Legal

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ก. ข้อกำหนดการขาย
ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับไอทูนส์สโตร์
ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี และไอบุ๊คสโตร์
ง. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแอปเปิล มิวสิค

ข้อตกลงตามกฎหมายดังที่ระบุไว้ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณและไอทูนส์ เอสเออาร์แอล ("ไอทูนส์") และใช้บังคับกับการใช้บริการไอทูนส์สโตร์ แม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี ไอบุ๊คสโตร์ ("ร้านค้า") ("Stores") และแอปเปิล มิวสิกของคุณ โปรดคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) เพื่อแสดงว่าคุณตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าคลิกที่ “ตกลง” (“Agree”) และอย่าใช้บริการไอทูนส์สโตร์ แม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์หรือไอบุ๊คสโตร์ ข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้โดยไม่กระทบต่อสัญญาให้อนุญาตใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณ อาจได้เข้าทำไว้ เช่น เพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ไอทูนส์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราโปรดดูที่ https://www.apple.com/support/

ก. ข้อกำหนดการขาย

การชำระเงินภาษีและนโยบายการคืนเงิน

บริการไอทูนส์สโตร์แม็คแอ็พสโตร์แอ็พสโตร์และไอบุ๊คสโตร์ (“ร้านค้า”) (Stores) รับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศไทยหรือรหัสเนื้อหา (Content Codes) ไอทูนส์อาจขอรับการอนุมัติวงเงินเป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าของคำสั่งซื้อก่อน การเรียกเก็บเงินจะเกิดขึ้นในเวลาที่คุณทำธุรกรรมหรือในเวลาอันสั้นภายหลัง จากนั้นหากคุณใช้ 1-Click ในการสั่งซื้อคำสั่งซื้อของคุณอาจได้รับอนุญาตและมีการทยอยเรียกเก็บเงิน เพิ่มขึ้นในระหว่างรอบการซื้อหนึ่งดังนั้นการสั่งซื้อนี้อาจปรากฏเป็นคำสั่ง ซื้อหลายรายการในใบแจ้งยอดของคุณเมื่อคุณทำการสั่งซื้อเครดิตเนื้อหา (Content Credits) จะถูกใช้ก่อนภายหลังจากนั้นจะมีการเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตสำหรับยอดเงิน ส่วนที่เหลือ

คุณยอมรับว่าคุณจะชำระค่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่คุณซื้อผ่านทางร้านค้า(Stores) และไอทูนส์อาจเรียกเก็บค่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากวิธีการชำระเงินของคุณรวมทั้งจำนวนเงินเพิ่มเติมใดๆ (ซึ่งรวมถึงภาษีและค่าธรรมเนียมล่าช้าถ้าเกี่ยวข้อง) ที่อาจเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณคุณจะรับผิดชอบการชำระค่าบริการทั้งหมดอย่างตรงเวลาและมอบรายละเอียดวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องให้แก่ไอทูนส์เพื่อการชำระค่าบริการทั้งหมดค่าบริการทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บจากบัตรเครดิตที่คุณกำหนดในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียนหากคุณต้องการกำหนดให้ใช้บัตรเครดิตอื่นหรือหากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานะบัญชีบัตรเครดิตของคุณ คุณต้องทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิตของคุณโดยทางออนไลน์ในส่วนข้อมูลบัญชี (Account Information) ของไอทูนส์คุณอาจถูกระงับการเข้าถึงร้านค้า (Stores) เป็นการชั่วคราวในระหว่างที่ไอทูนส์ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลการชำระเงินใหม่ของคุณได้

คุณต้องรับผิดชอบในภาษีต่างๆ ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้านค้า (Stores)

การขายและการเช่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นการขายและการเช่าอย่างเด็ดขาด

ราคาของผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายผ่านทางร้านค้า (Stores) อาจมีการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดก็ได้และร้านค้า (Stores) ไม่ได้ให้ความคุ้มครองราคาหรือการคืนเงินในกรณีที่มีการลดราคาหรือการส่งเสริมการขาย

ถ้าเกิดไม่มีผลิตภัณฑ์ภายหลังจากที่ได้มีการทำธุรกรรมแล้วแต่ก่อนที่จะมีการดาวน์โหลดทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายแต่เพียงอย่างเดียวของคุณคือการคืนเงินถ้ามีปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้ไม่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณได้หรือทำให้การจัดส่งผลิตภัณฑ์ของคุณเกิดความล่าช้าเกินสมควรทางแก้ไขเยียวยาความเสียหายแต่เพียงอย่างเดียวของคุณคือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ใหม่หรือการคืนราคาที่ได้ชำระตามที่ไอทูนส์พิจารณา

1-Click คืออะไร

1-Click เป็นเครื่องหมายบริการจดทะเบียนของอเมซอน.คอม อิงค์ (Amazon.com, Inc.) ซึ่งไอทูนส์ได้รับอนุญาตให้ใช้ 1-Click มีคุณสมบัติการทำงานที่อำนวยความสะดวกแก่คุณในการสั่งซื้อจากร้านค้า (Stores) โดยคุณสามารถคลิกที่เมาส์หรืออุปกรณ์รับข้อมูลอื่นของคุณเพียงครั้งเดียว เมื่อคุณเข้าถึงร้านค้า (Stores) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณฟังก์ชั่นการซื้อของ 1-Click อาจเปิดใช้งานตามข้อความที่ปรากฏเมื่อคุณกดปุ่มซื้อ (Buy) (คุณอาจตั้งค่าการเลือกนี้ใหม่ในเวลาใดๆ ด้วยการกดปุ่มตั้งค่าคำเตือนใหม่ (Reset Warnings) ในข้อมูลบัญชีของคุณ) เมื่อคุณเข้าถึงร้านค้า (Stores) บนผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆ ของคุณที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS เช่นเครื่อง iPad, iPod touch หรือ iPhone (“อุปกรณ์ iOS”) 1-Click จะเปิดใช้งานสำหรับธุรกรรมแต่ละรายการเมื่อคุณกดปุ่มแสดงราคาของผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้ปุ่มซื้อ (Buy) ปรากฏขึ้น เมื่อ 1-Click เปิดใช้งานการคลิกหรือกดปุ่มซื้อ (Buy) จะเริ่มต้นการดาวน์โหลดทันทีและการทำธุรกรรมของคุณจะเสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องดำเนินการอื่นใดอีก

รหัสเนื้อหา (Content Codes)

รหัสเนื้อหาไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด (เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้) แลกเปลี่ยนขายต่อใช้สำหรับซื้อของขวัญใช้สำหรับการสั่งซื้อบนร้านค้าออนไลน์ของแอปเปิล หรือใช้ในร้านค้าปลีกของแอปเปิล โดยที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือยอดคงเหลือที่ไม่ได้ใช้ได้

สามารถขอแลกรหัสเนื้อหาซึ่งประสงค์ให้แจกจ่ายในประเทศไทยผ่านทางร้านค้าในประเทศไทยเท่านั้น

ไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือการถูกขโมยของรหัสเนื้อหา

ไอทูนส์สงวนสิทธิในการปิดบัญชีและร้องขอการชำระเงินในรูปแบบอื่น ถ้ารหัสเนื้อหาใดได้มาหรือใช้สำหรับร้านค้าโดยการฉ้อฉล

ไอทูนส์และผู้ได้รับอนุญาตบริษัทในเครือและผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ไม่รับประกันเกี่ยวกับรหัสเนื้อหาหรือไอทูนส์สโตร์แอ็พสโตร์แม็คแอ็พสโตร์ หรือไอบุ๊คสโตร์ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย ซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับ ความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์หรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใด ในกรณีที่รหัสเนื้อหาไม่สามารถใช้การได้ในการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย แต่เพียงอย่างเดียวของคุณและความรับผิดแต่เพียงอย่างเดียวของเราคือการ การเปลี่ยนรหัสเนื้อหาให้ใหม่ข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ บางเขตอำนาจไม่อนุญาตให้จำกัดการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยาย หรือยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายบางอย่าง ถ้ากฎหมายเหล่านี้มีผลใช้บังคับกับคุณ อาจไม่ ใช้บังคับกับคุณข้อปฏิเสธข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดข้างต้นบางส่วนหรือทั้งหมดและคุณอาจมีสิทธิเพิ่มเติมต่างๆ

ของขวัญ

สามารถซื้อของขวัญที่ซื้อจากร้านค้า (Stores) ให้บุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และสามารถขอแลกรับได้เฉพาะบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น ผู้รับของขวัญจะต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้และต้องกำหนดค่าควบคุมการใช้งาน (parental control settings) เพื่อการใช้ของขวัญบางอย่าง

การสั่งซื้อล่วงหน้า

ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า คุณได้ให้อำนาจแก่ร้านค้า (Stores) สำหรับเรียกเก็บเงินจากบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ เมื่อผลิตภัณฑ์นั้นพร้อมจำหน่ายแล้วคุณอาจยกเลิกการสั่งซื้อล่วงหน้าได้ก่อนที่ผลิตภัณฑ์นั้นจะพร้อมจำหน่าย

การแชร์กันในครอบครัว

การแชร์กันในครอบครัวช่วยให้คุณสามารถแชร์ผลิตภัณฑ์ iTunes, App Store, Mac App Store และ iBooks Store ที่ผ่านเกณฑ์ให้แก่สมาชิกของ “ครอบครัว” ได้สูงสุดหกคน (รวมทั้งตัวคุณเอง) หากคุณสร้างหรือเข้าร่วมครอบครัว คุณสามารถดูผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ดังกล่าวลงในอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ที่รองรับ นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกที่จะซ่อนการซื้อเพื่อไม่ให้สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ดูหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ได้ คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รูปถ่ายและวิดีโอผ่านแอปรูปถ่าย กิจกรรมผ่านปฏิทินครอบครัว การแจ้งเตือนผ่านแอปการแจ้งเตือน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งผ่านแอปค้นหาเพื่อนๆ และตำแหน่งของอุปกรณ์ผ่านแอปค้นหา iPhone การแชร์ในครอบครัวมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานส่วนตัวที่มิใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น คุณต้องใช้บัญชี iTunes และ iCloud, iOS 8 และ/หรือ OS X Yosemite เพื่อเริ่มต้นและเข้าร่วมครอบครัว ซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าอาจไม่รองรับการทำรายการและคุณสมบัติบางอย่าง และอาจต้องการการอัพเกรดซอฟต์แวร์ หากคุณเข้าร่วมครอบครัว คุณสมบัติการแชร์กันในครอบครัวจะเปิดใช้งานบนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่รองรับของคุณโดยอัตโนมัติ

“ผู้จัดระเบียบ” ของครอบครัวสามารถเชิญสมาชิกอื่นๆ ให้เข้าร่วมครอบครัวได้ ผู้จัดระเบียบต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีและต้องมีวิธีการชำระเงินที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งลงทะเบียนกับ iTunes แล้ว หากคุณเป็นผู้จัดระเบียบ ต้องรับรองว่าคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกครอบครัวที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ระบบจะใช้วิธีการชำระเงินของผู้จัดระเบียบเพื่อชำระเงินสำหรับการซื้อที่สมาชิกครอบครัวทำขึ้นเกินกว่าวงเงินของร้านค้าเมื่อรับบัญชีของสมาชิกครอบครัวเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกครอบครัวกระทำการเสมือนตัวแทนของผู้จัดระเบียบเมื่อใช้วิธีการชำระเงินของผู้จัดระเบียบ ผลิตภัณฑ์จะได้รับการเชื่อมโยงกับบัญชีของสมาชิกครอบครัวที่เริ่มการทำรายการ การเชิญสมาชิกครอบครัวให้เข้าร่วมครอบครัวเท่ากับว่าผู้จัดระเบียบยอมรับค่าธรรมเนียมในการซื้อที่สมาชิกครอบครัวดำเนินการทั้งหมด และเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดระเบียบ หากสมาชิกครอบครัวกระทำการเกินกว่าอำนาจของตนตามที่ผู้จัดระเบียบได้ให้ไว้หรือหากสมาชิกครอบครัวหลายคนดำเนินการซื้อผลิตภัณฑ์เดียวกัน ถึงแม้ว่าผู้จัดระเบียบจะไม่ทราบถึงการทำรายการดังกล่าวก็ตาม ผู้จัดระเบียบจะรับผิดชอบตามข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้บริการของวิธีการชำระเงิน และจะยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดในกรณีที่การเข้าถึงที่แชร์ของวิธีการชำระเงินดังกล่าวจำกัดการป้องกันที่ผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินมีให้ ผู้จัดระเบียบสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินในไฟล์ได้ตลอดเวลา ระบบจะส่งบันทึกการซื้อให้กับสมาชิกครอบครัวที่ดำเนินการรวมถึงผู้จัดระเบียบ ถึงแม้ว่าสมาชิกครอบครัวจะซ่อนการซื้อไว้ โปรดรายงานปัญหาดังปรากฏบนใบเสร็จของคุณหากคุณหรือสมาชิกครอบครัวไม่ยอมรับค่าธรรมเนียมบนใบเสร็จหรือใบแจ้งยอดของวิธีการชำระเงิน

ผู้จัดระเบียบสามารถใช้ฟังก์ชั่น Ask to Buy เพื่อกำหนดให้บุตรหลานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดระเบียบและ/หรือผู้ใหญ่คนอื่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้จัดระเบียบในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือต้องซื้อก่อนเริ่มต้นการซื้อหรือการดาวน์โหลด ผลิตภัณฑ์ที่ดาวน์โหลดจากสมาชิกครอบครัวและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผ่านรหัสการแลกใช้จะไม่อยู่ภายใต้ Ask to Buy หากคุณเป็นผู้จัดระเบียบ คุณรับรองว่าคุณและ/หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งที่เป็นผู้ใหญ่เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกครอบครัวซึ่งได้รับการเปิดใช้งาน Ask to Buy โดย Ask to Buy ได้รับการปรับแต่งสำหรับ iOS 8 และ OS X Yosemite การร้องขอให้ซื้อหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์จากซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าจึงอาจแสดงกระบวนการอนุญาตที่แตกต่างไปให้แก่ผู้ใช้หรือป้องกันการซื้อทั้งหมดและอาจต้องอัพเกรดซอฟต์แวร์ iTunes จะไม่รับผิดชอบต่ออันตรายใดๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากความล่าช้าในการอนุมัติหรือการปฏิเสธ Ask to Buy

ผู้จัดระเบียบอาจลบสมาชิกครอบครัวใดๆ ออกจากครอบครัว โดยจะยุติความสามารถของสมาชิกครอบครัวดังกล่าวในการเริ่มต้นการซื้อที่ได้รับอนุญาตด้วยวิธีการชำระเงินของผู้จัดระเบียบ รวมถึงความสามารถของสมาชิกครอบครัวดังกล่าวในการดูและแชร์ผลิตภัณฑ์และข้อมูลของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ เมื่อสมาชิกครอบครัวออกจากหรือถูกลบจากครอบครัว สมาชิกครอบครัวที่เหลือจะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลของสมาชิกที่ออกไปได้อีกต่อไป หรือไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ดาวน์โหลดจากสมาชิกครอบครัวที่ออกไป รวมถึงสินค้าที่ซื้อด้วยวิธีการชำระเงินของผู้จัดระเบียบในขณะที่สมาชิกที่ออกไปยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว ในทำนองเดียวกัน หากคุณออกจากครอบครัว คุณจะไม่สามารถดูหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่คุณดาวน์โหลดจากสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ ในขณะที่เป็นสมาชิกของครอบครัวอาจไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป หากคุณซื้อสินค้าภายในแอปจากแอปซึ่งสมาชิกครอบครัวที่ออกไปซื้อไว้แต่เดิมหรือดาวน์โหลดจากสมาชิกครอบครัวและคุณไม่ได้อยู่ในครอบครัวอีกต่อไป คุณจำเป็นต้องซื้อแอปด้วยตนเองและคืนค่าการซื้อภายในแอปเพื่อรับการเข้าถึงคืน โปรดตรวจสอบนโยบายของผู้พัฒนาและหัวข้อที่ชื่อ “การซื้อภายในแอป” ของข้อตกลงนี้ก่อนซื้อภายในแอป เนื่องจากบัญชีส่วนตัวของผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีสามารถสร้างขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแชร์กันในครอบครัวเท่านั้น การลบบัญชีดังกล่าวเพื่อที่จะลบออกจากครอบครัวจะทำให้บริการ Apple ID ของสมาชิกครอบครัวดังกล่าวรวมถึงความสามารถในการเข้าถึงบริการ Apple ใดๆ ที่ต้องใช้ Apple ID หรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Apple ID ดังกล่าวสิ้นสุด

คุณสามารถเข้าเป็นครอบครัวได้หนึ่งครอบครัวในเวลาเดียวกัน และสามารถเข้าร่วมครอบครัวใดๆ ได้ไม่เกินสองครั้งต่อปีเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชีร้านค้าที่คุณเชื่อมโยงกับครอบครัวได้ไม่เกินหนึ่งครั้งในทุกๆ 90 วัน สมาชิกครอบครัวทุกคนต้องใช้ประเทศหรือภูมิภาคของ iTunes Store ที่เหมือนกัน สามารถดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ และหนังสือได้จาก iTunes Service ลงบนอุปกรณ์ 10 เครื่องต่อบัญชีเพียงห้าเครื่องเท่านั้นที่ ทั้งนี้ จะสามารถดาวน์โหลดแอปที่ผ่านเกณฑ์ลงบนอุปกรณ์ใดๆ ที่สมาชิกครอบครัวเป็นเจ้าของหรือควบคุม ผลิตภัณฑ์ซึ่งรวมถึงการซื้อภายในแอป เนื้อหาที่ไม่มีให้ดาวน์โหลดซ้ำ การสมัครสมาชิก และแอปที่ซื้อก่อนหน้านี้บางอย่างจะไม่สามารถแชร์กันในครอบครัว Apple ขอสงวนสิทธิ์ในการยุบครอบครัวตามหัวข้อ “การสิ้นสุดการให้บริการ” ของข้อตกลงนี้

การทำสัญญาทางอิเล็กทรอนิกส์

การใช้ร้านค้า (Stores) ของคุณรวมถึงความสามารถที่จะเข้าทำข้อตกลงและ/หรือความสามารถที่จะทำธุรกรรมโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณรับทราบว่าการยื่นข้อมูลโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณถือว่าเป็นความตกลงและความประสงค์ของคุณในการผูกพันตามข้อตกลงและธุรกรรมดังกล่าว และการชำระเงินสำหรับข้อตกลงและธุรกรรมดังกล่าว การตกลงและความประสงค์ของคุณที่จะผูกพันตามข้อมูลที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์จะมีผลบังคับใช้กับบันทึกทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทั้งหมดที่คุณทำในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงการแจ้งยกเลิกนโยบายสัญญาและโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ เพื่อที่จะเข้าถึงและเก็บรักษาบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บางอย่างซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของแอปเปิล

หากคุณทำการลงทะเบียนสำหรับบัญชี หรือใช้บริการ และ/หรือสโตร์ที่ครอบคลุมโดยข้อตกลงนี้บนอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ที่มิใช่ยี่ห้อของแอปเปิล คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานอันจำกัดบนบัญชี หรือบริการ และ/หรือสโตร์บนอุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อแอปเปิล คุณยินยอมในเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่พบเห็นได้ในข้อตกลงฉบับนี้ อันรวมถึง โดยไม่จำกัด ข้อกำหนดสำหรับการใช้งานของบัญชี หรือบริการ และ/หรือสโตร์ทั้งหมด การจำกัดสิทธิ์ในการใช้ ความพร้อมใช้งาน การสละสิทธิ์ของการรับประกัน กฎอันเนื่องจากความยินยอมและการจัดการของคุณ รวมถึงการบอกเลิก เงื่อนไขที่พบในข้อตกลงฉบับนี้เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ หรือบริการที่ไม่มีให้บริการแก่ผู้ใช้อุปกรณ์ หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ใช่ยี่ห้อแอปเปิล ซึ่งจะไม่มีผลแก่ตัวคุณ ทั้งนี้รวมถึง ตัวอย่างเช่น แอปสโตร์ หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงการใช้งานบนบัญชีของคุณ หรือบริการจากอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิลในภายหลัง คุณยินยอมต่อเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้ อันจะต้องประยุกต์ใช้กับการใช้งานของบัญชีหรือบริการดังกล่าว

ไอทูนส์ไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์ผิด

ข. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับไอทูนส์สโตร์

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างคุณและไอทูนส์เอสเออาร์แอล (ITUNES S.A.R.L.) (“ไอทูนส์”) ฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับการใช้บริการไอทูนส์สโตร์ (“บริการไอทูนส์”) ของคุณ

บริการไอทูนส์สโตร์

iTunes เป็นผู้ให้บริการซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าถึงการซื้อหรือเช่าสิทธิ์ในการใช้เนื้อหาดิจิตอล ("ผลิตภัณฑ์ iTunes") เพื่อการใช้งานของผู้ใช้เท่านั้น ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ iTunes ไม่ใช่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน iTunes หรือผู้ให้บริการ iPad, iPod หรือ iPhone

ข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการไอทูนส์

บุคคลที่มีอายุอย่างน้อย 13 ปีเท่านั้นที่สามารถสร้างบัญชีได้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถสร้างบัญชีสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ได้โดยการแชร์กันในครอบครัว เด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรตรวจสอบข้อตกลงนี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเข้าใจข้อตกลงนี้

คุณสามารถใช้ไอทูนส์ได้ในประเทศไทยเท่านั้น คุณยินยอมที่จะไม่ใช้หรือจะไม่พยายามใช้บริการไอทูนส์นอกอาณาเขตของประเทศไทย ไอทูนส์อาจใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

