Legal

VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

A. KÖPEVILLKOR
B. ITUNES STORE VILLKOR FÖR TJÄNSTEN
C. VILLKOR FÖR MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OCH IBOOKS STORE
D. VILLKOR FÖR APPLE MUSIC

AVTALEN NEDAN ÄR MELLAN DIG OCH ITUNES SARL (”ITUNES”) OCH REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV, IBOOKS STORE ("BUTIKERNA") OCH APPLE MUSIC. FÖR ATT ACCEPTERA DESSA VILLKOR KLICKAR DU PÅ ”AGREE”. OM DU INTE ACCEPTERAR DESSA VILLKOR SKALL DU INTE KLICKA PÅ ”AGREE” OCH INTE ANVÄNDA ITUNES STORE, MAC APP STORE, APP STORE ELLER IBOOKS STORE. DETTA AVTAL INSKRÄNKER INTE EVENTUELLA MJUKVARULICENSER SOM DU KAN HA INGÅTT, SÅSOM FÖR ANVÄNDNING AV ITUNES-APPLIKATIONEN.

FÖR MER INFORMATION OM VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER, BESÖK http://www.apple.com/support/.

A. KÖPEVILLKOR

BETALNINGAR, SKATTER OCH ÅTERBETALNINGSPOLICY

Du accepterar att du kommer att betala för alla produkter som du köper i Butikerna, och att iTunes får debitera din betalningsmetod för alla produkter du köper och för eventuella tillkommande upplupna belopp (inklusive skatter och förseningsavgifter, om tillämpligt) av eller i samband med ditt Konto. Du ansvarar för att betalning av alla kostnader sker i tid och för att tillhandahålla iTunes en giltig betalningsmetod för betalning av alla kostnader. För information om hur köp debiteras, vänligen besök http://support.apple.com/kb/HT5582. Du godkänner att ta emot alla fakturor i ett elektroniskt format, vilket kan omfatta e-post.

Ditt totala pris kommer inkludera priset för produkten plus eventuell moms (enligt vad som gäller vid dagen då nedladdning sker). Genom att använda den svenska butiken anger du att du bor och betalar skatt i Sverige.

Du är ansvarig för ytterligare skatteskyldigheter i Sverige. Alla betalningar till iTunes är exklusive alla ytterligare tillämpliga skatter.

Ångerrätt: Om du väljer att ångra din beställning kan du göra det inom 14 dagar från och med att du fått kvittot på beställningen, utan att uppge någon anledning, undantaget iTunes-presenter, som inte går att återbetala om koden har lösts in.

Om du vill ångra en beställning måste du meddela oss om detta. Vi rekommenderar att du använder Rapportera ett problem för att avbeställa alla produkter direkt, utom Apple Music-tjänsten, iTunes Match, iTunes Pass samt, iTunes-presenter och –tilldelningar köpta direkt från Apple. De undantagna produkterna kan ångras genom att kontakta iTunes-supporten. Du har även rätt att informera oss med hjälp av formulärmallen för avbeställning nedan eller med någon annan tydlig kommunikation. Om du använder Rapportera ett problem skickar vi en mottagningsbekräftelse till dig utan dröjsmål.

Du måste skicka ditt meddelande om att du ångrar beställningen innan 14-dagarsperiodens slut.

När en beställning har ångrats: Vi återbetalar summan till dig inom 14 dagar från den dag vi fick ångermeddelandet. Återbetalningen sker med samma metod som betalningen gjordes med, och du åläggs inga avgifter för återbetalningen.

Undantag till ångerrätten: Du kan inte ångra en beställning av digitalt innehåll om innehållet har börjat levereras på din begäran och efter ditt godkännande att du därmed förlorar din ångerrätt.

Formulärmall för avbeställning:

– Till iTunes S.à r.l., 31-33, rue Sainte Zithe, L-2763 Luxemburg:

– Härmed ångrar jag min beställning av följande: [INFOGA BESTÄLLNINGS-ID, OBJEKT, ARTIST OCH TYP]

– Beställt den [INFOGA DATUM]/mottaget den [INFOGA DATUM]

– Kundens namn

– Kundens adress

– Kundens epostadress (valfritt)

– Datum

Tills dess att ett köp görs förbehåller sig iTunes rätten att när som helst ändra priser för produkter som erbjuds via Butikerna, och Butikerna erbjuder inget prisskydd eller återbetalning vid en prissänkning eller ett kampanjerbjudande sker efter ett köp.

Om en produkt upphör att vara tillgänglig efter ett köp men innan nedladdning har du troligtvis endast rätt till återbetalning av priset du betalat för produkten. Om tekniska problem hindrar eller oskäligt försenar leveransen av din produkt har du endast rätt till antingen byte eller återbetalning av priset du har betalat, enligt vad iTunes beslutar.

1-Click®

1-Click är ett registrerat varumärke ägt av Amazon.com som används under licens. 1-Click är en funktion som gör det möjligt att handla från Butikerna med endast en knapptryckning. När du går in på Butikerna via din dator kan handel via 1-Click aktiveras genom dialogrutan som kommer upp när du klickar på en Köp-knapp. (Du kan när som helst återställa detta val genom att klicka på ikonen ”Reset Warnings” i avsnittet Account Information). När Du går in på Butikerna via dina produkter från Apple som kör iOS, såsom en iPad, iPod touch eller iPhone (”iOS-enhet”), kan du aktivera 1-Click för varje köp genom att trycka på knappen som visar produktens pris vilket gör att Köp-knappen blir synlig. När 1-Click är aktiverat kommer ett klick på Köp-knappen påbörja nedladdningen omedelbart och köpet kommer att fullbordas utan att några andra åtgärder behöver vidtas.

PRESENTKORT, ITUNES CARDS OCH KODER, TILLDELNINGAR, OCH INNEHÅLLSKODER

Presentkort, iTunes Cards och Koder, Innehållskoder, och Tilldelningar, utöver oanvända kontobalanser, kan inte lösas in mot pengar och kan inte återlämnas för återbetalning i pengar (utom i de fall som anges i återbetalningspolicyn ovan, som gäller om objektet har köpts från iTunes Store, eller i de fall då objektet har köpts från en återförsäljare som tillämpar en annan återbetalningspolicy), om inte annat gäller enligt tillämpliga lagar om rätt till återbetalning vid fall av felaktiga eller felaktigt beskrivna gåvor; utbytta; vidareförsålda; använda för att köpa Gifts; använda för att ge Tilldelningar; använda för köp på Apple Online Store; eller använda i Apple Retail Stores. Oanvända kontobalanser kan inte överlåtas.

Presentkort, iTunes Cards och Koder, Innehållskoder, och Tilldelningar som köpts i Sverige kan endast lösas in via Butikerna i Sverige.

iTunes är inte ansvarigt för förlorade eller stulna Presentkort, iTunes Cards och Koder, Innehållskoder, eller Tilldelningar. Risken för, samt äganderätten till, Presentkort, iTunes Cards och Koder, och Tilldelningar som överförs elektroniskt övergår till köparen i Sverige vid den elektroniska överföringen. Risken för, och äganderätten till, Innehållskoder som överförs elektroniskt övergår från iTunes i Luxemburg vid den elektroniska överföringen.

iTunes förbehåller sig rätten att stänga konton och begära alternativa betalningssätt om ett Presentkort, iTunes Card och Koder, Innehållskod, eller Tilldelning anskaffas eller används i Butikerna på ett bedrägligt sätt.

GÅVOR

Gåvor köpta från Butikerna kan endast köpas för och inlösas av personer i Sverige. Gåvomottagarna måste ha kompatibel hårdvara och föräldrakontrollsinställningar för att tillgodogöra sig av vissa gåvor.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

För att undvika ansträngning av muskler, leder eller ögon när du använder produkterna som erbjuds genom Butikerna, bör du alltid ta frekventa pauser, samt ta en längre vila om du upplever ömhet, trötthet eller obehag. En mycket liten del av befolkningen kan drabbas av anfall eller blackouter när de utsätts för blinkande ljus eller mönster, inklusive men inte begränsat till, när de spelar videospel eller ser på video. Symptomen kan innefatta yrsel, illamående, ofrivilliga rörelser, förlust av medvetandet, synförändringar, stickningar, domningar eller andra obehag. Uppsök läkare innan du använder produkterna som erbjuds genom Butikerna om du någon gång har drabbats av dessa eller liknande symptom, och sluta omedelbart att använda sådana produkter och uppsök läkare om de inträffar under din användning av sådana produkter. Föräldrar bör övervaka sina barns användning av produkterna som erbjuds genom Butikerna för att upptäcka tecken på symptom.

FÖRHANDSBESTÄLLNINGAR

Genom att förhandsbeställa produkter tillåter du att iTunes, genom Butikerna automatiskt debiterar ditt konto och, om du har aktiverat automatisk nedladdning, laddar ned produkten när den blir tillgänglig. Du kan ångra din förhandsbeställning när som helst fram till dess att artikeln blir tillgänglig och i enlighet med vår återbetalningspolicy ovan.

FAMILJEDELNING

Familjedelning låter dig dela behöriga iTunes-, App Store-, Mac App Store- samt iBooks Store-produkter med upp till sex medlemmar (inklusive dig själv) av en ”Familj”. Om du skapar eller går med i en Familj, kan du se de behöriga produkterna från andra Familjemedlemmar och ladda ned sådana produkter till din kompatibla enhet eller dator. Du kan också välja att gömma köp så att andra Familjemedlemmar inte kan visa eller ladda ned dem från dig. Du kan dela information såsom foton och videor genom Photosappen, händelser genom din Familjekalender, påminnelser genom Påminnelseappen, platsinformation genom Hitta Mina Vänner samt enhetsplats genom Hitta Min iPhone. Familjedelning är endast till för personligt, icke kommersiellt bruk. iTunes- och iCloudkonton krävs; iOS 8 och/eller OS X Yosemite krävs för att starta och gå med i en Familj. Vissa transaktioner och funktioner kanske inte är kompatibla med tidigare mjukvara och kan kräva en mjukvaruuppgradering. Om du går med i en Familj aktiveras Familjedelningsfunktionerna på dina kompatibla enheter och datorer automatiskt.

En Familjs ”Organisatör” kan bjuda in andra medlemmar att delta i Familjen. Organisatören måste vara 18 år eller äldre och måste ha en behörig betalningsmetod registrerad hos iTunes. Om du är en Organisatör intygar du att du är förälder eller förmyndare till Familjemedlemmar under 13 år. Organisatörens betalningsmetod används för att betala alla köp initierade av en Familjemedlem utöver eventuell butikskredit på sådan initierande Familjemedlems konto. Familjemedlemmar agerar som ombud för Organisatören när Organisatörens betalningsmetod används. Produkter sammankopplas med kontot för den Familjemedlem som initierade transaktionen. GENOM ATT BJUDA IN FAMILJEMEDLEMMAR ATT GÅ MED I EN FAMILJ ACCEPTERAR ORGANISATÖREN ATT ALLA DEBITERINGAR FÖR KÖP SOM INITIERAS AV FAMILJEMEDLEMMAR ÄR GODKÄNDA AV ORGANISATÖREN OCH ÄR ORGANISATÖRENS ANSVAR, ÄVEN OM ORGANISATÖREN VAR OVETANDE OM NÅGON SPECIFIK TRANSAKTION, OM EN FAMILJEMEDLEM ÖVERSKRED SIN BEHÖRIGHET SÅ SOM DEN UTTRYCKTS AV ORGANISATÖREN, ELLER OM FLERA FAMILJEMEDLEMMAR INITIERAR KÖP AVSEENDE SAMMA PRODUKT. ORGANISATÖREN ANSVARAR FÖR EFTERLEVNAD AV AVTAL MED DESS TILLHANDAHÅLLARE AV BETALNINGSMETOD, OCH PÅTAR SIG ALL RISK I HÄNDELSE AV ATT DELNING AV TILLGÅNG TILL SÅDAN BETALNINGSMETOD BEGRÄNSAR NÅGOT SKYDD SOM ERBJUDS AV TILLHANDAHÅLLAREN AV BETALNINGSMETOD. Organisatören kan ändra den registrerade betalningsmetoden vid valfri tidpunkt. En registrering av köpet kommer att skickas till den initierade Familjemedlemmen och Organisatören, även om köpet är gömt av Familjemedlemmen; var vänlig använd Rapportera ett Problem på ditt kvitto om du eller dina Familjemedlemmar inte känner igen debiteringar på ert kvitto eller betalningsmetodutdrag.

Organisatören kan använda Fråga innan Köp-funktionen för att kräva att barn under 18 år måste erhålla tillstånd från Organisatören, och/eller andra vuxna utsedda av Organisatören, för att ladda ned gratis eller betalda produkter innan ett köp eller nedladdning inleds. Produkter nedladdade från Familjemedlemmar och produkter förvärvade genom inlösenkoder är inte föremål för Fråga innan Köp. Om du är en Organisatör intygar du att du och/eller någon annan vuxen utsedd företrädare är förälder eller förmyndare till Familjemedlemmar för vilka Fråga innan Köp är aktiverat. Fråga innan Köp är optimerat för iOS 8 och OS X Yosemite; produktköp eller nedladdningförfrågningar från tidigare mjukvara kan komma att erbjuda användare med en alternativ tillståndsprocedur eller hindra köp helt och hållet samt kan kräva en mjukvaruuppgradering. iTunes ansvarar inte för någon skada som sker till följd av en fördröjning vid Fråga innan Köp-godkännanden eller -nekanden.

Organisatören kan ta bort Familjemedlemmar från Familjen, vilket kommer att avsluta den Familjemedlemmens förmåga att initiera godkända betalningar genom Organisatörens betalningsmetod samt den Familjemedlemmens förmåga att visa och dela andra Familjemedlemmars produkter och information. När en Familjemedlem lämnar eller tas bort från en Familj, eller Organisatörens Apple ID sägs upp av någon anledning, kan de kvarvarande Familjemedlemmarna komma att inte längre kunna visa eller ladda ned den lämnande medlemmens produkter eller information, eller komma åt produkter som tidigare laddats ned från den lämnande Familjemedlemmen, inklusive köp utförda genom Organisatörens betalningsmetod medan den lämnande medlemmen var en del av Familjen. På liknande sätt, om du lämnar en Familj kan du komma att inte längre kunna visa eller ladda ned produkterna eller informationen för de andra Familjemedlemmarna samt produkter som du laddat ned från andra Familjemedlemmar medan du var medlem av Familjen kan komma att inte längre vara åtkomliga. Om du har gjort In App-Köp från en app ursprungligen inköpt av en Familjemedlem som lämnat eller laddat ned från en Familjemedlem och du inte längre tillhör Familjen, måste du själv köpa appen och återställa In App-Köp för att återfå tillgång till dem; varvänlig granska utvecklarens policyer och punkten av detta Avtal benämnd ”In App-Köp” innan köp av In App-Köp. Med anledning av att personliga konton för användare under 13 år endast kan skapas som en del av Familjedelning, kommer borttagning av sådant konto för att ta bort det från Familjen att avsluta den Familjemedlemmens Apple ID och hans eller hennes förmåga att komma åt Apple-tjänster som kräver Apple ID eller innehåll sammankopplat med det Apple ID.

Du kan endast tillhöra en Familj åt gången och kan inte gå med i Familjer mer än två gånger per år. Du kan inte ändra butikskontot som du sammankopplar med en Familj mer än en gång var 90:e dag. Alla Familjemedlemmar måste använda samma iTunes Store land eller region. Musik, filmer, TV-program och böcker kan laddas ned från iTunes-tjänsten på upp till 10 enheter per konto, av vilka endast fem kan vara datorer; behöriga appar kan laddas ned till valfri enhet som Familjemedlemmen äger eller kontrollerar. Inte alla produkter, inklusive In App-Köp, innehåll som inte är tillgängligt för åternedladdning, prenumerationer samt vissa tidigare köpta appar, är tillgängliga för Familjedelning. Apple förbehåller sig rätten att upplösa en Familj i enlighet med punkten ”Uppsägning” i detta Avtal.

ELEKTRONISKA AVTAL

Din användning av Butikerna innefattar möjligheten att ingå avtal och/eller att företa köp elektroniskt med iTunes. Du bekräftar att dina elektroniska meddelanden utgör ditt avtal och din avsikt att bli bunden av och att betala för dessa avtal och köp med iTunes. Ditt avtal och din avsikt att bli bunden av elektroniska meddelanden gäller för alla uppgifter avseende alla köp du gör på denna sida, inklusive meddelanden om återkallande, policys, avtal och ansökningar. För att komma åt och spara dina elektroniska uppgifter kan du behöva ha viss hårdvara och mjukvara, vilket är ditt egna ansvar.

ICKE-APPLE-ENHETER

Om du registerar ett Konto eller använder Tjänster och/eller Butiker som omfattas av detta Avtal på en icke-Apple-enhet eller -dator, kan du komma att endast ha tillgång till ett begränsat antal funktioner för Konton eller Tjänster och/eller Butiker. Som ett villkor för tillgång till ditt Konto eller Tjänster och/eller Butiker på en icke-Apple-enhet eller -dator, accepterar du alla relevanta villkor i detta Avtal, inklusive, utan begränsning, all krav för användning av ett Konto eller Tjänster och/eller Butiker, begränsningar för användning, tillgänglighet, friskrivningar avseende garantier, regler för ditt innehåll och uppförande samt uppsägning. Villkor i detta Avtal rörande funktioner eller Tjänster som inte är tillgängliga för användare av icke-Apple-enheter eller -datorer kommer inte att vara tillämpliga för dig. Dessa inkluderar, till exempel, App Store. Om du vid en senare tidpunkt väljer att komma åt ditt Konto eller en Tjänst från en Apple-enhet eller Apple-dator, accepterar du att alla villkor häri tillämpas för din användning av sådant Konto eller sådana Tjänster och/eller Butiker.

iTunes är inte ansvarigt för skrivfel.

