՝ որպես առաջինը, որն օգտագործեց այդ iTunes հավելվածը:

IPOD ԽԱՂԵՐ

Ձեր ունեցած համատեղելի iPod ապրանքանիշի սարքավորումները կարող են ձեր գնած iPod խաղի տարբերակը ներկայացնել որպես անհամատեղելի: Խաղերը, որոնք գնվել են iTunes-ի խանութներից հնարավոր է,որ անհամատեղելի լինեն iPod-ի նոր սերնդի արտադրանքների հետ:

MAC APP Խանութի-ի և APP ԽԱՆՈՒԹԻ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄՆ ՈՒ ԱՋԱԿՑՈՒՄԸ

iTunes-ը պատասխանատու է տրամադրելու ցանկացած պահպանման և աջակցման ծառայություն կապված միայն Apple-ի Արտադրանքի հետ, ինչպես ընդգծված է Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրված Հավելվածի Արտոնագրի Համաձայնագրում, կամ առանձին նպատակային օգտագործողի արտոնագրի համաձայնագրում, որի դեպքում կարող է լինել կամ ինչպես պահանջվում է՝ համաձայն կիրառելի օրենքի: Ցանկացած Երրորդ Կողմի Ապրանքի Արտադրող միայն ինքն է պատասխանատու պահպանման և աջակցման ծառայություններ տրամադրել՝ կապված Արտադրանքի հետ, ինչպես ընդգծված է Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրված Հավելվածի Արտոնագրի Համաձայնագրում, կամ Արտադրողի Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրի Համաձայնագրում, որի դեպքում կարող է լինել կամ ինչպես պահանջվում է՝ համաձայն կիրառելի օրենքի:

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ

Mac App խանութի և App Խանութի Ապրանքները (միասին` «App Խանութի ապրանքներ»), որոնք հասանելի են Mac App խանութից և App Խանութից (միասին` «App Խանութներ»), արտոնագրված են բայց չեն վաճառված ձեզ: Ձեր արտոնագիրը յուրաքանչյուր App Խանութի Ապրանքի համար, որը դուք ձեռք եք բերել App Խանութից, նախապես ենթակա է ձեր կողմից Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրված Հավելվածի Արտոնագրի Համաձայնագրի («Ստանդարտ ՆՕԱՀԱՀ») ընդունմանը, և դուք համաձայնվում եք, որ սույն Համաձայնագրի դրույթները կվերաբերվեն App Խանութի յուրաքանչյուր Ապրանքին, որ դուք արտոնագրել եք App Խանութների միջոցով,մինչև որ App Խանութի Ապրանքը չապահովագրվի Նպատակային Օգտագործողի Օրինական Արտոնագրի Համաձայնագրով, որը կազմվել է ձեր և App Խանութի Ապրանքն Արտադրողի միջև, որի դեպքում կիրառվում են այդ առանձին Նպատակային Օգտագործողի Արտոնագրի Համաձայնագրի պայմանները: Ձեր արտոնագիրը Apple-ի ցանկացած արտադրանքի համար սույն Ստանդարտ ՆՕԱՀԱՀ-ի կամ նպատակային օգտագործողի առանձին արտոնման համաձայնագրի ներքո, երաշխավորված է iTunes-ի կողմից և ձեր արտոնագիրը ցանկացած Երրորդ Կողմի Արտադրանքին, համաձայն սույն Ստանդարտ ՆՕԱՀԱՀ-ի կամ նպատակային օգտագործողի առանձին արտոնման համաձայնագրի երաշխավորված է Երրորդ Կողմի Ապրանքն Արտադրողի կողմից: App Խանութի ցանկացած արտադրանք, որը արտոնագրման ենթակա է՝ երաշխավորված Ստանդարտ ՆՕԱՀԱՀ-ով, սույնով համարվում է որպես «Արտոնագրված Հավելված» : Արտադրողը կամ iTunes-ը, ինչպես համապատասխան է («Արտոնատեր») վերապահում է բոլոր իրավունքները Արտոնագրված Հավելվածի մեջ և դրա հանդեպ, հստակորեն չի երաշխավորում ձեզ համաձայն այս սույն Ստանդարտ ՆՕԱՀԱՀ-ի::