การใช้บริการต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์บางอย่าง (ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียม) อาจต้องมีการอัพเดทเป็นครั้งคราว และอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งเหล่านี้ ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับการใช้งานเป็นประจำและสำหรับการเช่าภาพยนตร์ ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ iTunes เวอร์ชันล่าสุดเพื่อเข้าถึงบริการและอาจต้องใช้ในการทำรายการหรือคุณสมบัติบางอย่าง และเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ iTunes ที่ก่อนหน้านี้ได้ซื้อหรือได้รับจากบริการ คุณยอมรับว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณ บริการไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนออื่นใด และการซื้อหรือการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใดๆ ไม่เป็นการรับรองหรือรับประกันการเข้าถึงบริการของคุณ

บัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ลงทะเบียนของบริการไอทูนส์ คุณสามารถทำการเปิดบัญชี (“บัญชี”) จงอย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณต่อบุคคลอื่นใด คุณต้องรับผิดชอบต่อการรักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชี รวมถึงกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากหรือผ่านบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้น และคุณยินยอมที่จะแจ้งให้ไอทูนส์ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของคุณทันที ไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากต้องการซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ iTunes จากบริการ คุณต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณ หรือใช้ Touch ID เพื่อรับรองบัญชีของคุณสำหรับธุรกรรมต่างๆ เมื่อคุณยืนยันบัญชีของคุณโดยใช้ Apple ID และรหัสผ่าน คุณจะไม่ต้องยืนยันบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ iOS ของคุณอีกครั้งเป็นเวลาสิบห้านาที คุณสามารถเลือกที่จะอนุญาตให้คอมพิวเตอร์หรือ Apple TV ของคุณจดจำรหัสผ่านเพื่อให้ยังคงได้รับการยืนยัน ระหว่างเวลานี้คุณจะสามารถซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ iTunes ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง คุณสามารถปิดความสามารถในการทำรายการของผลิตภัณฑ์ iTunes หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้ต้องใช้รหัสผ่านสำหรับการทำรายการแต่ละรายการโดยปรับการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ iOS หรือ Apple TV ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://support.apple.com/kb/HT1904 และ http://support.apple.com/kb/HT4213

คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เมื่อคุณลงทะเบียนกับบริการไอทูนส์และใช้บริการไอทูนส์ (“ข้อมูลการลงทะเบียนไอทูนส์”) คุณยินยอมที่จะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนไอทูนส์ของคุณให้ถูกต้องและสมบูรณ์เสมอ คุณยอมรับว่าไอทูนส์อาจเก็บและใช้ข้อมูลการลงทะเบียนไอทูนส์ที่คุณให้ไว้เพื่อใช้ในการรักษาบัญชีของคุณและเรียกเก็บค่าบริการจากบัญชีของคุณ

การจัดส่งโดยอัตโนมัติและการดาวน์โหลดการซื้อครั้งก่อน

ในขั้นแรก เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ iTunes ซึ่งเป็นเพลง ภาพยนตร์ที่ซื้อ (กล่าวคือไม่ใช่เช่า) รายการทีวี และวิดีโอประกอบเพลง (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes”) คุณจะสามารถเลือกรับสำเนาโดยอัตโนมัติ (“การดาวน์โหลดอัตโนมัติ”) ของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes บนอุปกรณ์ iOS ที่รองรับ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ iTunes ซึ่งเป็นภาพยนตร์และรายการทีวีที่ซื้อ) และคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes อื่นๆ ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่รองรับโดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ iOS และคอมพิวเตอร์ดังกล่าวภายใต้กฎการเชื่อมต่อด้านล่าง (แต่ละรายการเรียกว่า “อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ”) คุณสามารถระบุประเภทของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes ที่สามารถดาวน์โหลดได้โดยอัตโนมัติสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง หากบนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงสามารถรับการแจ้งเตือนแบบพุช (“เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช”) ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ iOS เนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes จะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ส่วนบนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ได้เปิดใช้งานการแจ้งเตือนแบบพุช เนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes จะปรากฏในคิวการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติและคุณจะสามารถเริ่มต้นการดาวน์โหลดภายใน iTunes ได้ด้วยตนเอง

หลังจากได้รับเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes คุณจะสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes ดังกล่าวซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้บางรายการลงบนอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณได้ เนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes บางรายการซึ่งคุณได้รับมาก่อนหน้านี้อาจไม่มีให้ดาวน์โหลดในภายหลังในเวลาใดเวลาหนึ่งและ iTunes จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อคุณในกรณีดังกล่าวอันเนื่องมาจากการที่คุณไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes บางรายการซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้ได้ในภายหลังได้ เมื่อคุณดาวน์โหลดรายการของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะไม่ทำให้เนื้อหาดังกล่าวสูญหาย ทำลาย หรือเสียหาย และคุณอาจต้องการสำรองเนื้อหาไว้

การเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(ก) คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes โดยอัตโนมัติหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติของ iTunes ซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้จากบัญชีลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงได้สูงสุด 10 เครื่องโดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes ไม่เกิน 5 เครื่อง

(2) อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง

(3) คุณอาจสลับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นได้เพียงครั้งเดียวต่อทุกระยะเวลา 90 วัน

(4) คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับมาฟรีลงในอุปกรณ์ได้โดยไม่จำกัดจำนวน ในขณะที่เนื้อหาดังกล่าวมีให้บริการฟรีบน iTunes โดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes ไม่เกิน 5 เครื่อง

โทรทัศน์แอปเปิลไม่ได้เป็น “อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง” อย่างไรก็ตาม อาจเปิดผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทภาพยนตร์ที่ซื้อ (มิใช่เช่า) ดูได้บนโทรทัศน์แอปเปิลที่ใช้งานร่วมกันได้ แต่ทั้งนี้คุณจะสามารถเปิดดูภาพยนตร์ใดๆ ดังกล่าวบนโทรทัศน์แอปเปิลได้ในจำนวนที่จำกัดเท่านั้นในเวลาเดียวกัน

เนื้อหาที่มีสิทธิของไอทูนส์บางอย่างอาจมีขนาดใหญ่และอาจมีการคิดค่าบริการ ข้อมูลเป็นจำนวนมากจากการส่งมอบเนื้อหาที่มีสิทธิของไอทูนส์ดังกล่าวผ่านทาง การเชื่อมต่อข้อมูล

ไอทูนส์แมทช์

ไอทูนส์แมทช์อนุญาตให้คุณเข้าถึงเพลงของคุณที่ได้มีการจับคู่ (match) หรืออัพโหลด (upload) ไว้ และมิวสิควิดีโอที่คุณได้ซื้อด้วยบัญชีของคุณพร้อมทั้งคำอธิบายข้อมูล (metadata) ที่เกี่ยวข้องรายชื่อเพลง (playlists) และข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับห้องสมุดไอทูนส์ของคุณ (“เนื้อหาไอทูนส์แมทช์”) จากระยะไกล

คุณสามารถสมัครใช้ไอทูนส์แมทช์โดยเสียค่าธรรมเนียมรายปีโดยคุณต้องมีบัตรเครดิตที่สมบูรณ์อยู่ในแฟ้มข้อมูลที่อยู่กับไอทูนส์ซึ่งคุณจะสมัครใช้บริการค่าบริการนี้ไม่สามารถขอคืนได้ (ยกเว้นตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้) และจะต่ออายุสมาชิกภาพโดยอัตโนมัติครั้งละหนึ่งปีจนกว่าคุณจะยกเลิก บัญชีของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนหน้าที่สมาชิกภาพครั้งปัจจุบันจะครบกำหนด คุณอาจยกเลิกการต่ออายุโดยอัตโนมัติด้วยการปรับเปลี่ยนค่าควบคุมการใช้งานบัญชีไอทูนส์สโตร์ (iTunes Store account settings) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาไอทูนส์แมทช์จากไอทูนส์แมทช์อีกต่อไปหลังจากที่สมาชิกภาพของคุณสิ้นสุดลง

ไอทูนส์แมทช์ทำงานกับห้องสมุดที่บรรจุเพลงได้ถึง 100,000 เพลงซึ่งเป็นเพลงที่ (ก) ไม่สามารถจัดหาได้จากบริการไอทูนส์ในขณะนั้นหรือ (ข) ไม่ได้ซื้อจากบริการไอทูนส์ด้วยบัญชีของคุณเพลงที่ไม่ได้เป็นไปตามหลัก เกณฑ์บางอย่างหรือไม่ได้รับอนุญาตสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณไม่สามารถใช้กับ ไอทูนส์แมทช์ได้

เพื่อที่จะติดตั้ง และใช้ไอทูนแมทช์ ข้อมูลเกี่ยวกับมีเดียในไอทูนส์ ไลบรารีของคุณ ระบบปฏิบัตการของคุณ และตัวระบุฮาร์ดแวร์จะได้รับการรวบรวม และเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ไอทูนส์

ไอทูนส์แมทช์จะทำการสแกน (scan) แฟ้มข้อมูลเพลงและรวบรวมข้อมูลอื่นที่อาจใช้เพื่อระบุสื่อในห้องสมุดไอทูนส์ของคุณ เช่น ชื่อเพลงศิลปินเพลงหรือความยาวของเพลงไอทูนส์แมทช์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อจับคู่เพลงต่างๆกับเพลงที่มีอยู่ในไอทูนส์สโตร์ในขณะนั้นและดำเนินการให้คุณสามารถเข้าถึงเพลงที่จับคู่ได้เหล่านั้นในรูปแบบ (format) ที่ใช้อยู่ในไอทูนส์สโตร์ในเวลานั้นถ้าเพลงที่ไม่สามารถจับคู่ได้สำเนาเพลงของคุณจะถูกอัพโหลดไปยังไอทูนส์ในรูปแบบเดิมหรือรูปแบบที่ไอทูนส์กำหนด ไอทูนส์สงวนสิทธิที่จะจำกัดประเภทของเนื้อหาที่อัพโหลด (เช่นแฟ้มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินไป) จะสามารถเข้าถึงเพลงที่จับคู่หรืออัพโหลดและคำอธิบายข้อมูล (metadata) ที่เกี่ยวข้องได้จากอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงซึ่งได้เปิดใช้งานสำหรับไอทูนส์แมทช์ การเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงเพื่อใช้งานกับไอทูนส์แมทช์อยู่ภายใต้ข้อกำหนดเดียวกันกับการจัดส่งโดยอัตโนมัติและการดาวน์ โหลดการซื้อครั้งก่อน และให้ถือว่าเพลงที่ถูกอัพโหลดหรือจับคู่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นคือ “เนื้อหาที่มีสิทธิของไอทูนส์” นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงเนื้อหาไอทูนส์แมทช์ได้จากโทรทัศน์แอปเปิลที่ใช้งานร่วมกันได้ในเวลาเดียวกันในจำนวนที่จำกัดเท่านั้น

เมื่อคุณใช้ไอทูนส์แมทช์ ไอทูนส์จะบันทึกข้อมูล อาทิ แทร็กที่คุณเล่น การหยุด หรือการข้าม อุปกรณ์ที่คุณใช้ และเวลา และระยะเวลาในการเล่นย้อนกลับ โดยการใช้ไอทูนส์แมทช์ คุณเห็นชอบและยินยอมแก่ไอทูนส์ บริษัทย่อย รวมถึงตัวแทนในการส่งผ่าน การรวบรวมข้อมูล การบำรุงรักษา การดำเนินการ และการใช้ข้อมูลนี้ รวมถึงข้อมูลการใช้งานไอทูนส์แมทช์ของคุณ เพื่อรายงานไปยังผู้ออกใบอนุญาต และจ่ายค่าลิขสิทธิ์ จัดเตรียมและปรับปรุงคุณลักษณะและบริการของไอทูนส์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการใด ๆ ของแอปเปิล ตามที่ได้รับอนุญาตบนนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปเปิล สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่:

http://www.apple.com/legal/privacy/

คุณสมบัติอัจฉริยะ (Genius) จะเริ่มทำการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับสื่อในห้องสมุดไอทูนส์ของคุณกับบัญชีของคุณ การเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่สมาชิกภาพของคุณสิ้นสุดลง ไอทูนส์จะใช้ข้อมูลนี้ตามที่กล่าวถึงในส่วนที่ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถปิดคุณสมบัติอัจฉริยะในขณะที่ใช้ไอทูนส์แมทช์ ดังนั้นหากคุณไม่ประสงค์จะให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลจากห้องสมุดไอทูนส์ของคุณในลักษณะนี้ คุณไม่ควรใช้ไอทูนส์แมทช์

คุณยอมรับว่าคุณจะใช้ไอทูนส์แมทช์สำหรับเนื้อหาที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การใช้เนื้อหาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นซึ่งอาจส่งผลให้คุณถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงค่าเสียหายเป็นตัวเงินสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

ไอทูนส์แมทช์จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ถูกต้องที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวการวิบัติหรือการสูญหายของข้อมูล รวมถึงเพลงในรายชื่อเพลง (playlist) และประวัติการเล่นเพลง (play history) จากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณและจากอุปกรณ์รอบข้าง (peripherals) (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแม่ข่ายและคอมพิวเตอร์อื่นๆ) ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณคุณควรทำสำรองข้อมูลทั้งหมด บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์รอบข้างใดๆก่อนที่จะใช้ไอทูนส์แมทช์ คุณรับทราบและตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้ไอทูนส์แมทช์ทั้งหมดอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้นเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ ไอทูนส์จะไม่มีรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ไอทูนส์แมทช์ของคุณ รวมถึงการที่คุณไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่จับคู่หรืออัพโหลดไว้ได้

ความเป็นส่วนตัว

บริการไอทูนส์อยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิลอิงค์ (“แอปเปิล”) ที่ http://www.apple.com/legal/privacy/

เมื่อคุณเลือกใช้คุณสมบัติ Genius Apple จะเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งอาจใช้เพื่อระบุสื่อในคลัง iTunes ของคุณบนอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน Genius โดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ เช่น ประวัติการเล่นและเพลย์ลิสต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงสื่อที่ซื้อหรือได้รับมาผ่าน iTunes และสื่อที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และจะไม่เชื่อมโยงกับชื่อหรือบัญชีของคุณ เมื่อคุณใช้คุณสมบัติ Genius Apple จะใช้ข้อมูลนี้และเนื้อหาจากคลัง iTunes ของคุณรวมถึงข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำเฉพาะตัวแก่คุณ

ไอทูนส์จะสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวและรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลจากห้องสมุดไอทูนส์ของผู้ใช้รายอื่นที่ใช้คุณสมบัติอัจฉริยะข้อมูล ประวัติการซื้อในไอทูนส์สโตร์ของคุณ ข้อมูลประวัติการซื้อที่ถูกรวบรวมจากผู้ใช้บริการไอทูนส์สโตร์รายอื่น และข้อมูลอื่นซึ่งได้มาจากบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้เท่านั้น

• สร้างรายชื่อเพลง (playlists) ส่วนตัวของคุณจากห้องสมุดไอทูนส์ของคุณ

• ให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับสื่อรวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ที่คุณอาจต้องการซื้อหรือได้รับ

• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ผู้ใช้รายอื่น

ข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิล (Apple’s Privacy Policy) เสมอ

เมื่อคุณเลือกใช้คุณสมบัติ Genius คุณจะสามารถสร้างเพลย์ลิสต์ Genius บนอุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Genius ได้

หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลจากคลัง iTunes ของคุณในลักษณะดังกล่าว คุณไม่ควรเปิดใช้งานคุณสมบัติ Genius คุณสามารถยกเลิกตัวเลือกการเลือกใช้ของคุณได้ทุกเมื่อโดยปิดคุณสมบัติ Genius จากเมนูร้านค้าใน iTunes บนคอมพิวเตอร์หรือปิด Genius ในการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หลังจากที่คุณยกเลิกการเลือกแล้ว iTunes จะไม่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับคลัง iTunes ของคุณไปให้ Apple อีกต่อไป หากคุณได้เลือกที่จะแชร์คลังของคุณจากอุปกรณ์หลายเครื่อง คุณจำเป็นต้องปิดคุณสมบัติ Genius จากอุปกรณ์แต่ละเครื่อง

การที่คุณเข้าไปใช้คุณสมบัติอัจฉริยะถือว่าคุณยินยอมให้ใช้ข้อมูลของคุณตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นและตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิล (Apple’s Privacy Policy)

ความพร้อมของเนื้อหา

ไอทูนส์สงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเลือกที่เกี่ยวกับเนื้อหา (content options) (ซึ่งรวมถึงสิทธิสำหรับคุณสมบัติเฉพาะอย่าง) โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การใช้เนื้อหา

คุณยอมรับว่าบริการไอทูนส์และผลิตภัณฑ์ไอทูนส์บางอย่างประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยซึ่งจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ของคุณ และไม่ว่าผลิตภัณฑ์ไอทูนส์จะถูกจำกัดโดยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ คุณจะใช้ ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ตามกฎระเบียบการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดขึ้นโดยไอทูนส์ และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอทูนส์ (“กฎระเบียบการใช้”) และการใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ในลักษณะอื่นใดอาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยถือเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถแยกออกได้ ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการใช้ในเวลาใดก็ได้คุณยินยอมที่จะไม่ละเมิดการกระทำการที่หลบเลี่ยงการทำวิศวกรรมย้อนกลับแก้รหัสแยกองค์ประกอบหรือดัดแปลงแก้ไขโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการใช้ดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือ พยายามกระทำการหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการกระทำการดังกล่าวกฎระเบียบการใช้ อาจอยู่ภายใต้การควบคุมและการกำกับดูแลของไอทูนส์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ดังกล่าว และไอทูนส์ขอสงวนสิทธิในการบังคับใช้กฎ ระเบียบการใช้โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ คุณตกลงที่จะไม่เข้าถึงบริการไอทูนส์โดยวิธีการอื่นใดนอกจากการใช้ผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ไอทูนส์จัดหาให้เพื่อการเข้าถึงบริการไอทูนส์ คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง คุณยินยอมที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ในลักษณะหรือรูปแบบใดๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์รุ่นที่มีการดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงเพื่อการเข้าถึงบริการไอทูนส์โดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจนำมาซึ่งความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

กฎระเบียบการใช้

(1) คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า

(2) ในแต่ละครั้งคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์บนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์ 5เครื่อง ยกเว้นการเช่าเนื้อหา (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมข้างล่างนี้)

(3) ในแต่ละครั้ง คุณสามารถทำการบันทึกผลิตภัณฑ์ไอทูนส์จากบัญชีต่างๆ ได้ไม่เกิน 5 บัญชีบนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ แต่ทั้งนี้ในแต่ละครั้ง iPhone แต่ละเครื่องสามารถเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทเพลงได้กับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เพียงหนึ่งเครื่องเท่านั้น และการเชื่อมต่อ iPhone กับอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องอื่นจะทำให้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ ประเภทเพลงถูกลบไป

(4) คุณได้รับอนุญาตให้บันทึกข้อมูล (burn) รายชื่อเพลง (audio playlists) ลงแผ่นบันทึกข้อมูลได้ไม่เกิน 7 ครั้ง

(5) คุณไม่มีสิทธิบันทึกข้อมูล (burn) ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทวีดีโอหรือผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทเพลงลงแผ่นบันทึกข้อมูล

(6) ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์พลัสไม่ได้ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยซึ่งจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวของคุณและกฎระเบียบการใช้ข้อ (2) – (5) ไม่ใช้บังคับใช้กับผลิตภัณฑ์ไอทูนส์พลัส คุณอาจทำสำเนาจัดเก็บหรือบันทึกผลิตภัณฑ์ไอทูนส์พลัสลงแผ่นบันทึกข้อมูลได้เท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อการใช้ส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้า

(7) คุณสามารถทำการเชื่อมต่อภาพยนตร์ด้วยตนเอง (manually) จากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์จำนวนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องไปยังอุปกรณ์ที่มีระบบการเชื่อมต่อด้วยตนเอง (manual sync mode) โดยมีเงื่อนไขว่าภาพยนตร์นั้นเชื่อมโยงกับบัญชีบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลัก (primary) อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลัก คือ อุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อเป็นเครื่องแรก หรืออุปกรณ์ที่คุณกำหนดให้เป็นเครื่องหลักที่ใช้ไอทูนส์ในภายหลัง

(8) การชมเนื้อหาที่ส่งผ่านระบบ HDMI จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อกับระบบ HDCP

(9) การเช่าเนื้อหา

(ก) คุณสามารถชมเนื้อหาที่เช่าได้จากอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวในแต่ละครั้ง คุณจะต้องเชื่อมต่อกับบริการไอทูนส์ในขณะที่ทำการย้ายเนื้อหาที่เช่า และคุณสามารถทำการเชื่อมต่อดังกล่าวระหว่างคอมพิวเตอร์ของคุณกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นเนื้อหาที่เช่าโดยใช้โทรทัศน์แอปเปิล iPad, iPhone 4 (หรือ iPhone รุ่นหลังจากนั้น) หรือ iPod touch (รุ่นที่ 4 หรือรุ่นหลังจากนั้น) ไม่สามารถย้ายได้ ถ้าคุณย้ายเนื้อหาที่เช่าไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ และภายหลังจากนั้นใช้บริการไอทูนส์เพื่อเรียกคืนข้อมูล (restore) บนอุปกรณ์ดังกล่าวอีกหรือทำการเลือกคำสั่ง Settings > Reset > Erase สำหรับเนื้อหาและการตั้งค่า (settings) ทั้งหมดบนอุปกรณ์นั้นเนื้อหาที่เช่าของคุณจะถูกลบไปอย่างถาวร

(ข) เมื่อคุณทำการเช่าเนื้อหาแล้ว คุณจะต้องดาวน์โหลดเนื้อหาที่เช่าทั้งหมดภายในสามสิบ (30) วัน คุณมีเวลาสามสิบ (30) วันหลังจากที่ดาวน์โหลดเนื้อหาที่เช่าในการเริ่มต้นชมเนื้อหาเมื่อคุณเริ่มต้น เมื่อชมเนื้อหาแล้วคุณมีเวลาอีกสี่สิบแปด (48) ชั่วโมงในการชมภาพยนตร์ให้เสร็จ การหยุดการพักหรือการเริ่มต้นชมเนื้อหาที่เช่าใหม่อีกครั้งไม่ทำให้การชมขยายเวลา

สามารถดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ไอทูนส์บางอย่างรวมถึงการเช่าเนื้อหาได้เพียงครั้งเดียวและจะไม่สามารถจัดทดแทนให้ใหม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์สูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด คุณต้องรับผิดชอบต่อการสูญหาย การถูกทำลาย หรือความเสียหายของผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ในทันทีที่ได้ดาวน์โหลด และคุณอาจต้องทำสำรองผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไว้

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไอทูนส์มิได้เป็นการโอนสิทธิในการใช้เพื่อการค้าหรือการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ให้แก่คุณคุณสมบัติในการบันทึกข้อมูลลงแผ่น (burning) หรือการส่งออกข้อมูล (exporting) มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คุณเท่านั้นและไม่ได้เป็นการให้ การยกเลิก หรือการจำกัดสิทธิใดๆ ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์มีอยู่ในเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ไอทูนส์

คุณรับทราบว่าเนื่องจากบางส่วนของบริการไอทูนส์ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์และการบริหารจัดการกฎระเบียบการใช้จะมีไอทูนส์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ถ้าไอทูนส์เปลี่ยนแปลงส่วนใดๆ ของบริการไอทูนส์หรือยุติการให้ใช้บริการไอทูนส์ ซึ่งไอทูนส์อาจกระทำได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของไอทูนส์ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ได้เท่ากับที่เคยใช้มาก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติดัง กล่าวและไอทูนส์จะไม่มีความรับผิดต่อคุณในกรณีดังกล่าว

ไอทูนส์พาส (iTune Pass)

ราคาเต็มของไอทูนส์พาส (iTune Pass) จะถูกเรียกเก็บเมื่อมีการสั่งซื้อ คุณต้องเชื่อมต่อกับบริการไอทูนส์และทำการดาวน์โหลดเนื้อหาในไอทูนส์พาสส่วนที่เหลือภายใน 90 วันหลังจากที่เนื้อหาของไอทูนส์พาสส่วนสุดท้ายพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด (หรือระยะเวลาอื่นตามที่อาจกำหนดไว้ในหน้าสั่งซื้อ (purchase page) หลังจากนี้คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหานั้นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อครั้งนั้นได้อีก

ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทไฮเดฟินิชั่น

สามารถชมผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทไฮเดฟินิชั่น (high-definition) ได้จากอุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้กับระบบไฮเดฟินิชั่นเท่านั้น อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ประเภทไฮเดฟินิชั่นที่ซื้อ (มิใช่เช่า) จะรวมชุดที่ใช้ระบบเดฟินิชั่นมาตรฐาน (standard definition) สำหรับใช้กับอุปกรณ์ที่ไม่มีระบบไฮเดฟินิชั่นด้วย

การส่งเนื้อหาให้กับบริการไอทูนส์

บริการไอทูนส์อาจเสนอคุณสมบัติการทำงานในเชิงตอบโต้ (interactive features) ซึ่งจะทำให้คุณสามารถส่งเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงตัวเชื่อมโยง (links) ไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอก) ลงบนพื้นที่ของบริการไอทูนส์ซึ่งสาธารณชนสามารถเข้าถึงและดูได้ คุณยอมรับว่าการใช้คุณสมบัติการทำงานดังกล่าวของคุณรวมถึงเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งจะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียวและไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดหรือขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการละเมิดหรือ การกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่นใดหรือเป็นสิ่งลามกน่ารังเกียจ หรือไม่มีรสนิยม นอกจานี้คุณยังยอมรับว่าคุณได้รับสิทธิและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวง คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับส่งเนื้อหาใดๆ ในบริการไอทูนส์ด้วยข้อตกลงนี้ คุณยินยอมที่จะให้อนุญาตที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีค่าสิทธิแก่ไอทูนส์เพื่อการใช้เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของบริการไอทูนส์ทั่วโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไอทูนส์โดยไม่ต้องมีค่า ตอบแทนหรือข้อผูกพันใดๆต่อคุณไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งหรือเผยแพร่ เนื้อหาใดและทำการถอนหรือแก้ไขเนื้อหาใดในเวลาใดก็ได้ตามดุลพินิจของไอทูนส์ แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบหรือความรับผิด

ไอทูนส์มีสิทธิแต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะตรวจติดตามเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งหรือที่มีอยู่โดยประการอื่นใดในบริการไอทูนส์และทำการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ตามที่มีการรายงานหรือปรากฏอยู่ รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามที่ไอทูนส์เห็นสมควร ตามดุลยพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้หรือตามนโยบายลิขสิทธิ์ของแอปเปิล (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

เนื้อหาผลิตภัณฑ์ไอทูนส์และบริการบางอย่างที่ให้ผ่านทางบริการไอทูนส์อาจรวมถึงเนื้อหาจากบุคคลภายนอก ไอทูนส์อาจจัดให้มีตัวเชื่อมโยง (links) ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อความสะดวกของคุณ คุณยอมรับว่าไอทูนส์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้อง และไอทูนส์ไม่ขอรับประกันและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือต่อเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในลักษณะที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใด และไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ใดๆ ดังกล่าวของคุณ

เนื้อหาที่น่ารังเกียจ

คุณเข้าใจว่าในการใช้บริการไอทูนส์ คุณอาจพบเนื้อหาที่คุณถือว่าก้าวร้าว ไม่สุภาพ หรือน่ารังเกียจ เนื้อหาดังกล่าวอาจระบุว่าเป็นเนื้อหาที่หยาบคายอย่างไรก็ตามคุณตกลงที่จะใช้บริการไอ ทูนส์โดยอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้นและไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับเนื้อหาที่อาจพบว่าเป็นการก้าวร้าว ไม่สุภาพ หรือน่ารังเกียจ ประเภทและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ไอทูนส์ให้ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และคุณรับทราบและยอมรับว่าไอทูนส์ไม่รับประกันความถูกต้องของประเภทและราย ละเอียดดังกล่าว

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงความล้าของกล้ามเนื้อข้อต่อหรือสายตาในระหว่างที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอผ่านบริการไอทูนส์ ไม่ควรใช้บ่อยๆและพักผ่อนให้นานขึ้นหากคุณมีอาการปวดล้าหรือไม่สบาย มีน้อยรายที่อาจเกิดอาการลมชักหรือหน้ามืดในขณะที่เผชิญกับแสงหรือลวดลายที่มีความวูบวาบ รวมถึงใน ขณะที่เล่นเกมวีดีโอหรือชมวีดีโออยู่อาการต่างๆอาจรวมถึงการเวียนศีรษะคลื่น ไส้การเคลื่อนไหวที่ไม่อาจควบคุมได้การสูญเสียความรู้สึกตัวการรับรู้ภาพ เปลี่ยนไปอาการเป็นเหน็บอาการชาหรือความไม่สบายอื่นๆ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอผ่านบริการไอทูนส์หากคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรืออาการในลักษณะเดียวกัน และคุณควรหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ทันทีและพบแพทย์หากมีอาการเหล่านี้หรืออาการในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผู้ปกครองควรควบคุมดูแลการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เสนอผ่านบริการไอทูนส์ของบุตรเพื่อสังเกตอาการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณยอมรับว่าบริการไอทูนส์ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ภาพกราฟิกการอินเทอร์เฟสผู้ใช้คลิปเสียง คลิปวีดีโอเนื้อหาฝ่ายบรรณาธิการและสคริปท์และซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการใช้งานบริการไอทูนส์ประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นของไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของดังกล่าวในลักษณะใดก็ตามเว้นแต่เพื่อการใช้บริการไอทูนส์โดยเป็นไปตามข้อตกลงนี้ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดๆของบริการไอทูนส์ ในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดๆเว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อ กำหนดเหล่านี้คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขให้เช่าให้ยืมขายแจกจ่ายหรือ สร้างงานต่อเนื่องซึ่งอยู่บนพื้นฐานของบริการไอทูนส์ไม่ว่าในลักษณะใดและ คุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากบริการไอทูนส์ในทางใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึงการล่วงล้ำหรือการสร้างภาระให้แก่เครือข่าย

แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลงนี้ ไอทูนส์และผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ ถอน หรือตัดความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ไอทูนส์เนื้อหาหรือบทความอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการไอทูนส์ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไอทูนส์ไม่จำต้องรับผิดต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นอกจากนี้ไอทูนส์อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้หรือการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของบริการไอทูนส์หรือบางส่วนของบริการไอทูนส์ในกรณีใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดชอบ

ลิขสิทธิ์ทั้งปวงในบริการไอทูนส์ (รวมทั้งการรวบรวมเนื้อหาสิ่งที่แจ้งไว้ตัวเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรอินเทอร์เน็ตอื่นและรายละเอียดของทรัพยากรเหล่านั้น) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นของไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ ทั้งนี้ไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ขอสงวนสิทธิทั้งปวงทั้งตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมการใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดของบริการไอทูนส์ เว้นแต่การใช้บริการไอทูนส์ตามที่ได้รับอนุญาต โดยข้อตกลงฉบับนี้เป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น ซึ่งอาจส่งผลให้คุณถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมถึงค่าเสียหายเป็นตัวเงินในการละเมิดลิขสิทธิ์

แอปเปิล เครื่องหมายแอปเปิลไอทูนส์ และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ภาพกราฟิกส์ และเครื่องหมายอื่นๆ ของแอปเปิลที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการไอทูนส์ เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแอปเปิลอิงค์ ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าเครื่องหมาย บริการภาพกราฟิก และเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับบริการไอทูนส์ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตในเครื่องหมายการค้าใดๆ เหล่านั้น และการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

ในฐานะเจ้าของบัญชีในบริการไอทูนส์ที่มีสถานะดี คุณอาจจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงอย่างจำกัดเพื่อดาวน์โหลดหน้าปกอัลบั้ม (album cover art) สำหรับเพลงที่จัดเก็บอยู่ในห้องสมุดไอทูนส์ของแอปพลิเคชั่นไอทูนส์ของคุณ การเข้าถึงดังกล่าวเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเท่านั้น และไอทูนส์ไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับหน้าปกอัลบั้มดังกล่าวหรือการใช้หน้าปกอัลบั้มดังกล่าวโดยคุณ คุณมีสิทธิเข้าถึงหน้าปกอัลบั้มของเพลงที่คุณเป็นเจ้าของโดยชอบด้วยกฎหมายของสำเนาที่ ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หน้าปกอัลบั้มมีขึ้นเพื่อการใช้ส่วนตัวเท่านั้น และมิใช่เพื่อการค้า คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หน้าปกอัลบั้มในลักษณะใดๆ ที่จะเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือสิทธิของบุคคลอื่นใด และไอทูนส์ไม่รับผิดชอบต่อการใช้ดังกล่าวของคุณแต่ประการใด

การยกเลิก

หากคุณไม่ปฏิบัติตามหรือไอทูนส์สงสัยว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของข้อตกลงนี้ ไอทูนส์อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ตามดุลยพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ กล่าวคือ (1) ยกเลิกข้อตกลงนี้และ/หรือบัญชีของคุณและคุณยังคงต้องรับผิดในจำนวนเงิน ทั้งหมดที่ต้องชำระตามบัญชีของคุณจนถึงและรวมวันที่ยกเลิกและ/หรือ (2) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือ (3) ห้ามการเข้าถึงบริการไอทูนส์ (หรือส่วนใดๆของบริการไอทูนส์)

ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะดัดแปลง แก้ไข ระงับ หรือยุติบริการไอทูนส์ (หรือส่วนใดหรือเนื้อหาใดของบริการไอทูนส์ในเวลาใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้คุณทราบ และไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลภายนอกหากไอทูนส์ใช้สิทธิดังกล่าว

การยกเว้นการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ไอทูนส์ไม่ขอรับรองหรือยืนยันว่าการใช้บริการไอทูนส์ของคุณจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาด และคุณยอมรับว่าไอทูนส์อาจถอนบริการไอทูนส์โดยไม่มีกำหนดเวลาหรืออาจยกเลิกบริการไอทูนส์ในเวลาใดๆ ก็ได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ คุณยินยอมโดยชัดแจ้งว่าการใช้บริการไอทูนส์ หรือการไม่สามารถใช้บริการไอทูนส์ของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้น บริการไอทูนส์และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งปวงที่ส่งมอบให้แก่คุณผ่านทางบริการไอทูนส์ (เว้นแต่ตามที่ไอทูนส์ระบุไว้โดยชัดแจ้ง) จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้ของคุณโดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยายซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยปริยายทั้งปวงเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไอทูนส์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัทในเครือตัวแทน ผู้รับจ้างตัวการ หรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอทูนส์ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยอ้อม ความ เสียหายที่เกี่ยวข้องกับค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อการลงโทษความเสียหายพิเศษหรือ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้บริการไอทูนส์ของคุณ หรือต่อการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดกับการใช้บริการไอทูนส์ของคุณ รวมถึง ความผิดพลาดหรือการขาดตกบกพร่องใดๆ ในเนื้อหา หรือการสูญหาย หรือความเสียหายในลักษณะใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้เนื้อหาใด (หรือผลิตภัณฑ์) ที่มีการแจ้งส่งหรือจัดให้มีขึ้นโดยประการอื่นใดผ่านทางบริการไอทูนส์ ถึงแม้ว่าจะได้มีการแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ไอทูนส์จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้ที่เกี่ยวข้องกับบริการไอทูนส์ แต่คุณยมอรับว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้น และไอทูนส์ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆทั้ งปวงต่อคุณสำหรับความสูญเสียหรือความรับผิดชอบไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม

ไอทูนส์ไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการไอทูนส์จะปราศจากการสูญหาย การวิบัติ การจู่โจม ไวรัส การรบกวน การเจาะระบบหรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ และไอทูนส์ขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการนั้น ผลิตภัณฑ์ไอทูนส์บางอย่างสามารถดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียวและภายหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วจะไม่สามารถจัดทดแทนให้ใหม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์สูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด คุณต้องรับผิดชอบต่อการทำสำรองระบบของคุณเอง รวมถึงผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ใดๆ ที่ซื้อหรือเช่าจากไอทูนส์สโตร์

การสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหาย

ในการใช้บริการไอทูนส์ คุณยอมรับว่าเพียงเท่าที่กฎหมายได้ให้อนุญาตไว้คุณจะรับผิดชอบชดใช้และปกป้องแอปเปิลและกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัทในเครือ ตัวแทนผู้รับจ้าง ตัวการ และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของแอปเปิล จากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้ การที่คุณใช้บริการไอทูนส์หรือการดำเนินการใดๆ โดยไอทูนส์อันเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยหรืออันเนื่องมาจากการที่ไอทูนส์ค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากไอทูนส์หรือกรรมการเจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัทในเครือตัวแทนผู้รับจ้างตัวการและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอ ทูนส์อันเนื่องจากการตัดสินใจที่จะถอนหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลหรือ เนื้อหาใดหรือให้คำเตือนคุณหรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการไอทูนส์ของ คุณหรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัยหรืออัน เนื่องมาจากการที่ไอทูนส์สรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้บทบัญญัติว่าด้วย การสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหายนี้บังคับใช้สำหรับการละเมิดทั้งปวงที่ระบุหรือกล่าวถึงในข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลง

ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อตกลงนี้ และกำหนดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการใช้บริการไอทูนส์ของคุณขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมไม่ว่าเวลาใด การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีและรวมอยู่ในข้อตกลงนี้ การที่คุณยังคงใช้บริการไอทูนส์ต่อไปเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและไอทูนส์และบังคับใช้สำหรับการใช้บริการไอทูนส์ของคุณ ตลอดจนใช้บังคับแทนข้อตกลงที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างคุณและไอทูนส์ นอกจากนี้คุณอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไข เพิ่มเติมที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้องเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอก หากส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ ไม่สมบูรณ์หรือบังคับใช้ไม่ได้ ให้ตีความส่วนนั้นในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้โดยให้แสดงถึงเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป การที่ไอทูนส์ไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติใดในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในบทบัญญัติดังกล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใด ไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ อันเนื่องจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไอทูนส์

ไอทูนส์เป็นผู้ดำเนินการบริการไอทูนส์จากสำนักงานของไอทูนส์ในกรุงลักเซมเบิร์ก คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่มีผลบังคับใช้กับการใช้บริการไอทูนส์ของคุณ ธุรกรรมทั้งหมดในบริการไอทูนส์อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศไทย ความเสี่ยงต่อการสูญหายและกรรมสิทธิ์สำหรับธุรกรรมที่ส่งมอบโดยทางอิเล็กทรอนิกส์จะโอนให้แก่ผู้ซื้อในกรุงลักเซมเบิร์ก เมื่อมีการส่งให้กับผู้รับโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ พนักงานหรือตัวแทนของไอทูนส์ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้

ไอทูนส์อาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการไอทูนส์ด้วยการส่งข้อความทางอีเมลตามที่อยู่ทางอีเมล์สำหรับบัญชีของคุณหรือทางไปรษณีย์ตามที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีของคุณ หรือโดยการประกาศในบริการไอทูนส์ ทั้งนี้คำแจ้งให้ทราบจะมีผลบังคับใช้ทันที

ไอทูนส์สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่ไอทูนส์เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆ ของข้อตกลงนี้ คุณยอมรับว่าไอทูนส์มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ และ/หรือบุคคลภายนอกตามที่ไอทูนส์เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆของข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของไอทูนส์ที่จะให้ความร่วมมือกับกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการไอทูนส์และ/หรือผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ ของคุณและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้บริการไอทูนส์และ/หรือผลิตภัณฑ์ไอทูนส์ของคุณไม่ชอบด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกดังกล่าว) โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณ

ค. ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับแม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี และไอบุ๊คสโตร์

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างคุณและไอทูนส์เอสเออาร์แอล (ITUNES S.A.R.L.) (“ไอทูนส์”) ฉบับนี้ใช้บังคับการช้แม็คแอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์ แอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี และไอบุ๊คสโตร์ (“แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์”) (App and Book Stores) ของคุณ รวมถึงการซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งที่ไอทูนส์ขายให้คุณ

แม็คแอ็พ สโตร์แอ็พสโตร์แอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี และไอบุ๊คสโตร์

ไอทูนส์เป็นผู้จัดให้มีแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ซึ่งอนุญาตให้คุณสามารถซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และสื่อดิจิตอล (digital content) (“ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์”) จากไอทูนส์เพื่อการใช้ขั้นปลายภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุ ไว้ในข้อตกลงนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่จัดหาให้ผ่านทางแม็คแอ็พสโตร์ และแอ็พสโตร์ (รวมเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์” ) เท่านั้น ผู้ใช้ขั้นปลายอาจเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกระทำการในฐานะส่วนตัวหรือในนามของ หน่วยธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาก็ได้

ข้อกำหนดสำหรับการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์

บุคคลที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปีเท่านั้นที่สามารถสร้างบัญชีได้ บิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถสร้างบัญชีสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ได้โดยใช้การแชร์กันในครอบครัว เด็กๆ ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ควรตรวจสอบข้อตกลงนี้กับบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กและบิดามารดาหรือผู้ปกครอง โดยชอบด้วยกฎหมายเข้าใจข้อตกลงนี้

คุณสามารถใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ได้ในประเทศไทยเท่านั้นคุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้หรือจะไม่พยายามใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์จากภายนอกอาณาเขตของประเทศไทย ไอทูนส์อาจใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว

การใช้ร้านค้าต้องมีอุปกรณ์ที่รองรับ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์บางอย่าง (ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียม) อาจต้องมีการอัพเดทเป็นครั้งคราวและ/หรือดาวน์โหลดเนื้อหาตามต้องการตามข้อจำกัดการใช้งานและทรัพยากรแอพ (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายในการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) และอาจได้รับผลกระทบจากประสิทธิภาพการทำงานของสิ่งเหล่านี้ ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่กำหนดเวอร์ชันล่าสุด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงซอฟต์แวร์ iOS, iTunes และ Mac App Store) เพื่อเข้าถึงร้านค้าและอาจต้องใช้ในการทำรายการหรือคุณสมบัติบางอย่าง และเพื่อดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ที่ก่อนหน้านี้ได้ซื้อหรือได้รับจากร้านค้า คุณยอมรับว่าข้อกำหนดเหล่านี้ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ เป็นความรับผิดชอบของคุณ ร้านค้าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนออื่นใดและการซื้อหรือการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ใดๆ จะไม่ได้รับการตีความเพื่อรับรองหรือรับประกันการเข้าถึงร้านค้าของคุณ

บัญชีของคุณ

ในฐานะผู้ใช้ลงทะเบียนของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์) คุณอาจทำการเปิดบัญชี (“บัญชี”) จงอย่าเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณต่อบุคคลอื่นใดคุณต้องรับผิดชอบต่อการ รักษาความลับและความปลอดภัยของบัญชีรวมทั้งกิจกรรมทั้งปวงที่เกิดขึ้นจาก หรือผ่านบัญชีของคุณแต่เพียงผู้เดียวทั้งสิ้นและคุณตกลงที่จะแจ้งให้ไอ ทูนส์ทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยของบัญชีของคุณทันทีไอทูนส์จะไม่รับผิด ชอบต่อความสูญเสียใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากต้องการซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ App Store จากร้านค้า คุณต้องป้อน Apple ID และรหัสผ่านของคุณหรือใช้ Touch ID เพื่อรับรองบัญชีของคุณสำหรับธุรกรรมต่างๆ เมื่อคุณยืนยันบัญชีของคุณโดยใช้ Apple ID และรหัสผ่าน คุณจะไม่ต้องยืนยันอีกครั้งเป็นเวลาสิบห้านาที ระหว่างเวลานี้ คุณจะสามารถซื้อและดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ App Store ได้โดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านของคุณอีกครั้ง และยังเลือกให้กำหนดกรอกรหัสผ่านในการทำธุรกรรมแต่ละครั้งและให้อุปกรณ์จดจำรหัสผ่านสำหรับการทำธุรกรรมฟรีเท่านั้นได้แบบแยกกัน คุณสามารถปิดความสามารถในการทำรายการของผลิตภัณฑ์ App Store หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าให้ต้องใช้รหัสผ่านสำหรับการทำรายการผลิตภัณฑ์แอปและหนังสือแต่ละรายการโดยปรับการตั้งค่าบนอุปกรณ์ของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู http://support.apple.com/kb/HT1904 และ http://support.apple.com/kb/HT4213

คุณตกลงจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อคุณลงทะเบียนกับแอ็พสโตร์และ บุ๊คสโตร์และใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (“ข้อมูลการลงทะเบียนแอ็พสโตร์และบุ๊ค สโตร์”) คุณตกลงด้วยว่าคุณจะปรับปรุงข้อมูลการลงทะเบียนแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณให้ถูกต้องและสมบูรณ์เสมอคุณยอมรับว่าไอทูนส์อาจเก็บและใช้ข้อมูลการลง ทะเบียนแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ที่คุณให้เพื่อใช้ในการรักษาบัญชีของคุณและ การเรียกเก็บค่าบริการจากบัญชีของคุณ

การจัดส่งโดยอัตโนมัติและการดาวน์โหลดการซื้อครั้งก่อน

เมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากแม็คแอ็พสโตร์) หรือผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์เป็นครั้งแรกผ่านทางแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหาที่มีสิทธิ”) คุณอาจเลือกรับ (“ดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ”) สำเนาของเนื้อหาที่มีสิทธิบนฮาร์ดแวร์ยี่ห้อแอปเปิลเพิ่มเติมซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อการเชื่อมโยงฮาร์ดแวร์ดังกล่าวโดยอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎระเบียบการเชื่อมโยงที่ระบุท้ายนี้ (“อุปกรณ์ที่เชื่อมโยง”) สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงแต่ละเครื่องคุณอาจทำการกำหนดประเภทของเนื้อหาที่มีสิทธิ (ถ้ามี) ซึ่งอาจถูกดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์นั้นโดยอัตโนมัติได้บน อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงซึ่งสามารถรับการแจ้งเตือน (push notifications) ได้ (“ระบบรองรับการแจ้งเตือน”) (Push-Enabled) ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ iOS เนื้อหาจะถูกดาวน์โหลดลงบนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงนั้นโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ นั้นมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงซึ่งไม่มีระบบรองรับการแจ้งเตือนซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์เนื้อหาที่มีสิทธิจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติในคิวดาวน์โหลดและคุณสามารถเริ่ม ดาวน์โหลดด้วยตนเอง (manually) ได้ภายในไอทูนส์

หลังจากได้รับเนื้อหาที่มีคุณสมบัติ คุณจะสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติดังกล่าวซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้บางรายการลงบนอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมโยงเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณ เนื้อหาที่มีคุณสมบัติบางรายการซึ่งคุณได้รับมาก่อนหน้านี้อาจไม่มีให้ดาวน์โหลดในภายหลังในเวลาใดเวลาหนึ่งและ iTunes จะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อคุณในกรณีดังกล่าว เนื่องจากคุณอาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติบางรายการซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้ได้ในภายหลัง เมื่อคุณดาวน์โหลดรายการของเนื้อหาที่มีคุณสมบัติ จึงเป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะไม่ทำให้สูญหาย ทำลาย หรือทำความเสียหายแก่เนื้อหาดังกล่าว และคุณอาจต้องการสำรองเนื้อหาไว้

การเชื่อมโยงอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

(ก) คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติโดยอัตโนมัติหรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่มีคุณสมบัติซึ่งได้รับมาก่อนหน้านี้จากบัญชีลงในอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงได้สูงสุด 10 เครื่องโดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes ไม่เกิน 5 เครื่อง

(2) อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้นในเวลาใดเวลาหนึ่ง

(3) คุณอาจสลับอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีอื่นได้เพียงครั้งเดียวต่อทุกระยะเวลา 90 วัน

(4) คุณสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับมาฟรีลงในอุปกรณ์โดยไม่จำกัดจำนวน ในขณะที่เนื้อหาดังกล่าวมีให้บริการฟรีบนร้านค้าโดยต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ได้รับอนุญาตจาก iTunes ไม่เกิน 5 เครื่อง

ข้อ (1) ถึง (4) ข้างต้นไม่ใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์

เนื้อหาที่มีสิทธิบางอย่างอาจมีขนาดใหญ่หรือเริ่มการส่งเนื้อหาต่อเนื่องตามข้อจำกัดการใช้งานและทรัพยากร และอาจมีการคิดค่าบริการข้อมูลเป็นจำนวนมากจากการส่งมอบเนื้อหาที่มีสิทธิดังกล่าวผ่านทางการเชื่อมต่อข้อมูล

การจัดส่งรายการอัปเดตอัตโนมัติ

อุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณจะตรวจสอบกับแอ๊พสโตร์ แอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี และแม็คแอ๊พสโตร์อยู่เป็นระยะๆ เพื่อหารายการอัปเดตสำหรับแอปพลิเคชั่นบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ และหากมีพร้อมใช้งาน รายการอัปเดตดังกล่าวอาจจะดาวน์โหลดและติดตั้งให้โดยอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์บางอย่างอาจดาวน์โหลดเนื้อหาเพิ่มเติม เช่น ด่านในเกมหรือเนื้อหาเป็นบทอย่างต่อเนื่องตามข้อจำกัดการใช้งานและทรัพยากร คุณยินยอมว่าแอปเปิลสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งรายการอัปเดตและเนื้อหาลงบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยอัตโนมัติผ่านทางแอ๊พสโตร์ แอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี และแม็คแอ๊พสโตร์ คุณสามารถปิดการอัปเดตอัตโนมัติโดยทั้งหมดได้ทุกเมื่อโดยการเปลี่ยนการตั้งค่ารายการอัปเดตอัตโนมัติบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อป้องกันการดาวน์โหลดเนื้อหาตามต้องการภายในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ ให้ลบผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์จากอุปกรณ์ของคุณ

ชุดแอป

ผลิตภัณฑ์ App Store บางอย่างอาจมีหลายรายการ (“ชุดแอป”) ราคาที่แสดงบนชุดแอปเป็นราคาที่ระบบจะคิดจากคุณเมื่อซื้อชุดแอป ราคาของชุดแอปอาจลดลงในบัญชีซึ่งมีผลิตภัณฑ์ App Store ที่คุณได้ซื้อไว้หรือได้รับไว้แล้ว แต่อาจมีค่าใช้จ่ายขั้นต่ำเพื่อซื้อชุดแอปให้ครบชุด

ความเป็นส่วนตัว

แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์อยู่ภายใต้บังคับแห่งนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิลอิงค์ที่ http://www.apple.com/legal/privacy/

การใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์

ไอทูนส์ขายการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ให้แก่คุณเมื่อ คุณซื้อการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากไอทูนส์การอนุญาตนั้นจะเป็นข้อตกลงที่มีผล ผูกพันโดยตรงระหว่างคุณกับผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ นั้น (“ผู้จัดพิมพ์”) ซึ่งใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์นั้นๆของคุณ โดยคุณยอมรับว่าแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์บางอย่าง ประกอบด้วยเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยซึ่งจำกัดการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ และบุ๊คสโตร์ของคุณและไม่ว่าผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์จะถูกจำกัดโดย เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยหรือไม่คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ตามกฎระเบียบการใช้ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำหนดขึ้นโดยไอทูนส์และผู้จัด พิมพ์ (“กฎระเบียบการใช้”) และการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ในลักษณะอื่นใดอาจเป็นการละเมิด ลิขสิทธิ์ได้เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยถือเป็นส่วนที่ไม่สามารถแยกออกได้ของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง กฎระเบียบการใช้ในเวลาใดก็ได้ คุณยินยอมที่จะไม่ละเมิดกระทำการหลบเลี่ยงทำวิศวกรรมย้อนกลับแก้รหัสแยกองค์ประกอบหรือดัดแปลงแก้ไขโดยวิธีการอื่นใด ซึ่งเทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบการใช้ดังกล่าว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือพยายามกระทำการหรือช่วยเหลือบุคคลอื่นในการ กระทำการดังกล่าวกฎระเบียบการใช้อาจอยู่ภายใต้การควบคุมและการกำกับดูแลของไอทูนส์เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ดังกล่าวและไอทูนส์ขอสงวนสิทธิในการบังคับใช้กฎระเบียบการใช้โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบต่อคุณ คุณยินยอมที่จะไม่เข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยวิธีการอื่นใดนอกจากโดยผ่านทางซอฟต์แวร์ที่ไอทูนส์จัดหาให้เพื่อการเข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์คุณจะต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามที่จะเข้าถึงบัญชีซึ่งคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง คุณยอมรับที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ในลักษณะหรือรูปแบบใดๆ หรือใช้ซอฟต์แวร์รุ่นที่มีการดัดแปลงแก้ไขไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดซึ่งรวมถึง เพื่อการเข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจนำมาซึ่งความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา

การส่งมอบผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์มิได้เป็นการโอนสิทธิที่จะใช้เพื่อการส่งเสริมการขายในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ให้แก่คุณ

คุณรับทราบว่าเนื่องจากบางส่วนของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ และบุ๊คสโตร์และการบริหารจัดการกฎระเบียบการใช้จะมีไอทูนส์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าไอทูนส์มิได้เป็นคู่สัญญาของการอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างคุณกับผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ดังนั้น ถ้าไอทูนส์เปลี่ยนแปลงส่วนใดๆของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์หรือยุติการให้ใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ซึ่งไอทูนส์อาจกระทำได้ตามการพิจารณาของไอทูนส์ คุณอาจจะไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ได้เท่ากับที่เคยใช้มาก่อนหน้าการเปลี่ยนแปลงหรือการยุติดังกล่าว และไอทูนส์จะไม่มีรับผิดชอบต่อคุณในกรณีดังกล่าว

การยื่นเนื้อหาให้กับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์

แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์อาจเสนอคุณสมบัติการทำงานในเชิงตอบโต้ (interactive features) ซึ่งจะทำให้คุณสามารถยื่นเนื้อหา (ซึ่งรวมถึงตัวเชื่อมโยง (links) ไปยังเนื้อหาของบุคคลภายนอก) ลงบนพื้นที่ของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ซึ่งผู้ใช้รายอื่นๆของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และสาธารณชนสามารถเข้าถึงและดูได้คุณยอมรับว่าการใช้คุณสมบัติการทำงาน ดังกล่าวของคุณซึ่งรวมถึงเนื้อหาใดๆที่คุณยื่นจะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว และไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใดหรือขัดต่อกฎหมายหรือเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนการละเมิดหรือการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยประการอื่นใดหรือเป็นสิ่งลามกน่ารังเกียจหรือไม่มีรสนิยม นอกจากนี้คุณยังยอมรับว่าคุณได้รับสิทธิและการอนุญาตที่จำเป็นทั้งปวง คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์เกี่ยวกับการยื่นเนื้อหาใดๆ ในแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ โดยข้อตกลงนี้คุณยินยอมจะให้อนุญาตที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีค่าสิทธิแก่ไอทูนส์เพื่อการใช้เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ทั่วโลก หรือที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนหรือข้อผูกพันใดๆ ต่อคุณ ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะไม่แจ้งหรือเผยแพร่เนื้อหาใดและทำการลบถอนหรือแก้ไขเนื้อหาใดในเวลาใดก็ได้ตามดุลยพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบหรือรับผิดชอบต่อคุณ คุณไม่สามารถยื่นบทวิจารณ์หรือการจัดอันดับ (ratings) ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ที่ดาวน์โหลดโดยใช้รหัสเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการขาย (promotional Content Code)

ไอทูนส์มีสิทธิแต่ไม่มีข้อผูกพันที่จะตรวจติดตามเนื้อหาใดๆ ที่คุณยื่นหรือที่มีอยู่โดยประการอื่นใดในแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และทำการตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ตามที่มีการรายงานหรือปรากฏรวมทั้งดำเนินการใดๆตามที่ไอทูนส์เห็นสมควรตามดุลยพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียวซึ่งรวมถึงการบอกเลิกสัญญาตามข้อตกลงนี้หรือตามนโยบายลิขสิทธิ์ของแอปเปิลอิงค์ (https://www.apple.com/legal/copyright.html)

เนื้อหาของบุคคลภายนอก

เนื้อหาผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และบริการบางอย่างที่ให้ผ่านทางแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์แอ็พสโตร์ และบุ๊คสโตร์อาจรวมเนื้อหาจากบุคคลภายนอกไอทูนส์อาจจัดให้มีตัวเชื่อมโยง (links)ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเพื่อความสะดวกของคุณ คุณยอมรับว่าไอทูนส์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาหรือความถูกต้องและไอทูนส์ไม่ขอรับประกันและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือต่อเนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอก คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้เนื้อหาของบุคคลภายนอกในลักษณะที่จะเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกอื่นใด และไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้ใดๆ ดังกล่าวโดยคุณ

เนื้อหาที่น่ารังเกียจ

คุณเข้าใจว่าด้วยการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์คุณอาจพบเนื้อหาที่คุณอาจถือได้ว่าก้าวร้าว ไม่สุภาพ หรือน่ารังเกียจ เนื้อหาดังกล่าวอาจถูกระบุว่าเป็นเนื้อหาที่หยาบคาย อย่างไรก็ตามคุณตกลงที่จะใช้ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้นและไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับเนื้อหาที่อาจพบว่าเป็นการก้าวร้าว ไม่สุภาพ หรือน่ารังเกียจ ประเภทและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ให้ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และคุณรับทราบและยอมรับว่าไอทูนส์ไม่รับประกันความถูกต้องของประเภทและรายละเอียดดังกล่าว

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณยอมรับว่าแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ ภาพกราฟิก การอินเทอร์เฟสผู้ใช้คลิปเสียงเนื้อหา ฝ่ายบรรณาธิการและสคริปต์และซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการใช้งานแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ ประกอบด้วยข้อมูลและเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของซึ่งเป็นของไอทูนส์และ/หรือผู้จัดพิมพ์และได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลหรือเนื้อหาอันมีความเป็นเจ้าของดังกล่าวในลักษณะใดก็ตามเว้น แต่เพื่อการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์โดยเป็นไปตามข้อตกลงนี้ ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดๆ ของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดๆ เว้นแต่ตามที่ ได้รับอนุญาตไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดเหล่านี้ คุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไข ให้เช่า ให้ยืม ขาย แจกจ่าย หรือสร้างงานต่อเนื่องซึ่งอยู่บนพื้นฐานของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ไม่ว่าในลักษณะใด และคุณจะไม่ใช้ประโยชน์จากแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ในทางใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึงการ ล่วงล้ำหรือการสร้างภาระให้แก่เครือข่าย

แม้จะมีบทบัญญัติอื่นใดในข้อตกลงนี้ไอทูนส์และผู้จัดพิมพ์ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ระงับ ถอน หรือตัดความสามารถในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ เนื้อหา หรือบทความอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ไอทูนส์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นอกจากนี้ไอทูนส์อาจกำหนดขีดจำกัดการใช้หรือการเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์หรือบางส่วนของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ในกรณีใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดชอบ

ลิขสิทธิ์ทั้งปวงในแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (รวมทั้งการรวบรวมเนื้อหาสิ่งที่แจ้งไว้ตัวเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรอินเทอร์เน็ตอื่นและรายละเอียดของทรัพยากรเหล่านั้น) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องเป็นของไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ ทั้งนี้ไอทูนส์และ/หรือผู้ให้อนุญาตของไอทูนส์ขอสงวนสิทธิทั้งปวงทั้งตามกฎหมายและหลักความเป็นธรรมการใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนใดของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์เว้นแต่การใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ตามที่ได้รับอนุญาตโดยข้อตกลงฉบับนี้เป็นที่ต้องห้ามอย่างเคร่งครัดและเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นซึ่งอาจส่งผลให้คุณถูกลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาซึ่งรวมถึง ค่าเสียหายเป็นตัวเงินสำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์

แอปเปิล เครื่องหมายแอปเปิล ไอทูนส์ แอ็พสโตร์ และเครื่องหมายการค้าเครื่องหมาย บริการภาพกราฟิก และเครื่องหมายอื่นๆของแอปเปิลที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของไอทูนส์และ/หรือแอปเปิลอิงค์ในประเทศสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ เครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการภาพกราฟิกและเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวคุณไม่ได้รับสิทธิหรือการอนุญาตในเครื่องหมายการค้าใดๆ เหล่านั้นและการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว

การยกเลิก

หากคุณไม่ปฏิบัติตามหรือไอทูนส์สงสัยว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติใดของข้อตกลงนี้ ไอทูนส์อาจดำเนินการดังต่อไปนี้ตามดุลพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียวและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบต่อคุณ กล่าวคือ (1) ยกเลิกข้อตกลงนี้และ/หรือบัญชีของคุณและคุณยังคงต้องรับผิดในจำนวนเงิน ทั้งหมดที่ต้องชำระตามบัญชีของคุณจนถึงและรวมวันที่ยกเลิกและ/หรือ (2) ยกเลิกการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์และ/หรือ (3) ห้ามการเข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (หรือส่วนใดๆของบริการ)

ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะดัดแปลงแก้ไขระงับหรือยุติแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (หรือส่วนใดหรือเนื้อหาใดของแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ ) ในเวลาใดก็ได้โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบต่อคุณและไอทูนส์จะไม่รับผิดต่อคุณ หรือต่อบุคคลภายนอกหากไอทูนส์ใช้สิทธิดังกล่าว

การยกเว้นการรับประกันและข้อจำกัดความรับผิด

ไอทูนส์ไม่ขอรับประกันรับรองหรือยืนยันว่าการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาดและคุณยอมรับว่าไอทูนส์อาจถอนแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ออกอย่างไม่มีกำหนดเวลาหรืออาจยกเลิกแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ในเวลาใดๆ ก็ได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบต่อคุณ

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์หรือการไม่สามารถใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้นแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และผลิตภัณฑ์และบริการทั้งปวงที่ส่งมอบให้แก่คุณผ่านทางแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ (เว้นแต่ตามที่ไอทูนส์ระบุไว้โดยชัดแจ้ง) จัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” เพื่อการใช้ของคุณโดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการ รับประกันโดยชัดแจ้งหรือการรับประกันโดยปริยายซึ่งรวมถึงการรับประกันโดยปริยายทั้งปวงเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างหนึ่งอย่างใดกรรมสิทธิ์และการไม่ละเมิดสิทธิ

เพียงเท่าที่กฎหมายให้อนุญาตไว้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามไอทูนส์กรรมการเจ้า หน้าที่พนักงานบริษัทในเครือตัวแทนผู้รับจ้างตัวการหรือผู้ให้อนุญาตใช้ สิทธิของไอทูนส์ไม่จำต้องรับผิดต่อความเสียหายโดยตรงความเสียหายโดยอ้อมความ เสียหายที่เกี่ยวข้องค่าเสียหายที่กำหนดเพื่อการลงโทษความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณหรือต่อการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องในลักษณะใดกับการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดหรือ ขาดตกบกพร่องใดๆ ในเนื้อหาหรือการสูญหายหรือความเสียหายในลักษณะใดที่เกิด ขึ้นเนื่องจากการใช้เนื้อหาใด (หรือผลิตภัณฑ์) ที่มีการแจ้งส่งหรือจัดให้มีขึ้นโดยประการอื่นใดผ่านทางแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ถึงแม้ว่าจะได้มีการแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว

ไอทูนส์จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อคุ้มครองข้อมูลที่คุณให้โดยเกี่ยวข้องกับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ แต่คุณยอมรับว่าการให้ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้นและไอทูนส์ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ ทั้งปวงต่อคุณสำหรับการสูญเสียหรือความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในทางใดก็ตาม

ไอทูนส์ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์จะปราศจากการสูญหายการวิบัติการจู่โจมไวรัสการรบกวนการเจาะระบบหรือการบุกรุกการรักษาความปลอดภัยอื่นๆและไอทูนส์ขอปฏิเสธความรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้องในการนั้นผลิต ภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์บางอย่างสามารถดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียวและภายหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วจะไม่สามารถจัดทดแทนให้ใหม่ได้ถ้าผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์สูญหายไปไม่ว่าด้วยเหตุใด คุณต้องรับผิดชอบต่อการทำ สำรองระบบของคุณเองซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ใดๆ ที่ซื้อจากแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์

การสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหาย

ด้วยการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์คุณยอมรับว่าเพียงเท่าที่กฎหมายได้ให้อนุญาต ไว้คุณจะรับผิดชดใช้และปกป้องไอทูนส์และกรรมการเจ้าหน้าที่พนักงานบริษัทใน เครือตัวแทนผู้รับจ้างตัวการและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอทูนส์จากการเรียก ร้องใดๆที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงนี้การที่คุณใช้ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์หรือการดำเนินการใดๆโดยไอทูนส์อันเป็นส่วนหนึ่งของการ ตรวจสอบการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นที่ต้องสงสัยหรืออันเนื่องมาจากการที่ไอ ทูนส์ค้นพบหรือพิจารณาว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้ซึ่งหมายความว่าคุณไม่ สามารถฟ้องร้องหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากไอทูนส์หรือกรรมการเจ้าหน้าที่ พนักงานบริษัทในเครือตัวแทน ผู้รับจ้าง ตัวการ และผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิของไอ ทูนส์อันเนื่องจากการตัดสินใจที่จะถอนหรือปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลหรือเนื้อหาใดหรือให้คำเตือนคุณหรือระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณหรือดำเนินการอื่นใดในระหว่างการตรวจสอบการละเมิดที่ต้องสงสัย หรืออันเนื่องมาจากการที่ไอทูนส์สรุปว่าได้มีการละเมิดข้อตกลงนี้บทบัญญัติว่าด้วยการสละสิทธิและการชดใช้ค่าเสียหายนี้ใช้บังคับกับการละเมิดทั้งปวง ที่ระบุหรือกล่าวถึงในข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลง

ไอทูนส์ขอสงวนสิทธิที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้และกำหนดข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณขึ้นใหม่หรือเพิ่มเติมไม่ ว่าในเวลาใดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าวจะ มีผลบังคับใช้ทันทีและรวมอยู่ในข้อตกลงนี้การที่คุณยังคงใช้แอ็พสโตร์และ บุ๊คสโตร์ต่อไปเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและข้อกำหนดและ เงื่อนไขเพิ่มเติมดังกล่าว

บทบัญญัติเบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงฉบับนี้เป็นความตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและไอทูนส์และใช้บังคับกับการ ใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณตลอดจนใช้บังคับแทนความตกลงที่มีขึ้นก่อน หน้านี้ระหว่างคุณและไอทูนส์นอกจากนี้คุณอาจอยู่ในบังคับของข้อกำหนดและ เงื่อนไขเพิ่มเติมที่จะมีผลบังคับใช้เมื่อคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้องผลิต ภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์บางอย่างเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือซอฟต์แวร์ของ บุคคลภายนอกหากส่วนใดของข้อตกลงฉบับนี้ถือว่าไม่สมบูรณ์หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ส่วนนั้นได้รับการตีความในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับโดยให้แสดงถึงเจตนารมณ์เดิมของคู่สัญญามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ต่อไป การที่ไอทูนส์ไม่บังคับสิทธิหรือบทบัญญัติใดในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในบทบัญญัติดังกล่าวหรือบทบัญญัติอื่นใดไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ อันเนื่องจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของไอทูนส์

ไอทูนส์เป็นผู้ดำเนินการแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์จากสำนักงานของไอทูนส์ในกรุงลักเซมเบิร์กคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบทั้งปวงที่เกี่ยวข้องรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายและกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับประเทศที่มีผลบังคับใช้กับการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณ ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแห่งประเทศไทยความเสี่ยงต่อการสูญหายและกรรมสิทธิ์สำหรับธุรกรรมที่ส่งมอบโดยทางอิเล็กทรอนิกส์จะโอนให้แก่ผู้ซื้อในกรุงลักเซมเบิร์ก เมื่อมีการส่งให้กับผู้ซื้อโดยทางอิเล็กทรอนิกส์พนักงานหรือตัวแทนของไอทูนส์ไม่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงฉบับนี้

ไอทูนส์อาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ด้วยการส่งข้อความทางอีเมล์ตามที่อยู่ทางอีเมล์สำหรับบัญชีของคุณหรือโดยทางไปรษณีย์ตามที่อยู่เพื่อการติดต่อสำหรับบัญชีของคุณหรือโดยการประกาศในแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ ทั้งนี้การแจ้งให้ทราบจะมีผลบังคับใช้ทันที

ไอทูนส์สงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามที่ไอทูนส์เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตาม สมควรเพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆของข้อตกลงนี้คุณตกลง ว่าไอทูนส์มีสิทธิเปิดเผยข้อมูลการลงทะเบียนแอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และ/หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐและ/หรือบุคคลภายนอกตามที่ไอทูนส์เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสมตามสมควรเพื่อบังคับและ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามส่วนใดๆของข้อตกลงนี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิของไอทูนส์ที่จะให้ความร่วมมือกับกระบวนการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และ/หรือผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณและ/หรือการเรียกร้องของบุคคลภายนอกว่าการใช้ แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์และ/หรือผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และบุ๊คสโตร์ของคุณไม่ชอบ ด้วยกฎหมายและ/หรือเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกดังกล่าว) โดยไม่ต้องมีความรับผิดต่อคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับแม็คแอ็พสโตร์และแอ็พสโตร์

การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์

ไอทูนส์ขายการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ให้แก่คุณผลิตภัณฑ์ แอ็พสโตร์แบ่งออกเป็นสอง(2) ประเภทได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ที่พัฒนาขึ้นโดยแอปเปิลและคุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากไอทูนส์ (“ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล”) และ (2) ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้พัฒนาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและคุณได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิจากผู้พัฒนาซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (“ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก”) ประเภทของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ (ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก) ระบุอยู่ในคำขอใช้แม็คแอ็พสโตร์หรือแอ็พสโตร์

การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์แต่ละอย่างอยู่ภายใต้บังคับแห่งสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต (Licensed Application End User License Agreement) ตามที่ระบุท้ายนี้และคุณยอมรับว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เว้นแต่ว่าผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์นั้นอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลาย ที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งทำขึ้นระหว่างคุณและผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ นั้น (“ผู้จัดพิมพ์”) ซึ่งในกรณีดังกล่าวสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายของผู้จัดพิมพ์จะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์นั้นทั้งนี้ผู้จัดพิมพ์ขอสงวนสิทธิทั้งปวงในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ที่มิได้ให้แก่คุณโดยชัดแจ้ง

คุณรับทราบว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลแต่ละอย่างซึ่ง คุณได้รับผ่านทางแม็คแอ็พสโตร์หรือแอ็พสโตร์ (“รวมเรียกว่า “แอ็พสโตร์”) เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันระหว่างคุณกับไอทูนส์นอกจากนี้คุณรับทราบว่าเมื่อคุณได้รับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกจากไอทูนส์คุณได้เข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันโดยตรงกับผู้จัดพิมพ์ซึ่งใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกนั้นๆโดยคุณและไอทูนส์มิใช่คู่สัญญาของการอนุญาตดังกล่าวระหว่างคุณกับผู้จัดพิมพ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกผู้จัดพิมพ์ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกการรับประกันใดๆ เพียงเท่าที่การรับประกันนั้นไม่ได้ถูกยกเว้นและสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่คุณหรือบุคคลภายนอกอาจมีโดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก

คุณรับทราบและยอมรับว่าไอทูนส์และบริษัทในเครือของไอทูนส์เป็นบุคคลภายนอกผู้ รับประโยชน์ของสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายของผู้จัดพิมพ์แล้วแต่ กรณีสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกแต่ละอย่างคุณตกลงด้วยว่าเมื่อคุณยอม รับข้อกำหนดและเงื่อนไขของการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกใดๆ ดังกล่าวไอทูนส์จะมีสิทธิ (และจะถือว่าไอทูนส์ได้รับเอาสิทธิ) ที่จะบังคับการอนุญาตดังกล่าวต่อคุณในฐานะบุคคลภายนอกผู้รับประโยชน์

ฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์บางอย่างอาจรวมฟังก์ชั่นที่ทำให้คุณสามารถซื้อบริการ เพิ่มเติมได้หรือมีการให้อนุญาตเพื่อการใช้ฟังก์ชั่นหรือเนื้อหาเพิ่มเติม สำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ (“ฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรม”) (In App Purchases) ฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งจะมีการใช้งานในระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ (เช่นฟังก์ชั่น virtual ammunition) ไม่สามารถโอนจากอุปกรณ์เครื่องหนึ่งไปยังอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งได้และ สามารถดาวน์โหลดได้เพียงครั้งเดียวและหลังจากที่ดาวน์โหลดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เมื่อคุณซื้อและได้รับฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้ โปรแกรมซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่ใช้แล้วหมดไปไอทูนส์จะไม่มีความรับผิดในกรณีเกิดความสูญเสียการถูกทำลายหรือความเสียหายใดๆฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งได้มีการซื้อภายในผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกและดังนั้นเพื่อประโยชน์แห่งข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอก

คุณจะต้องทำการรับรองความถูกต้องเพื่อขอรับฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมโดยแยกต่างหากจากการรับรองความถูกต้องเพื่อขอรับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์โดยคุณจะต้องใส่รหัสผ่าน (password) ของคุณเมื่อมีการร้องขอแต่เมื่อคุณได้ทำการรับรองความถูกต้องเพื่อขอรับฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมแล้วคุณจะสามารถขอรับฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมเพิ่มเติมได้เป็นเวลาสิบห้านาทีโดยไม่ต้องใส่รหัสผ่านอีกครั้งคุณสามารถปิดการใช้งานของความสามารถในการสั่งซื้อฟังก์ชั่นที่ซื้อในระหว่างการใช้โปรแกรมบนอุปกรณ์ iOS ของคุณได้ตามขั้นตอนที่ระบุใน http://support.apple.com/kb/HT4213

สมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรม

ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์บางอย่างอาจรวมฟังก์ชั่นที่ทำให้คุณสามารถขอรับเนื้อหา โดยการเป็นสมาชิก (“สมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรม”) สมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งต้องเสียค่าบริการนี้ไม่สามารถขอคืน เป็นเงินสดได้อนึ่งสมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมนี้จะได้รับการต่ออายุ โดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาตามที่คุณเลือกและในกรณีที่เกี่ยวข้องบัญชีของ คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนหน้าที่สมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมครั้งปัจจุบันจะครบกำหนด คุณอาจยกเลิกการต่ออายโดยอัตโนมัติซึ่งสมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรม ซึ่งต้องเสียค่าบริการได้ด้วยการเลือกที่ “Manage App Subscriptions” ในบัญชีของคุณและเลือกสมาชิกภาพที่คุณต้องการแก้ไขการทำงานในลักษณะ ในกรณีที่ราคาปรับสูงขึ้น สมาชิกภาพในแอพอาจใช้งานต่อในราคาใหม่ตามประกาศที่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เว้นแต่ว่าคุณได้ยกเลิกการต่ออายุอัตโนมัติ คุณอาจยกเลิกสมาชิกภาพใน ระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งไม่ต้องเสียค่าบริการได้ด้วยการลบผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ออกจากอุปกรณ์ของคุณสมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งต้องเสียค่าบริการบางอย่างอาจเสนอให้ระยะเวลาการทดลองใช้ฟรีก่อนที่จะเรียกเก็บค่า บริการจากบัญชีของคุณถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณไม่ต้องการซื้อสมาชิกภาพในระหว่างการใช้โปรแกรมคุณต้องปิดการทำงานในลักษณะการต่ออายุโดยอัตโนมัติ (auto-renew feature) ในการตั้งค่าบัญชีของคุณในระหว่างระยะเวลาการทดลองใช้ฟรีสมาชิกภาพใน ระหว่างการใช้โปรแกรมซึ่งต้องเสียค่าบริการบางอย่างอาจถูกกำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทนิตยสารและหนังสือพิมพ์ คุณควรพิจารณาทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิตยสารและหนังสือพิมพ์ ณ จุดขายภายในผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์เราอาจขออนุญาตจากคุณเพื่อการให้ ชื่อที่อยู่ทางอีเมลและรหัสไปรษณีย์ของคุณตามที่ระบุไว้ในบัญชีของคุณแก่ ผู้จัดพิมพ์นิตยสารและหนังสือพิมพ์นั้นเพื่อที่ผู้จัดพิมพ์จะสามารถส่งข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ของตนให้แก่คุณได้ตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ที่มีการประกาศโดยทั่วไปของผู้จัดพิมพ์ในทันทีที่ผู้จัดพิมพ์มีข้อมูลนี้ ข้อมูลนี้จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้จัด พิมพ์เราสนับสนุนให้คุณศึกษาวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคลของผู้จัดพิมพ์ก่อนที่คุณจะตกลงให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้จัดพิมพ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วน บุคคลของผู้จัดพิมพ์หรือติดต่อผู้จัดพิมพ์โดยตรง

นิยมใช้ใกล้ฉัน

เมื่อคุณเลือกใช้นิยมใช้ใกล้ฉัน ผ่านการเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง Apple จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ App Store บางอย่างของคุณโดยอัตโนมัติเป็นระยะๆ เช่น เวลาที่คุณใช้ในผลิตภัณฑ์ App Store แต่ละผลิตภัณฑ์และจำนวนครั้งที่เปิดใช้ผลิตภัณฑ์ App Store แต่ละผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้และจะไม่เชื่อมโยงกับชื่อหรือบัญชีของคุณ Apple จะใช้ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลอื่นๆ เช่น ประวัติการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ App Store ของคุณเพื่อให้คำแนะนำเฉพาะตัวแก่คุณ

Apple อาจใช้ข้อมูลนี้และนำมารวมกับข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันจากผู้ใช้รายอื่นๆ ซึ่งเลือกใช้คุณสมบัตินี้ ข้อมูลประวัติการซื้อจาก iTunes Store ของคุณ ข้อมูลการดาวน์โหลด App Store ของคุณ ข้อมูลการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ App Store ที่รวมเข้าด้วยกันจากผู้ใช้รายอื่นๆ และข้อมูลอื่นๆ เช่น ความนิยมของลูกค้าผลิตภัณฑ์ App Store เพื่อ:

• ให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์สื่อและผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่คุณอาจมีความประสงค์จะซื้อดาวน์โหลดหรือใช้

• ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้รายอื่น

ข้อมูลของคุณจะได้รับการดูแลตามนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเปิลอิงค์ (Apple Inc.’s Privacy Policy) เสมอ

หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์หรือระบบของคุณในลักษณะดังกล่าว คุณไม่ควรเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งหรือใช้คุณสมบัตินิยมใช้ใกล้ฉัน คุณสามารถเลือกที่จะไม่ใช้ได้ทุกเมื่อโดยปิดคุณสมบัตินิยมใช้ใกล้ฉัน ในเมนูบริการของระบบของการตั้งค่าบริการตำแหน่งที่ตั้งบนอุปกรณ์ของคุณ

กฎระเบียบการใช้ผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์

เว้นแต่ตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎระเบียบนี้

(1) ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกระทำการในฐานะส่วนตัวคุณอาจดาวน์โหลดและใช้ โปรแกรมประยุกต์จากแม็คแอ็พสโตร์ (“ผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์”) เป็นการส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้าบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆที่ใช้ระบบปฏิบัติ การ Mac OS X (“เครื่องคอมพิวเตอร์แม็ค”) ซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม

(2) ถ้าคุณเป็นหน่วยธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาคุณอาจดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์แม็ค แอ็พสโตร์เพื่อใช้โดย (ก) บุคคลคนเดียวบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คแต่ละเครื่องที่บุคคลนั้นใช้อยู่ซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมหรือ (ข) บุคคลหลายคนบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คเครื่องเดียวที่ใช้ร่วมกันซึ่งคุณเป็น เจ้าของหรือผู้ควบคุมตัวอย่างเช่นพนักงานคนหนึ่งอาจใช้ผลิตภัณฑ์แม็ค แอ็พสโตร์บนทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คประเภทเดสก์ท็อปและเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คประเภทแล็ปท็อปของพนักงานหรือนักเรียนหลายคนอาจแบ่งกันใช้ผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คเครื่องหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรหรือห้องสมุดเพื่อความชัดเจนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คแต่ละเครื่องที่แบ่งกันใช้โดยผู้ใช้หลายคนจะต้องมีการอนุญาตแยกต่างหาก

(3) ในการใช้อาจต้องมีการลงชื่อเข้าระบบด้วยหมายเลขประจำตัวแอปเปิล (Apple ID) ซึ่งใช้ในการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์จากแม็คแอ็พสโตร์ผลิตภัณฑ์แม็ค แอ็พสโตร์สามารถอัพเดทผ่านแม็คแอ็พสโตร์เท่านั้น

กฎระเบียบการใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์และแอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี

(1) ถ้าคุณเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งกระทำการในฐานะส่วนตัวคุณอาจดาวน์โหลดและทำการ เชื่อมต่อ (sync) ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวและมิใช่เพื่อการค้าบนอุปกรณ์ iOS หรือ tvOS ใดๆซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม

(2) ถ้าคุณเป็นหน่วยธุรกิจหรือสถาบันการศึกษาคุณอาจดาวน์โหลดและทำการเชื่อม ต่อผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS เพื่อใช้โดย (ก) บุคคลคนเดียวบนอุปกรณ์ iOS หรือ tvOSหนึ่งหรือหลายเครื่องที่บุคคลนั้นใช้อยู่ซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุม หรือ (ข) บุคคลหลายคนบนอุปกรณ์ iOS หรือ tvOS เครื่องเดียวที่ใช้ร่วมกันซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมตัวอย่างเช่น พนักงานคนหนึ่งอาจใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS บนเครื่อง iPhone และ iPad ของพนักงานหรือนักเรียนหลายคนอาจแบ่งกันใช้ผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS บนเครื่อง iPad เครื่องหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ทรัพยากรหรือห้องสมุดเพื่อความชัดเจน อุปกรณ์ iOS หรือ tvOS แต่ละเครื่องที่แบ่งกันใช้โดยผู้ใช้หลายคนแบบต่อกันหรือรวมกันจะต้องมีการอนุญาตแยกต่างหาก

(3) ในแต่ละครั้งคุณสามารถทำการบันทึกผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS จากบัญชีจำนวนไม่เกิน 5 บัญชีลงบนอุปกรณ์ iOS หรือ tvOS

(4) คุณสามารถทำการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS ด้วยตนเอง (manually) จากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์จำนวนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องไปยัง อุปกรณ์ iOS ที่มีระบบการเชื่อมต่อด้วยตนเอง (manual sync mode) โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์แอ็พสโตร์ iOS นั้นมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่อง หลัก (primary) อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลักคืออุปกรณ์ iOS ที่มีการเชื่อมต่อเป็นเครื่องแรกหรือผลิตภัณฑ์ iOS ที่คุณกำหนดในภายหลังให้เป็นเครื่องหลักที่ใช้โปรแกรมประยุกต์ไอทูนส์

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยที่สำคัญ

เพื่อหลีกเลี่ยงความล้าของกล้ามเนื้อข้อต่อหรือสายตาในระหว่างการเล่นเกมวี ดีโอคุณควรพักจากการเล่นบ่อยๆและหยุดเล่นและพักผ่อนให้นานขึ้นหากคุณมี อาการปวดล้าหรือไม่สบายมีคนจำนวนน้อยมากที่อาจเกิดอาการลมชักหรือหน้ามืดใน ขณะที่เผชิญกับแสงหรือลวดลายที่มีความวูบวาบซึ่งรวมถึงในขณะที่เล่นเกมวีดี โอหรือชมวีดีโออยู่อาการต่างๆอาจรวมถึงการเวียนศีรษะคลื่นไส้การเคลื่อนไหว ที่ไม่อาจควบคุมได้การสูญเสียความรู้สึกตัวการรับรู้ภาพเปลี่ยนไปอาการเป็น เหน็บอาการชาหรือความไม่สบายอื่นๆโปรดปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเล่นเกมวีดีโอหากคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรืออาการในลักษณะเดียวกันและคุณควรหยุดเล่นทันที และพบแพทย์หากมีอาการเหล่านี้หรืออาการในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในระหว่างการเล่นเกมผู้ปกครองควรควบคุมดูแลการเล่นเกมวีดีโอของบุตรเพื่อสังเกตอาการ

การบำรุงรักษาและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์แม็คแอ็พสโตร์และแอ็พสโตร์

ไอทูนส์จะรับผิดชอบในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์ของแอปเปิลเท่านั้นตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายฉบับต่างหากแล้วแต่กรณีหรือตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องส่วนผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ของบุคคลภายนอกจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการบำรุงรักษาและสนับสนุนสำหรับผลิตภัณฑ์นั้นตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือสัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายของผู้จัดพิมพ์แล้วแต่กรณีหรือตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สัญญาให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ขั้นปลายเพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต (Licensed Application End User License Agreement)

ผลิตภัณฑ์ Mac App Store ผลิตภัณฑ์ App Store และแอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี (เรียกรวมกันว่า “ผลิตภัณฑ์ App Store”) ซึ่งมีบริการให้ผ่านทาง Mac App Store, App Store และ แอ็พสโตร์สำหรัลแอปเปิลทีวี (เรียกรวมกันว่า “App Stores”) ได้รับการให้สิทธิ์การใช้แก่คุณ มิใช่การขาย สิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ App Store แต่ละผลิตภัณฑ์ของคุณซึ่งได้รับมาผ่าน App Stores หรือเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้การยอมรับข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้แอปพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ (“EULA มาตรฐาน”) นี้ก่อน และคุณยอมรับว่าเงื่อนไขของ EULA มาตรฐานดังกล่าวจะใช้บังคับกับผลิตภัณฑ์ App Stores แต่ละผลิตภัณฑ์ที่คุณได้สิทธิ์การใช้ผ่าน App Stores ยกเว้นผลิตภัณฑ์ App Store จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้ที่มีผลสมบูรณ์ซึ่งทำขึ้นระหว่างคุณและผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ App Store ดังกล่าว โดยในกรณีนี้ เงื่อนไขของข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้ที่แยกต่างหากจะใช้บังคับ iTunes เป็นผู้ให้สิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ Apple ของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานนี้หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้ที่แยกต่างหาก และผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นผู้ให้สิทธิ์การใช้ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามของคุณภายใต้ EULA มาตรฐานนี้หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้สำหรับผู้ใช้ที่แยกต่างหาก ผลิตภัณฑ์ App Store ใดๆ ซึ่งอยู่ภายใต้สิทธิ์การใช้ที่ให้ภายใต้ EULA มาตรฐานนี้ได้รับการกล่าวถึงในที่นี้ว่า “แอปพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์” ผู้เผยแพร่หรือ iTunes (“ผู้อนุญาต”) ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในและต่อแอปพลิเคชันที่ได้รับสิทธิ์ซึ่งไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งแก่คุณภายใต้ EULA มาตรฐานฉบับนี้ตามที่ใช้บังคับได้