B. ITUNES STORE VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

DETTA AVTAL MELLAN DIG OCH ITUNES SARL. (”ITUNES”) REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV ITUNES STORE-TJÄNSTEN (”TJÄNSTEN”).

ITUNES STORE-TJÄNSTEN

iTunes är tillhandahållare av Tjänsten vilken gör det möjligt för dig att komma åt, köpa eller hyra en licens för digitalt innehåll (”iTunes-produkter”) för personligt, icke-kommersiellt bruk endast, och endast i enlighet med villkoren i detta Avtal. iTunes är inte tillhandahållare av själva iTunes-programvaruapplikationen eller iPad, iPod eller iPhone.

KRAV FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

Endast personer 13 år eller äldre kan skapa konton. Konton för personer under 13 år kan skapas av en förälder eller förmyndare genom Familjedelning. Barn under 18 år ska läsa detta Avtal med sin förälder eller förmyndare för att säkerställa att barnet och föräldern eller förmyndaren förstår det.

Tjänsten är endast tillgänglig för dig i Sverige. Du går med på att inte använda eller försöka att använda Tjänsten utanför Sverige. iTunes kan använda teknik för att kontrollera att du efterlever denna bestämmelse.

Användning av Tjänsten kräver kompatibla apparater, en Internetanslutning (separat avgift kan tillkomma), särskilda programvaror (separata avgifter kan tillkomma); kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Dessa faktorer kan påverka din förmåga att använda Tjänsten. Höghastighetsanslutning till Internet rekommenderas för normalt användande, och krävs för Hyrfilm. Den senaste versionen av iTunes-mjukvaran rekommenderas för att använda Tjänsten och kan krävas för vissa köp eller funktioner samt för att ladda ned iTunes-produkter som tidigare köpts eller anskaffats från Tjänsten. Du går med på att det är ditt ansvar att se till att dessa krav, vilka kan ändras från tid till annan, uppfylls. Tjänsten ingår inte som en del i någon annan produkt eller annat erbjudande och inget köp eller annat införskaffande av en annan produkt utgör en garanti eller kan tas till intäkt för att du får tillgång till Tjänsten.

DITT KONTO

Som registrerad användare av Tjänsten kan du skapa ett konto (”Konto”). Avslöja inte information rörande ditt Konto för någon annan. Du är ensamt ansvarig för bevarandet av sekretessen och säkerheten av ditt Konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt Konto, och du lovar att genast meddela iTunes om eventuella säkerhetsöverträdelser på ditt Konto. iTunes är inte ansvarigt för skada till följd av otillåten användning av ditt Konto.

För att köpa och ladda ned iTunes-produkter från iTunes måste du ange ditt Apple ID och lösenord eller använda Touch ID för att godkänna att ditt Konto används för transaktioner. När du har autentiserat ditt Konto genom att använda ditt Apple ID och lösenord behöver du inte bekräfta det igen på femton minuter på din dator eller din iOS-enhet; du kan välja att tillåta att din dator eller Apple TV kommer ihåg ditt lösenord för att fortsätta vara autentiserad. Under denna tid kommer du kunna köpa och ladda ned iTunes-produkter utan att skriva in ditt lösenord på nytt. Du kan stänga av möjligheten att utföra transaktioner avseende iTunes-produkter eller ändra inställningarna så att lösenord krävs för varje transaktion genom att ändra inställningarna på din dator, iOS-enhet eller Apple TV. För ytterligare information, vänligen se http://support.apple.com/kb/HT1904 och http://support.apple.com/kb/HT4213.

Du åtar dig att ge korrekt och fullständig information när du registrerar dig och när du använder Tjänsten (”Registreringsuppgifter”), och du åtar dig att uppdatera dina Registreringsuppgifter för att bibehålla dem korrekta och fullständiga. Du accepterar att iTunes kan spara och använda de Registreringsuppgifter du tillhandahåller för att underhålla ditt Konto och för att debitera avgifter till ditt Konto.

AUTOMATISK LEVERANS OCH NEDLADDNING AV TIDIGARE FILMKÖP

När du först anskaffar musik, köpt (dvs. inte hyrt) film, och musikvideo iTunes Produkter ("Behörigt iTunes Innehåll"), ladda ner visst tidigare köpt Behörigt iTunes Innehåll till alla ytterligare kompatibla iOS-enheter (med undantag för köpta filmer iTunes Produkter) och iTunes-godkända datorer med kompatibel programvara, genom att ansluta sådana iOS-enheter och datorer enligt nedan angivna regler för anslutning (var och en benämnd en ”Ansluten Enhet”).

Visst Behörigt iTunes Innehåll som du tidigare anskaffat kanske inte är tillgängligt för senare nedladdning vid en viss tidpunkt, och iTunes har inget ansvar gentemot dig i sådant fall. Eftersom du kanske inte kan ladda ner visst tidigare anskaffat Behörigt iTunes Innehåll i efterhand, är det ditt ansvar när du hämtar ett Behörigt iTunes Innehållsobjekt, att inte förlora, förstöra, eller skada det, och du bör säkerhetskopiera det.

Anslutning av Anslutna Enheter regleras av följande villkor:

(i) Du får ladda ner tidigare köpt Berättigat iTunes Innehåll från ett Konto på upp till 10 Anslutna Enheter, förutsatt att inte mer än 5 är iTunes-auktoriserade datorer.

(ii) En Ansluten Enhet kan endast anslutas till ett Konto vid varje given tidpunkt.

(iii) Du kan endast föra över en Ansluten Enhet till ett annat Konto en gång var 90:e dag.

(iv) Du får ladda ner tidigare anskaffat gratis innehåll till ett obegränsat antal enheter medan det är gratis på iTunes-tjänsten, men inte till mer än fem iTunes-auktoriserade datorer.

En Apple TV är inte en "Ansluten Enhet." Dock gäller att TV-program iTunes Produkter och köpta (dvs. inte hyrda) iTunes film Produkter får spelas upp på kompatibla Apple TV, med den begränsning att du endast får spela upp en sådan film på ett begränsat antal Apple TV samtidigt.

Några delar av Behörigt iTunes Innehåll kan vara stora, och betydande datakostnader kan uppkomma genom leverans av sådant Behörigt iTunes Innehåll via en dataanslutning.

ITUNES MATCH

iTunes Match möjliggör för dig att få fjärråtkomst till de matchade eller uppladdade låtar och musikvideor som du har köpt med ditt Konto, tillsammans med tillhörande metadata, spellistor, och annan information om ditt iTunes-bibliotek ("iTunes Match Innehåll").

Du kan prenumerera på iTunes Match mot en årlig avgift. Du måste ha ett giltigt kreditkort inlagt på iTunes för att prenumerera. Abonnemanget återbetalas inte (förutom då det krävs enligt tillämplig lag eller då vår återbetalningspolicy som anges ovan medger detta), och kommer att förnyas automatiskt ett år i taget tills du säger upp det. Ditt konto kommer att debiteras högst 24 timmar före utgången av innevarande abonnemangsperiod. Du kan avbryta den automatiska förnyelsen genom att justera inställningarna för iTunes Store-kontot på datorn. Du kommer inte att kunna komma åt iTunes Match Innehåll från iTunes Match efter att din prenumerationsperiod är slut.

iTunes Match arbetar med bibliotek som innehåller upp till 100.000 låtar som antingen (i) för närvarande inte är tillgängliga genom iTunes-tjänsten, eller (ii) inte köpts från iTunes-tjänsten med ditt Konto. Låtar som inte uppfyller vissa kvalitetskriterier, eller som inte är godkända för din dator berättigar inte till iTunes Match.

För att kunna konfigurera och använda iTunes Match kommer information om media i ditt iTunes-bibliotek, ditt operativsystem och hårdvaruidentifierare att samlas in och kopplas till ditt Konto på iTunes servrar. iTunes Match skannar automatiskt musikfilerna och samlar in annan information som kan användas för att identifiera media i ditt iTunes-bibliotek, till exempel namn på låtar, musikartister eller speltiden för låtar. iTunes Match kommer att använda denna information för att matcha låtarna med de som för närvarande finns tillgängliga på iTunes Store, och kommer att göra matchade låtar tillgängliga för dig på iTunes Store i det för närvarande tillgängliga formatet. Om låten inte framgångsrikt matchas, kommer din kopia av låten laddas upp till iTunes i samma format eller ett format som bestäms av iTunes. iTunes förbehåller sig rätten att begränsa vilken typ av innehåll som laddas upp (till exempel alltför stora filer). Matchade eller uppladdade låtar och tillhörande metadata kommer att finnas tillgängligt för åtkomst från en Tillhörande Enhet som har aktiverats för iTunes Match. Anslutning av en till iTunes Match Tillhörande Enhet är föremål för samma villkor som Automatisk Leverans och Nedladdning av Tidigare Köp, och uppladdning eller matchade låtar och tillhörande information bedöms vara "Berättigat iTunes Innehåll". Du kan också få tillgång till iTunes Match Innehåll från kompatibla Apple TVs, förutsatt att du bara kan göra detta på ett begränsat antal Apple TVs samtidigt.

När du använder iTunes Match kommer iTunes logga information såsom låtarna du spelar, stoppar eller hoppar över, enheterna du använder samt tiden för och varaktigheten för uppspelning.

Du accepterar härmed att endast använda iTunes Match för lagligt förvärvat innehåll. Användning av olagligt innehåll kränker andras rättigheter och kan medföra civil- och straffrättsliga påföljder, inklusive eventuellt skadestånd för upphovsrättsintrång.

iTunes Match tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK" och kan innehålla fel eller oriktigheter som kan orsaka fel, förvanskning eller förlust av data och/eller information, inklusive musik, spellista och spelhistorik från din dator eller enhet och kringutrustning (inklusive, utan begränsning, servrar och andra datorer) som är anslutna till denna. Du bör säkerhetskopiera all data och information på din dator eller enhet och all kringutrustning innan du använder iTunes Match. Du samtycker uttryckligen till och accepterar att all användning av iTunes Match sker på egen risk. I den utsträckning som lagen tillåter, har iTunes inget ansvar för din användning av iTunes Match, inklusive oförmåga att komma åt matchat eller uppladdat innehåll.

PERSONUPPGIFTER

Tjänsten är underkastad Apples Personuppgiftspolicy, se: http://www.apple.com/legal/privacy/.

När du väljer Genius-funktionen kommer Apple, från tid till annan, att automatiskt samla in information som kan användas för att identifiera media i ditt iTunes-bibliotek på Genius-aktiverad enhet, som till exempel din spelhistorik samt dina spellistor. Detta inkluderar media som inhandlats eller anskaffats genom iTunes samt media som erhållits från annan plats. Denna information kommer att lagras anonymt samt utan anknytning till ditt namn eller Konto. När du använder dig av Genius-funktionen kommer Apple att använda denna information samt innehållet i ditt iTunes-bibliotek samt annan information för att ge dig personligt anpassade rekommendationer.

Apple äger endast rätt att använda denna information samt kombinera den med samlad information inhämtad från iTunes-bibliotek från andra användare som också väljer att använda sig av denna tjänst, information rörande dina inköp från iTunes Store, samlad inköpsinformation från andra iTunes Store-användare samt annan information insamlad från tredje part i syfte att:

• Skapa personligt anpassade spellistor till ditt iTunes-bibliotek.

• Ge dig rekommendationer angående media och andra produkter och tjänster som du kan tänkas köpa eller anskaffa.

• Ge rekommendationer angående produkter och tjänster till andra användare.

Din information kommer alltid att behandlas i enlighet med Apples Personuppgiftspolicy.

När du valt att använda dig av Genius-funktionen kommer du kunna skapa Genius-spellistor på enheter där Genius-funktionen kan användas.

Om du inte önskar att vi samlar in och använder informationen från ditt iTunes-bibliotek på ovan angivet sätt ska du inte aktivera Genius-funktionen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att stänga av Genius-funktionen i Store-menyn i iTunes på din dator eller att stänga av Genius under Inställningarna på din Enhet. När du väljer att stänga av Genius-funktionen kommer information inte längre att sändas från iTunes angående ditt iTunes-bibliotek till Apple. Om du har valt att dela med dig av ditt bibliotek på flera enheter måste du stänga av Genius-funktionen från varje enhet.

TILLGÄNGLIGHET AV INNEHÅLL

iTunes förbehåller sig rätten att ändra innehållsalternativ (inklusive behörighet att använda vissa funktioner) utan att meddela dig.

ANVÄNDNING AV INNEHÅLL

Du accepterar att iTunes-produkterna tillhandahålls dig enbart genom licens, inklusive enligt en licens tillhandahållen av NCB/STIM. Du är medveten om att Tjänsten och vissa iTunes-produkter innehåller en säkerhetsstruktur som använder en teknik som skyddar digital information och begränsar ditt användande av iTunes-produkterna till vissa användningsregler (”Säkerhetsstruktur”) upprättade av iTunes och dess licensgivare och att, oavsett om iTunes-produkter begränsas av säkerhetsteknik eller inte, ska du använda iTunes-produkter i enlighet med tillämpliga användningsregler som upprättats av iTunes och dess licensgivare (”Användningsregler”), samt att användning av iTunes-produkterna på annat sätt kan utgöra upphovsrättsintrång. All säkerhetsteknik utgör en oskiljaktig del av iTunes-produkterna. iTunes förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användningsreglerna för framtida köp via Tjänsten. Sådana ändringar kommer dock inte tillämpas på iTunes-produkter som du redan har köpt. Samtliga ändringar av Användningsreglerna kommer att kommuniceras till dig. Om du vägrar att acceptera de nya Användningsreglerna kommer du inte längre kunna förvärva iTunes-produkter från Tjänsten.

ANVÄNDNINGSREGLER

(i) Du har rätt att använda iTunes-produkterna endast för personligt, icke-kommersiellt bruk. Detaljer angående dina rättigheter och begränsningar av dessa rättigheter att använda iTunes-produkterna finns här:

http://www.prsformusic.com

http://www.warnerchappell.com/wcmuk/pedl.jsp

http://www.sacem.fr

http://www.sdrm.fr

http://www.sesam.org

http://www.stim.se

http://www.ncb.dk

(ii) Du har rätt att använda iTunes-produkter på fem datorer med iTunes-applikationen installerad vid varje enskilt tillfälle, med undantag för Hyrfilmer (se nedan).

(iii) Du har rätt att spara iTunes-produkter från upp till fem olika Konton åt gången på kompatibla apparater, såsom en iPad, iPhone och Apple TV, med den begränsningen att varje iPhone endast kan synkronisera iTunes-produkter i form av signaler med en enskild iTunes-godkänd apparat åt gången, och synkronisering av en iPhone med en annan iTunes-godkänd apparat kommer medföra att iTunes-produkter i form av signaler som finns lagrade på sagda iPhone raderas.

(iv) Du har rätt att bränna en spellista med ljud upp till sju gånger. Du får använda ljud-CDn på vilken du har bränt dina iTunes-produkter på samma sätt som du får använda en ljud-CD som köpts från en affär, i enlighet med svensk upphovsrätt.

(v) Du har inte rätt att bränna iTunes-produkter i form av video eller signaler annat än för backup-syfte. Backup av iTunes-produkter i form av video kan spelas upp via iTunes-applikationen.

(vi) iTunes Plus-produkter innehåller ingen säkerhetsteknik som begränsar ditt användande av sådana iTunes-produkter, och Användningsregler (ii) – (v) gäller inte för iTunes Plus-produkter. Du får kopiera, spara, samt bränna iTunes Plus-produkter i den utsträckning det är skäligen nödvändigt för personligt, icke-kommersiellt bruk.

(vii) Du har rätt att manuellt synkronisera en film från åtminstone en iTunes-godkänd enhet, till enheter som har manuell synkronisering, under förutsättning att filmen är kopplad till ett Konto på den primära iTunes-godkända enheten, och den primära iTunes-godkända enheten är den som först synkroniserades med enheten eller den som du vid ett senare tillfälle anger som primär vid användning av iTunes-applikationen.

(viii) En HDCP-anslutning krävs för att se filmer som sänds via HDMI.

(ix) Hyrfilmer

(a) Hyrfilmer kan endast ses på en enhet åt gången. Du måste vara ansluten till Tjänsten när du flyttar hyrfilmer, och du får endast flytta dem mellan din dator och andra kompatibla enheter. Filmer som hyrts via Apple TV eller iPad, iPhone 4 eller iPod touch får inte flyttas. Om du flyttar en film till en kompatibel enhet och sedan använder Tjänsten för att återställa enheten, eller väljer Inställningar > Återställ > Radera allt innehåll och alla inställningar på den enheten, kommer filmen raderas permanent.

(b) När du har köpt en hyrfilm måste du ladda ned filmen helt inom trettio (30) dagar. Från tidpunkten du laddar ned en film har du trettio (30) dagar på dig att börja se filmen. När du börjar se filmen har du fyrtioåtta (48) timmar på dig att se klart den. Att stoppa, pausa eller starta om en film förlänger inte tiden du har på dig att se klart filmen.