ա.Արտոնագրի շրջանակները. Այս արտոնագիրը, որը Արտոնագրված Հավելվածի համար տրված է ձեզ Արտոնատիրոջ կողմից, սահմանափակված է որպես չփոխանցվող արտոնագիր՝ Արտոնագրված Հավելվածը օգտագործելու iOS-ի կամ Mac OS X-ի («Mac համակարգիչներ») վրա աշխատող Apple ապրանքանիշը կրող ցանկացած ապրանքի վրա (ներառյալ , բայց չսահմանափակված iPad-ով, iPhone-ով և iPod touch-ով) («iOS սարքավորումներ»), որը դուք ունեք կամ կառավարում եք և որը թույլատրված է Mac App խանութի, App Խանութի և iBooks Store-ի պայմանների վրա հիմնված Օգտագործման Կանոններում («Օգտագործման Կանոններ»): այս արտոնագիրը ձեզ թույլ չի տա օգտագործել Արտոնագրված Հավելվածը ցանկացած Apple սարքավորման վրա, որը դուք չունեք կամ չեք կառավարում և բացառությամբ Օգտագործման կանոններում նախատեսված դեպքերից, դուք չեք կարող տարածել կամ Արտոնագրված Համաձայնագիրը հասանելի դարձնել ցանցի միջոցով, որտեղ այն կարող է միևնույն ժամանակ օգտագործվել մի քանի սարքավորումներով: Դուք չեք կարող վարձել, իրավական փաստաթղթերով վարձակալության տալ, պարտքով տալ, վաճառել, փոխանցել, վերաբաժանել, կամ ենթաարտոնագրել ձեր Արտոնագրված Հավելվածը և եթե դուք ձեր Mac համակարգիչը կամ iOS սարքավորումը վաճառում եք մի երրորդ կողմի, ապա դուք պետք է այդ անելուց առաջ Արտոնագրված հավելվածը հանեք Mac համակարգչից կամ iOS սարքավորումից: Դուք չեք կարող կրկնօրինակել (բացի սույն արտոնագրով և Օգտագործման կանոններով հստակորեն թույլատրված կետերով), բանաքաղել, չեղյալ համարել, անջատել, փորձել դուրս բերել հիմնական կոդը, կամ փոխել կամ ստեղծել Արտոնագրված Հավելվածի դուրս բերված տարբերակները, ցանկացած թարմացումներ, կամ դրանից որևէ մաս (բացի այն և միայն այն չափով, որ ցանկացած ընթացիկ սահմանափակում արգելված է համապատասխան օրենքով կամ այն չափով, որ կարող է արգելված լինել արտոնագրված դրույթներով, որոնցով կառավարվում է ցանկացած բաց-բնօրինակի բաղադրիչները, որոնք ներառված են Արտոնագրված Հավելվածի հետ): Այն կատարելու ցանկացած փորձ Արտոնատիրոջ և նրա արտոնության տակ գտնվողների իրավունքների ոտնահարում է: Եթե դուք այս սահամանափակումը խախտեք, դուք ենթակա կլինեք դատական կարգով հետապնդման և վնասների հատուցման:

Այս Արտոնագրի դրույթները կառավարում են ցանկացած արդիականացված տեսակ, որը տրամադրում է Արտոնատերը և որը փոխարինում և/կամ լրացնում է Արտոնագրված հավելվածի բնօրինակը, մինչև որ որակի նման բարձրացումը չի ուղեկցվում առանձին արտոնագրով, որի դեպքում այդ արտոնագիր կկառավարի:

բ. Տվյալների Օգտագործման Թույլտվություն. Դուք համաձայնվում եք, որ Արտոնատերը կարող է հավաքագրել և օգտագործել տեխնիկական տվյալներ և դրան վերաբերող տեղեկատվություն, ներառյալ , բայց չսահմանափակված ձեր սարքավորման, համակարգի կամ հավելյալ սարքավորման և պարագծային սարքերի տեխնիկական տեղեկատվությամբ, որը պարբերաբար հավաքագրվում է դյուրացնելու համար ծրագրի թարմացումները, աջակցությունը և Արտոնագրված Հավելվածի հետ կապված այլ ծառայություններ, որոնք ուղղված են ձեզ (եթե առկա են): Արտոնատերը կարող է սույն տեղեկատվությունն օգտագործել, այնքան ժամանակ, որքան այն անձնապես չի ճանաչում ձեզ՝ բարելավելու իր արտադրանքը կամ ծառայություններ կամ տեխնոլոգիաներ տրամադրել ձեզ:

գ. Ը նդհատում. Արտոնագիրն ուժի մեջ է, մինչև որ այն չընդհատվի ձեր կամ Արտոնատիրոչ կողմից: Ձեր իրավունքներն այս արտոնագրի ներքո ավտոմատ կերպով կընդհատվեն՝ առանց Արտոնատիրոջ կողմից ծանուցման, եթե դուք չեք ենթարկվում սույն արտոնագրի դրույթ(ներ)ին: Սույն արտոնագրի ընդհատման դեպքում, դուք պետք է դադարեցնեք Արտոնագրված Հավելվածի բոլոր տեսակի գործածությունը և ոչնչացնեք արոնագրված հավելվածի բոլոր կրկնօրինակները, ամբողջական կամ մասնակի:

դ. Ծառայություններ. Երրորդ Կողմի Նյութեր: Արտոնագրված հավելվածը կարող է հնարավորություն ընձեռել կապվելու Արտոնատիրոջ և Երրորդ Կողմի ծառայությունների և կայքէջերի հետ (հավաքական կերպով կամ անհատապես «Արտաքին Ծառայություններ»): Արտաքին Ծառայությունների օգտագործումը պահանջում է Ինտերնետային, իսկ որոշակի Արտաքին ծառայություններից օգտվելու համար ձեզանից պահանջվում է լրացուցիչ պայմանների ընդունում:Օգտագործելով այս համակարգչային ծրագիրը` կապված որևէ iTunes Store-ի հաշվի հետ, դուք համաձայնվում եք iTunes Store-ի նորագույն Դրույթներին ու պայմաններին և օգտագործման կանոններին, որոնք ձեզ հասանելի կլինեն և դուք կկարողանաք ծանոթանալ հետևյալ հասցեով` http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/:

Դուք հասկանում եք, որ օգտագործելով Արտաքին Ծառայությունները դուք կարող եք բախվել այնպիսի բովանդակության հետ, որը կարող է վիրավորական, անվայել կամ տհաճ համարվել, որի բովանդակությունը կարող էկամ չի կարող համարվել որպես ճշգրիտ լեզու ունեցող, և որ ցանկացած որոնման արդյունքները կամ որևէ առանձնակի կայքէջի հասցեն ավտոմատ և չմտածված կերպով կապ կստեղծի կամ մեջբերումներ կանի վիրավորական կամ տհաճ նյութերից: Այնուամենայնիվ, դուք համաձայնվում եքօգտագործել Ծառայությունները միայն ձեր պատասխանատվությամբ, և ո’չ Արտոնատերը, ո’չ էլ նրա գործակալները որևէ պատասխանատվություն չի կրում ձեր առջև այն բովանդակության համար, որը կարող է համարվել վիրավորական, անվայել կամ տհաճ:

Որոշ Արտաքին Ծառայություններ կարող են ցուցադրել, ներառել, կամ հասանելի դարձնել բովանդակությունը, տվյալները, տեղեկատվությունը, հավելվածները կամ երրորդ կողմի նյութերը («Երրորդ Կողմի Նյութեր »)կամ տրամադրել երրորդ կողմի որոշակի կայքէջեր:Օգտագործելով Արտաքին Ծառայությունները, դուք գիտակցում եք, որ ո’չ Արտոնատերը, ո’չ էլ նրա գործակալները պատասխանատու չէ նման Երրորդ կողմի նյութերի կամ կայքէջերի բովանդակության, ճշգրտության, ամբողջականության, ժամանակին արված լինելու, վավերականության, հեղինակային իրավունքների համապատասխանության, օրինականության, պարկեշտության , որակի և այլ ասպեկտների քննության և գնահատման համար: Արտոնատերը, նրա գործակալները,պատասխանատուները, դրա հետ կապ ունեցողները և դուստր ձեռնարկությունները չեն երաշխավորում կամ հաստատում և չեն ստանձնում ու չունեն որևէ պատասխանատվություն կամ պարտավորություն ձեր կամ ցանկացած այլ անձի հանդեպ՝ ցանկացած Արտաքին ծառայությունների, Երրորդ Կողմի Նյութերի կամ կայքէջերի կամ Երրորդ Կողմի ցանկացած այլ նյութերի, արտադրանքի կամ ծառայությունների համար: Երրոդ Կողմի Նյութերը և այլ կայքէջերի հետ կապերը լոկ տրամադրվում են ձեր հարմարավետության համար:

Ցանկացած Արտաքին Ծառայության կողմից տրամադրված ֆինանսական տեղեկատվությունը ընդհանուր տեղեկացվածության նպատակներով է միայն և պետք չէ դրա վրա հիմնվել որպես ներդրումային խորհրդի: Մինչև ցանկացած անվտանգության փոխանցումներ կատարելը, որոնք հիմնված են այն ինֆորմացիայի վրա, որը ձեռք է բերվել Արտաքին Ծառայությունների միջոցով, դուք պետք է խորհրդակցեք ֆինանսական հարցերով կամ արժեթղթերի մասնագետի հետ, որն ունի ձեր երկրում կամ տարածաշրջանում ֆինանսական հարցերի կամ արժեթղթերի վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրելու օրենքով սահմանված որակավորում: Տեղի հետ կապված տվյալները, որոնք տրամադրվել են ցանկացած Արտաքին Ծառայության կողմից հիմնական նավիգացիոն նպատակների համար է միայն և նպատակ չի հետապնդում հիմնվել այն իրավիճակների վրա, երբ հստակ վայրի տեղեկատվություն պետք է կամ երբ վայրի մասին թյուր, սխալ, հնացած կամ թերի տեղեկատվությունը կարող է հանգեցնել մահվան, անձնական վնասի, կամ սեփականության կամ շրջակա միջավայրի վնասների: Ո՛չ Արտոնատերը, ո՛չ նրա գործակալները կամ իր բովանդակությունը տրամադրողներից որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել վաճառքի մասին տեղեկատվությունը, վայրի մասին տվյալների կամ որևէ այլ տվյալի հասանելիությունը, ճշտգրտությունը, ամբողջականությունը, հուսալիությունը կամ ժամանակին արված լինելը, որը ներկայացված է որևէ Արտաքին Ծառայության կողմից:

Դուք համաձայնվում եք, որ Արտաքին Ծառայությունները պարունակում են արտոնագրված բովանդակություն, տեղեկատվություն կամ նյութեր, որոնք պատկանում են Արտոնատիրոջը, նրա գործակալներին և/կամ դրա Արտոնատերերին և պաշտպանված են մտավոր սեփականության մասին համապատասխան օրենքով և այլ օրենքներով,ներառյալ, բայց չսահմանափակված հեղինակային իրավունքով, և որ դուք որևէ կերպ չեք օգտագործի նման արտոնագրված բովանդակություն, տեղեկատվություն կամ կամ նյութեր, բացի Արտաքին Ծառայությունների թույլատրված օգտագործումից, կամ չեք օգտագործի որևէ ձևով, որը չի համապատասխանում սույն Ստանդարտ ՆՕԱՀԱՀ-ի պայմաններին կամ խախտում է որևէ երրորդ կողմի, iTunes-ի կամ Apple-ի մտավոր սեփականության որևէ իրավունք: Արտաքին Ծառայությունների ոչ մի մաս չի կարող որևէ կերպ կրկնօրինակվել: Դուք համաձայնվում եք չփոխել, չվարձել, իրավական փաստաթղթով վարձակալության չտալ, փոխառություն չվերցնել, չվաճառել, չբաժանել կամ չստեղծել նմանօրինակ աշխատանքներ, որոնք որևէ կերպ հիմնված են Արտաքին Ծառայությունների վրա, և դուք որևէ չարտոնված կերպով չեք շահագործի Արտաքին Ծառայությունները, ներառյալ` չսահմանափակվելով սակայն, չեք օգտագործի Արտաքին ծառայությունները համակարգչային որևէ վարակ, որդ, տրոյական ձի կամ այլ վնասակար ծրագրեր փոխանցելու նպատակով կամ ցանցի դեմ ոտնձգելով կամ այն պատասխանատվության տակ դնելով: Հետագայում դուք համաձայնվում եք չօգտագործել Արտաքին Ծառայությունները ցանկացած կերպով, որը կանհանգստացնի, կչարաշահի, կզայրացնի, կահաբեկի, կզրպարտի կամ որևէ կերպ կխախտի կամ կոտնահարի ցանկացած կողմի իրավունքները, և որ ոչ Արտոնատերը, ոչ նրա գործակալները որևէ կերպ պատասխանատու չեն ո’չ ձեր կողմից նման օգտագործման համար, ո’չ էլ ցանկացած անհանգստացնող, վախեցնող, զրպարտող, զայրացնող, իրավախախտ կամ անօրինական հաղորդագրության կամ փոխանցման համար, որ դուք կարող եք ստանալ , որպես Արտաքին Ծառայություններից ցանկացածն օգտագործելու արդյունք:

Ի հավելում Արտաքին Ծառայությունների և Երրորդ Կողմի Նյութերի, որոնց կարելի է կապվել, ներկայացվել կամ կապ հաստատել Apple սարքավորումների միջոցով, բոլոր լեզուներով կամ բոլոր երկրներում կամ տարածաշրջաններում հասանելի չեն: Արտոնատերը որևէ կերպ չի նշում, որ նման Արտաքին Ծառայություններ և Նյութեր համապատասխան կամ հասանելի են՝ որոշակի որևէ տարածքում օգտագործելու համար: Այն չափով, որ դուք ընտրում եք օգտագործել կամ ստանալ նման Արտաքին Ծառայություններից և Նյութերից օգտվելու իրավունք, դուք այդպես վարվում եք ձեր իսկ նախաձեռնությամբ և պատասխանատու եք ցանկացած համապատասխան օրենքին ենթարկվելու համար, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով`, համապատասխան տեղական օրենքները: Արտոնատերն իրավունք է վերապահում փոխելու, հետաձգելու, հեռացնելու կամ անաշխատունակ վիճակի բերելու Արտաքին Ծառայություններին հասանելիությունը ցանկացած ժամանակ և առանց ծանուցման: Ոչ մի դեպքում Արտոնատերը պատասխանատու չէ նման Արտաքին Ծառայությունների հեռացման կամ հասանելիության անաշխատունակության համար: Արտոնատերը ցանկացած պահի և առանց ծանուցման կամ պատասխանատվության կարող է նաև սահմանափակումներ սահմանել որոշ Արտաքին Ծառայությունների օգտագործման կամ հասանելիության համար:

ե. ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ. ԴՈՒՔ ՀՍՏԱԿ ԿԵՐՊՈՎ ԳԻՏԱԿՑՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆՎՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՄԻԱՅՆ ՁԵՐ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆ Է ԵՎ ՈՐ ԲԱՎԱՐԱՐ ՈՐԱԿԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ, ՃՇՏԳՐՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՋԱՆՔԵՐԻ ԳՈՐԾԱԴՐՄԱՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴՐՎԱԾ Է ՁԵՐ ԱՌՋԵՎ: ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ, ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԿԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ, «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱՆ» ԵՎ «ՈՐՔԱՆՈՎ ՈՐ ՀԱՍԱՆԵԼԻ ԵՆ» ԲՈԼՈՐ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ ԵՎ ԱՌԱՆՑ ՈԵՎԷ ՏԵՍԱԿԻ ԵՐԱՇԽԻՔԻ ԵՎ ԴՐԱՆՈՎ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՀՐԱԺԱՐՎՈՒՄ Է ԲՈԼՈՐ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՑ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԵՎ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ, ԿԱՄ ՀՍՏԱԿ, ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԿԱՄ ՕՐԵՆՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԿԵՐՊՈՎ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ , ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐՈՎ ԵՎ/ԿԱՄ ԲԱՎԱՐԱՐ ՈՐԱԿՈՎ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՈՐԵՎԷ ՆՊԱՏԱԿԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ, ՃՇՏԳՐՏՈՒԹՅԱՄԲ, ՀԱՆԳԻՍՏ ՎԱՅԵԼՔԻ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՉԽԱՉՏԵԼՈՒ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՎ: ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՉԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ՝ ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ԱՅՆ ԼԻԱՐԺԵՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԽԱԽՏՄԱՆ ԴԵՄ, ՈՐ ԱՅՆ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՎՈՒՄ ԵՆ ԿԱՄ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԲԱՎԱՐԱՐԵՆ ՁԵՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ,ՈՐ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾԱՐԿՈՒՄԸ ՉԻ ԽԱԽՏՎԻ ԿԱՄ ԱՆՍԽԱԼ ԿԼԻՆԻ, ԿԱՄ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՅԴ ՍԽԱԼՆԵՐԸ ԿՈՒՂՂՎԵՆ: ՈՉ ՄԻ ԲԱՆԱՎՈՐ ԿԱՄ ԳՐԱՎՈՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, ԿԱՄ ԽՈՐՀՈՒՐԴ, ՈՐԸ ՏՐՎԵԼ Է ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ՆՐԱ ՎԿԱՅԱԳՐՎԱԾ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉԻ ԿՈՂՄԻՑ, ՉԻ ԿԱՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔ ՍՏԵՂԾԵԼ: ԵԹԵ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՊԱՑՈՒՑԵՆ, ՈՐ ԽՈՏԱՆ ԵՆ, ԴՈՒՔ ԿՍՏԱՆՁՆԵՔ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԿԱՄ ՈՒՂՂՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԾԱԽՍԵՐԸ: ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՈԼՈՐՏՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ԵՆԹԱԴՐՎՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՒՄ ԿԱՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ՝ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՈՎ, ԱՅՍՊԻՍՈՎ ՎԵՐԸ ՆՇՎԱԾ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐԸ ՁԵԶ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ:

զ. Պատասխանատվության սահմանափակում.ՕՐԵՆՔՈՎ ՉԱՐԳԵԼՎԱԾ ՉԱՓՈՎ, ՈՉ ՄԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՐՏՈՆԱՏԵՐԸ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՉԷ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ ԿԱՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԱՏՈՒԿ, ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԿԱՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԲԱՅՑ ՉՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՆՏՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ ՎՆԱՍՄԱՄԲ, ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿՈՐՍՏԻ, ԲԻԶՆԵՍ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ, ԿԱՆ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՏԵՍԱԿԻ ԱՅԼ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՆՔ ԾԱԳԵԼ ԿԱՄ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ՁԵՐ՝ ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅԱՆ ՊԱԿԱՍԻ ՀԵՏ, ՈՐՆ ԱՅՆՈՒՄԱԵՆԱՅՆԻՎ ՊԱՏՃԱՌ Է ՀԱՆԴԻՍԱՑԵԼ, ԱՆԿԱԽ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԻՑ( ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ, ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏՈՒՄ ԿԱՄ ԱՅԼ ԿԵՐՊ) ԵՎ ՆՈՒՅՆԻՍԿ ԵԹԵ ԱՐՏՈՆԱՏԻՐՈՋԸ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆ ՏՎԵԼ ՆՄԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ: ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ ԹՈՒՅԼ ՉԵՆ ՏԱԼԻՍ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻ, ԿԱՄ ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ ԿԱՄ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԱՅՆՊԵՍ ՈՐ ԱՅՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԿԱՐՈՂ Է ՁԵԶ ՉՎԵՐԱԲԵՐՎԵԼ: Ոչ մի դեպքում Արտոնատիրոջ ողջ պատասխանատվությունը բոլոր վնասների համար ձեզ կարժենա և չի գերազանցի հիսուն դոլարը ($50.00) (տարբեր, քան կարող է պահանջվել համապատասխան օրենքով, այն դեպքերում, երբ ներառվում է անձնական վնասը). Վերոհիշյալ սահմանափակումները կկիրառվեն նույնիսկ եթե վերը սահմանված դատական պաշտպանության միջոցները չծառայեն իրենց հիմնական նպատակին:

է. Դուք կարող եք չօգտագործել կամ այլ կերպ արտահանել կամ վերաարտահանել Արտոնագրված Հավելվածը , բացի այն դեպքերից, որոնք լիազորում է Միացյալ Նահանգների օրենքը և իրավասությունների շրջանակում գործող այն օրենքները, որոնց պայմաններում ձեռք է բերվել Արտոնագրված Հավելվածը: Մասնավորապես, բայց առանց սահամանփակման, Արտոնագրված Հավելվածը չի կարող արտահանվել կամ վերաարտահանվել (ա) ԱՄՆ-ի կողմից արգելք դրված որևէ երկրում կամ (բ) որևէ մեկին, որը ԱՄՆ Ֆինանսների նախարարության հատուկ նշանակված ազգերի ցուցակում կամ ԱՄՆ Առևտրի նախարարության մերժված անձանց ցուցակում կամ միավորումների ցուցակում: Օգտագործելով Արտոնագրված Հավելվածը դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ դուք նման երկրում կամ ցուցակում չեք գտնվում: Դուք նա համաձայնվում եք, որ չեք օգտագործի այս ապրանքները այն նպատակներով, որ արգելված են Միացյալ Նահանգների օրենքով, ներառյալ, բայց չսահմանափակելով միջուկային, հրթիռային, քիմիական կամ կենսաբանական զենքերի զարգացումը, ձևավորումը և արտադրությունը:

ը. Արտոնագրված հավելվածը և դրա հետ կապված փաստաթղթերն են «Առևտրայինն Կետեր» , ինչպես այդ դրույթը ներկայացված է 48 C.F.R. §2.101-ում, որը կազմված է «Առևտրային Համակարգչային Ծրագիր» և «Առ.տրային Համակարգչային Ծրագրի Փաստաթղթեր» , ինչպես այդ դրույթներն օգտագործվում են 48 C.F.R. §12.212-ում կամ 48 C.F.R. §227.7202-ում համապատասխանաբար: Համաձայն 48 C.F.R. §12.212-ին կամ 48 C.F.R. §227.7202-1-ին 227.7202-4-ի միջոցով, եթե համապատասխան է, Առևտրային Համակարգչային Ծրագրի և Առևտրային Համակարգչային Ծրագրի փաստաթղթերը արտոնագրվում են ԱՄՆ կառավարության նպատակային օգտագործողներին (ա) միայն որպես առևտրային ապրանքներ և (բ) միայան այն իրավունքներով, որոնք երաշխավորված են բոլոր այլ նպատակային օգտագործողներին համաձայն սույն դրույթներին: Չհրապարակված իրավունքները պահվում են Միացյալ Նահանգների օրենքների հեղինակային իրավունքի ներքո:

թ. , Հայաստանի օրենքներն են կառավարում այս արտոնագիրը և ձեր՝ սույն Արտոնագրված հավելվածի օգտագործումը: Արտոնագրված Հավելվածի ձեր կողմից օգտագործումը կարող է ենթակա լինել այլ տեղական, նահանգային կամ միջազգային օրենքների:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ IBOOKS STORE-Ի ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