ก. ขอบเขตของการอนุญาตการอนุญาตให้ใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้อนุญาตใช้สิทธินี้จำกัดอยู่เพียงการอนุญาตที่ไม่อาจโอนได้เพื่อการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตบนผลิตภัณฑ์แอปเปิลใดๆที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่อง iPad, iPhone หรือ iPod touch) (“อุปกรณ์ iOS”) Mac OS X (“เครื่องคอมพิวเตอร์แม็ค”) Apple Watch และ Apple TV แล้วแต่กรณี (รวมเรียกว่า “อุปกรณ์แอปเปิล”) ซึ่งคุณเป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมและตามที่ได้รับอนุญาตโดยกฎระเบียบการใช้ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแม็คแอ็พสโตร์แอ็พสโตร์และไอบุ๊คสโตร์ (“กฎระเบียบการใช้”) การอนุญาตนี้ไม่ได้เป็นการอนุญาตให้คุณใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตบนอุปกรณ์แอปเปิลซึ่งคุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้ควบคุมและเว้นแต่ตามที่ กำหนดไว้ในกฎระเบียบการใช้ห้ามมิให้คุณแจกจ่ายโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับ อนุญาตหรือจัดให้มีโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตบนเครือข่ายที่ซึ่งโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตอาจถูกใช้โดยอุปกรณ์หลายเครื่องในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ห้ามมิให้คุณทำการให้เช่าให้ยืมขายโอนแจกจ่ายต่อหรือให้อนุญาต ช่วงซึ่งโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตและถ้าคุณขายอุปกรณ์ Apple ของคุณให้แก่บุคคลอื่นคุณจะต้องลบโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตออกจากอุปกรณ์ Apple นั้นก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าวห้ามมิให้คุณทำสำเนา (เว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากการให้อนุญาตนี้และกฎระเบียบการ ใช้) แก้รหัสทำการวิศวกรรมย้อนกลับแยกองค์ประกอบหรือพยายามค้นหารหัสต้นฉบับดัด แปลงแก้ไขหรือสร้างงานสืบเนื่องของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือรุ่น ที่ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน (updates) หรือส่วนใดๆของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต (เว้นแต่ตามที่และเพียงเท่าที่ข้อจำกัดดังกล่าวเป็นที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่ เกี่ยวข้องหรือเพียงเท่าที่อาจได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดการให้อนุญาตที่ใช้บังคับกับการใช้องค์ประกอบส่วนที่เปิดเผยรหัสต้นฉบับ (open-sourced component) ซึ่งรวมอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต) การพยายามกระทำการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและผู้ให้อนุญาตรายต่างๆ ของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิหากคุณละเมิดข้อจำกัดนี้คุณอาจถูกดำเนินคดีและต้องชำระค่าเสียหาย

ข้อกำหนดของการอนุญาตนี้จะใช้บังคับกับการอัพเกรดซึ่งผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ ได้จัดหาให้เพื่อทดแทนและ/หรือเพิ่มเติมโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตเดิมด้วย เว้นแต่การอัพเกรดนั้นแนบมาพร้อมกับการอนุญาตต่างหากซึ่งในกรณีดังกล่าว ข้อกำหนดของการอนุญาตนั้นจะมีผลใช้บังคับ

ข. ความยินยอมให้ใช้ข้อมูลคุณยอมรับว่าผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิอาจรวบรวมและใช้ ข้อมูลทางเทคนิคและข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลทาง เทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบและซอฟต์แวร์โปรแกรมประยุกต์ของคุณและอุปกรณ์ ต่อพ่วงที่มีการรวบรวมเป็นระยะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปรับปรุงซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันการสนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่เกี่ยว กับโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตแก่คุณ (ถ้ามี) ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิอาจใช้ข้อมูลนี้เท่าที่อยู่ในรูปแบบซึ่งไม่บ่งชี้ถึง คุณเป็นการส่วนตัวเพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิหรือ เพื่อการให้บริการหรือเทคโนโลยีแก่คุณ

ค. การยกเลิกการให้อนุญาตนี้จะมีผลบังคับใช้จนกระทั่งถูกยกเลิกโดยคุณหรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิสิทธิของคุณภายใต้การอนุญาตนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบจากผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดใดๆของการอนุญาตนี้เมื่อการอนุญาตนี้สิ้นสุดลงคุณจะต้องยุติการใช้ โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตทั้งสิ้นและทำลายสำเนาทั้งหมดของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นสำเนาของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดหรือบางส่วน

ง. บริการภายนอกและเนื้อหาของบุคคลภายนอกโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตอาจทำ ให้คุณสามารถเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของไอทูนส์ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิ และ/หรือบุคคลภายนอกได้ (เรียกรวมกันและแยกกันว่า “บริการภายนอก”) ในการใช้บริการภายนอกคุณจำเป็นต้องเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและในการใช้ บริการภายนอกบางอย่างคุณต้องยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ นี้โดยเกี่ยวข้องกับบัญชีไอทูนส์สโตร์คุณตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ ไอทูนส์สโตร์และกฎระเบียบการใช้ฉบับล่าสุดซึ่งคุณสามารถเข้าถึงและตรวจสอบ ได้ที่ https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/ww/

คุณเข้าใจว่าด้วยการใช้บริการภายนอกคุณอาจพบเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าก้าว ร้าวไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจโดยเนื้อหาดังกล่าวอาจถูกระบุหรือไม่ได้ถูกระบุไว้ว่าเป็นภาษาที่หยาบคายและผลของการสืบค้นหรือการเข้าไปใน URL แห่งหนึ่งอาจทำให้เกิดการเชื่อมโยงหรือการอ้างอิงไปถึงเนื้อหาที่น่ารังเกียจโดยอัตโนมัติและไม่ตั้งใจอย่างไรก็ตามคุณตกลงที่จะใช้บริการภายนอก โดยอยู่ในความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้นและทั้งผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและตัวแทนของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับเนื้อหาที่อาจ พบว่าเป็นการก้าวร้าวไม่สุภาพหรือน่ารังเกียจ

บริการภายนอกบางอย่างอาจแสดงรวมหรือจัดให้มีเนื้อหารายละเอียดข้อมูลโปรแกรม ประยุกต์หรือเนื้อหาจากบุคคลภายนอก (“เนื้อหาของบุคคลภายนอก”) หรือให้ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกบางแห่งด้วยการใช้บริการภาย นอกคุณรับทราบและยอมรับว่าทั้งผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและตัวแทนของผู้ให้อนุญาต ใช้สิทธิไม่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบหรือประเมินเนื้อหาความถูกต้องความ สมบูรณ์ความทันสมัยความใช้ได้การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์ความชอบด้วย กฎหมายความสุภาพคุณภาพหรือด้านอื่นใดของเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือเว็บไซต์ ดังกล่าวผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิตัวแทนและเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือและบริษัท ย่อยของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ได้รับประกันหรือรับรองและไม่ได้เข้ารับและ จะไม่มีความรับผิดหรือความรับผิดชอบใดๆต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดสำหรับบริการ ภายนอกของบุคคลภายนอกเนื้อหาของบุคคลภายนอกหรือเว็บไซต์ใดๆหรือสำหรับ เนื้อหาผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นใดของบุคคลภายนอกเนื้อหาของบุคคลภายนอกและ ตัวเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆให้ไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น

ข้อมูลทางการเงินซึ่งบริการภายนอกแสดงไว้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นคำแนะนำในการลงทุน ก่อนดำเนินธุรกรรมเกี่ยวกับหลักทรัพย์ใดๆ โดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับมาผ่านบริการภายนอก คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหรือด้านหลักทรัพย์ซึ่งได้รับการรับรองโดยชอบด้วยกฎหมายในการให้คำแนะนำด้านการ เงินหรือด้านหลักทรัพย์ในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ข้อมูลทางการแพทย์ที่ผลิตภัณฑ์ App Store หรือบริการภายนอกได้แสดงไว้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรเชื่อถือว่าเป็นการวินิจฉัยทางการแพทย์หรือคำแนะนำในการรักษายกเว้นตามที่แพทย์ได้สั่งไว้ คุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ก่อนใช้ข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งมี อยู่ในผลิตภัณฑ์ App Store ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ให้ไว้โดยบริการภายนอกมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการนำทางพื้นฐานเท่านั้นและไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่แม่นยำหรือในกรณีที่ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งที่ผิดพลาด ไม่แม่นยำ แสดงล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์อาจนำไปสู่การเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายด้านทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม ผู้อนุญาต ตัวแทนของผู้อนุญาตหรือผู้ให้บริการเนื้อหาของผู้อนุญาตไม่ได้รับประกันถึงการมีให้บริการ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความเชื่อถือได้ หรือความตรงต่อเวลาของข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง หรือข้อมูลอื่นใดที่แสดงโดยบริการภายนอก

คุณยอมรับว่าบริการภายนอกอาจรวมเนื้อหาข้อมูลและบทความที่มีความเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและ/หรือตัวแทนหรือผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิราย ต่างๆของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญาที่เกี่ยวข้องและกฎหมายอื่นๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์และ คุณจะไม่ใช้เนื้อหาข้อมูลและบทความที่มีความเป็นเจ้าของดังกล่าวไม่ว่าใน ลักษณะใดก็ตามเว้นแต่การใช้บริการภายนอกตามที่ได้รับอนุญาตหรือในลักษณะที่ ขัดแย้งกับข้อกำหนดของสัญญา EULA ฉบับมาตรฐานนี้หรือเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก หรือไอทูนส์ห้ามมิให้ทำซ้ำส่วนใดๆของบริการภายนอกในรูปแบบใดหรือด้วยวิธีการใดๆคุณตกลงที่จะไม่ดัดแปลงแก้ไขให้เช่าให้ยืมขายแจกจ่ายหรือสร้างงานต่อ เนื่องซึ่งอยู่บนพื้นฐานของบริการภายนอกไม่ว่าในลักษณะใดและคุณจะไม่ใช้ ประโยชน์จากบริการภายนอกในทางใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรวมถึงแต่ไม่ จำกัดเพียงการใช้บริการภายนอกเพื่อส่งไวรัสคอมพิวเตอร์หนอน (worms) โปรแกรมอันตราย (trojan horses) หรือมัลแวร์ (malware) อื่นๆหรือการบุกรุกหรือการสร้างภาระให้แก่เครือข่ายคุณตกลงด้วยว่าจะไม่ใช้ บริการภายนอกในลักษณะที่เป็นการคุกคามการใช้โดยมิชอบการลวงการข่มขู่การ หมิ่นประมาทหรือการละเมิดโดยประการอื่นซึ่งสิทธิของบุคคลอื่นใดและผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิและตัวแทนของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่จำต้องรับผิดโดยประการใด ต่อการที่คุณใช้บริการภายนอกในลักษณะดังกล่าวหรือต่อข้อความที่เป็นการคุกคามการข่มขู่การหมิ่นประมาทการก้าวร้าวการละเมิดสิทธิหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือข้อความที่คุณอาจได้รับเนื่องจากการใช้บริการภายนอก

นอกจากนี้บริการภายนอกและเนื้อหาของบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีการเข้าถึงจาก แสดงอยู่บนหรือการเชื่อมต่อมาจากอุปกรณ์แอปเปิลอาจจะมิได้มีให้ในทุกภาษา หรือในทุกประเทศหรือภูมิภาคผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ได้ให้คำรับรองว่าบริการภายนอกและเนื้อหาดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือพร้อมสำหรับการใช้ ณ สถานที่แห่งใด แห่งหนึ่งเพียงเท่าที่คุณเลือกที่จะใช้หรือเข้าถึงบริการภายนอกและเนื้อหา ดังกล่าวคุณได้เลือกด้วยการริเริ่มของคุณเองและคุณต้องรับผิดชอบในการ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎหมายในท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงระงับถอนหรือ ตัดความสามารถในการเข้าถึงบริการภายนอกดังกล่าวในเวลาใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ไม่ว่าในกรณีใดผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ต้องรับผิดสำหรับการถอดถอนหรือตัด ความสามารถในการเข้าถึงบริการภายนอกนอกจากนี้ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิอาจกำหนด ขีดจำกัดในการใช้หรือการเข้าถึงบริการภายนอกบางอย่างในกรณีใดก็ได้โดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบหรือมีความรับผิด

จ. ไม่มีการรับประกันคุณรับทราบและตกลงโดยแจ้งชัดว่าการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตอยู่ในความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียวนอกจากนี้การมีคุณภาพประสิทธิภาพความถูกต้องและการทำงานอย่างเป็นที่น่าพึงพอใจก็อยู่ใน ความเสี่ยงของคุณเองทั้งสิ้นเพียงเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้อนุญาตไว้อย่างสูงสุดโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตและบริการใดๆที่ให้โดย โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตถูกจัดหาให้ “ตามที่เป็นอยู่” และ “ตามที่มี” และด้วยข้อบกพร่องที่มีอยู่ทั้งหมดและโดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ อนึ่ง ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งปวงที่เกี่ยวกับ โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตและบริการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันโดยชัด แจ้งการรับประกันโดยปริยายหรือการรับประกันตามกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงการรับประกันและ/หรือเงื่อนไขโดยปริยายเกี่ยวกับความเหมาะสมในเชิง พาณิชย์การมีคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ อย่างหนึ่งอย่างใดความถูกต้องการใช้โดยปรกติสุขและการไม่ละเมิดสิทธิของ บุคคลภายนอกผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ขอรับประกันว่าคุณจะสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตอย่างปรกติสุขโดยปราศจากการรบกวนหรือคุณสมบัติการทำงานที่มีอยู่ในโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือบริการที่ให้โดยโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตจะเป็นไปตามความต้องการของคุณและการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตจะไม่สะดุดหรือจะปราศจากข้อผิดพลาดหรือความชำรุดบกพร่องใดๆ ในโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือบริการจะได้รับการแก้ไขข้อมูลหรือคำแนะนำโดยวาจาหรือที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งให้โดยผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิหรือผู้แทนที่มีอำนาจของผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่ก่อให้เกิดการรับประกันหากพิสูจน์ได้ว่าโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตหรือบริการมีความบกพร่อง คุณขอรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริการการซ่อมแซมหรือการแก้ไขที่จำเป็นทั้งปวง

ฉ. การจำกัดความรับผิดเพียงเท่าที่ไม่ต้องห้ามโดยกฎหมายไม่ว่าในกรณีใดก็ตามผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิไม่จำต้องรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บเสียหายส่วนบุคคลหรือความเสียหายที่เกี่ยวเนื่องความเสียหายพิเศษความเสียหายโดยอ้อมหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องใดๆ ก็ตามซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายจากการสูญ เสียผลกำไรการสูญหายของข้อมูลการสะดุดหยุดลงของธุรกิจหรือความเสียหายหรือ ความสูญเสียในเชิงพาณิชย์อื่นใดซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณ ใช้หรือไม่สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตไม่ว่าเนื่องจากสาเหตุใด ก็ตามโดยไม่คำนึงถึงทฤษฎีความรับผิด (ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดตามสัญญาความรับผิดทางละเมิดหรือความรับผิดโดย ประการอื่นใด) และถึงแม้ว่าผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะ เกิดความเสียหายดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความรับผิดทั้งสิ้นที่ผู้ให้ อนุญาตใช้สิทธิจะมีต่อคุณสำหรับความเสียหายทั้งปวง (นอกจากตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจกำหนดไว้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการบาด เจ็บเสียหายส่วนบุคคล) จะมีจำนวนไม่เกินห้าสิบดอลลาร์สหรัฐ (50 ดอลลาร์สหรัฐ) ข้อจำกัดที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะมีผลใช้บังคับแม้ว่าการแก้ไขเยียวยาความเสีย หายที่ระบุข้างต้นมิได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เป็นสาระสำคัญ

ช. ห้ามมิให้คุณใช้หรือส่งออกหรือส่งกลับออกไปยังต่างประเทศซึ่งโปรแกรม ประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตเว้นแต่ตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายของประเทศสหรัฐ อเมริกาและกฎหมายของเขตอำนาจที่คุณได้รับโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่โดยไม่เป็นการจำกัดห้ามมิให้คุณทำการส่งออกหรือส่ง กลับออกไปยังต่างประเทศซึ่งโปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาต (ก) เข้าไปในประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อห้ามการส่งสินค้าของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ (ข) ให้แก่บุคคลใดที่มีรายชื่ออยู่ใน U.S. Treasury Department’s list of Specially Designated Nationals หรือ U.S. Department of Commerce Denied Person’s List or Entity List ด้วยการใช้โปรแกรมได้รับประยุกต์ที่อนุญาตคุณขอรับรองและรับประกันว่าคุณ ไม่ได้อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือไม่ได้อยู่ในรายชื่อดังกล่าวคุณตกลงด้วยว่า คุณจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดอันเป็นที่ต้องห้ามโดย กฎหมายของสหรัฐอเมริกาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อการพัฒนาการออกแบบการ ผลิตหรือการทำนิวเคลียร์ขีปนาวุธหรืออาวุธเคมีหรือชีวภาพ

ซ. โปรแกรมประยุกต์ที่อนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเป็น “สินค้าเพื่อการพาณิชย์” (Commercial Items) ตามที่คำนี้ได้รับการนิยามไว้ในมาตรา 2.101 ของ 48 C.F.R. และประกอบด้วย “ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์” (Commercial Computer Software) และ “เอกสารซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์” (Commercial Computer Software Documentation) ตามที่คำดังกล่าวได้รับการนิยามไว้ในมาตรา 12.212 ของ 48 C.F.R. หรือมาตรา 227.7202 ของ 48 C.F.R. แล้วแต่กรณีตามมาตรา 12.212 ของ 48 C.F.R. หรือมาตรา 227.7202-1 ถึง 227.7202-4 ของ 48 C.F.R. แล้วแต่กรณีการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์และเอกสาร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์แก่ผู้ใช้ขั้นปลายซึ่งเป็นหน่วยงานของ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเป็นการให้ (ก) ในลักษณะของสินค้าเพื่อการพาณิชย์เท่านั้นและ (ข) พร้อมกับสิทธิต่างๆ ซึ่งให้แก่ผู้ใช้ขั้นปลายรายอื่นๆ ทั้งหมดเท่านั้นโดยเป็น ไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในสัญญานี้ผู้ให้อนุญาตใช้สิทธิขอสงวนสิทธิที่ไม่ ได้ประกาศตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา

ฌ. การอนุญาตและการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่ได้รับอนุญาตนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับไอบุ๊คสโตร์

การซื้อผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์

คุณรับทราบว่าไอทูนส์ขายการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเนื้อหาที่จัดหาให้ผ่านทาง ไอบุ๊คสโตร์ (“ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์”) ให้แก่คุณเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์จากไอทูนส์การอนุญาตนั้นจะเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันโดยตรงระหว่างคุณกับผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้น ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (“ผู้จัดพิมพ์”) ซึ่งใช้บังคับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ดังกล่าวแต่ละอย่างของคุณ ไอทูนส์มิใช่คู่สัญญาในการอนุญาตให้ใช้สิทธิระหว่างคุณกับผู้จัดพิมพ์ในส่วน ของผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นและผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์แต่ละอย่างขอสงวนสิทธิที่จะบังคับข้อกำหนดการใช้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไอบุ๊ค สโตร์นั้นผู้จัดพิมพ์ของผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์แต่ละอย่างจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นเนื้อหาในผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นการ รับประกันใดๆ เพียงเท่าที่การรับประกันนั้นไม่ได้ถูกยกเว้นและสิทธิเรียกร้อง ใดๆ ที่คุณหรือบุคคลอื่นอาจมีโดยเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นหรือการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้น

กฎระเบียบการใช้ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์

(1) คุณได้รับอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและมิใช่เพื่อการค้า

(2) ในแต่ละครั้งคุณสามารถทำการบันทึกผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์จากบัญชีต่างๆ จำนวน ไม่เกิน 5 บัญชีลงบนอุปกรณ์ที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ iOS-based devices ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง iPad, iPod touch หรือ iPhone

(3) คุณสามารถบันทึกผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ลงบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เป็นจำนวน 5 เครื่องในเวลาใดก็ได้

(4) การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์มิได้เป็นการโอนสิทธิที่จะใช้เพื่อการส่ง เสริมการขายในผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ให้แก่คุณหรือสิทธิที่จะบันทึก (burn) ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ลงบนแผ่นดิสค์

(5) คุณสามารถทำการเชื่อมต่อ (sync) ผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์ด้วยตนเอง (manually) จากอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์จำนวนอย่างน้อยหนึ่งเครื่องไปยังอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีระบบการเชื่อมต่อด้วยตนเอง (manual sync) โดยมีเงื่อนไขว่าผลิตภัณฑ์ไอบุ๊คสโตร์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับบัญชีบนอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลัก (primary) อุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตจากไอทูนส์เครื่องหลักคืออุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่อเป็นเครื่องแรกหรืออุปกรณ์ที่คุณกำหนดในภายหลังให้เป็นเครื่องหลักที่ใช้ ซอฟต์แวร์ไอทูนส์

ง. เงื่อนไขและข้อกำหนดของแอปเปิล มิวสิก

ข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างคุณและไอทูนส์ ("ITUNES") ควบคุมการใช้บริการของคุณต่อบริการแอปเปิล มิวสิก และคุณลักษณะใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากบริการนั้น (“บริการแอปเปิล มิวสิก”)

บริการแอปเปิล มิวสิก

ไอทูนส์ เป็นผู้ให้บริการของบริการแอปเปิล มิวสิก ซึ่งอนุญาตให้คุณเข้าถึงดนตรีดิจิทัล และเนื้อหาอื่น ๆ (“ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิก”) สำหรับผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์โดยตรงเท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้