Vissa iTunes-produkter, inklusive men inte begränsat till Hyrfilmer, kan endast laddas ned en gång och kan inte ersättas om de av någon anledning skulle gå förlorade; det är ditt ansvar att inte förlora, förstöra, eller skada iTunes-produkterna när de laddats ned, samt att göra backup på dem.

Leverans av iTunes-produkter innebär inte någon överföring av kommersiella rättigheter eller rättigheter att använda iTunes-produkterna i marknadsföringssyfte till dig. Möjligheterna att bränna eller exportera är endast till för din bekvämlighet och ska inte på något sätt utgöra ett beviljande, avstående, eller annan begränsning av upphovsrättsinnehavarnas rättigheter till innehållet i iTunes-produkterna.

Du är medveten om att vissa aspekter av Tjänsten, iTunes-produkterna, samt administrationen av Användningsreglerna innebär att iTunes fortlöpande är involverat.

INNEHÅLLSÄKERHET

Du går med på att inte bryta mot, kringgå, bakåtutveckla (reverse-engineer), dekompilera, ta isär, eller på annat sätt manipulera någon del av Säkerhetsstrukturen – eller att försöka eller hjälpa en annan person att göra så. Utan hinder av andra bestämmelser får du bränna iTunes-produkter i form av ljud till CD, i den mån det är tillåtet enligt Användningsreglerna. Användningsreglerna kan kontrolleras och övervakas av iTunes i syfte att säkerställa att dessa efterlevs, och iTunes förbehåller sig rätten att genomdriva Användningsreglerna utan att meddela dig.

TJÄNSTESÄKERHET

Du går med på att inte åtkomma Tjänsten på annat sätt än genom användning av mjukvara tillhandahållen av Apple Inc. eller dess koncernbolag (”Apple”) för åtkomst av Tjänsten. Du åtar dig att inte modifiera mjukvaran som tillhandahålls av Apple för att få tillgång till Tjänsten på något sätt eller i någon form eller att använda ändrade versioner av mjukvaran i något syfte, inklusive att obehörigen skaffa dig tillgång till Tjänsten. Du får inte gå in på, eller försöka gå in på, ett konto som du inte har behörighet till. Brott mot system- eller nätverkssäkerhet kan resultera i civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar.

iTUNES PASS

Det fullständiga priset för iTunes Pass debiteras vid köpet. Återbetalningar är möjliga så som anges i vår återbetalningspolicy ovan; inga andra återbetalningar, returer eller hävningar efter köp. Du måste ansluta till Tjänsten och ladda ner återstående Pass-innehåll inom 90 dagar från att det slutgiltiga Pass-innehållet blir tillgängligt (eller sådan annan tidsperiod som kan anges på köpsidan), efter detta kan innehåll komma att inte längre vara tillgängligt för nedladdning som en del av köpet.

HÖGUPPLÖSTA (HD) PRODUKTER

HD-produkter kan endast ses på enheter som har stöd för HD; emellertid inkluderar köpta (inte hyrda) HD-produkter en standardupplöst version för användning på enheter som saknar stöd för HD.

INLÄMNANDE TILL TJÄNSTEN

Tjänsten kan komma att erbjuda interaktiva funktioner som gör det möjligt för dig att skicka in eller lägga upp innehåll (inklusive länkar till tredjepartsinnehåll) på områden i Tjänsten som är öppna för och kan kommas åt av allmänheten. Du accepterar att allt ditt användande av sådana funktioner, inklusive allt material som har skickats in eller lagts upp av dig, sker på ditt eget ansvar, inte ska kränka eller göra intrång i någon annans rättigheter eller bryta mot någon lag, bidra eller uppmuntra till intrång eller på annat sätt olagligt beteende, eller på annat sätt vara obscent. Du godkänner även att du har inhämtat alla erforderliga rättigheter och licenser. Du åtar dig vidare att lämna korrekt och komplett information i samband med att du skickar in eller lägger upp information eller material på Tjänsten. Du upplåter härmed en royaltyfri, evig, icke-exklusiv licens utan territoriell begränsning till iTunes att använda det material du bidrar med som en del av Tjänsten eller i anslutning till iTunes-produkterna, utan några skyldigheter mot eller ersättningskrav från dig. iTunes förbehåller sig rätten att inte sätta upp eller publicera innehåll, och att ta bort eller ändra innehåll när som helst, efter eget gottfinnande, utan underrättelse eller ansvar.

iTunes har en rätt, men ingen skyldighet, att övervaka innehåll som du skickar in eller lägger upp eller som i övrigt finns tillgängligt på Tjänsten, att undersöka anmälda eller uppenbara brott mot detta Avtal, samt att vidta de åtgärder som iTunes, efter eget gottfinnande, anser lämpliga, inklusive, utan begränsning, uppsägning enligt detta Avtal eller enligt Apples Copyright Policy (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIAL FRÅN TREDJE PART

Visst innehåll, iTunes-produkter, och tjänster som är tillgängliga via Tjänsten kan innehålla material från tredje parter. iTunes kan, som en förmån till dig, tillhandahålla länkar till tredje parters hemsidor. Du godkänner att iTunes inte är ansvarigt för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och iTunes garanterar inte och har inget ansvar eller några skyldigheter för tredje-partsmaterial eller hemsidor, eller för annat material, produkter, eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Du åtar dig att inte använda tredje-partsmaterial på ett sätt som skulle göra intrång i eller kränka någon annans rättigheter och medger att iTunes inte på något sätt är ansvarigt för sådant användande av dig.

STÖTANDE MATERIAL

Du är införstådd med att du, genom att använda Tjänsten, kan komma i kontakt med material som du finner vara kränkande, oanständigt, eller stötande, och att detta kan eller inte kan ha identifierats som sådant material. Icke desto mindre godkänner du att du använder Tjänsten på din egen risk och att iTunes inte har något ansvar gentemot dig avseende material som kan anses vara kränkande, oanständigt eller stötande. Produkttyper och beskrivningar tillhandahålls för bekvämlighetssyften, och du accepterar att iTunes inte garanterar dess korrekthet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du är medveten om att Tjänsten, inklusive men inte begränsat till iTunes-produkter, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, redaktionellt innehåll, och de skript och den mjukvara som används för att implementera Tjänsten, innehåller upphovsrättsskyddad information och material som ägs av iTunes och/eller dess licensgivare, och skyddas av tillämplig immaterialrättslig och övrig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du går med på att du inte ska använda sådan rättighetsskyddad information eller det övriga materialet på något annat sätt än för användning av Tjänsten enligt villkoren i detta Avtal. Ingen del av Tjänsten får reproduceras i någon form eller med några medel, med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt dessa villkor. Du åtar dig att inte modifiera, låna ut, hyra ut, leasa, sälja, distribuera eller skapa något baserat Tjänsten på något sätt, och du ska inte exploatera Tjänsten på något otillåtet sätt, inklusive, men inte begränsat till, otillbörlig användning eller belastning av nätverkskapaciteten.

Utan hinder av andra bestämmelser i detta Avtal, förbehåller sig iTunes och dess licensgivare rätten att utan underrättelse ändra, stoppa, avlägsna eller neka tillgång till iTunes-produkterna, innehållet, eller annat material som utgör en del av Tjänsten. iTunes kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för dessa ändringar. iTunes får även utan ansvar och utan underrättelse, begränsa användningen och tillgången till vissa funktioner eller till vissa delar av Tjänsten. Borttagande av innehåll från Tjänsten kommer inte att påverka Produkter du redan har införskaffat från Tjänsten.

iTunes och/eller dess licensgivare äger upphovsrätten till Tjänsten, inklusive sammanställningar av innehåll, inlägg, länkar till andra tillgångar på Internet, samt beskrivningar av sådana tillgångar. Användning av hela eller delar av Tjänsten på annat sätt än vad som häri tillåts är strängt förbjudet och utgör intrång i annans immateriella rättigheter och kan leda till straff- och skadeståndsansvar för dig, inklusive eventuellt ekonomiskt skadestånd för upphovsrättsintrång.

Apple, Apples logotyp, iTunes och övriga Apple-varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med Tjänsten, är varumärken eller registrerade varumärken ägda av Apple Inc. i USA och/eller andra länder. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper använda i samband med Tjänsten kan vara varumärken ägda av respektive innehavare. Du erhåller ingen licens eller rätt till nyttjande av dessa varumärken.

Som en Kontohavare med gott anseende till Tjänsten kan du av iTunes tillhandahållas begränsad tillgång till att ladda ned vissa albumomslag till musik lagrad i ditt iTunes Bibliotek i iTunes-applikationen. Sådan tillgång tillhandahålls endast som en bekvämlighet och iTunes garanterar inte, och har inget ansvar för sådana albumomslag eller din användning av dessa. Du får endast använda albumomslag till musik som du äger ett lagligt exemplar av. Albumomslag tillhandahålls endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du bekräftar att Du inte kommer använda albumomslag på något sätt som innebär intrång i eller överträdelse av detta Avtal eller rättigheter som innehas av annan part och att iTunes inte på något sätt ansvarar för någon sådan användning av dig.

UPPSÄGNING

Om du bryter mot bestämmelserna i detta Avtal, eller om iTunes har stark grund att tro att så är fallet kan iTunes efter eget gottfinnande och utan att i förväg meddela dig; (i) säga upp Avtalet och/eller ditt Konto och du kommer då fortfarande att hållas ansvarig för belopp hänförliga till ditt Konto som förfallit t.o.m. uppsägningsdagen, och/eller (ii) säga upp din programvarulicens, och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Tjänsten (eller någon del därav).

iTunes förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller lägga ned Tjänsten (eller del därav eller innehåll däri) när som helst och iTunes kan inte hållas ansvarigt gentemot dig eller tredje man om iTunes väljer att utöva denna rättighet. I den utsträckning det är möjligt kommer iTunes att förvarna dig om sådana ändringar, avbrytanden eller nedläggningar av Tjänsten. Avslutande av Tjänsten kommer inte att påverka de iTunes-produkter som du redan har köpt. Du kan dock vara förhindrad från att auktorisera ytterligare datorer för att använda iTunes-produkterna.

DINA RÄTTIGHETER VID FÖRSENINGAR ELLER FEL; ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

a. iTunes anstränger sig för att leverera Produkterna utan fel eller brister. Om en försening eller brist ändå skulle uppkomma har du rätt att kräva leverans/omleverans eller prisavdrag. Om förseningen eller bristen är materiell har du rätt att häva din beställning. Du har också rätt att kräva ersättning för ekonomisk skada som du har förorsakats som ett direkt resultat av förseningen eller bristen. Ansvar enligt denna bestämmelse är dock begränsat på följande sätt:

(i) Du har inte rätt till ersättning om orsaken till förseningen eller bristen ligger utanför iTunes kontroll, och iTunes inte rimligen kunde förväntas räkna med detta vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller att förhindra eller motverka det.

(ii) Om förseningen eller bristen har förorsakats av oberoende uppdragstagare som iTunes har anlitat för att utföra dess skyldighet mot dig, skall iTunes ansvara enbart om en sådan oberoende uppdragstagare inte skulle ha varit ansvarsfri enligt punkt a ovan. Begreppet oberoende uppdragstagare innefattar leverantören av mjukvaran till iTunes musikspelare, i den utsträckning denna används i leveransen av Produkterna, och leverantörerna av lager- och leveranslösningar med vilka iTunes har avtal. Det innefattar inte (utan begränsning) iTunes eller din Internetleverantör, innehållsleverantörer eller leverantörer av betalningslösningar.

(iii) Undantaget från ansvar gäller så länge som orsaken till förseningen eller bristen kvarstår. Om orsaken till förseningen eller bristen upphör, kan ansvar uppkomma om iTunes är skyldigt att uppfylla avtalet och inte gör detta.

(iv) iTunes kan vidare inte garantera att Produkterna är fria från förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhetsstörningar. Så länge iTunes gör vad som rimligen kan väntas för att undvika eller motverka effekterna av sådan förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhets störningar, skall iTunes inte ansvara för förlust som kan uppkomma som en effekt. Du är ansvarig för att göra back-up på ditt eget system, inklusive iTunes-produkter anskaffade eller hyrda från Tjänsten, och att upprätthålla virusskydd, brandväggar och andra skyddsåtgärder på detta.

(v) Då Produkter enbart kan köpas från iTunes for personliga, icke-kommersiella syften, är iTunes inte ansvarigt för några företagsrelaterade förluster, t ex inkomstbortfall. iTunes är inte heller ansvarigt för någon indirekt skada, innefattande, utan inskränkning:

1. förlust som en konsekvens av minskad eller avbruten produktion eller försäljning;

2. förlust som en konsekvens av att varorna inte kan användas som avsett;

3. förlust av vinst som en konsekvens av att ett kontrakt med tredje man blir ogenomförbart eller inte korrekt utfört, och

4. förlust av eller skada på annan egendom än själva Produkterna och egendom som har en nära och direkt koppling till Produkternas avsedda användning.

(vi) Oavsett vilket kan du kräva ersättning om skadan beror på grovt vårdslösa eller uppsåtliga handlingar som har vidtagits av iTunes eller under iTunes kontroll eller styrning.

b. Eventuell ersättning som krävs från iTunes får täcka ekonomisk skada som har uppkommit som ett resultat av förseningen eller bristen. Du kan emellertid enbart kräva ersättning för förluster som är rimligen förutsägbara effekter av brott mot detta avtal.

iTunes ersättningsskyldighet för försening eller brist kan minskas om du inte har vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Skäliga åtgärder innefattar, utan begränsning, att bibehålla säkerheten på datorer och apparater som du använder, att förvara information om ditt Konto (inklusive användarnamn, lösenord och kreditkortsinformation) säkert, att installera och använda uppdaterad antivirusmjukvara, att installera mjukvaruuppdateringar och att göra back-up-kopior av Produkterna och data som har en nära och direkt koppling till Produkternas avsedda användning. Ersättningen kan också minskas om den skulle bli orimligt hög jämfört med den skada som normalt uppkommer i liknande fall, och på grund av andra förhållanden.

iTunes är under inga omständigheter ansvarigt för ett totalt belopp som överstiger SEK 12000, om inte skadan beror på grov vårdslöshet eller uppsåtliga eller medvetna och uppsåtliga handlingar som har vidtagits av iTunes eller under iTunes kontroll eller styrning.

c. iTunes ansvar för förluster som är en konsekvens av förseningar eller brister i innehåll och tjänster som tillhandahålls utan kostnad skall vara begränsat till förseningar eller brister som beror på grov vårdslöst eller uppsåtligt agerande.

d. Inget i detta avtal begränsar iTunes ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslöshet enligt gällande lag.

e. iTunes skall vidta skäliga åtgärder för att skydda information som du lämnar i samband med Tjänsten, men du bekräftar och medger att ditt lämnande av sådan sker på din egen risk, och iTunes avsäger sig härmed allt ansvar mot dig för förlust eller ansvar som relaterar till sådan information. Information som ges till iTunes och som omfattas av Dataskyddsdirektivet, skall behandlas och skyddas på det sätt som anges i avsnitten ditt Konto och Personuppgifter ovan.

FÖRSÄKRAN OCH SKADELÖSHET

Du försäkrar att hålla iTunes, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, eller licensgivare skadeslösa avseende krav som uppkommer på grund av dina överträdelser av detta avtal, och avseende alla åtgärder vidtagna av iTunes för att undersöka misstänkt brott mot detta avtal, eller som ett resultat av sådana efterforskningar eller iTunes konstaterande att brott mot detta avtal skett. Detta innebär att du inte kan stämma eller i övrigt återvinna några förluster eller få ersättning för skador från iTunes, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, eller licensgivare, på grund av deras beslut att avlägsna eller vägra behandling av information eller innehåll, beslut att varna, stänga av eller säga upp din tillgång till tjänsten, eller annan åtgärd vidtagen av iTunes vid undersökning av misstänkt överträdelse, eller för iTunes beslut att överträdelse skett. denna bestämmelse är tillämplig på alla överträdelser som framgår av eller åsyftas i detta avtal.

ÄNDRINGAR

iTunes förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal och att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Tjänsten. Sådana ändringar och ytterligare villkor kommer att meddelas dig och äger, om de accepteras, omedelbart giltighet och blir del av detta Avtal. Om du vägrar att acceptera sådana ändringar har iTunes rätt att säga upp detta Avtal.

ÖVRIGT

Detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och iTunes och reglerar ditt nyttjande av Tjänsten samt ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och iTunes. Du är också skyldig att följa andra villkor som kan gälla när du använder närstående tjänster, vissa iTunes-produkter, tredje-partsinnehåll, eller tredje parts programvaror. Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller icke verkställbart skall den delen tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning och, i största möjliga mån, parternas ursprungliga avsikter, och resterande delar ska fullt ut äga fortsatt tillämpning. iTunes underlåtelse att genomdriva en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående av dessa eller andra rättigheter och bestämmelser. iTunes är inte ansvarigt för underlåtenhet att utföra dess skyldigheter när orsaken ligger utanför iTunes kontroll.