IBOOKS STORE-Ի ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

Դուք գիտակցում եք, որ iTunes-ը վաճառում է ձեզ արտոնագիր` օգտագործելու համար այն բովանդակությունը, որը հասանելի է iBooks Store-ի միջոցով («iBooks Store-ի ապրանքներ»): Այդ արտոնագիրը iTunes-ից ձեր գնելուց հետո դառնում է պարտավորեցնող պայմանագիր ուղղակիորեն ձեր և iBooks Store-ի այդ Արտադրանքը հրատարակող Երրորդ Կողմի միջև («Արտադրող»), որը կարգավորում է ձեր՝ iBooks Store Ապրանքի օգտագործումը. iTunes-ը ձեր և Արտադրողի միջև այդ արտոնագրի կողմ չի հանդիսանում` կապված այդ iBooks Store Ապրանքի հետ, և յուրաքանչյուր iBooks Store Արտադրանք Արտադրողը իրավունք ունի հարկադրել այն դրույթները, որոնք կապված են iBooks Store-ի Արտադրանքի հետ: Յուրաքանչյուր iBooks Store –ի Ապրանքի Արտադրող միայն ինքն է պատասխանատու այդ iBooks Store-ի Ապրանքի, դրա բովանդակության համար, ցանկացած երաշխիքի համար այն չափով, որ չափով նման երաշխիքները չեն բացառվել, եւ ցանկացած հայցի համար, որը դուք կամ ցանկացած այլ անձ կարող է ունենալ` կապված ձեր կողմից iBooks Store-ի Արտադրանքի կամ դրա օգտագործման հետ:

Դուք ընդունում եք, որ ցանկացած iBooks Store-ի Ապրանք, որը գնվել է որևէ համակարգչի համար, դիտելի չի լինի ցանկացած համակարգչով, այլ դիտելի կլինի միայն համատեղելի ծրագիր ունեցող iOS սարքավորումով:

IBOOKS STORE-Ի ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

(i) Ձեզ կարտոնվի օգտագործել iBooks Store-ի Արտադրանքը միայն անձնական և ոչ-առևտրային նպատակներով:

(ii) Դուք կկարողանաք պահել iBooks Store-ի ապրանքը մինչև հինգ տարբեր հաշիվներում, միևնույն ժամանակամիջոցում, որոշակի iOS-ի վրա հիմնված սարքավորումներում, ինչպիսիք են iPad-ը, iPod touch-ը կամ iPhone-ը:

(iii) Դուք կկարողանաք պահել iBooks Store ապրանքները հինգ արտոնագրված iTunes-ի սարքավորումներում, ցանկացած պահի:

(iv)iBooks Store ապրանքների առաքումը ձեզ աջակցող որևէ իրավունքի օգտագործում թույլ չի տալիս iBooks Store –ի ապրանքներում կամ իրավունք ձայնագրել iBooks Store –ի արտադրանքը սկավառակի վրա:

(v) Դուք կկարողանաք ձեռքով համապատասխանեցնել iBooks Store-ի արտադրանքը նվազագույնը մեկ արտոնագրված սարքավորման մեջ դեպի այլ սարքավորումներ, որոնք ունեն ձեռքով համապատասխանեցման կարգավորիչներ, պայմանով, որ iBooks Store –ի ապրանքը կապված է մի հաշվի հետ, որն առաջնային սարքավորման արտոնագիր ունի iTunes-ի կողմից,որտեղ առաջնային iTunes-ի արտոնագրված սարքավորումը այն մեկն է, որն առաջին անգամ համապատասխանեցվել է սարքավորման հետ կամ այն սարքավորման հետ, որը դուք հաջորդաբար ներկայացրել եք որպես առաջնային, որն օգտագործում է iTunes:

Վերջին Թարմացումը՝ 18 սեպտեմբեր, 2013թ.

[JA1]This should be the entity offering the App Store in the subject country