ข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก

บริการแอปเปิล มิวสิก นั้นให้บริการเฉพาะผู้ที่มีอายุอย่างต่ำ 13 ปี (หรือเทียบเท่ากับอายุต่ำสุดตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนด) แม้ว่าแอปเปิล ไอดี ของคุณจะได้รับการจัดหาให้ อันเนื่องมาจากผลการอนุมัติจากสถาบันการศึกษา หรือ จัดทำขึ้นอันเนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันในครอบครัว โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เด็กที่มีอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะควรอ่านข้อตกลงนี้พร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครอง เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กและพ่อแม่ หรือผู้ปกครองตามกฏหมายเข้าใจข้อตกลงนี้ เรามิอาจทราบถึงการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หรือ อายุขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง พ่อแม่หรือผู้ปกครองควรตักเตือนผู้อยู่ในปกครองถึงการสนทนากับคนแปลกหน้าในอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถเป็นอันตราย และควรใช้คำเตือนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเด็ก รวมไปถึงการควบคุมดูแลการใช้งานบริการแอปเปิล มิวสิกของพวกเขา

บริการแอปเปิล มิวสิก นั้น ให้คุณใช้บริการได้เฉพาะใน ประเทศไทย คุณยินยอมที่จะไม่ใช้ หรือพยายามใช้บริการแอปเปิล มิวสิกจากภายนอกตำแหน่งที่ตั้งเหล่านี้ ไอทูนส์ อาจใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามของคุณ

การใช้บริการแอปเปิล มิวสิก ต้องการอุปกรณ์ที่ทำงานร่วมกันได้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต และซอฟต์แวร์ที่เสถียร อาจจำเป็นต้องอัปเดตในบางครั้งบางคราว และอาจได้รับผลกระทบจากการทำงานของปัจจัยเหล่านี้ ขอแนะนำให้ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับการใช้งานปกติ และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับวิดีโอ อาจมีการคิดค่าบริการการเข้าถึงหรือค่าธรรมเนียมโทรศัพท์เซลลูลาร์ จำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการ iOS 8.4, iTunes 12.2 หรือ Android 4.1 หรือเวอร์ชันสูงกว่านี้ ขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นด้วยเวอร์ชันล่าสุดและอาจจำเป็นสำหรับการดำเนินการหรือคุณลักษณะที่เสถียร คุณได้ยินยอมตามความต้องการเหล่านี้ อันเป็นความรับผิดชอบของคุณ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละช่วงเวลา

บัญชีแอปเปิล มิวสิก ของคุณ

ในการเป็นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของบริการแอปเปิล มิวสิก คุณอาจสร้างบัญชีตามที่กำหนดไว้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ “บัญชีของคุณ” ในข้อตกลงและเงื่อนไขของไอทูนส์ สโตร์ ในการใช้คุณลักษณะบางประการของบริการแอปเปิล มิวสิก คุณต้องใส่แอปเปิล ไอดีและรหัสผ่าน หรือใช้ Touch ID เพื่อรับรองบัญชีของคุณ คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลการลงทะเบียน ไอทูนส์ ที่ถูกต้องและสมบูรณ์เมื่อคุณลงทะเบียน และในขณะที่คุณใช้บริการแอปเปิล มิวสิก

ไอทูนส์ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการแอปเปิล มิวสิกของคุณ ข้อมูลนี้ รวมไปถึง ผลิตภัณฑ์แอปเปิล มิวสิกที่คุณฟัง (รวมทั้งที่คุณข้าม หรือหยุด) และความยาวนานในการฟังของคุณ ไอทูนส์ อาจเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ เช่น ที่อยู่ไอพี ชนิดอุปกรณ์ เวอร์ชันและชนิดของระบบปฏิบัติการ อีกทั้งตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ ข้อมูลการตั้งค่าเพลงใด ๆ ที่คุณให้กับไอทูนส์ จะได้รับการเก็บไว้ในส่วนของบัญชีของคุณ ข้อมูลนี้จะถูกนำมาใช้งานโดยไอทูนส์ สำหรับจุดประสงค์ เช่น การให้บริการแอปเปิล มิวสิก การแนะนำส่วนตัวของเราแก่คุณ การรายงานไปยังผู้ออกใบอนุญาต และการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ การปรับแต่งและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของแอปเปิล รวมไปถึงบริการแอปเปิล มิวสิก การจัดหาการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง การป้องกันจากการฉ้อโกงและการบังคับใช้ตามข้อตกลงนี้

ด้วยการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก คุณตกลงและยินยอมต่อไอทูนส์ และบริษัทย่อย รวมถึงตัวแทนในการส่งผ่าน การรวบรวมข้อมูล การบำรุงรักษา การดำเนินการ และการใช้ข้อมูลนี้เพื่อจุดประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว และที่อนุญาตในการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว

สามารถอ่านได้ที่นี่ http://www.apple.com/legal/privacy/

การสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก

หากคุณสมัครสมาชิกบริการแอปเปิล มิวสิก (“การสมัครแอปเปิล มิวสิก”) ไอทูนส์ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมไปยังช่องทางการชำระเงินที่เชื่อมโยงกับ แอปเปิลไ อดี ของคุณโดยอัตโนมัติ หรือช่องทางการชำระเงินที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีร่วมของครอบครัวแบบทำซ้ำ จนกว่าคุณปิดการต่ออายุอัตโนมัติ คุณสามารถปิดการต่ออายุอัตโนมัติของการสมัครแอปเปิล มิวสิก ในเวลาใดก็ได้ที่เมนูการตั้งค่าบัญชีบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ หรือในการตั้งค่าแอปพลิเคชันตั้งในอุปกรณ์ของคุณ หากคุณปิดการต่ออายุอัตโนมัติ คุณจะยังคงเข้าถึงบริการแอปเปิล มิวสิก ได้ต่อไป เพื่อสิทธิประโยชน์ที่ยังเหลืออยู่ของการสมัครแอปเปิล มิวสิก เมื่อเงื่อนไขของการสมัครแอปเปิล มิวสิกของคุณสิ้นสุดลง คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะใด ๆ ของบริการแอปเปิล มิวสิกที่จำเป็นต้องสมัครแอปเปิล มิวสิกได้อีก รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์แอปเปิล มิวสิก ที่สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านการบริการของแอปเปิล มิวสิก หรือที่ได้ติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ของคุณ และเพลงใด ๆ ที่จัดเก็บไว้ในไลบรารี มิวสิกบน iCloud ของคุณ การซื้อการสมัครแอปเปิล มิวสิก ถือเป็นที่สิ้นสุด ช่องทางการชำระเงินของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนการหมดอายุของช่วงเวลาการสมัครแอปเปิล มิวสิก ของคุณ

เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมสำหรับการสมัครแอปเปิล มิวสิกในอัตราของครอบครัว (ซึ่งสามารถให้บริการได้) คุณต้องสมัครการแบ่งปันในครอบครัว หากคุณเป็นผู้ดำเนินการของครอบครัว คุณยินยอมที่จะให้ไอทูนส์ เรียกเก็บเงินอัตโนมัติจากช่องทางการชำระเงินของคุณแบบทำซ้ำ สำหรับการซื้อการสมัครสมาชิกใด ๆ ของแอปเปิล มิวสิก ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกในครอบครัวของคุณ จนกว่าการต่ออายุอัตโนมัติบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของสมาชิกในครอบครัวจะถูกปิดการทำงานลง

คุณเป็นผู้รับผิดชอบการชำระเงินอย่างตรงเวลาสำหรับค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกของแอปเปิล มิวสิกทั้งหมด และสำหรับช่องทางการชำระเงินที่ถูกต้องต่อไอทูนส์ หากไอทูนส์ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการสมัครแอปเปิล มิวสิกที่ครบกำหนดเวลาจากช่องทางการชำระเงินของคุณได้ ไอทูนส์ มีสิทธิที่จะยกเลิกการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก ของคุณ หากการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิกของคุณถูกยกเลิก คุณจะไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะใด ๆ ของบริการแอปเปิล มิวสิก ที่จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก

หากคุณต้องการกำหนดช่องทางการชำระเงินที่แตกต่างจากเดิม หรือ หากมีการเปลี่ยนแปลงสถานะช่องทางการชำระเงิน คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนข้อมูลในเมนูการตั้งค่าบัญชีบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งอาจจะระงับการเข้าถึงบริการแอปเปิล มิวสิกชั่วคราว จนกว่าไอทูนส์จะตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินใหม่ของคุณ

เราอาจจะติดต่อคุณผ่านอีเมล หรือแจ้งเตือน อันเกี่ยวเนื่องจากบัญชีของคุณ หรือคุณลักษณะการบริการแอปเปิล มิวสิก ใด ๆ สำหรับเหตุผลที่การสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก จะไม่สามารถต่ออายุ หรือถูกระงับโดยอัตโนมัติ

คุณอาจได้รับการเสนอการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิกผ่านผู้ให้บริการของคุณ (“การสมัครผู้ให้บริการ”) หากคุณซื้อการสมัครสมาชิกผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการของคุณจะเรียกเก็บเงินคุณสำหรับค่าใช้จ่ายของการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิกของคุณ ความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ให้บริการจะได้รับการควบคุมภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงของผู้ให้บริการ มิใช่ในข้อตกลงนี้ และหากมีข้อขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิกผู้ให้บริการ ต้องติดต่อโดยตรงไปยังผู้ให้บริการของคุณ มิใช่ไอทูนส์ โดยการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก คุณเห็นชอบว่าผู้ให้บริการของคุณอาจแลกเปลี่ยนข้อมูลบัญชีผู้ให้บริการ เบอร์โทรศัพท์และข้อมูลการสมัครสมาชิกกับไอทูนส์ของคุณ และไอทูนส์ อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดสถานะของการสมัครสมาชิกผู้ให้บริการของคุณ

ไลบรารี มิวสิกบน ICLOUD

คุณลักษณะไลบรารี มิวสิกบน ICLOUD มีพร้อมให้บริการแก่ผู้สมัครสมาชิกการบริการแอปเปิล มิวสิก ที่ลงชื่อเข้าใช้ด้วยแอปเปิล ไอดี ไลบรารี มิวสิกบน ICLOUD จัดเก็บ และอนุญาตให้คุณเข้าถึงการใช้งานเพลงและวิดีโอ ที่ได้ซื้อจากไอทูนส์ สโตร์ และเพลงอื่น ๆ ได้จากทางไกล พร้อมด้วยเมตาดาตา เพลย์ลิสต์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง จากอุปกรณ์ที่สามารถใช้แอปเปิล มิวสิก ของคุณได้ ไลบรารี มิวสิกบน ICLOUD นั้นเปิดใช้งานอัตโนมัติเมื่อคุณตั้งค่าการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก คุณจะได้รับการสนับสนุนให้เปิดการใช้งานไลบรารี มิวสิกบน iCloud เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการแอปเปิล มิวสิกบนอุปกรณ์เสริม คุณสามารถเปิดการใช้งานไลบรารี มิวสิกบน iCloud ได้จากการตั้งค่าแอปพลิเคชันในแอปเปิล มิวสิก บนอุปกรณ์ของคุณ และในการตั้งค่าทั่วไปของไอทูนส์ (iTunes General Preference) บนคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถอัปโหลดจัดเก็บเพลงได้ถึง 100,000 เพลง ที่ไม่มีให้บริการในแอปเปิล มิวสิก ไว้ในไปยังไลบรารี มิวสิกบน iCloud ข้อจำกัดนี้ไม่รวมเพลงที่ซื้อจากไอทูนส์ สโตร์ เพลงที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ จะมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมสำหรับไลบรารี มิวสิกบน iCloud คุณจะไม่สามารถเข้าสู่เนื้อหาที่เก็บไว้ในไลบรารี มิวสิกบน iCloud ของคุณได้ เมื่อการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิกของคุณสิ้นสุดลง แต่ทั้งนี้คุณยังคงสามารถดาวน์โหลดเพลงที่ก่อนหน้านี้ได้มาจากไอทูนส์ สโตร์ ตามที่ได้กำหนดไว้ และเป็นไปตามเงื่อนไขของย่อหน้าเงื่อนไขและข้อตกลงของไอทูนส์ สโตร์ “การซื้อก่อนหน้าของการจัดส่งและดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติ” ด้วยเหตุนี้ คุณยินยอมที่จะใช้ไลบรารี มิวสิกบน iCloud เฉพาะเนื้อหาที่ได้อันถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น การใช้เนื้อหาที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายใด ๆ ก็ตาม อันละเมิดสิทธิของผู้อื่น และอาจทำให้คุณต้องโทษทั้งทางแพ่งและอาญา รวมไปถึงอาจทำให้เกิดความเสียหายทางทรัพย์สิน สำหรับการละเมิดลิขสิทธิ์นั้น

เมื่อคุณตั้งค่าการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก หรือเปิดใช้งานไลบรารี มิวสิกบน iCloud บริการแอปเปิล มิวสิกจะสแกนไฟล์เพลงบนอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ และเก็บข้อมูลอื่นซึ่งอาจนำมาใช้เพื่อระบุถึงสื่อในไลบรารี มิวสิกของคุณ เช่น ชื่อเพลง ศิลปิน หรือระยะเวลาของเพลง ไลบรารี มิวสิกบน iCloud จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อระบุเพลงที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันของบริการแอปเปิล มิวสิก และจะทำให้เพลงที่ได้รับการยืนยันแล้วนั้นพร้อมใช้งานได้แก่คุณในรูปแบบที่ใช้ได้บนบริการแอปเปิล มิวสิก เพลงที่ไม่ได้รับการยืนยันบนอุปกรณ์ของคุณจะคงอยู่ในที่จัดเก็บเดิม และเพลงที่ไม่ได้ยืนยันบนคอมพิวเตอร์ของคุณจะถูกอัปโหลดไปยังไลบรารี มิวสิกบน iCloud ในรูปแบบเดียวกันกับรูปแบบที่กำหนดโดยไอทูนส์ คุณควรสำรองข้อมูลไลบรารี มิวสิกก่อนทำการตั้งค่าการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก หรือการเปิดใช้งานไลบรารี มิวสิกบน iCloud แอปเปิลถือสิทธิในการไม่เชื่อถือเนื้อหาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไลบรารี มิวสิกบน iCloud ได้ โดยที่ไลบรารี มิวสิกบน iCloud ไม่ควรถูกใช้เป็นที่จัดเก็บสำรองเนื้อหา ไอทูนส์ มีสิทธิในการจำกัดชนิดของเนื้อหาที่ได้อัปโหลด (ตัวอย่างเช่น ไฟล์ที่ใหญ่มากจนเกินไป) เพลงที่ได้รับการยืนยันหรืออัปโหลดแล้ว และเมตาดาตาที่เกี่ยวข้องจะมีพร้อมใช้สำหรับการเข้าถึงจากอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้กับแอปเปิล มิวสิก ไปยังบัญชีของคุณที่มีการลงชื่อเข้าใช้ และที่ได้เปิดใช้งานสำหรับไลบรารี มิวสิกบน iCloud

เมื่อคุณติดตั้งการสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก หรือเปิดใช้งานไลบรารี มิวสิกบน iCloud ไอทูนส์บันทึกข้อมูล เช่น แทร็กที่คุณเล่น การหยุด การข้าม อุปกรณ์ที่คุณใช้ และเวลาและระยะเวลาในการเล่นย้อนกลับ ด้วยการใช้ไลบรารี มิวสิกบน iCloud คุณตกลงและยินยอมให้ไอทูนส์ และบริษัทย่อย รวมทั้งตัวแทนของไอทูนส์ ในการส่งผ่าน การรวบรวม บำรุงรักษา ดำเนินการ และใช้ข้อมูลนี้ รวมไปถึงข้อมูลการใช้ไลบรารี มิวสิกบน iCloudของคุณ เพื่อรายงานไปยังผู้ออกใบอนุญาตและการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ จัดหา และพัฒนาคุณลักษณะและบริการของแอปเปิล มิวสิก รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นของแอปเปิล รวมทั้งการอนุญาตที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแอปเปิล ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

http://www.apple.com/legal/privacy/

การส่งข้อมูลไปยังบริการแอปเปิล มิวสิก

บริการแอปเปิล มิวสิก อาจนำเสนอบริการคุณลักษณะเชิงตอบโต้ ที่ช่วยให้คุณส่งข้อมูล (รวมไปถึง ชื่อ ภาพ เนื้อหา ข้อมูลและเนื้อหาจากภายนอก) บนพื้นที่ของบริการแอปเปิล มิวสิกที่สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ และสามารถรับชมได้โดยสาธารณะ คุณยินยอมว่าการใช้ใด ๆ ของคุณในคุณลักษณะดังกล่าว รวมไปถึงข้อมูลที่ส่งออกไปโดยคุณ จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว โดยจะไม่ละเมิดหรือทำให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของผู้อื่น รวมถึงละเมิดกฏหมาย ช่วยเหลือหรือสนับสนุนการละเมิดใด ๆ หรือการล่วงละเมิด หรือ ลามกอนาจาร น่ารังเกียจ หรือหยาบโลน อีกทั้งคุณยังยินยอมว่าคุณได้รับสิทธิและการอนุญาตที่จำเป็นในข้อมูลดังกล่าว และการเผยแพร่ทั้งหมด คุณยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์อันสอดคล้องกับความยินยอมของคุณต่อข้อมูลบนบริการแอปเปิล มิวสิก ด้วยเหตุนี้คุณยินยอมจะให้อนุญาตที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีค่าลิขสิทธิ์แก่ไอทูนส์ทั่วโลกเพื่อการใช้เนื้อหาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่ง ของบริการแอปเปิล มิวสิกได้โดยไม่มีค่าชดเชยหรือการบังคับแก่คุณ ไอทูนส์ มีสิทธิในการที่จะไม่ประกาศ หรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ และเคลื่อนย้าย หรือแก้ไขข้อมูลในเวลาใด ๆ ด้วยดุลยพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบ

ไอทูนส์ มีสิทธิ แต่จะไม่ละเมิด การตรวจสอบข้อมูลใดที่ส่งออกไปโดยคุณ หรือข้อมูลที่มีอยู่บนบริการแอปเปิล มิวสิก อีกทั้งการตรวจสอบการละเมิดที่รายงานเข้ามา หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นว่ามีการล่วงละเมิดข้อตกลง และเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่อยู่ภายใต้ดุลพินิจของไอทูนส์แต่เพียงผู้เดียวด้วยความเหมาะสม รวมไปถึงการยกเลิก หรือภายใต้นโยบายลิขสิทธิ์ของแอปเปิล (http://www.apple.com/legal/copyright.html)

คำแนะนำสำหรับการส่งข้อมูลบนแอปเปิลมิวสิก

เนื้อหาที่ส่งไปยังบริการแอปเปิล มิวสิกนั้นอยู่ภายใต้ข้อบังคับของคำแนะนำต่อไปนี้ (“คำแนะนำ”) ซึ่งอาจได้รับการอัปเดตเป็นครั้งคราว หากคุณพบเห็นเนื้อหาที่ส่งไปยังบริการแอปเปิล มิวสิกที่ไม่สอดคล้องตามคำแนะนำเหล่านี้ กรุณาใช้คุณลักษณะการรายงานความกังวล

คุณมิอาจใช้บริการแอปเปิล มิวสิก เพื่อ:

- โพสต์เนื้อหาที่สร้างความรำคาญใจ ก้าวร้าว หรือเป็นอันตราย รวมไปถึงเนื้อหาซึ่งผิดกฎหมาย ล่วงละเมิด ข่มขู่ ทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท คุกคาม รุนแรง ลามก หยาบคาย รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น มีเจตนาร้าย เหยียดชนชาติ หรือโจมตี หรือสร้างความรำคาญใจ

- โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลลับเฉพาะของผู้อื่น รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ ข้อมูลการชำระเงิน หรือภาพถ่าย หรือวิดีโอที่จัดทำขึ้น หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับการอนุญาต

- การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์

- การปลอมแปลงหรือบิดเบือนตัวเองเป็นบุคคลอื่น ศิลปิน เอกลักษณ์ ผู้ใช้แอปเปิล มิวสิกรายอื่น พนักงานของแอปเปิล หรือสัญชาติ หรือผู้นำรัฐบาล หรือปลอมแปลงความเกี่ยวข้องของคุณกับบุคคลหรือเอกลักษณ์ (ไอทูนส์ มีสิทธิที่จะปฏิเสธ เรียกคืน ปรับปรุง หรือปิดกั้นแอปเปิล ไอดี ชื่อผู้ใช้ การถือสิทธิผู้ใช้ หรือผู้แสดงรูปพรรณอื่นซึ่งเป็นการปลอมแปลงหรือบิดเบือนเอกลักษณ์ของคุณ หรือแอบอ้างชื่อหรือเอกลักษณ์ของผู้อื่น หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ได้ตามดุลพินิจของไอทูนส์ แต่เพียงผู้เดียว)

-มีส่วนร่วมในลิขสิทธิ์หรือการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ (รวมถึงการโพสต์เนื้อหาที่คุณไม่ได้เป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้โพสต์) หรือเปิดเผยความลับทางการค้า หรือข้อมูลที่เป็นความลับในการละเมิดการรักษาความลับของการจ้างงานหรือข้อตกลงที่ไม่เปิดเผย

-โพสต์หรือส่งสแปม รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ หรือไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขายหรือการประกาศข้อมูล

- วางแผนหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ

ความพร้อมใช้ของเนื้อหา

ไอทูนส์ และผู้ออกใบอนุญาตมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราว ลบออก หยุดการให้บริการ หรือระงับการเข้าถึงการใช้งานไปยังบริการแอปเปิล มิวสิกและผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หรือข้อมูลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการแอปเปิล มิวสิก ในเวลาใดก็ได้โดยที่ไม่ต้องการแจ้งล่วงหน้า ไอทูนส์ ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบตามกฎหมายสำหรับการทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเหล่านี้ ไอทูนส์ อาจกำหนดข้อจำกัดในการใช้ หรือการเข้าถึงคุณลักษณะบางประการ หรือบางส่วนของบริการแอปเปิล มิวสิก ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม และโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิดชอบ

การใช้เนื้อหา

คุณยินยอมว่าบริการแอปเปิล มิวสิก รวมไปถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยซึ่งจำกัดการใช้งานของคุณต่อผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิวสิก และ แม้ว่าผลิตภัณฑ์แอปเปิลมิวสิก จะถูกจำกัดหรือไม่จำกัดโดยเทคโนโลยีความปลอดภัย คุณจะใช้ผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิกที่สอดคล้องกับกฎการใช้งานที่กำหนดโดยไอทูนส์ และผู้ออกใบอนุญาตของไอทูนส์ (“กฎการใช้แอปเปิล มิวสิก”) และการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของแอปเปิล มิวสิก ที่อาจมีการละเมิดลิขสิทธิ์ เทคโนโลยีความปลอดภัยใด ๆ นั้นเป็นส่วนที่มิอาจแยกจากกันได้กับผลิตภัณฑ์แอปเปิล มิวสิก และบริการแอปเปิล มิวสิก ไอทูนส์ มีสิทธิในการแก้ไขดัดแปลงกฏการใช้แอปเปิล มิวสิกในเวลาใดก็ได้ คุณยินยอมที่จะไม่ทำการล่วงละเมิด หลีกเลี่ยง วิศวกรรมผันกลับ แปลกลับ แยกส่วน หรือ เปลี่ยนเพื่อทำลายส่วนหนึ่งส่วนใดของเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกฎการใช้แอปเปิล มิวสิก หรือการพยายามหรือช่วยให้บุคคลอื่นกระทำการดังกล่าว กฎการใช้แอปเปิล มิวสิก อาจจะได้รับการควบคุมและสอดส่องโดย ไอทูนส์ เพื่อจุดประสงค์ในการปฏิบัติตามกฎ และ ไอทูนส์ มีสิทธิในการบังคับใช้กฏการใช้แอปเปิล มิวสิกโดยมิต้องแจ้งต่อคุณล่วงหน้า คุณยินยอมที่จะไม่เข้าถึงบริการแอปเปิล มิวสิก โดยวิธีการอื่นนอกเหนือไปจากการใช้งานผ่านซอฟต์แวร์ที่ให้จัดหาให้โดยไอทูนส์ เพื่อเข้าถึงบริการแอปเปิล มิวสิก คุณจะไม่เข้าถึงบริการหรือพยายามเข้าถึงบัญชีที่คุณไม่ได้รับอนุญาต คุณยินยอมที่จะดัดแปลงแก้ไขซอฟต์แวร์ด้วยวิธีการใดหรือรูปแบบใด หรือใช้เวอร์ชันที่ได้ถูกดัดแปลงของซอฟต์แวร์ ด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม และรวมไปถึงการเข้าถึงบริการแอปเปิล มิวสิกโดยไม่ได้รับการอนุญาต การทำให้เกิดความเสียหายต่อความปลอดภัยของระบบ หรือเครือข่ายความปลอดภัย อันอาจเป็นผลต่อการรับผิดตามกฏหมายแพ่งหรืออาญา

กฎการใช้แอปเปิล มิวสิก

-คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการแอปเปิล มิวสิก และผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิก เฉพาะบุคคล และการใช้ที่ไม่เกี่ยวข้องเชิงพาณิชย์เท่านั้น เว้นแต่ได้รับการอนุญาตโดยไอทูนส์

-คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการแอปเปิล มิวสิก บนสิบอุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ โดยสามารถเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เพียงแค่ห้าเครื่องเท่านั้น การสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก ช่วยให้คุณใช้งานผลิตภัณฑ์แอปเปิล มิวสิกบนอุปกรณ์เดี่ยวได้อย่างลื่นไหลในขณะนั้น การสมัครสมาชิกแอปเปิล มิวสิก สำหรับครอบครัว ช่วยให้คุณและสมาชิกในครอบครัวของคุณใช้งานผลิตภัณฑ์แอปเปิล มิวสิกอย่างหลื่นไหลได้มากสูงสุดถึง 6 อุปกรณ์ในขณะนั้น คุณจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการแอปเปิล มิวสิก และผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิก ได้ในอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้จากแอปเปิล มิวสิก ได้เพียงแค่สิบอุปกรณ์เท่านั้น

- คุณจะไม่ได้รับสิทธิในการเผาทำลายผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิก

-การส่งมอบของบริการแอปเปิล มิวสิก หรือผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิก จะไม่มีการโอนย้ายให้แก่คุณในทางการค้าหรือการโฆษณาที่ใช้สิทธิในบริการแอปเปิล มิวสิก หรือผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิก

ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์ เนื้อหาและบริการของแอปเปิล มิวสิกที่ไว้วางใจได้มีพร้อมให้บริการผ่านบริการแอปเปิล มิวสิก อาจรวมไปถึงข้อมูลจากบุคคลที่สาม ไอทูนส์ อาจจัดหาการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ของบุคคลที่สามเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้แก่คุณ คุณยินยอมถึง กรณีที่ ไอทูนส์ จะไม่รับผิดชอบในการทดสอบ หรือประเมินเนื้อหา หรือความถูกต้อง และไอทูนส์ ไม่รับประกันและจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อข้อมูล เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของบุคคลที่สาม คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้ข้อมูลของบุคคลที่สามใด ๆ ในลักษณะที่ละเมิด หรือล่วงล้ำสิทธิของบุคคลอื่น และ ไอทูนส์ ไม่รับผิดชอบต่อการใช้งานใด ๆ ของคุณ

ข้อมูลที่สร้างความรำคาญใจ

คุณเข้าใจว่าการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก คุณอาจประสบกับข้อมูล ซึ่งคุณอาจคิดว่าเป็นความก้าวร้าว หยาบคาย หรือสร้างความรำคาญใจ และเนื้อหาดังกล่าว อาจหรือไม่อาจถูกระบุว่าเป็นข้อมูลอันชัดเจน คุณยินยอมที่จะใช้บริการแอปเปิล มิวสิกที่ความเสี่ยงด้วยตัวของคุณแต่เพียงผู้เดียว และ ไอทูนส์ จะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อคุณ สำหรับข้อมูลที่พบว่าเป็นความก้าวร้าว หยาบคายหรือสร้างความรำคาญใจ ชนิดและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิก นั้นได้มีการจัดหาไว้ให้เพื่ออำนวยความสะดวก และคุณเห็นชอบด้วยที่ ไอทูนส์ จะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลนั้น

ทรัพย์สินทางปัญญา

คุณตกลงว่าบริการของแอปเปิล มิวสิก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ กราฟฟิก ยูเซอร์ อินเทอร์เฟส ออดิโอ วิดีโอ เนื้อหาบทบรรณาธิการ และสคริปต์ รวมทั้งซอฟต์แวร์ของแอปเปิล มิวสิก ถูกนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริการแอปเปิล มิวสิก ประกอบด้วยข้อมูลซึ่งจดทะเบียน และข้อมูลที่ครอบครองโดยไอทูนส์ และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต และได้รับการปกป้องโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น รวมไปถึงลิขสิทธิ์ คุณยินยอมที่จะไม่ใช้ข้อมูลที่จดทะเบียน หรือข้อมูลในวิธีอื่นใดที่นอกเหนือไปจากการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก อันสอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้ ห้ามใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการแอปเปิล มิวสิก เพื่อการทำซ้ำในรูปแบบใดก็ตาม หรือวิธีการอื่นใด ยกเว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษในเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงที่จะดัดแปลง ให้เช่า เช่าเซ้ง ให้ยืม ขาย เผยแพร่ หรือสร้างงานที่ลอกเลียนแบบโดยมีพื้นฐานมาจากบริการของแอปเปิล มิวสิกในรูปแบบใดก็ตาม และคุณจะไม่หาประโยชน์จากบริการแอปเปิล มิวสิกโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมไปถึง การละเมิดกฏหมายหรือสร้างภาระต่อความสามารถของเครือข่าย

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดทั้งในและแก่บริการแอปเปิล มิวสิก (รวมไปถึงเนื้อหา การโพสต์ ลิงก์ไปยังแหล่งอินเทอร์เน็ตอื่น และคำอธิบายของแหล่งข้อมูลเหล่านั้น) และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนั้นถูกครอบครองโดยไอทูนส์ และ/หรือ ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ซึ่งมีสิทธิทั้งหมดในทางกฎหมายและกรรมสิทธิ์ การใช้ซอฟต์แวร์หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการแอปเปิล มิวสิก ยกเว้นเพื่อการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก ตามที่อนุญาตในข้อตกลงฉบับนี้ ได้ถูกห้ามโดยเด็ดขาด และห้ามฝ่าฝืนในสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น และอาจนำคุณไปสู่บทลงโทษทางแพ่งและอาญา รวมไปถึงความเป็นไปได้ในการทำให้เกิดความเสียหายสำหรับการฝ่าฝืนลิขสิทธิ์

ในการเป็นผู้ใช้บริการแอปเปิล มิวสิก ที่ดี คุณอาจจะได้รับการจัดหาสิทธิในการเข้าถึงการใช้งานอันจำกัดในการดาวน์โหลดปกอัลบั้มสำหรับเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ สิทธิ์การเข้าถึงการใช้งานได้ถูกจัดหาให้เฉพาะในเขตที่พักอาศัยเท่านั้น และไอทูนส์ ไม่รับประกัน รวมทั้งจะไม่รับผิด หรือรับผิดชอบทางกฎหมาย สำหรับปกอัลบั้ม หรือการใช้ของคุณ คุณอาจจะเข้าถึงปกอัลบั้มได้เฉพาะในการเชื่อมต่อกับบริการแอปเปิล มิวสิกเท่านั้น ปกอัลบั้มจัดให้บริการเพื่อรายบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้ปกอัลบั้มในลักษณะที่เป็นการละเมิด หรือล่วงละเมิดต่อข้อตกลงนี้ หรือสิทธิ์ของบุคคลอื่น และ ไอทูนส์ จะไม่รับผิดชอบสำหรับการใช้งานใด ๆ ของคุณ

การสิ้นสุดของข้อตกลง

หากคุณไม่สามารถใช้บริการได้ หรือ ไอทูนส์ มีข้อสงสัยว่าคุณไม่สามารถใช้บริการได้ ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงฉบับนี้ ไอทูนส์ เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่ต้องแจ้งต่อคุณให้ทราบล่วงหน้า และไม่ผ่อนปรนทางกฎหมาย สำหรับจำนวนเงินทั้งหมดภายใต้บัญชีของคุณ อันอาจจะ (i) สิ้นสุดข้อตกลงนี้ และ/หรือ บัญชีของคุณ และ/หรือ (ii) ยกเลิกใบอนุญาตการใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือ (iii) ปิดกั้นการเข้าถึงการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก (หรือ ส่วนใด ๆ ของบริการ )

การปฏิเสธการรับประกัน ข้อจำกัดในทางกฏหมาย

ไอทูนส์ ไม่รับรอง แสดง หรือประกันว่าการใช้บริการแอปเปิล มิวสิกของคุณจะไม่ถูกขัดจังหวะ หรือปลอดความผิดพลาด และคุณยินยอมว่าในบางครั้ง ไอทูนส์ อาจลบบริการแอปเปิล มิวสิกออกอย่างไม่มีกำหนด หรือยกเลิกบริการแอปเปิล มิวสิกในเวลาใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

คุณยินยอมเป็นกรณีพิเศษว่า การใช้ของคุณ หรือการไม่สามารถใช้บริการแอปเปิล มิวสิกนั้น เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว บริการแอปเปิล มิวสิกและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการทั้งหมดที่จัดหาให้แก่คุณผ่านบริการแอปเปิล มิวสิกนั้น (นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษโดยไอทูนส์) ให้บริการ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่ใช้การได้” สำหรับการใช้งานของคุณ โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งแบบชัดเจนหรือบอกเป็นนัย รวมไปถึงตามที่เข้าใจว่าเป็นการรับประกันทั้งหมดของความสามารถของผู้ขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์โดยเฉพาะ หัวเรื่อง และการละเมิดสิทธิทั่วไป อันเนื่องจากเขตอำนาจตามกฎหมายบางข้อนั้น ไม่ยินยอมต่อข้อจำกัดความคุ้มครองตามที่เข้าใจว่าเป็นการประกัน ข้อจำกัดความคุ้มครองด้านบนตามที่เข้าใจว่าเป็นการประกันอาจไม่สามารถนำมาใช้ได้สำหรับคุณ

มิว่ากรณีใดก็ตาม ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ทำสัญญา หรือผู้ออกใบอนุญาตไอทูนส์ ไม่มีสิทธิทางกฏหมายเกี่ยวกับความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ การลงโทษ พิเศษ หรือผลที่เกิดจากการบริการแอปเปิล มิวสิกของคุณ รวมไปถึงข้อผิดพลาดหรือการละเลยในเนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆของแอปเปิล มิวสิก หรือการสูญหายหรือสูญเสียชนิดใด ๆ ก็ตามที่เป็นผลจากการใช้เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของแอปเปิล มิวสิก ที่ได้โพสต์ ส่งผ่าน หรือสร้างขึ้นเพื่อพร้อมให้บริการผ่านบริการแอปเปิล มิวสิก แม้ว่ามีคำแนะนำว่าสามารถกระทำได้ เพราะในบางรัฐหรือขอบเขตทางกฎหมายไม่ยินยอมให้ละเว้น หรือข้อจำกัดทางกฎหมายสำหรับผลที่ตามมา หรือความเสียหายโดยมิได้ตั้งใจ ในรัฐดังกล่าวหรือข้อบังคับตามกฎหมาย สิทธิทางกฎหมายของไอทูนส์ จะถูกจำกัดตามขอบเขตการอนุญาตโดยกฎหมาย

แอปเปิลจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการปกป้องข้อมูลที่ส่งโดยคุณ ในการเชื่อมต่อกับบริการแอปเปิล มิวสิก แต่คุณยินยอมว่าการส่งข้อมูลใด ๆ ดังกล่าวของคุณจะอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว และด้วยเหตุนี้ ไอทูนส์ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทางกฎหมายต่อคุณ สำหรับการสูญหาย หรือความรับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ไอทูนส์ ไม่แสดง หรือรับประกันว่าบริการแอปเปิล มิวสิกจะปลอดจากการสูญหาย โจมตี ไวรัส การรบกวน การแฮ็ก หรือการบุกรุก และ ไอทูนส์ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คุณจะรับผิดชอบสำหรับการสำรองข้อมูลระบบของคุณเองก่อน ระหว่างหรือหลังจากการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก รวมไปถึงเนื้อหาหรือ ข้อมูลใด ๆ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับ หรือที่ได้มาจากบริการแอปเปิล มิวสิก

การสละสิทธิ์และค่าปรับ

ด้วยการใช้บริการของแอปเปิล มิวสิก คุณยินยอมในขอบเขตการอนุญาตทางกฎหมาย ในการจ่ายค่าชดเชยและสงวน ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ทำสัญญาและผู้ออกใบอนุญาตของไอทูนส์ มิให้ได้รับความเสียหาย ด้วยการเคารพต่อการเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากการทำผิดข้อตกลงนี้ การใช้บริการแอปเปิล มิวสิกของคุณ หรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากไอทูนส์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนการล่วงละเมิดที่ต้องสงสัยของข้อตกลงนี้ หรือผลจากการค้นพบ หรือตัดสินใจว่าเกิดการละเมิดข้อตกลงขึ้น นั่นหมายถึงว่าคุณไม่สามารถฟ้อง หรือได้รับการฟื้นฟูความเสียหายจาก ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ทำสัญญาและผู้ออกใบอนุญาตของไอทูนส์ อันเป็นผลของการตัดสินใจที่จะลบออก หรือปฏิเสธการดำเนินการบนข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ เพื่อตักเตือนคุณ เพื่อระงับการใช้งานชั่วคราว หรือสิ้นสุดการเข้าถึงการใช้งานของคุณต่อบริการแอปเปิล มิวสิก หรือเพื่อกระทำการใด ๆ ในระหว่างการสอบสวนการล่วงละเมิดที่ต้องสงสัย หรือตามผลการสรุปของไอทูนส์ที่ว่ามีการละเมิดข้อตกลงนี้เกิดขึ้น การสละสิทธินี้และค่าชดเชยตามข้อกำหนดประยุกต์ใช้กับการล่วงละเมิดทั้งหมดตามที่ได้อธิบายไว้ใน หรือที่ได้พิจารณาไว้โดยข้อตกลงนี้

การเปลี่ยนแปลง

ไอทูนส์ มีสิทธิ์ในการดัดแปลงข้อตกลงนี้ และกำหนดเงื่อนไขใหม่ หรือเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อตกลงในการใช้งานบริการแอปเปิล มิวสิกของคุณในเวลาใดก็ได้ การดัดแปลงแก้ไขและการเพิ่มเติมเงื่อนไข รวมถึงข้อบังคับดังกล่าวจะมีผลในทันทีและรวมเข้าไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ การใช้บริการแอปเปิล มิวสิกอย่างต่อเนื่องของคุณจะเป็นการทำให้เข้าใจได้ว่าคุณยอมรับในข้อตกลงนี้

คำเตือนลิขสิทธิ์

หากคุณเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของแอปเปิล มิวสิก หรือเนื้อหาอื่นที่มีพร้อมใช้งานผ่านบริการแอปเปิล มิวสิ ได้ล่วงละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นของคุณ กรุณาติดต่อตัวแทนลิขสิทธิ์ของแอปเปิลดังที่ได้อธิบายไว้ในข้อตกลงลิขสิทธิ์ที่ http://www.apple.com/legal/trademark/claimsofcopyright.html ไอทูนส์ อาจจะ เป็นผู้พิจารณาแต่เพียงผู้เดียวที่จะระงับการใช้งานชั่วคราว และ/หรือ ยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ถูกพบว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดซ้ำ

เบ็ดเตล็ด

ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและไอทูนส์ รวมถึงควบคุมการใช้บริการแอปเปิล มิวสิกของคุณ รวมถึงการแทรกแซงใดบนข้อตกลงที่มีมาก่อนระหว่างคุณและไอทูนส์ อีกทั้งคุณอาจจะปฏิบัตตามกับเงื่อนไขและข้อตกลงเพิ่มเติม เมื่อคุณใช้บริการที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาของบุคคลที่สาม หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม หากส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถถูกบังคับใช้ได้ ส่วนนั้นจะได้รับการตีความเพื่อให้สอดคล้องตามลักษณะคู่กับกฎหมายที่มีผลใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เจตนาดั้งเดิมของทั้งสองฝ่าย และส่วนที่เหลือจะคงอยู่ในอำนาจและผลที่สมบูรณ์ ข้อผิดพลาดของแอปเปิลในการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อบังคับใด ๆ ในข้อตกลงฉบับนี้จะไม่ก่อให้เกิดการละเว้นของข้อกำหนดดังกล่าว หรือข้อกำหนดใด ไอทูนส์จะไม่รับผิดชอบกับความผิดพลาดในการที่จะเติมเต็มความรับผิดชอบอันเนื่องมาจากสาเหตุที่นอกเหนือการควบคุมโดยไอทูนส์

บริการแอปเปิล มิวสิก ได้รับการดำเนินการโดยไอทูนส์ จากสำนักงานในประเทศลักเซมเบิร์ก คุณยินยอมที่จะทำตามกฎหมาย การปกครอง กฤษฎีกา และข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ และประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก ทุกการทำรายการบนบริการของแอปเปิล มิวสิกนั้นถูกควบคุมโดยกฎหมายของ ประเทศไทย โดยไม่มีผลกระทบต่อการขัดแย้งกับข้อบังคับทางกฎหมาย การใช้งานบริการแอปเปิล มิวสิกของคุณจะอยู่ภายใต้กฎหมายอื่นเช่นกัน คุณยินยอมเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจทางกฎหมายสำหรับการร้องเรียน และข้อขัดแย้งใด ๆ กับไอทูนส์ หรือการเกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก ที่อยู่ในอำนาจของศาล ประเทศไทย ความเสี่ยงต่อการสูญหาย และหัวข้อสำหรับการทำรายการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อไปยังผู้ซื้อใน ประเทศไทย ทั้งหมด ในขณะส่งอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้รับ ไม่มีพนักงาน หรือตัวแทนไอทูนส์คนใดได้รับอำนาจต่างไปจากข้อตกลงฉบับนี้

ไอทูนส์ อาจจะแจ้งให้คุณทราบถึงเรื่องการบริการแอปเปิล มิวสิก โดยการส่งข้อความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือจดหมายผ่านทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ตามบัญชีของคุณ หรือด้วยการโพสต์บนบริการแอปเปิล มิวสิก ข้อความแจ้งเตือนดังกล่าวจะมีผลในทันที

ไอทูนส์ มีสิทธิในการดำเนินการตามขั้นตอนที่ไอทูนส์ เชื่อว่าจำเป็นอย่างสมเหตุสมผล หรือเหมาะสมต่อการบังคับ และ/หรือ การตรวจสอบอันสอดคล้องกับส่วนใด ๆ ของข้อตกลงนี้ คุณยินยอมว่าไอทูนส์ มีสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อคุณ ที่จะเปิดเผยข้อมูลบัญชีใด ๆ ไปยังหน่วยงานบังคับใช้ตามกฎหมาย หน่วยงานราชการ และ/หรือบุคคลที่สาม ตามแต่ที่ ไอทูนส์ เชื่อว่ามีความจำเป็นอันสมเหตุสมผล หรือเหมาะสมในการบังคับใช้ และ/หรือตรวจสอบการปฏิบัติตามกับส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ (รวมไปถึง ไม่จำกัดต่อสิทธิ์ของไอทูนส์ที่จะร่วมมือกับกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการใช้บริการแอปเปิล มิวสิก และ/หรือ ผลิตภันฑ์ของแอปเปิล มิวสิกของคุณ และ/หรือ การอ้างของบุคคลที่สามถึงการใช้บริการบริการแอปเปิล มิวสิกของคุณ และ/หรือผลิตภัณฑ์ของแอปเปิล มิวสิก ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม)

ปรับปรุงล่าสุด: 21 ตุลาคม 2015