Tjänsten sköts av iTunes från dess kontor i Luxemburg. Du åtar dig att följa alla lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga på din användning av Tjänsten. Detta Avtal och användningen av Tjänsten regleras av svensk rätt.

iTunes kan sända meddelanden till dig gällande Tjänsten via e-mail till den adress du uppgivit i ditt Konto eller via brev till postadressen du uppgivit i ditt Konto, eller genom att lägga upp meddelandet på Tjänsten. Alla meddelanden har omedelbar effekt.

iTunes förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som iTunes anser är lämpliga eller nödvändiga för att upprätthålla och/eller bekräfta efterlevnaden av alla delar av detta Avtal. Du accepterar att iTunes äger rätt att, utan ansvar gentemot dig, avslöja Registreringsuppgifter och/eller information om ditt Konto för myndigheter som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän, och/eller till tredje man, om iTunes anser att det är lämpligt eller nödvändigt för upprätthållandet och/eller bekräftandet av efterlevnaden av någon del i detta Avtal (inklusive men inte begränsat till iTunes rätt att samarbeta inom ramen för juridisk process relaterad till din användning av Tjänsten och/eller iTunes-produkter, och/eller om tredje man hävdar att ditt användande av Tjänsten och/eller iTunes-produkterna är olagligt och/eller gör intrång i rättighet tillhörande tredje man).

Om iTunes: Vårt organisationsnummer är RCS Luxembourg B 101 120 och vårt säte är 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763, Luxembourg.

C. VILLKOR FÖR MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OCH IBOOKS STORE

DETTA AVTAL MELLAN DIG OCH ITUNES SARL (”ITUNES”) REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OCH IBOOKS STORE (”BUTIKER”) SAMT KÖP AV LICENSER FRÅN DESSA, VILKA SÄLJS TILL DIG AV ITUNES.

MAC APP STORE, APP STORE, APP STORE FOR APPLE TV OCH IBOOKS STORE

iTunes tillhandahåller Butikerna som tillåter dig att från iTunes köpa licenser till mjukvaruprodukter från App Store och Mac App Store (gemensamt benämnda ”App Store-produkter”) och digitalt bokinnehåll (”iBooks Store-produkterna”) endast för personligt icke-kommersiellt bruk och enligt villkoren i detta Avtal. Med avseende på App Store-produkter, kan användare vara enskilda personer som agerar i egenskap av privatperson, eller rörelsedrivande företag eller utbildningsinstitutioner. App Store-produkter och iBooks Store-produkter benämns gemensamt ”Produkter”.

KRAV FÖR ANVÄNDNING AV BUTIKERNA

Endast personer 13 år eller äldre kan skapa konton. Konton för personer under 13 år kan skapas av en förälder eller förmyndare genom Familjedelning. Barn under 18 år ska läsa detta Avtal med sin förälder eller förmyndare för att säkerställa att barnet och föräldern eller förmyndaren förstår det.

Butikerna är endast tillgängliga för dig i Sverige. Du går med på att inte använda eller försöka att använda Butikerna utanför Sverige. iTunes kan använda teknik för att kontrollera att du efterlever denna bestämmelse.

Användning av Butikerna kräver kompatibla apparater, en Internetanslutning (separat avgift kan tillkomma), särskilda programvaror (separata avgifter kan tillkomma); kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum och / eller on-demand-nedladdningar av innehåll baserade på appanvändning och resursbegränsningar (vilka kan använda mobildata). Dessa faktorer kan påverka din förmåga att använda Butikerna. Höghastighetsanslutning till Internet rekommenderas. De senaste versionerna av mjukvarorna (inklusive, men inte begränsat till mjukvarorna iOS, iTunes och Mac App Store) rekommenderas för att använda Butikerna och kan krävas för vissa köp eller funktioner samt för att ladda ned Produkter som tidigare köpts eller anskaffats från iTunes genom Butikerna. Du accepterar att det är ditt ansvar att se till att dessa krav, vilka kan ändras från tid till annan, uppfylls. Butikerna ingår inte som en del i någon annan produkt eller annat erbjudande och inget köp eller annat införskaffande av en annan produkt utgör en garanti eller kan tas till intäkt för att du får tillgång till Butikerna.

DITT KONTO

Som registrerad användare av Butikerna kan du skapa ett konto (”Konto”). Avslöja inte information rörande ditt Konto för någon annan. Du är ensamt ansvarig för bevarandet av sekretessen och säkerheten av ditt Konto och för alla aktiviteter som sker på eller via ditt Konto, och du lovar att genast meddela iTunes om eventuella säkerhetsöverträdelser på ditt Konto. iTunes är inte ansvarigt för skada till följd av otillåten användning av ditt Konto.

För att köpa och ladda ned App Store-produkter från iTunes, genom Butikerna måste du ange ditt Apple ID och lösenord eller använda Touch ID för att godkänna att ditt Konto används för transaktioner. När du har verifierat ditt Konto behöver du inte bekräfta det igen på femton minuter; under denna tid kommer du kunna köpa och ladda ned App Store-produkter utan att skriva in ditt lösenord på nytt. Du kan också välja att inmatning av ditt lösenord ska krävas för varje enskild transaktion och separat välja att din enhet ska komma ihåg ditt lösenord endast för kostnadsfria transaktioner. Du kan stänga av möjligheten att utföra transaktioner avseende App Store-produkter eller ändra inställningarna så att lösenord krävs vid varje App eller iBooks Store-transaktion genom att ändra inställningarna på din enhet. För ytterligare information, vänligen se http://support.apple.com/kb/HT1904 och http://support.apple.com/kb/HT4213.

Du åtar dig att ge korrekt och fullständig information när du registrerar dig och när du använder Butikerna (”Registreringsuppgifter”), och du åtar dig att uppdatera dina Registreringsuppgifter för att hålla dem korrekta och fullständiga. Du accepterar att iTunes kan spara och använda de Registreringsuppgifter du tillhandahåller för att underhålla ditt Konto och för att debitera avgifter till ditt Konto.

AUTOMATISK LEVERANS OCH NEDLADDNING AV TIDIGARE INKÖPT INNEHÅLL

När du först införskaffar Produkter (exklusive produkter som införskaffats från Mac App Store) genom Butikerna (gemensamt benämnt ”Tillåtligt Innehåll”), kan du välja att automatiskt ta emot (”auto-nedladdning”) exemplar av sådant Tillåtligt Innehåll på ytterligare kompatibel Apple- hårdvara med kompatibel mjukvara, genom att sammankoppla sådana hårdvara i enlighet med reglerna om sammankoppling nedan (var och en benämnd en ”Sammankopplad Enhet”). För varje Sammankopplad Enhet kan du ange vilken typ av Tillåtligt Innehåll, om något, som får auto-nedladdas på densamma. På en Sammankopplad Enhet som kan ta emot push-meddelanden (”Push-Aktiverad”), inklusive iOS-enheter, kommer Produkterna auto-nedladdas till den Sammankopplad Enheten när den har Internet-uppkoppling; på en Sammankopplad Enhet som inte är Push-Aktiverad kommer Tillåtligt Innehåll automatiskt läggas till i nedladdningskön, och du kan manuellt påbörja nedladdningen i iTunes.

Som en bekvämlighet för dig kan du, efter att ha införskaffat Tillåtligt Innehåll, ladda ned visst sådant tidigare anskaffat Tillämpligt Innehåll till en Sammankopplad Enhet. Visst Tillåtligt Innehåll som du tidigare anskaffat kanske inte vid varje given tidpunkt är tillgängligt för att laddas ned på nytt, och iTunes är inte ansvarigt gentemot dig i sådana fall. Eftersom du kanske inte kan ladda ned visst tidigare anskaffat Tillåtligt Innehåll på nytt, när du laddat ned något som utgör Tillåtligt Innehåll, är det ditt ansvar att inte förlora, förstöra eller skada det, och det kan vara bra att göra backup på det.

Följande villkor gäller för sammankoppling av Sammankopplad Enheter:

(i) Du kan auto-nedladda Tillåtligt Innehåll eller ladda ned tidigare anskaffat Tillåtligt Innehåll från ett Konto på upp till 10 Sammankopplade Enheter, förutsatt att inte fler än 5 är iTunes-godkända datorer.

(ii) En Sammankopplad Enhet kan endast vara sammankopplad med ett Konto åt gången.

(iii) Du får byta en Sammankopplad Enhet till ett annat Konto endast en gång var 90:e dag.

(iv) Du kan ladda ned tidigare anskaffat gratis innehåll till obegränsat antal enheter medan det är gratis i Butikerna, men inte till fler än 5 iTunes-godkända datorer.

Ovan villkor (i) till (iv) är inte tillämpliga på App Store-produkter.

Vissa bitar av Tillåtligt Innehåll kan vara stora eller sätta igång löpande leverans av innehåll baserat på användning och resursbegränsningar, och leverans av sådant Tillåtligt Innehåll via en dataanslutning kan resultera i avsevärda data-kostnader.

AUTOMATISK UPPDATERING

Din enhet eller dator kommer regelbundet söka i App Store, App Store for Apple TV och Mac App Store efter uppdateringar till apparna på din enhet eller dator och, om möjligt, kan uppdateringarna laddas ner och installeras automatiskt. Vissa App Store-produkter kan också kräva att du löpande laddar ned ytterligare innehåll, till exempel spelnivåer eller spelkapitel baserat på användning och resursbegränsningar. Du samtycker till att Apple via App Store, App Store for Apple TV och Mac App Store tillåts att automatiskt ladda ner och installera uppdateringar och innehåll på din(a) enhet(er) eller dator. För att förhindra nedladdning av on-demand-innehåll i en App Store-produkt kan du ta bort App Store-produkten från din enhet.

APP-PAKET

Vissa App Store-produkter kan innehålla flera föremål (”App-Paket”). Priset som visas med ett App-Paket är priset du kommer att debiteras vid köp av App-Paketet. App-Paketets pris kan komma att reduceras för att ta hänsyn till App Store-produkter du redan har köpt eller anskaffat, men kan inkludera en minsta kostnad för att slutföra App-Paketet.

PERSONUPPGIFTER

Om inte annat anges i detta Avtal, är Butikerna underkastade Apples Personuppgiftspolicy, se: http://www.apple.com/legal/privacy/.

ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH BUTIKERNA

iTunes säljer till dig en licens att använda Produkterna. Så snart en Produkt köpts från iTunes utgör nämnda licens ett bindande avtal direkt mellan dig och utgivaren av Produkten (”Utgivaren”) vilket reglerar din användning av Produkten. Du är medveten om att Butikerna och vissa Produkter innehåller en säkerhetsstruktur som använder en teknik som skyddar digital information och begränsar ditt användande av Produkterna till vissa användningsregler (”Säkerhetsstruktur”) upprättade av iTunes och Utgivarna och att, oavsett om Produkter begränsas av säkerhetsteknik eller inte, ska du använda Produkter i enlighet med tillämpliga användningsregler som upprättats av iTunes och Utgivarna (”Användningsregler”), samt att användning av Produkterna på annat sätt kan utgöra upphovsrättsintrång. All säkerhetsteknik utgör en oskiljaktig del av Produkterna. iTunes förbehåller sig rätten att när som helst ändra Användningsreglerna för framtida köp via Butikerna. Sådana ändringar kommer dock inte tillämpas på Produkter som du redan har köpt. Samtliga ändringar av Användningsreglerna kommer att kommuniceras till dig. Om du vägrar att acceptera de nya Användningsreglerna kommer du inte längre kunna förvärva Produkter från Butikerna.

INNEHÅLLSÄKERHET

Du åtar dig att inte bryta, kringgå, bakåtutveckla (reverse-engineer), dekompilera, ta isär, eller på annat sätt manipulera någon del av Säkerhetsstrukturen – eller att försöka eller hjälpa en annan person att göra så. Användningsreglerna kan kontrolleras och övervakas av iTunes i syfte att säkerställa att dessa efterlevs, och iTunes förbehåller sig rätten att genomdriva Användningsreglerna utan att meddela dig.

BUTIKSÄKERHET

Du åtar dig att inte använda Butikerna på annat sätt än genom användning av mjukvara tillhandahållen av Apple Inc. eller dess koncernbolag (”Apple”) för åtkomst till Butikerna. Du åtar dig att inte modifiera mjukvaran som tillhandahålls av Apple för att få tillgång till Butikerna på något sätt eller i någon form att använda ändrade versioner av mjukvaran i något syfte, inklusive att obehörigen skaffa dig tillgång till Butikerna. Du får inte gå in på, eller försöka gå in på, ett konto som du inte har behörighet till. Brott mot system- eller nätverkssäkerhet kan resultera i civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar.

Leverans av Produkter innebär inte någon överföring av kommersiella rättigheter eller rättigheter att använda Produkterna i marknadsföringssyfte till dig.

Du är medveten om att vissa aspekter av Butikerna, Produkterna, samt administrationen av Användningsreglerna innebär att iTunes fortlöpande är involverat oaktat att iTunes inte är part till licensen mellan dig och Utgivarna av Produkter.

INLÄMNANDE TILL BUTIKERNA

Butikerna kan komma att erbjuda interaktiva funktioner som gör det möjligt för dig att skicka in eller lägga upp innehåll (inklusive länkar till tredjepartsinnehåll) på områden i Butikerna som är öppna för och kan kommas åt av allmänheten. Du accepterar att allt användande av sådana funktioner, inklusive allt material som har skickats in eller lagts upp av dig, sker på ditt eget ansvar, inte ska kränka eller göra intrång i någon annans rättigheter eller bryta mot någon lag, bidra eller uppmuntra till intrång eller på annat sätt olagligt beteende, eller på annat sätt vara obscent, stötande eller smaklöst. Du godkänner även att du har inhämtat alla erforderliga rättigheter och licenser. Du åtar dig att lämna korrekt och komplett information i samband med att du skickar in eller lägger upp information eller material på Butikerna. Du upplåter härmed en royaltyfri, evig, icke-exklusiv licens utan territoriell begränsning till iTunes att använda det material du bidrar med som en del av Butikerna eller i anslutning till Produkterna, utan några skyldigheter mot eller ersättningskrav från dig. iTunes förbehåller sig rätten att inte sätta upp eller publicera innehåll, och att ta bort eller ändra innehåll när som helst efter eget gottfinnande, utan underrättelse eller ansvar. Du får inte skicka in recensioner eller betyg rörande App Store-produkter som laddats ned med användning av en Innehållskod som erhållits genom marknadsföring.

iTunes har en rätt, men ingen skyldighet, att övervaka innehåll som du skickar in eller lägger upp eller som i övrigt finns tillgängligt på Butikerna, att undersöka anmälda eller uppenbara brott mot detta Avtal, samt att vidta de åtgärder som iTunes, efter eget gottfinnande, anser lämpliga, inklusive, utan begränsning, uppsägning enligt detta Avtal eller enligt Apples Copyright Policy (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

MATERIAL FRÅN TREDJE PART

Visst innehåll, Produkter, och tjänster som är tillgängliga via Butikerna kan innehålla material från tredje parter. iTunes kan, som en förmån till dig, tillhandahålla länkar till tredje parters hemsidor. Du godkänner att iTunes inte är ansvarigt för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och iTunes garanterar inte och har inget ansvar för material från tredje part eller hemsidor, eller för annat material, produkter, eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Du åtar dig att inte använda material från tredje part på ett sätt som skulle göra intrång i eller kränka någon annans rättigheter och medger att iTunes inte på något sätt är ansvarigt för sådant användande av dig.

STÖTANDE MATERIAL

Du är införstådd med att du, genom att använda Butikerna, kan komma i kontakt med material som du finner vara kränkande, oanständigt, eller stötande, och att detta kan eller inte kan ha identifierats som sådant material. Icke desto mindre godkänner du att du använder Butikerna på din egen risk och att iTunes inte har något ansvar gentemot dig avseende material som kan anses vara kränkande, oanständigt eller stötande. Produkttyper och beskrivningar tillhandahålls för bekvämlighetssyften, och du accepterar att iTunes inte garanterar dess korrekthet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du är medveten om att Butikerna, inklusive men inte begränsat till Produkter, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, redaktionellt innehåll, och de skript eller den mjukvara som används för att implementera Butikerna, innehåller upphovsrättsskyddad information och material som ägs av iTunes och/eller Utgivarna, och som skyddas av tillämplig immaterialrättslig och övrig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du går med på att du inte skall använda den rättighetsskyddade informationen eller det övriga materialet på något annat sätt än för användning av Butikerna enligt villkoren i detta Avtal. Ingen del av Butikerna får reproduceras i någon form eller med några medel, med undantag för vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor. Med undantag för vad som gäller enligt tillämplig tvingande lagstiftning. Du åtar dig att inte modifiera, låna ut, hyra ut, leasa, sälja, distribuera eller skapa något baserat Butikerna på något sätt, och du ska inte exploatera Butikerna på något otillåtet sätt, inklusive men inte begränsat till otillbörlig användning eller belastning av nätverkskapaciteten.

Utan hinder av andra bestämmelser i detta Avtal, förbehåller sig iTunes och Utgivarna rätten att när som helst utan underrättelse ändra, stoppa, avlägsna eller avaktivera tillgång till Produkter, innehåll, eller annat material som utgör en del av Butikerna. iTunes ska under inga omständigheter hållas ansvarigt för dessa ändringar. iTunes får även utan ansvar och utan underrättelse, begränsa användningen och tillgången till vissa funktioner eller till vissa delar av Butikerna. Borttagande av innehåll från Butikerna kommer inte att påverka Produkter som du redan har införskaffat från Butikerna.

iTunes och/eller dess licensgivare äger upphovsrätten till Butikerna, inklusive sammanställningar av innehåll, inlägg, länkar till andra tillgångar på Internet, samt beskrivningar av sådana tillgångar. Användning av Butikerna på annat sätt än vad som häri tillåts är strängt förbjudet och utgör intrång i annans immateriella rättigheter och kan leda till straff- och skadeståndsansvar för dig, inklusive eventuellt ekonomiskt skadestånd för upphovsrättsintrång.

Apple, Apples logotyp, iTunes, App Store, och övriga Apple-varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper som används i samband med Butikerna, är varumärken eller registrerade varumärken ägda av Apple Inc. i USA och/eller andra länder. Andra varumärken, tjänstemärken, grafik och logotyper använda i samband med Butikerna kan vara varumärken ägda av respektive innehavare. Du erhåller ingen licens eller rätt till nyttjande av dessa varumärken.

UPPSÄGNING

Om du bryter mot bestämmelserna i detta Avtal, eller om iTunes har stark grund att tro att så är fallet kan iTunes efter eget gottfinnande och utan att i förväg meddela dig; (i) säga upp Avtalet och/eller ditt Konto och du kommer då fortfarande att hållas ansvarig för belopp hänförliga till ditt Konto som förfallit t.o.m. uppsägningsdagen, och/eller (ii) säga upp din programvarulicens, och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Butikerna (eller någon del därav).

iTunes förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller lägga ned Butikerna (eller del därav eller innehåll däri) när som helst och iTunes kan inte hållas ansvarigt gentemot dig eller tredje man om iTunes väljer att utöva denna rättighet. I den utsträckning det är möjligt kommer iTunes att förvarna dig om sådana ändringar, avbrytanden eller nedläggningar av Butikerna. Avslutande av Butikerna kommer inte att påverka de Produkter som du redan har köpt. Du kan dock vara förhindrad från att auktorisera ytterligare datorer för att använda Produkterna.

DINA RÄTTIGHETER VID FÖRSENINGAR ELLER FEL. ANSVARSBEGRÄNSNING

a. iTunes anstränger sig för att leverera Produkterna utan fel eller brister. Om en försening eller brist ändå skulle uppkomma har du rätt att kräva leverans/omleverans eller prisavdrag. Om förseningen eller bristen är materiell har du rätt att häva din beställning. Du har också rätt att kräva ersättning för ekonomisk skada som du har förorsakats som ett direkt resultat av förseningen eller bristen. Ansvar enligt denna bestämmelse är dock begränsat på följande sätt:

(i) Du har inte rätt till ersättning om orsaken till förseningen eller bristen ligger utanför iTunes kontroll, och iTunes inte rimligen kunde förväntas räkna med detta vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller att förhindra eller motverka det.

ii) Om förseningen eller bristen har förorsakats av oberoende uppdragstagare som iTunes har anlitat för att utföra dess skyldighet mot dig, skall iTunes ansvara enbart om en sådan oberoende uppdragstagare inte skulle ha varit ansvarsfri enligt punkt a ovan. Begreppet oberoende uppdragstagare innefattar leverantören av mjukvaran till iTunes musikspelare, i den utsträckning denna används i leveransen av Produkterna, och leverantörerna av lager- och leveranslösningar med vilka iTunes har avtal. Det innefattar inte (utan begränsning) iTunes eller din Internetleverantör, innehållsleverantörer eller leverantörer av betalningslösningar.

(iii) Undantaget från ansvar gäller så länge som orsaken till förseningen eller bristen kvarstår. Om orsaken till förseningen eller bristen upphör, kan ansvar uppkomma om iTunes är skyldigt att uppfylla avtalet och inte gör detta.

(iv) iTunes kan vidare inte garantera att Produkterna är fria från förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhetsstörningar. Så länge iTunes gör vad som rimligen kan väntas för att undvika eller motverka effekterna av sådan förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhets störningar, skall iTunes inte ansvara för förlust som kan uppkomma som en effekt. Du är ansvarig för att göra back-up på ditt eget system, och att upprätthålla virusskydd, brandväggar och andra skyddsåtgärder på detta.

(v) Då Produkter enbart kan köpas från iTunes for personliga, icke-kommersiella syften, är iTunes inte ansvarigt för några företagsrelaterade förluster, t ex inkomstbortfall. iTunes är inte heller ansvarigt för någon indirekt skada, innefattande, utan inskränkning:

1. förlust som en konsekvens av minskad eller avbruten produktion eller försäljning;

2. förlust som en konsekvens av att varorna inte kan användas som avsett;

3. förlust av vinst som en konsekvens av att ett kontrakt med tredje man blir ogenomförbart eller inte korrekt utfört, och

4. förlust av eller skada på annan egendom än själva Produkterna och egendom som har en nära och direkt koppling till Produkternas avsedda användning.

(vi) Oavsett vilket kan du kräva ersättning om skadan beror på grovt vårdslösa eller uppsåtliga handlingar som har vidtagits av iTunes eller under iTunes kontroll eller styrning.

b. Eventuell ersättning som krävs från iTunes får täcka ekonomisk skada som har uppkommit som ett resultat av förseningen eller bristen. Du kan emellertid enbart kräva ersättning för förluster som är rimligen förutsägbara effekter av brott mot detta avtal.

iTunes ersättningsskyldighet för försening eller brist kan minskas om du inte har vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Skäliga åtgärder innefattar, utan begränsning, att bibehålla säkerheten på datorer och apparater som du använder, att förvara information om ditt Konto (inklusive användarnamn, lösenord och kreditkortsinformation) säkert, att installera och använda uppdaterad antivirusmjukvara, att installera mjukvaruuppdateringar och att göra back-up-kopior av Produkterna och data som har en nära och direkt koppling till Produkternas avsedda användning. Ersättningen kan också minskas om den skulle bli orimligt hög jämfört med den skada som normalt uppkommer i liknande fall, och på grund av andra förhållanden.

iTunes är under inga omständigheter ansvarigt för ett totalt belopp som överstiger SEK 12000, om inte skadan beror på grov vårdslöshet eller uppsåtliga eller medvetna och uppsåtliga handlingar som har vidtagits av iTunes eller under iTunes kontroll eller styrning.

c. iTunes ansvar för förluster som är en konsekvens av förseningar eller brister i innehåll och tjänster som tillhandahålls utan kostnad skall vara begränsat till förseningar eller brister som beror på grov vårdslöst eller uppsåtligt agerande.

d. Inget i detta avtal begränsar iTunes ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslöshet enligt gällande lag.

e. iTunes skall vidta skäliga åtgärder för att skydda information som du lämnar i samband med Tjänsten, men du bekräftar och medger att ditt lämnande av sådan sker på din egen risk, och iTunes avsäger sig härmed allt ansvar mot dig för förlust eller ansvar som relaterar till sådan information. Information som ges till iTunes och som omfattas av Databehandlingsdirektivet, skall behandlas och skyddas på det sätt som anges i avsnitten ditt Konto och Personuppgifter ovan.

FÖRSÄKRAN OCH SKADELÖSHET

Du försäkrar att hålla iTunes, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, eller licensgivare skadeslösa avseende krav som uppkommer på grund av dina överträdelser av detta avtal, och avseende alla åtgärder vidtagna av iTunes för att undersöka misstänkt brott mot detta avtal, eller som ett resultat av sådana efterforskningar eller iTunes konstaterande att brott mot detta avtal skett. Detta innebär att du inte kan stämma eller i övrigt återvinna några förluster eller få ersättning för skador från iTunes, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, eller licensgivare, på grund av deras beslut att avlägsna eller vägra behandling av information eller innehåll, beslut att varna, stänga av eller säga upp din tillgång till tjänsten, eller annan åtgärd vidtagen av iTunes vid undersökning av misstänkt överträdelse, eller för iTunes beslut att överträdelse skett. denna bestämmelse är tillämplig på alla överträdelser som framgår av eller åsyftas i detta avtal.

ÄNDRINGAR

iTunes förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal och att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Butikerna. Sådana ändringar och ytterligare villkor kommer att meddelas dig och äger, om de accepteras, omedelbart giltighet och blir del av detta Avtal. Om du vägrar att acceptera sådana ändringar har iTunes rätt att säga upp detta Avtal.

ÖVRIGT

Detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och iTunes och reglerar ditt nyttjande av Butikerna samt ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och iTunes. Du är också skyldig att följa andra villkor som kan gälla när du använder närstående tjänster, vissa Produkter, tredje-partsinnehåll, eller tredje parts programvaror. Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller icke verkställbart skall den delen tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning och, i största möjliga mån, parternas ursprungliga avsikter, och resterande delar ska fullt ut äga fortsatt tillämpning. iTunes underlåtelse att verkställa en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående av dessa eller andra rättigheter och bestämmelser. iTunes är inte ansvarigt för underlåtenhet att utföra dess skyldigheter när orsaken ligger utanför iTunes kontroll.

Butikerna sköts av iTunes från dess kontor i Luxemburg. Du åtar Dig att följa alla lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga på din användning av Butikerna. Detta Avtal och användningen av Butikerna regleras av svensk rätt.

iTunes kan sända meddelanden till dig gällande Butikerna via e-mail till den adress du uppgivit i ditt Konto eller via brev till postadressen du uppgivit i ditt Konto, eller genom att lägga upp meddelandet på Butikerna. Alla meddelanden har omedelbar effekt.

iTunes förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som iTunes anser är lämpliga eller nödvändiga för att upprätthålla och/eller bekräfta efterlevnaden av alla delar av detta Avtal. Du accepterar att iTunes äger rätt att, utan ansvar gentemot dig, avslöja Registreringsuppgifter och/eller information om ditt Konto för myndighet som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän, och/eller till tredje man, om iTunes anser att det är lämpligt eller nödvändigt för upprätthållandet och/eller bekräftandet av efterlevnaden av någon del i detta Avtal (inklusive men inte begränsat till iTunes rätt att samarbeta inom ramen för juridisk process relaterad till din användning av Butikerna och/eller Produkter, och/eller om tredje man hävdar att ditt användande av Butikerna och/eller Produkterna är olagligt och/eller gör intrång i rättighet tillhörande tredje man).

Om iTunes: Vårt organisationsnummer är RCS Luxembourg B 101 120 och vårt säte är 31–33, rue Sainte Zithe, L-2763, Luxembourg.

YTTERLIGARE VILLKOR FÖR MAC APP STORE OCH APP STORE

LICENSIERING AV MAC APP STORE- OCH APP STORE-PRODUKTER

iTunes säljer till dig en licens att använda mjukvaruprodukterna som görs tillgängliga via Mac App Store och App Store (tillsammans ”App Store-produkter”). Det finns två (2) kategorier av App Store-produkter, enligt följande: (i) de App Store-produkter som har utvecklats av Apple, och som licensieras till dig av iTunes (”Apple-Produkter”); och (ii) sådana Produkter som har utvecklats, och licensieras till dig, av en tredjepartsutvecklare (”Tredjeparts-produkter”). Kategorin för respektive App Store-produkt (Apple-produkter eller Tredjeparts-produkter) anges på Mac App Store-applikationen eller App Store-applikationen.

Din licens till varje App Store-produkt är med reservation för Licensavtalet för Användare av Licensierade Applikationer nedan, och du accepterar att sådana villkor kommer tillämpas såvida inte App Store-produkten omfattas av ett giltigt licensavtal mellan dig och utgivaren av den App Store-produkten (”Utgivaren”) i vilket fall Utgivarens licensavtal tillämpas på den App Store-produkten. Utgivaren förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen upplåtits till dig.

Du accepterar att licensen till varje Apple-produkt som du anskaffar genom Mac App Store eller App Store, eller som du sammankopplar med ditt Konto, utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och iTunes. Du accepterar att: när du förvärvar en Tredjeparts-produkt från iTunes ingår du ett bindande avtal direkt med Utgivaren av Tredjeparts-produkten vilket reglerar din användning av Tredjeparts-produkten; och iTunes är inte part till licensen mellan dig och Utgivaren avseende den Tredjeparts-produkten. Utgivaren av respektive Tredjeparts-produkt är ensamt ansvarig för Tredjeparts-produkten, dess innehåll, alla garantier, såvida friskrivning inte har gjorts från sådana garantier, och alla anspråk från dig eller från tredje part relaterade till Tredjeparts-produkten.

Du accepterar och godkänner att iTunes och dess närstående bolag är berättigade förmånstagare till Licensavtalet för Användare av Licensierade Applikationer eller Utgivarens licensavtal, alltefter omständigheterna, för alla Tredjeparts-produkter. Vidare godkänner du att när du accepterar licensvillkoren för en Tredjeparts-produkt kommer iTunes ha en rättighet (och du kommer anses ha accepterat denna rättighet) att verkställa sådan licens mot dig i egenskap av berättigad förmånstagare.

IN APP-KÖP

Vissa App Store-produkter kan innehålla funktioner som gör det möjligt för dig att mottaga ytterligare tjänster eller licenser till ytterligare funktioner eller innehåll för användning inom App Store-produkten (”In App-Köp”). In App-Köp som konsumeras under användning av App Store-produkten (t.ex. virtuell ammunition) kan inte överföras mellan olika enheter; de kan endast laddas ned en gång; och efter att de laddats ned kan de inte bytas ut. Efter det att ett konsumerbart In App-Köp har förvärvats och mottagits av dig har iTunes inget ansvar gentemot dig i händelse av förlust, förstörelse eller skada. Samtliga In App-Köp skall anses vara App Store-produkter, och In App-Köp som mottas via Tredjeparts-Produkter skall anses vara Tredjeparts-Produkter, och behandlas som sådana vid tillämpningen av dessa villkor.

Du måste verifiera för att förvärva In App-Köp separat från verifiering för att anskaffa App Store-produkter genom att du skriver in ditt lösenord när du uppmanas att göra så, men när du väl har verifierat för att anskaffa In App-Köp kommer du kunna förvärva ytterligare In App-köp under femton minuter utan att skriva in ditt lösenord på nytt. Du kan stänga av möjligheten att förvärva In App-Köp på din iOS-enhet genom att gå till Inställningar, välja ”Allmänt” och sedan välja fliken ”Begränsningar”, enligt beskrivningen på http://support.apple.com/kb/HT4213.

IN-APP PRENUMERATIONER

Vissa App Store-produkter kan innefatta funktioner som gör det möjligt för dig att förvärva innehåll på prenumerationsbasis (”In App-Prenumerationer”). In App-Prenumerationer kommer att förlängas automatiskt i tillämplig tidsperiod som du valt och, om det är tillämpligt, kommer ditt Konto att debiteras tidigast 24 timmar innan perioden för den nuvarande In App-Prenumerationen löper ut. Du kan stänga av automatisk förlängning av betalda In App-Prenumerationer genom att välja ”Manage App Subscriptions” (Hantera App-Prenumerationer) i ditt Konto och välja den prenumeration som du vill ändra. I händelse av en prisökning kan In App-Prenumerationen komma att fortsätta med det nya priset vid föregående meddelande till dig såvida du inte har stängt av automatisk förlängning. Du kan avbryta gratis In App-Prenumerationer genom att radera App Store-produkten från din enhet. Vissa betalda In App-Prenumerationer erbjuder en kostnadsfri prövoperiod innan ditt Konto debiteras. Om du inte vill köpa In App-Prenumerationerna, stäng av automatisk förlängning i dina Kontoinställningar under den kostnadsfria prövoperioden. Vissa In App-Prenumerationer kan vara klassificerade som magasin- och nyhetstidnings-produkter. Du bör granska ytterligare information rörande erbjudandet om magasin- och nyhetstidnings-prenumeration på den plats i App Store-produkten där sådan säljs. Vi kan komma att be om ditt tillstånd att lämna ut det namn, e-postadress och postnummer som är angivet på ditt Konto till Utgivaren av sådan magasin- och nyhetstidningsprenumeration så att Utgivaren kan skicka marknadsföringsmeddelanden till dig angående sina egna produkter i enlighet med sin personuppgiftspolicy. När Utgivaren har dessa uppgifter kommer de behandlas i enlighet med Utgivarens publicerade personuppgiftspolicy. Vi uppmanar dig att lära dig mer om hur Utgivaren behandlar personuppgifter innan du accepterar att ge denne dina personuppgifter. För mer information, läs Utgivarens personuppgiftspolicy eller kontakta Utgivaren direkt. Återbetalningar kan erhållas i enlighet med vår återbetalningspolicy ovan. Utöver detta finns ingen möjlighet till återbetalning, retur eller hävning efter köpet.

POPULAR NEAR ME

När du väljer att ansluta dig till Popular Near Me genom att aktivera platstjänsterna kommer Apple emellanåt att automatiskt samla in information relaterad till vissa av dina App Store-produkter, såsom hur mycket tid du tillbringar på varje App Store-produkt och antalet gånger varje App Store-produkt startas. Denna information sparas anonymt och kommer inte att sammankopplas med ditt namn eller Konto. Apple kommer att använda denna information samt annan information, såsom din nedladdningshistorik avseende App Store-produkter, för att kunna ge individuella rekommendationer till dig.

Apple kan komma att använda denna information och kombinera den med samlad information från andra användare som väljer att ansluta sig till denna funktion, information om din köphistorik i iTunes Store, din nedladdningsinformation i App Store, samlad nedladdningsinformation avseende App Store-produkter från andra användare samt annan information såsom kundbetyg på App Store-produkter, för att:

• Ge dig rekommendationer om App Store-produkter, media samt andra produkter och tjänster som du kan önska att köpa, ladda ner, eller använda.

• Ge rekommendationer till andra användare.

Din information kommer alltid att behandlas i enlighet med Apples Personuppgiftspolicy.

Om du föredrar att vi inte samlar in och använder information från din enhet eller ditt system på detta sätt bör du inte aktivera Platstjänsterna eller använda Poplular Near Me. Du kan när som helst välja att hoppa av genom att stänga av Popular Near Me i Systemtjänster-menyn av Platstjänstinställningar på din enhet.

ANVÄNDNINGSREGLER FÖR MAC APP STORE-PRODUKTER

Om inte annat anges häri,

(i) Om du är en person som agerar i egenskap av privatperson, får du ladda ned och använda applikationer från Mac App Store (”Mac App Store-produkt”) för personligt, icke-kommersiellt bruk på Apples produkter som kör Mac OS X (”Mac-dator”) och som du äger eller kontrollerar.

(ii) Om ni är ett rörelsedrivande företag eller en utbildningsinstitution, får ni ladda ned Mac App Store-produkter för användning av antingen (a) en enskild individ på varje Mac-dator(er) använd av den individen och som ni äger eller kontrollerar, eller (b) flera individer på en enskild, delad Mac-dator som ni äger eller kontrollerar. Till exempel får en enskild anställd använda en Mac App Store-produkt både på den anställdes dator som är en Mac-dator och dennes bärbara dator som är en Mac-dator, eller så får flera studenter efter varandra använda Mac App Store-produkten på en enskild Mac-dator som finns i ett resurscentrum eller ett bibliotek. För tydlighets skull krävs en separat licens för varje Mac-dator som används av flera användare efter varandra.

(iii) Användning av Mac App Store-produkter kan kräva inloggning med det Apple ID som användes för att ladda ned Mac App Store-produkten från Mac App Store. Mac App Store-produkter kan endast uppdateras via Mac App Store.

ANVÄNDNINGSREGLER FÖR APP STORE- OCH APP STORE FOR APPLE TV-PRODUKTER

(i) Om du är en person som agerar i egenskap av privatperson, får du ladda ned och synkronisera en App Store-produkt för personligt, icke-kommersiellt bruk på alla iOS- eller tvOS-enheter som du äger eller kontrollerar.

(ii) Om ni är ett rörelsedrivande företag eller en utbildningsinstitution får ni ladda ned och synkronisera en App Store-produkt för användning av antingen (a) en individ på en eller flera iOS- eller tvOS-enheter använda av den individen och som ni äger eller kontrollerar, eller (b) flera individer på en delad iOS- eller tvOS-enhet som ni äger eller kontrollerar. Till exempel, en enskild anställd får använda en App Store-produkt både på den anställdes iPhone och iPad, eller så kan flera studenter efter varandra använda en App Store-produkt på en enskild iPad i ett resurscentrum eller ett bibliotek. För tydlighets skull krävs en separat licens för varje iOS- eller tvOS-enhet som används av flera användare efter varandra eller tillsammans.

(iii) Du kan spara App Store-produkter från upp till fem olika Konton åt gången på en kompatibel iOS- eller tvOS-enhet.

(iv) Du kan manuellt synkronisera App Store-produkter från minst en iTunes-godkänd apparat till iOS-enheter som har manuell synkronisering, förutsatt att App Store-produkten är kopplad till ett Konto på den primära iTunes-godkända apparaten och den primära iTunes-godkända apparaten är den som först synkroniserades med iOS-enheten, eller den som du därefter anger som primär när du använder iTunes applikationen.

UNDERHÅLL OCH SUPPORT FÖR MAC APP STORE- OCH APP STORE-PRODUKTER

iTunes ansvarar för att tillhandahålla support- och underhållstjänster avseende Apple-produkter endast enligt vad som specificeras i Licensavtalet för användare av Licensierade Applikationer eller det separata licensavtalet, alltefter omständigheterna, eller enligt vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Utgivaren av en Tredjeparts-produkt är ensamt ansvarig för att tillhandahålla support- och underhållstjänster avseende den Produkten enligt vad som specificeras i Licensavtalet för Användare av Licensierade Applikationer eller Utgivarens licensavtal, alltefter omständigheterna, eller enligt vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning.

LICENSAVTAL FÖR ANVÄNDARE AV LICENSIERADE APPLIKATIONER

De Mac App Store-produkter, App Store-produkter och App Store for Apple TV-produkter (tillsammans ”App Store-produkter”) som görs tillgängliga genom Mac App Store, App Store och App Store for Apple TV (tillsammans ”App-butiker”) säljs inte utan licensieras till dig av iTunes. Din licens till varje App Store-produkt som du erhåller från iTunes genom App-butikerna eller sammankopplar med ditt Konto är villkorad av att du först accepterar detta Licensavtal för Användare av Licensierade Applikationer (”Standard Licensavtal”) och du accepterar att villkoren i detta Standard Licensavtal är tillämpligt på samtliga App Store-produkter som du licensierar genom App-butikerna, såvida inte App Store-produkten omfattas av ett giltigt licensavtal mellan dig och Utgivaren av den App Store-produkten, i vilket fall villkoren i det separata licensavtalet gäller. Din licens till alla Apple-produkter enligt detta Standard Licensavtal eller enligt separat licensavtal ges av iTunes, och din licens till alla Tredjeparts-produkter enligt detta Standard Licensavtal eller enligt separat licensavtal ges av Utgivaren av den eller de Tredjeparts-produkterna. App Store-produkter som är underkastade den licens som ges enligt detta Standard Licensavtal benämns häri den ”Licensierade Applikationen”. Utgivare eller iTunes, som tillämpligt, (”Licensgivarna”) förbehåller sig alla rättigheter i och till den Licensierade Applikationen som inte uttryckligen medges dig enligt detta Standard Licensavtal.

a. Licensens Omfattning: Denna licens som medges dig för den Licensierade Applikationen av Licensgivaren är begränsad till en icke-överlåtbar licens att använda den Licensierade Applikationen på någon av Apples produkter som kör iOS (inklusive, men inte begränsat till, iPad, iPhone och iPod touch) (”iOS-enheter”), Mac OS X (”Mac-datorer”), Apple Watch och Apple TV, som tillämpligt, (tillsammans ”Apple-apparater”) och som du äger eller kontrollerar på ett sätt som är tillåtet enligt Användningsreglerna i Villkor för Mac App Store, App Store och iBooks Store (“Användningsreglerna”). Denna licens ger dig inte rätt att använda den Licensierade Applikationen på en Apple-apparat som du inte äger eller kontrollerar, och, med undantag för vad som anges i Användningsreglerna, du får inte distribuera eller göra den Licensierade Applikationen tillgänglig på ett nätverk där den skulle kunna användas av flera apparater samtidigt. Du får inte hyra ut, låna ut, sälja, överföra, vidaredistribuera eller licensiera vidare den Licensierade Applikationen och om du säljer din Apple-enhet till tredje part måste du ta bort den Licensierade Applikationen från Apple-enheten innan du gör det. Du får inte kopiera (med undantag för vad som uttryckligen tillåts enligt denna licens och Användningsreglerna), dekompilera, bakåtutveckla (reverse engineer), ta isär, försöka utröna källkoden till, modifiera eller skapa något baserat på den Licensierade Applikationen, uppdateringar av denna, eller någon del av denna (med undantag för det fall och endast i den utsträckning en sådan restriktion är förbjuden enligt tillämplig lag eller i den utsträckning som tillåts enligt de licensvillkor för användning av komponenter till öppen källkod som den Licensierade Applikationen innehåller). Varje försök att göra det utgör en överträdelse av Licensgivarens och dess licensgivares rättigheter. Ditt brott mot denna restriktion kan leda till åtal och skadestånd.

Licensvillkoren gäller för samtliga uppgraderingar som Licensgivaren tillhandahåller som ersättning och/eller tillägg till originalet av den Licensierade Applikationen, såvida inte en sådan uppgradering åtföljs av en separat licens, i vilket fall villkoren för den licensen ska gälla.

b. Samtycke till Användning av Uppgifter: Du accepterar att Licensgivaren får samla in och använda tekniska uppgifter och relaterad information – inklusive, men inte begränsat till, teknisk information om din apparat, ditt system, din applikationsprogramvara och kringutrustning – som samlas in regelbundet för att underlätta tillhandahållande av uppdateringar av mjukvara, produktsupport och eventuella andra tjänster till dig (om några) relaterade till den Licensierade Applikationen. Licensgivare får använda denna information, förutsatt att den är i en form som inte personligen identifierar dig, för att förbättra sina produkter eller för att tillhandahålla dig tjänster eller teknologier.

c. Uppsägning: Licensen gäller tills den sägs upp av dig eller Licensgivare. Dina rättigheter enligt denna licens kommer automatiskt att upphöra utan föregående meddelande från Licensgivaren om du bryter mot något av villkoren i denna licens. Vid uppsägning av licensen skall du upphöra med all användning av den Licensierade Applikationen och förstöra samtliga fullständiga eller partiella kopior av den Licensierade Applikationen.

d. Tjänster; Tredjeparts-material: Den Licensierade Applikationen kan ge tillgång till Licensgivarens och/eller tredje parts tjänster och hemsidor (tillsammans och var och en benämnda “Externa Tjänster”). Användning av Externa Tjänster kräver Internetanslutning och användning av vissa Externa Tjänster kräver att du accepterar tillkommande villkor.

Du är medveten om att du genom att använda Externa Tjänster kan komma i kontakt med innehåll som kan anses vara kränkande, oanständigt eller stötande, vilket innehåll kan förekomma med eller utan varning om att det innehåller grovt och stötande språk samt att resultaten av en sökning eller angivande av en viss URL kan automatiskt och oavsiktligt generera länkar eller referenser till anstötligt material. Likväl accepterar du att använda de Externa Tjänsterna på din egen risk och att varken Licensgivaren eller dess representanter kan hållas ansvariga för innehåll som kan anses vara kränkande, oanständigt eller stötande.

Vissa Externa Tjänster kan visa, innehålla eller ge tillgång till innehåll, uppgifter, information, applikationer eller material från tredje parter (“Tredjepartsmaterial”) eller tillhandahålla länkar till hemsidor ägda av tredje part. Genom att använda de Externa Tjänsterna bekräftar och accepterar du att varken Licensgivaren eller dess representanter är ansvariga för att undersöka och utvärdera innehållet, riktigheten, riktigheten, fullständigheten, aktualiteten, giltigheten, efterlevnad av upphovsrätt, lagligheten, lämpligheten, kvaliteten eller någon annan aspekt av sådant Tredjepartsmaterial eller hemsidor. Licensgivaren, dess företrädare, närstående bolag och dotterbolag varken garanterar eller står bakom sådant material, tar inte på sig något ansvar, och kan inte hållas ansvarig gentemot dig eller någon annan för Externa Tjänster, Tredjepartsmaterial eller hemsidor, eller för annat material eller andra produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Tredjepartsmaterial och länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som en bekvämlighet för dig.

Finansiell information som visas genom någon Extern Tjänst visas endast i allmänt informationssyfte och bör inte förlitas på som investeringsrådgivning. Innan du genomför någon värdepapperstransaktion baserad på information som du erhållit genom de Externa Tjänsterna bör du rådgöra med en finansiell eller värdepappersfackman som är lagligen kvalificerad att ge finansiell eller värdepappersrådgivning i ditt land eller i din region. Medicinsk information som visas av en App Store-produkt eller Extern Tjänst ges endast i allmänt informationssyfte och ska inte förlitas på för medicinsk diagnostik eller behandlingsråd förutom enligt anvisning från en läkare. Du bör rådfråga en läkare innan du förlitar dig på medicinsk information tillgänglig i en App Store-produkt. Lokaliseringsuppgifter som tillhandahålls genom någon Extern Tjänst tillhandahålls endast i grundläggande navigeringssyften och är inte avsedda att kunna förlitas på i situationer där exakta lokaliseringsuppgifter är nödvändiga, eller där felaktiga, oriktiga, fördröjda eller inkompletta lokaliseringsuppgifter kan leda till dödsfall, personskada, skada på egendom eller miljöskada. Varken Licensgivaren, dess representanter eller någon av dess innehållsleverantörer garanterar att aktieinformation, lokaliseringsuppgifter eller annan information som visas genom någon av de Externa Tjänsterna är tillgänglig, riktig, komplett, eller lämplig.

Du accepterar att de Externa Tjänsterna innehåller äganderättsligt innehåll, information och material som ägs av Licensgivaren och/eller dess representanter eller licensgivare, och som skyddas av tillämpliga immateriella rättigheter och övrig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt och att du inte ska använda sådant äganderättsligt innehåll, information eller material på något annat sätt än för tillåten användning av de Externa Tjänsterna eller på något sätt som inte överensstämmer med villkoren för detta Standard Licensavtal eller som gör intrång i tredje parts, iTunes eller Apples immateriella rättigheter. Ingen del av de Externa Tjänsterna får reproduceras i någon form eller med några medel. Du åtar dig att inte modifiera, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa något baserat på de Externa Tjänsterna på något sätt, och du ska inte exploatera de Externa Tjänsterna på något otillåtet sätt, inklusive, men inte begränsat till, att använda de Externa Tjänsterna för att överföra datorvirus, maskar, Trojaner eller annan malware, eller genom otillbörlig användning eller belastning av nätverkskapaciteten. Du åtar dig vidare att inte använda de Externa Tjänsterna på något sätt för att trakassera, missbruka, följa efter, hota, förtala eller på annat sätt kränka tredje parts rättigheter, och varken Licensgivaren eller dess representanter är på något sätt ansvariga för sådan användning från din sida, eller för några trakasserier, hot eller meddelanden av förtalskaraktär, kränkande, intrångsgörande eller olagliga meddelanden genom överföringar som du kan komma att ta emot till följd av att du använder någon av de Externa Tjänsterna.

Vidare är Externa Tjänster och Tredjepartsmaterial som du kan få tillgång till från, som visas på, eller som länkas till från Apple-enheter inte tillgängliga på samtliga språk eller i samtliga länder eller regioner. Licensgivarna garanterar inte att sådana Externa Tjänster och Material är lämpliga eller tillgängliga för användning på någon särskild plats. I den utsträckning du väljer att använda eller ta del av sådana Externa Tjänster och sådant Material gör du det på eget initiativ och är ansvarig för att tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till tillämpliga lokala lagar, efterlevs. Licensgivaren förbehåller sig rätten att när som helst och utan varsel ändra, stoppa, avlägsna eller neka tillgång till någon av de Externa Tjänsterna. Licensgivaren kan aldrig hållas ansvarig för avlägsnandet eller att tillgången till någon av de Externa Tjänsterna nekas. Licensgivaren får även, utan ansvar och utan varsel, begränsa nyttjandet av eller tillgången till vissa av de Externa Tjänsterna.

e. INGA GARANTIER: Licensgivare kommer använda rimliga ansträngningar och färdigheter för att till dig tillhandahålla den Licensierade Applikationen samt Externa Tjänster som utförs eller tillhandahålls genom den Licensierade Applikationen. Licensgivare ger inga andra löften eller garantier avseende de Externa Tjänsterna och i synnerhet garanteras inte att:

(i) din användning av de Externa Tjänsterna kommer vara oavbruten eller fri från fel;

(ii) de Externa Tjänsterna kommer vara fria från förlust, korruption, attack, virus, störningar, hackning eller andra säkerhetsintrång, och Licensgivare avsäger sig allt ansvar i relaterat därtill. Du är ansvarig för att göra back-up på ditt eget system, inklusive eventuella Licensierade Applikationer som finns lagrade på ditt system.

f. Ansvarsbegränsning:

(i) Med undantag för vad som gäller enligt punkten (ii) nedan ska, under inga omständigheter, Licensgivaren, dess ledning, befattningshavare, anställda, moder-, syster- eller dotterbolag, representanter, entreprenörer, eller licensgivare vara ansvariga för någon förlust eller skada som orsakats av Licensgivare, dess anställda eller representanter då:

(1) Licensgivare, dess anställda eller representanter inte har brutit mot någon rättslig skyldighet gentemot dig att vara aktsam;

(2) det inte är ett skäligen förutsebart resultat av sådant överträdande;

(3) förvärrande av förlust eller skada beror på din överträdelse av något av villkoren i detta Licensavtal (”Avtal”);

(4) det är ett resulterat av ett beslut av Licensgivare att varna dig, stoppa eller säga upp din tillgång till de Externa Tjänsterna eller att vidta annan åtgärd under utredning av en misstänkt överträdelse eller som ett resultat av Licensgivares slutsats att en överträdelse av detta Avtal har skett;

(5) det avser inkomstbortfall, förlust av affärer eller vinst, eller annan förlust eller korruption av data i samband med din användning av den Licensierade Applikationen.

(ii) Inget i detta Avtal upphäver eller begränsar Licensgivares ansvar för bedrägeri, dödsfall eller personskada som orsakas av dess vårdslöshet.

g. Du får inte använda eller på annat sätt exportera eller vidareexportera den Licensierade Applikationen förutom enligt vad som är tillåtet enligt och lagarna i USA och i den jurisdiktion där den Licensierade Applikationen införskaffades. I synnerhet, men utan begränsning, får den Licensierade Applikationen inte exporteras eller vidareexporteras (a) till ett land som USA har embargo mot eller (b) till någon som är upptagen på det amerikanska Treasury Departments lista över Specially Designated Nationals eller det amerikanska Department of Commerce Denied Person’s List eller Entity List. Genom att använda den Licensierade Applikationen intygar och garanterar du att du inte befinner dig i ett sådant land eller är upptagen på en sådan lista. Du accepterar även att du inte får använda dessa produkter i något syfte som är förbjudet enligt amerikansk lag, inklusive, utan begränsning, utveckling, design, tillverkning, eller produktion av kärnvapen, missiler, kemiska eller biologiska vapen.

h. Den Licensierade Applikationen och därtill relaterad dokumentation är "Commercial Items", såsom detta begrepp definieras i 48 C.F.R. §2.101, bestående av "Commercial Computer Software" och "Commercial Computer Software Documentation", såsom dessa begrepp används i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, som tillämpligt. I enlighet med 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202-1 t.o.m. 227.7202-4, som tillämpligt, licensieras ”Commercial Computer Software” och ”Commercial Computer Software Documentation” till användare inom den amerikanska regeringen (a) enbart som ”Commercial Items” och (b) enbart med de rättigheter som medges alla andra användare enligt villkoren häri. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagarna i USA.

i. Svensk lag reglerar denna licens och din användning av den Licensierade Applikationen. Din användning av den Licensierade Applikationen kan också regleras av andra lokala, statliga, nationella eller internationella lagar.

YTTERLIGARE VILLKOR FÖR IBOOKS STORE

LICENS TILL IBOOKS STORE-PRODUKTER

Du bekräftar att iTunes säljer dig en licens att använda innehållet som görs tillgängligt via iBooks Store (”iBooks Store-produkter”). När en licens har köpts från iTunes utgör den ett bindande avtal mellan dig och den tredje part som tillhandahåller den iBooks Store-produkten (”Utgivaren”) vilket reglerar din användning av den iBooks Store-produkten; iTunes är inte part till licensen mellan dig och Utgivaren vad gäller den iBooks Store-produkten; och Utgivaren av en iBooks Store-produkt förbehåller sig rätten att genomdriva de användningsvillkor som gäller för den iBooks Store-produkten. Utgivaren av en iBooks Store-produkt är ensamt ansvarig för den iBooks Store-produkten, innehållet däri, eventuella garantier, iden mån Utgivaren inte har friskrivit sig ifrån sådana garantier, anspråk som du eller någon annan part kan ha vilket relaterar till den iBooks Store-produkten eller din användning av iBooks Store-produkten.

Du inser och bekräftar att iBooks Store produkter som köpts på en dator inte kommer att vara läsbara på varje dator, och kommer endast att vara läsbara på en iOS-enhet med kompatibel mjukvara.

ANVÄNDNINGSREGLER FÖR IBOOKS STORE-PRODUKTER

(i) Du får endast använda iBooks Store-produkter för personligt, icke-kommersiellt bruk.

(ii) Du kan spara iBooks Store-produkter från upp till fem olika Konton åt gången på vissa iOS-baserade apparater, såsom en iPad, iPod touch eller iPhone.

(iii) Du kan spara iBooks Store-produkter på fem iTunes-godkända apparater (såsom en dator) vid varje enskilt tillfälle.

(iv) Leverans av iBooks Store-produkter innebär inga rättigheter för dig att använda iBooks Store-produkterna i marknadsföringssyfte eller rättigheter att bränna iBooks Store-produkter till disk.

(v) Du kan manuellt synkronisera iBooks Store-produkter från minst en iTunes-godkänd apparat till apparater som har manuell synkronisering, förutsatt att iBooks Store-produkten är kopplad till ett Konto på den primära iTunes-godkända apparaten och den primära iTunes-godkända apparaten är den som först synkroniserades med apparaten, eller den som du därefter anger som primär när du använder iTunes applikationen.

D. VILLKOR FÖR APPLE MUSIC

DETTA AVTAL MELLAN DIG OCH ITUNES SARL (”ITUNES”) REGLERAR DIN ANVÄNDNING AV APPLE MUSIC-TJÄNSTEN OCH ALLA FUNKTIONER TILLGÄNGLIGA DÄRIGENOM (”APPLE MUSIC-TJÄNSTEN”).

APPLE MUSIC-TJÄNSTEN

iTunes är tillhandahållare av Apple Music-tjänsten som tillåter dig att komma åt digital musik och annat innehåll (”Apple Music-produkter”) för användning endast av slutanvändare enligt de villkor som framgår av detta Avtal.

KRAV FÖR ANVÄNDNING AV APPLE MUSIC-TJÄNSTEN

Apple Music-tjänsten är endast tillgänglig för personer som är 13 år eller äldre, om inte ditt Apple ID tillhandahölls till dig som en följd av en begäran från en godkänd utbildningsinstitution eller upprättades som en del av Familjedelnings-funktionen av din förälder eller förmyndare. Barn under 18 år ska gå igenom detta Avtal med sina föräldrar eller förmyndare för att säkerställa att barnet och föräldern eller förmyndaren förstår det. Vi samlar inte medvetet in, använder eller lämnar ut personlig information från barn under 13 år utan verifierbar samtycke från en förälder. Föräldrar och förmyndare ska också påminna underåriga att samtal med främlingar på Internet kan vara farligt och vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att skydda barn, inklusive övervaka deras användning av Apple Music-tjänsten.

Apple Music-tjänsten är endast tillgänglig för dig i Sverige. Du går med på att inte använda eller försöka att använda Tjänsten utanför Sverige. iTunes kan använda teknik för att kontrollera att du efterlever denna bestämmelse.

Användning av Apple Music-tjänsten kräver kompatibla apparater, en Internetanslutning samt särskilda programvaror; kan kräva uppdateringar med jämna mellanrum. Dessa faktorer kan påverka din förmåga att använda Tjänsten. Höghastighetsanslutning till Internet rekommenderas för normalt användande, och krävs för video; avgifter för anslutning eller mobildata kan tillkomma. Kräver iOS 8.4, iTunes 12.2 eller Android 4.1 eller senare. Den senaste versionen av mjukvaran rekommenderas och kan krävas för vissa köp eller funktioner. Du går med på att det är ditt ansvar att se till att dessa krav, vilka kan ändras från tid till annan, uppfylls.

DITT APPLE MUSIC-KONTO

Som registrerad användare av Apple Music-tjänsten kan du skapa ett Konto så som anges i, och föremål för villkoren i, ”Ditt Konto”-stycket av iTunes Store villkor för tjänsten. För att använda vissa funktioner i Apple Music-tjänsten måste du ange ditt Apple ID och lösenord eller använda Touch ID för att verifiera ditt Konto. Du åtar dig att ge korrekta och fullständiga Registreringsuppgifter när du registrerar dig för och när du använder Apple Music-tjänsten.

iTunes loggar information om din användning av Apple Music-tjänsten. Denna information inkluderar, men är inte begränsad till, Apple Music-produkterna du lyssnar på (inklusive huruvida du hoppar över eller stoppar) och längden för din lyssningssession. iTunes kan också komma att samla in enhetsinformation såsom IP-adress, enhetstyp, operativsystemsversion och operativsystemstyp samt unika enhetsidentifierare. Musikpreferensinformation som du tillhandahåller till iTunes kommer också att lagras i anslutning till ditt Konto. Denna information kommer att användas av iTunes för ändamål såsom att tillhandahålla Apple Music-tjänsten, anpassa våra rekommendationer till dig, rapportera till licensgivare och betala royalties, anpassa och förbättra Apple-produkter och Tjänster inklusive Apple Music-tjänsten, tillhandahålla relevant annonsering, skydda mot bedrägeri och genomdriva detta Avtal.

APPLE MUSIC PRENUMERATIONER

Om du köper en prenumeration för Apple Music-tjänsten (en ”Apple Music-prenumeration”), kommer iTunes automatiskt att debitera den betalningsmetod kopplad till ditt Apple ID eller betalningsmetoden kopplad till din Organisatör för Familjedelnings konto på en återkommande basis till dess att du stänger av automatisk förlängning. Om du stänger av automatisk förlängning kommer du att fortsätta ha tillgång till Apple Music-tjänsten under den återstående tiden för din Apple Music-prenumeration. När din perioden för din Apple Music-prenumeration avslutas kommer du att förlora tillgången till alla funktioner hos Apple Music-tjänsten som kräver en Apple Music-prenumeration, inklusive men inte begränsat till tillgång till Apple Music-produkter tillgängliga genom Apple Music-tjänsten eller lagrade på din enhet samt alla låtar lagrade i ditt iCloud Music-bibliotek. Köp av Apple Music-prenumerationer är slutgiltiga (med undantag för vad som anges i vår återbetalningspolicy ovan). Din betalningsmetod kommer att debiteras inte senare än 24 timmar innan utgången av den aktuella perioden för Apple Music-prenumerationen.

För att kunna utnyttja en Apple Music-prenumeration till familjepris (om tillgängligt) måste du vara med i Familjedelning. Om du är en Organisatör accepterar du att iTunes automatiskt debiterar din betalningsmetod på en återkommande basis för köp av Apple Music-prenumerationer som görs av dina Familjemedlemmar till dess att automatisk förlängning för den tillämpliga Familjemedlemmens enhet eller dator stängs av.

DU ÄR ANSVARIG FÖR ATT BETALNING AV ALLA APPLE MUSIC-PRENUMERATIONSAVGIFTER SKER I TID OCH FÖR ATT FÖRSE ITUNES MED EN GILTIG BETALNINGSMETOD. Om iTunes inte kan debitera din betalningsmetod för Apple Music-prenumerationsavgifter som förfallit till betalning, förbehåller sig iTunes rätten att avbryta din Apple Music-prenumeration. Om din Apple Music-prenumeration avbryts kommer du att förlora tillgången till alla funktioner hos Apple Music-tjänsten som kräver en Apple Music-prenumeration.

Om du vill ange en annan betalningsmetod eller om det sker en förändring av statusen för din betalningsmetod måste du ändra informationen i menyn för Kontoinställningar på din enhet eller dator; detta kan temporärt störa din tillgång till Apple Music-tjänsten medan iTunes verifierar din nya betalningsinformation.

Vi kan komma att kontakta dig angående ditt Konto eller funktion för Apple Music-tjänsten genom epost eller push-meddelanden av anledningar, inklusive, utan begränsning till, att din Apple Music-prenumeration inte kommer att förnyas automatiskt eller att den kommer att avbrytas.

Där det är tillgängligt kan du komma att bli erbjuden en Apple Music-prenumeration genom din operatör (en ”Operatörs-prenumeration”). Om du köper en Operatörs-prenumeration kommer din operatör att fakturera dig kostnaden för din Apple Music-prenumeration. Ditt förhållande med operatören regleras av operatörens villkor, inte detta Avtal, och alla klagomål relaterade till en Operatörs-prenumeration måste riktas till din operatör, inte iTunes. Genom att använda Apple Music-tjänsten accepterar du att din operatör kan dela din operatörkontoinformation, ditt telefonnummer och din prenumerationsinformation med iTunes och att iTunes kan använda denna information för att avgöra statusen för din Operatörs-prenumeration.

ICLOUD MUSIC-BIBLIOTEK

iCloud Music-bibliotekfunktionen är tillgänglig för Apple Music-prenumeranter som loggar in med ett Apple ID. iCloud Music-biblioteket lagrar och tillåter dig att på distans komma åt låtar och musikvideor som köpts från iTunes Store samt andra låtar, tillsammans med tillhörande metadata, spellistor samt annan information från dina andra enheter där Apple Music är aktiverat. iCloud Music-biblioteket är automatiskt påslaget när du startar din Apple Music-prenumeration. Du kommer att bli ombedd att aktivera iCloud Music-biblioteket när du loggar in på Apple Music-tjänsten på ytterligare enheter. Du kan aktivera iCloud Music-biblioteket i Apple Music-inställningarna på din enhet och i iTunes Allmänna Inställningar på din dator. Du kan lagra upp till 100 000 låtar i iCloud Music-biblioteket. Låtar köpta från iTunes Store räknas inte mot denna begränsning. Låtar som inte uppfyller vissa kriterier eller som inte är godkända för din enhet eller dator är inte tillgängliga för iCloud Music-biblioteket. Du kommer inte att kunna komma åt innehåll som sparas på ditt iCloud Music-bibliotek när din Apple Music-prenumeration avslutas men du kan ladda ner låtar som tidigare köpts från iTunes Store så som beskrivs, och på de villkor som anges i stycket ” Automatisk leverans och nedladdning av tidigare inköpt innehåll” i iTunes Store Villkor för Tjänsten. Du accepterar härmed att endast använda iCloud Music-biblioteket för lagligt förvärvat innehåll. Användning av olagligt innehåll kränker andras rättigheter och kan medföra civil- och straffrättsliga påföljder, inklusive eventuellt skadestånd för upphovsrättsintrång.

När du startar din Apple Music-prenumeration eller aktiverar iCloud Music-biblioteket kommer Apple Music-tjänsten att skanna låtfilerna på din enhet eller dator och samla information som kan användas för att identifiera media i ditt Music-bibliotek, såsom namnet på låta, artister eller speltid för låtar. iCloud Music-biblioteket kommer att använda denna information för att identifiera låtar som finns tillgängliga på Apple Music-tjänsten och göra identifierade låtar tillgängliga för dig i ett format tillgängligt på Apple Music-tjänsten. Oidentifierade låtar på din enhet kommer att vara kvar på lokalt lagringsutrymme och oidentifierade låtar på din dator laddas upp till iCloud Music-biblioteket i samma format eller ett format som bestäms av iTunes. Du bör göra backup kopior av ditt Music-bibliotek innan du aktiverar din Apple Music-prenumeration eller aktiverar iCloud Music-biblioteket. iCloud Music-biblioteket bör inte användas som backuplagring för innehåll. iTunes förbehåller sig rätten att begränsa typerna av innehåll som laddas upp (till exempel överdrivet stora filer). Identifierade eller uppladdade låtar och tillhörande metadata kommer att vara tillgängliga från en Apple Music-kompatibel enhet som du har loggat in på med ditt Konto och som har aktiverats för iCloud Music-biblioteket.

När du aktiverar din Apple Music-prenumeration eller aktiverar iCloud Music-biblioteket loggar iTunes information såsom låtarna du spelar, stoppar eller hoppar över, enheterna du använder samt tiden för och varaktigheten för uppspelning.

INLÄMNANDE TILL APPLE MUSIC-TJÄNSTEN

Apple Music-tjänsten kan komma att erbjuda interaktiva funktioner som gör det möjligt för dig att skicka in eller lägga upp innehåll (inklusive men inte begränsat till ditt namn, bild, innehåll, information och tredjepartsinnehåll) på områden i Apple Music-tjänsten som är öppna för och kan kommas åt av allmänheten. Du accepterar att allt användande av sådana funktioner, inklusive allt material som har skickats in eller lagts upp av dig, sker på ditt eget ansvar, inte ska kränka eller göra intrång i någon annans rättigheter eller bryta mot någon lag, bidra eller uppmuntra till intrång eller på annat sätt olagligt beteende, eller på annat sätt vara obscent, stötande eller smaklöst. Du godkänner även att du har inhämtat alla erforderliga rättigheter och licenser tillämpliga för sådant material och dess distribution. Du åtar dig att lämna korrekt och komplett information i samband med att du skickar in eller lägger upp material på Apple Music-tjänsten. Du upplåter härmed en royaltyfri, evig, icke-exklusiv licens utan territoriell begränsning till iTunes att använda det material du bidrar med som en del av Apple Music-tjänsten eller i anslutning till Apple Music-produkterna, samt för marknadsföring av Apple Music-tjänsten, utan några skyldigheter mot eller ersättningskrav från dig. iTunes förbehåller sig rätten att inte sätta upp eller publicera innehåll, och att ta bort eller ändra innehåll när som helst efter eget gottfinnande, utan underrättelse eller ansvar.

iTunes har en rätt, men ingen skyldighet, att övervaka innehåll som du skickar in eller lägger upp eller som i övrigt finns tillgängligt på Apple Music-tjänsten, att undersöka anmälda eller uppenbara brott mot detta Avtal, samt att vidta de åtgärder som iTunes, efter eget gottfinnande, anser lämpliga, inklusive, utan begränsning, uppsägning enligt detta Avtal eller enligt Apples Copyright Policy (http://www.apple.com/legal/copyright.html).

APPLE MUSIC RIKTLINJER FÖR INLÄMNANDE

Innehåll som skickas in till Apple Music-tjänsten är föremål för de följande riktlinjerna (”Riktlinjerna”), som kan uppdateras från tid till annan. Om du ser att innehåll som skickats in till Apple Music-tjänsten som inte följer dessa Riktlinjer, vänligen använd Rapportera ett Bekymmer-funktionen.

Du får inte använda Apple Music-tjänsten för att:

- publicera sötande, kränkande eller skadligt innehåll, inklusive men inte begränsat till innehåll som är olagligt, trakasserande, hotfullt, utgör förtal, missbrukande, våldsamt, obscent, vulgärt, inkräktande på en annan persons integritet, hatiskt, rasistiskt eller etniskt kränkande eller på annat sätt stötande;

- publicera personlig, privat eller hemlig information som tillhör andra, inklusive men inte begränsat till telefonnummer, adresser, faktureringsinformation eller bilder eller videor tagna eller distribuerade utan tillåtelse från den berörda personen;

- begära personlig information från en minderårig;

- uppträda eller oriktig framställa dig som en annan person, artist, legal enhet, en annan Apple Music-användare, en Apple-anställd, eller en kommunal eller statlig ledare, eller annars oriktigt framställa din samhörighet med en person eller legal enhet (iTunes förbehåller sig rätten att vid varje tidpunkt neka, återkräva, modifiera eller blockera ett Apple ID, användarnamn, användarhandle eller annan identifierare som kan anses vara en personifiering eller oriktig framställning av din identitet eller en oriktig framställning av en annan persons namn eller identitet eller för någon annan anledning efter iTunes gottfinnande);

- delta i upphovsrättsintrång eller annat intrång i immateriell egendom (inklusive publicering av innehåll som du inte äger eller har tillåtelse att publicera) eller röjande av företagshemlighet eller hemlig information i strid med sekretessavtal eller anställningsavtal;

- publicera eller sända spam, inklusive men inte begränsat till ej begärd eller icke berättigad annonsering, reklammaterial eller informationstillkännagivanden;

- planera eller delta i någon olaglig aktivitet.

TILLGÄNGLIGHET FÖR INNEHÅLL

iTunes och dess licensgivare förbehåller sig rätten att utan underrättelse ändra, stoppa, avlägsna eller neka tillgång till Apple Music-tjänsten och Apple Music-produkter, innehåll, eller annat material som utgör en del av Apple Music-tjänsten. iTunes kan under inga omständigheter hållas ansvarigt för dessa ändringar. iTunes får även utan ansvar och utan underrättelse, begränsa användningen och tillgången till vissa funktioner eller till vissa delar av Apple Music-tjänsten.

ANVÄNDNING AV INNEHÅLL

Du accepterar att Apple Music-tjänsten innefattar säkerhetsteknologi som begränsar din användning av Apple Music-produkter och att, oavsett om Apple Music-produkter är begränsade av säkerhetsteknologi ska du använda Apple Music-produkter i överensstämmelse med de tillämpliga användningsreglerna upprättade av Apple och dess licensgivare (”Apple Music-användningsregler”) och att annan användning av Apple Music-produkter kan utgöra upphovsrättsintrång. Säkerhetsteknologin är en oskiljaktig del av Apple Music-produkter och Apple Music-tjänsten. iTunes förbehåller sig rätten att när som helst ändra Apple Music-användningsreglerna. Du går med på att inte bryta mot, kringgå, bakåtutveckla (reverse-engineer), dekompilera, ta isär, eller på annat sätt manipulera någon del av säkerhetsteknologin relaterad till sådana Apple Music-produkter av någon anledning eller att försöka eller hjälpa någon annan person att göra detsamma. Apple Music-användningsregler kan komma att kontrolleras och övervakas av iTunes i syfte att säkerställa att dessa efterlevs, och iTunes förbehåller sig rätten att genomdriva Användningsreglerna utan att meddela dig. Du går med på att inte åtkomma Apple Music-tjänsten på annat sätt än genom användning av mjukvara tillhandahållen av iTunes för åtkomst till Apple Music-tjänsten. Du får inte gå in på, eller försöka gå in på, ett konto som du inte har behörighet till. Du åtar dig att inte modifiera mjukvaran på något sätt eller i någon form eller att använda ändrade versioner av mjukvaran i något syfte, inklusive att obehörigen skaffa dig tillgång till Apple Music-tjänsten. Brott mot system- eller nätverkssäkerhet kan resultera i civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar.

APPLE MUSIC ANVÄNDNINGSREGLER

- Du har rätt att använda Apple Music-tjänsten och Apple Music-produkterna endast för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutom så som annars tillåts av iTunes.

- Du har rätt att använda Apple Music-tjänsten på tio enheter kopplade till ditt Konto, varav endast fem kan vara datorer. En individuell Apple Music-prenumeration låter dig streama Apple Music-produkter till en enhet åt gången; en Familj Apple Music-prenumeration låter dig och dina Familjemedlemmar streama Apple Music-produkter till upp till sex enheter åt gången.

- Du har inte rätt att bränna Apple Music-produkter.

- Leverans av Apple Music-tjänsten eller Apple Music-produkter innebär inte någon överföring av kommersiella rättigheter eller rättigheter att använda Apple Music-tjänsten eller Apple Music-produkterna i marknadsföringssyfte till dig.

MATERIAL FRÅN TREDJE PART

Vissa Apple Music-produkter, innehåll, och tjänster som är tillgängliga via Apple Music-tjänsten kan innehålla material från tredje parter. iTunes kan, som en förmån till dig, tillhandahålla länkar till tredje parters hemsidor, produkter eller tjänster. Du godkänner att iTunes inte är ansvarigt för att undersöka eller utvärdera innehållet eller korrektheten och iTunes garanterar inte och har inget ansvar för material, hemsidor, produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Du åtar dig att inte använda material från tredje part på ett sätt som skulle göra intrång i eller kränka någon annans rättigheter och medger att iTunes inte på något sätt är ansvarigt för sådant användande av dig.

STÖTANDE MATERIAL

Du är införstådd med att du, genom att använda Apple Music-tjänsten, kan komma i kontakt med material som du finner vara kränkande, oanständigt, eller stötande, och att detta kan eller inte kan ha identifierats som sådant material. Icke desto mindre godkänner du att du använder Apple Music-tjänsten på din egen risk och att iTunes inte har något ansvar gentemot dig avseende material som kan anses vara kränkande, oanständigt eller stötande. Apple Music-Produkttyper och beskrivningar tillhandahålls för bekvämlighetssyften, och du accepterar att iTunes inte garanterar dess korrekthet.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Du är medveten om att Apple Music-tjänsten, inklusive men inte begränsat till Apple Music-produkter, grafik, användargränssnitt, ljudklipp, redaktionellt innehåll, och de skript eller den mjukvara som används för att implementera Apple Music-tjänsten, innehåller upphovsrättsskyddad information och material som ägs av iTunes och/eller dess licensgivare, och som skyddas av tillämplig immaterialrättslig och övrig lagstiftning, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt. Du går med på att du inte skall använda den rättighetsskyddade informationen eller det övriga materialet på något annat sätt än för användning av Apple Music-tjänsten enligt villkoren i detta Avtal. Ingen del av Apple Music-tjänsten får reproduceras i någon form eller med några medel, med undantag för vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor. Du åtar dig att inte modifiera, låna ut, hyra ut, leasa, sälja, distribuera eller skapa något baserat Apple Music-tjänsten på något sätt, och du ska inte exploatera Apple Music-tjänsten på något otillåtet sätt, inklusive men inte begränsat till otillbörlig användning eller belastning av nätverkskapaciteten.

All upphovsrätt i och till Apple Music-tjänsten(inklusive sammanställningar av innehåll, inlägg, länkar till andra tillgångar på Internet, samt beskrivningar av sådana tillgångar) och relaterad mjukvara ägs av iTunes och/eller dess licensgivare som förbehåller sig alla sina rättigheter enligt lag. ANVÄNDNING AV MJUKVARAN ELLER NÅGON DEL AV APPLE MUSIC-TJÄNSTEN PÅ ANNAT SÄTT ÄN VAD SOM TILLÅTS I DETTA AVTAL ÄR STRÄNGT FÖRBJUDET OCH UTGÖR INTRÅNG I ANNANS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH KAN LEDA TILL STRAFF- OCH SKADESTÅNDSANSVAR FÖR DIG, INKLUSIVE EVENTUELLT EKONOMISKT SKADESTÅND FÖR UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG.

Som en användare av Apple Music-tjänsten med gott anseende kan du av iTunes tillhandahållas begränsad tillgång till att ladda ned vissa albumomslag till musik lagrad på en enhet. Sådan tillgång tillhandahålls endast som en bekvämlighet och iTunes garanterar inte, och har inget ansvar för sådana albumomslag eller din användning av dessa. Albumomslag tillhandahålls endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du bekräftar att du inte kommer använda albumomslag på något sätt som innebär intrång i eller överträdelse av detta Avtal eller rättigheter som innehas av annan part och att iTunes inte på något sätt ansvarar för någon sådan användning av dig.

UPPSÄGNING

Om du bryter mot bestämmelserna i detta Avtal, eller om iTunes misstänker att så är fallet kan iTunes efter eget gottfinnande och utan att i förväg meddela dig och utan att frånta dig ditt ansvar för alla belopp som förfallit till betalning för ditt Konto; (i) säga upp Avtalet och/eller ditt Konto, och/eller (ii) säga upp licensen till mjukvaran, och/eller (iii) omöjliggöra tillgång till Apple Music-tjänsten (eller någon del därav).

DINA RÄTTIGHETER VID FÖRSENINGAR ELLER FEL. ANSVARSBEGRÄNSNING

a. iTunes anstränger sig för att leverera Apple Music-tjänsten utan fel eller brister. Om en försening eller brist ändå skulle uppkomma har du rätt att kräva leverans/omleverans eller prisavdrag. Om förseningen eller bristen är materiell har du rätt att häva din beställning. Du har också rätt att kräva ersättning för ekonomisk skada som du har förorsakats som ett direkt resultat av förseningen eller bristen. Ansvar enligt denna bestämmelse är dock begränsat på följande sätt:

(i) Du har inte rätt till ersättning om orsaken till förseningen eller bristen ligger utanför iTunes kontroll, och iTunes inte rimligen kunde förväntas räkna med detta vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller att förhindra eller motverka det.

ii) Om förseningen eller bristen har förorsakats av oberoende uppdragstagare som iTunes har anlitat för att utföra dess skyldighet mot dig, skall iTunes ansvara enbart om en sådan oberoende uppdragstagare inte skulle ha varit ansvarsfri enligt punkt a ovan. Begreppet oberoende uppdragstagare innefattar leverantören av mjukvaran till iTunes musikspelare, i den utsträckning denna används i leveransen av Apple Music-tjänsten, och leverantörerna av lager- och leveranslösningar med vilka iTunes har avtal. Det innefattar inte (utan begränsning) iTunes eller din Internetleverantör, innehållsleverantörer eller leverantörer av betalningslösningar.

(iii) Undantaget från ansvar gäller så länge som orsaken till förseningen eller bristen kvarstår. Om orsaken till förseningen eller bristen upphör, kan ansvar uppkomma om iTunes är skyldigt att uppfylla avtalet och inte gör detta.

(iv) iTunes kan vidare inte garantera att Apple Music-tjänsten är fri från förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhetsstörningar. Så länge iTunes gör vad som rimligen kan väntas för att undvika eller motverka effekterna av sådan förlust, förvanskning, attacker, avbrott, hackande eller andra säkerhets störningar, skall iTunes inte ansvara för förlust som kan uppkomma som en effekt. Du är ansvarig för att göra backup på ditt eget system innan, medan och efter användning av Apple Music-tjänsten inklusive innehåll eller information använd i samband med eller köpt från Apple Music-tjänsten, och att upprätthålla virusskydd, brandväggar och andra skyddsåtgärder på detta.

(v) Då Apple Music-tjänsten enbart kan köpas från iTunes for personliga, icke-kommersiella syften, är iTunes inte ansvarigt för några företagsrelaterade förluster, t ex inkomstbortfall. iTunes är inte heller ansvarigt för någon indirekt skada, innefattande, utan inskränkning:

1. förlust som en konsekvens av minskad eller avbruten produktion eller försäljning;

2. förlust som en konsekvens av att varorna inte kan användas som avsett;

3. förlust av vinst som en konsekvens av att ett kontrakt med tredje man blir ogenomförbart eller inte korrekt utfört, och

4. förlust av eller skada på annan egendom än själva Apple Music-produkterna och egendom som har en nära och direkt koppling till Apple Music-produkternas avsedda användning.

(vi) Oavsett vilket kan du kräva ersättning om skadan beror på grovt vårdslösa eller uppsåtliga handlingar som har vidtagits av iTunes eller under iTunes kontroll eller styrning.

b. Eventuell ersättning som krävs från iTunes får täcka ekonomisk skada som har uppkommit som ett resultat av förseningen eller bristen. Du kan emellertid enbart kräva ersättning för förluster som är rimligen förutsägbara effekter av brott mot detta avtal.

iTunes ersättningsskyldighet för försening eller brist kan minskas om du inte har vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa din skada. Skäliga åtgärder innefattar, utan begränsning, att bibehålla säkerheten på datorer och apparater som du använder, att förvara information om ditt Konto (inklusive användarnamn, lösenord och kreditkortsinformation) säkert, att installera och använda uppdaterad antivirusmjukvara, att installera mjukvaruuppdateringar och att göra backup-kopior av Apple Music-produkterna och data som har en nära och direkt koppling till Apple Music-produkternas avsedda användning. Ersättningen kan också minskas om den skulle bli orimligt hög jämfört med den skada som normalt uppkommer i liknande fall, och på grund av andra förhållanden.

iTunes är under inga omständigheter ansvarigt för ett totalt belopp som överstiger SEK 12000, om inte skadan beror på grov vårdslöshet eller uppsåtliga eller medvetna och uppsåtliga handlingar som har vidtagits av iTunes eller under iTunes kontroll eller styrning.

c. iTunes ansvar för förluster som är en konsekvens av förseningar eller brister i innehåll och tjänster som tillhandahålls utan kostnad skall vara begränsat till förseningar eller brister som beror på grov vårdslöst eller uppsåtligt agerande.

d. Inget i detta avtal begränsar iTunes ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas av vårdslöshet enligt gällande lag.

e. iTunes skall vidta skäliga åtgärder för att skydda information som du lämnar i samband med Apple Music-tjänsten, men du bekräftar och medger att ditt lämnande av sådan sker på din egen risk, och iTunes avsäger sig härmed allt ansvar mot dig för förlust eller ansvar som relaterar till sådan information. Information som ges till iTunes och som omfattas av Databehandlingsdirektivet, skall behandlas och skyddas på det sätt som anges i avsnitten ditt Konto och Personuppgifter ovan.

FÖRSÄKRAN OCH SKADELÖSHET

Du försäkrar att hålla iTunes, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, eller licensgivare skadeslösa avseende krav som uppkommer på grund av dina överträdelser av detta avtal, och avseende alla åtgärder vidtagna av iTunes för att undersöka misstänkt brott mot detta avtal, eller som ett resultat av sådana efterforskningar eller iTunes konstaterande att brott mot detta avtal skett. Detta innebär att du inte kan stämma eller i övrigt återvinna några förluster eller få ersättning för skador från iTunes, dess ledning, befattningshavare, anställda, representanter, entreprenörer, filialer, eller licensgivare, på grund av deras beslut att avlägsna eller vägra behandling av information eller innehåll, beslut att varna, stänga av eller säga upp din tillgång till Apple Music-tjänsten, eller annan åtgärd vidtagen av iTunes vid undersökning av misstänkt överträdelse, eller för iTunes beslut att överträdelse skett. Denna bestämmelse är tillämplig på alla överträdelser som framgår av eller åsyftas i detta avtal.

ÄNDRINGAR

iTunes förbehåller sig rätten att när som helst ändra detta Avtal och att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Apple Music-tjänsten. Sådana ändringar och ytterligare villkor kommer att meddelas dig och äger, om de accepteras, omedelbart giltighet och blir del av detta Avtal. Om du vägrar att acceptera sådana ändringar har iTunes rätt att säga upp detta Avtal.

MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT

Om du tror att någon Apple Music-produkt eller annat innehåll tillgängligt genom Apple Music-tjänsten kränker en upphovsrätt tillhörande dig, vänligen kontakta Apples Copyright Agent så som beskrivs i vår Copyright Policy http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html. iTunes kan, efter eget gottfinnande, stänga av och/eller säga upp Konton tillhörande användare som vid upprepade tillfällen kränker rättigheter.

ÖVRIGT

Detta Avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan dig och iTunes och reglerar ditt nyttjande av Apple Music-tjänsten samt ersätter alla tidigare överenskommelser mellan dig och iTunes. Du är också skyldig att följa andra villkor som kan gälla när du använder närstående tjänster, tredje-partsinnehåll, eller tredje parts programvaror. Om någon del av detta Avtal skulle vara ogiltig eller icke verkställbart skall den delen tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning och, i största möjliga mån, parternas ursprungliga avsikter, och resterande delar ska fullt ut äga fortsatt tillämpning. iTunes underlåtelse att verkställa en rättighet eller bestämmelse i detta Avtal utgör inte ett avstående av dessa eller andra rättigheter och bestämmelser. iTunes är inte ansvarigt för underlåtenhet att utföra dess skyldigheter när orsaken ligger utanför iTunes kontroll.

Apple Music-tjänsten sköts av iTunes från dess kontor i Luxemburg. Du åtar dig att följa alla lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga på din användning av Apple Music-tjänsten. Detta Avtal och användningen av Apple Music-tjänsten regleras av svensk rätt med undantag för dess regler om lagval. Din användning av Apple Music-tjänsten kan också vara underkastad andra lagar. Du accepterar uttryckligen att alla krav eller tvister med iTunes eller som på något sätt relaterar till din användning av Apple Music-tjänsten exklusivt ska prövas av svensk domstol. Risk för förlust och äganderätt för alla elektroniskt utförda transaktioner övergår till köparen i Sverige vid elektronisk överföring till mottagaren. Ingen iTunes-anställd eller representant är behörig att ändra detta Avtal.

iTunes kan sända meddelanden till dig gällande Apple Music-tjänsten via e-mail till eller via brev till postadressen du uppgivit i ditt Konto, eller genom att lägga upp meddelandet på Apple Music-tjänsten. Alla meddelanden har omedelbar effekt.

iTunes förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som iTunes anser är lämpliga eller nödvändiga för att upprätthålla och/eller bekräfta efterlevnaden av alla delar av detta Avtal. Du accepterar att iTunes äger rätt att, utan ansvar gentemot dig, avslöja information om ditt Konto för myndighet som upprätthåller lag och ordning, till statstjänstemän, och/eller till tredje man, om iTunes anser att det är lämpligt eller nödvändigt för upprätthållandet och/eller bekräftandet av efterlevnaden av någon del i detta Avtal (inklusive men inte begränsat till iTunes rätt att samarbeta inom ramen för juridisk process relaterad till din användning av Apple Music-tjänsten och/eller Apple Music-produkter, och/eller om tredje man hävdar att ditt användande av Apple Music-tjänsten och/eller Apple Music-produkter är olagligt och/eller gör intrång i rättighet tillhörande tredje man).

Senast Uppdaterad: 21 oktober 2015