Legal

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Apple ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูลของคุณ โปรดสละเวลาสักครู่เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา และโปรดสอบถาม หากคุณมีข้อสงสัยใดๆ

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้

เราอาจขอให้คุณระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่คุณติดต่อ Apple หรือบริษัทในเครือของ Apple โดย Apple และบริษัทในเครือของ Apple อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ นอกจากนี้ ยังอาจรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวกับข้อมูลอื่นเพื่อใช้ในการจัดหา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา  คุณไม่จำเป็นต้องระบุข้อมูลส่วนตัวที่เราได้ร้องขอ แต่หากคุณเลือกไม่ระบุข้อมูล ในหลายๆ กรณีเราจะไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเราให้กับคุณ หรือตอบคำถามใดๆ ที่คุณอาจมีได้

ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่ Apple อาจเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม

  • เมื่อคุณสร้าง Apple ID ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ สมัครสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ ซื้อผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์อัพเดท ลงทะเบียนการฝึกอบรมที่ Apple Retail Store ติดต่อเรา หรือเข้าร่วมทำแบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหลายประเภท ซึ่งรวมถึงชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ช่องทางการติดต่อที่ต้องการ และข้อมูลบัตรเครดิตของคุณ
  • เมื่อคุณแชร์คอนเทนต์กับครอบครัวและเพื่อนโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple ส่งบัตรของขวัญและผลิตภัณฑ์ หรือเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมฟอรั่ม Apple กับคุณ Apple อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณระบุไว้เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว เช่น ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
  • ในสหรัฐอเมริกา เราอาจขอหมายเลขประกันสังคม (SSN) ของคุณในบางสถานการณ์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่าบัญชีเครือข่ายไร้สาย และเปิดใช้ iPhone ของคุณ หรือเมื่อตัดสินใจว่าจะขยายระยะเวลาสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์หรือไม่

วิธีที่เรานำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้

  • ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวมไปนั้นช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Apple การอัพเดทซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นให้คุณทราบได้ หากคุณไม่ประสงค์จะอยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดย อัพเดทการตั้งค่าของคุณ
  • นอกจากนี้ เรายังใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อช่วยเราในการสร้าง พัฒนา ดำเนินการ จัดส่ง และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ คอนเทนต์ และโฆษณาของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการสูญเสียและต่อต้านการฉ้อโกง
  • ในบางครั้ง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อส่งประกาศแจ้งเตือนในเรื่องที่สำคัญ เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป และการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายของเรา และเนื่องจากข้อมูลนี้มีความสำคัญต่อการดำเนินการร่วมกันระหว่างคุณกับ Apple คุณจึงไม่สามารถยกเลิกการรับการติดต่อสื่อสารเหล่านี้ได้
  • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าของ Apple
  • หากคุณเข้าร่วมในการจับรางวัล การแข่งขัน หรือรายการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน เราอาจใช้ข้อมูลที่คุณระบุไว้เพื่อจัดการดูแลโปรแกรมดังกล่าว

การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว

เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบที่่ไม่สามารถใช้เชื่อมโยงกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้โดยตรง และเราสามารถเก็บรวบรวม ใช้ ถ่ายโอน รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ได้เช่นกัน ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวที่เราเก็บรวบรวม และวิธีที่เราอาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้

  • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น อาชีพ ภาษา รหัสไปรษณีย์ รหัสพื้นที่ รหัสประจำเครื่อง ตำแหน่งที่ตั้ง และโซนเวลาที่มีการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อให้เรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้ดีขึ้น และสามารถนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราได้
  • เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้าบนเว็บไซต์ของเรา รวมไปถึงบริการ iCloud และ iTunes Store และจากผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของเรา โดยข้อมูลนี้จะได้รับการรวบรวมและนำไปใช้เพื่อช่วยให้เราสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นแก่ลูกค้าของเรา และเพื่อทำความเข้าใจว่าส่วนใดในเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเราเป็นที่สนใจมากที่สุด ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมไว้ทั้งหมดนี้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนตัว ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในกรณีที่เรานำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นจะถือเป็นข้อมูลส่วนตัวตราบใดที่ข้อมูลดังกล่าวยังคงรวมอยู่ด้วยกัน

คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ

เว็บไซต์ บริการออนไลน์ แอปพลิเคชันเชิงโต้ตอบ ข้อความอีเมล และโฆษณาต่างๆ ของ Apple อาจใช้ "คุกกี้" และเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น พิกเซลแท็ก และเว็บบีคอน เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ดีขึ้น ช่วยบอกให้เราทราบว่าผู้ใช้เข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของเรา ช่วยอำนวยความสะดวก และยังช่วยวัดประสิทธิผลของโฆษณาและเครื่องมือค้นหาเว็บอีกด้วย โดยเราถือว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว อย่างไรก็ตาม เท่าที่กฎหมายท้องถิ่นถือว่าที่อยู่ Internet Protocol (IP) หรือตัวบ่งชี้ที่คล้ายคลึงกันเป็นข้อมูลส่วนตัว เราก็จะถือว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนตัวด้วยเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน เท่าที่มีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวมารวมกับข้อมูลส่วนตัว เราจะถือว่าข้อมูลที่รวมเข้าด้วยกันนั้นเป็นข้อมูลส่วนตัวตามวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Apple และพันธมิตรของ Apple จะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ในบริการโฆษณาสำหรับเครื่องแบบพกพา เพื่อควบคุมจำนวนครั้งที่คุณเห็นโฆษณาชิ้นใดชิ้นหนึ่ง แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณสนใจ และวัดประสิทธิผลของแคมเปญโฆษณา ซึ่งหากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องในระดับนี้ในเครื่องแบบพกพาของคุณ คุณสามารถยกเลิกได้โดยเข้าไปที่ลิงก์ http://oo.apple.com บนเครื่องของคุณ อีกทางหนึ่ง หากคุณกำลังใช้ระบบปฏิบัติการ iOS 6 หรือใหม่กว่า บนเครื่องแบบพกพาของคุณ คุณสามารถยกเลิกได้โดยเลือก จำกัดการติดตามโฆษณา (เรียนรู้เพิ่มเติม)  หากคุณยกเลิก คุณจะยังคงได้รับโฆษณาบนเครื่องแบบพกพาในจำนวนเท่าเดิม แต่โฆษณาดังกล่าวอาจมีความเกี่ยวข้องน้อยลง เนื่องจากไม่ได้อ้างอิงตามเรื่องที่คุณสนใจ และคุณอาจยังเห็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาในเว็บเพจหรือในแอปพลิเคชัน หรืออ้างอิงตามข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัว การยกเลิกผ่าน oo.apple.com จะมีผลเฉพาะกับบริการโฆษณาของ Apple และไม่มีผลต่อโฆษณาที่อ้างอิงตามความสนใจที่มาจากเครือข่ายโฆษณาอื่นๆ  อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือก จำกัดการติดตามโฆษณา บนเครื่องแบบพกพาของคุณ โปรแกรมของบุคคลภายนอกจะไม่ได้รับอนุญาตตามสัญญาให้ใช้ตัวระบุโฆษณา ซึ่่งก็คือตัวระบุอุปกรณ์ที่่ไม่ใช่อุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับการจัดโฆษณาเป้าหมายให้กับคุณ

Apple และพันธมิตรของเรายังใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อจดจำข้อมูลส่วนตัวเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ บริการออนไลน์ และแอปพลิเคชันของเรา จุดมุ่งหมายของเราในกรณีนี้คือการปรับปรุงให้ประสบการณ์ของคุณกับ Apple มีความสะดวกสบายและสอดคล้องกับความต้องการของคุณมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การที่เราทราบชื่อของคุณจะทำให้เราสามารถทักทายคุณได้ในครั้งต่อไปที่คุณเข้ามายัง Apple Online Store หรือการที่เราทราบประเทศและภาษาของคุณ ตลอดจนสถานศึกษาของคุณในกรณีที่คุณเป็นอาจารย์ จะช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ในการซื้อสินค้าที่เหมาะกับคุณและมีประโยชน์มากขึ้นได้ หรือแม้แต่การที่เราทราบว่าบุคคลอื่นได้ใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บางชิ้น หรือใช้บริการบางอย่าง จะช่วยให้เราสามารถปรับการโฆษณาและการติดต่อสื่อสารทางอีเมลของเราให้ตรงกับความสนใจของคุณได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งการที่เราทราบข้อมูลการติดต่อของคุณ หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่คุณใช้ จะช่วยให้เราสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ ปรับแต่งระบบปฏิบัติการให้เป็นอย่างที่คุณต้องการ ตั้งค่าบริการ iCloud และให้บริการลูกค้าสัมพันธ์แก่คุณได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งหากคุณต้องการปิดใช้งานคุกกี้ในขณะที่กำลังใช้เว็บเบราเซอร์ Safari อยู่ ให้เข้าไปที่ส่วนการตั้งค่าของ Safari จากนั้นไปที่บานหน้าต่างความเป็นส่วนตัว (Privacy) เพื่อปิดใช้งานคุกกี้ ในเครื่อง Apple แบบพกพาของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า (Settings) จากนั้นไปที่ Safari แล้วเลือกหัวข้อคุกกี้ (Cookies) สำหรับเบราเซอร์อื่นๆ ให้ตรวจสอบวิธีปิดใช้งานคุกกี้กับผู้ให้บริการของคุณ ทั้งนี้โปรดทราบว่าคุณสมบัติบางอย่างในเว็บไซต์ของ Apple จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อปิดใช้งานคุกกี้

เราเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึก เช่นเดียวกับเว็บไซต์โดยส่วนใหญ่ ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP), ประเภทและภาษาของเบราเซอร์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP), เพจที่อ้างอิงมาและเพจที่ออก, ระบบปฏิบัติการ, วันที่/เวลาที่ประทับ และข้อมูลคลิกสตรีม

โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการดูแลเว็บไซต์ เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้เว็บไซต์ และเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม ซึ่ง Apple อาจใช้ข้อมูลนี้ในบริการด้านการตลาดและโฆษณาของเรา

ในอีเมลของเราบางฉบับ เราใช้ "URL แบบคลิกผ่าน" ที่เชื่อมโยงไปยังเนื้อหาในเว็บไซต์ของ Apple เมื่อลูกค้าคลิกที่ URL ประเภทนี้ ลูกค้าจะถูกส่งผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวหนึ่งก่อนที่จะมาถึงเพจที่เป็นเป้าหมายในเว็บไซต์ของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้เพื่อช่วยในการระบุความสนใจในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และเพื่อวัดประสิทธิผลในการติดต่อสื่อสารของเรากับลูกค้า โดยหากคุณไม่ต้องการให้ถูกติดตามด้วยวิธีนี้ คุณไม่ควรคลิกที่ลิงก์ข้อความหรือลิงก์กราฟิกใดๆ ในข้อความอีเมล

พิกเซลแท็กจะช่วยให้เราส่งข้อความอีเมลในรูปแบบที่ลูกค้าสามารถอ่านได้ และบอกเราว่าลูกค้าได้เปิดอ่านอีเมลแล้วหรือไม่ โดยเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อลดจำนวนหรือหยุดส่งอีเมลไปให้ลูกค้า 

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

ในบางครั้ง Apple อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้กับพันธมิตรทางกลยุทธ์ซึ่งทำงานร่วมกับ Apple ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ หรือช่วย Apple จำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณซื้อและเปิดใช้ iPhone คุณได้อนุญาตให้ Apple และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณแลกเปลี่ยนข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้เครื่อง เพื่อใช้ในการให้บริการแก่คุณ หากคุณได้รับอนุมัติให้ใช้บริการ บัญชีของคุณจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple และของผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นๆ ของคุณ โดย Apple จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาของเราเท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาด

ผู้ให้บริการ

Apple จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่างๆ เช่น การประมวลผลข้อมูล การขยายระยะเวลาสินเชื่อ การดำเนินคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่คุณ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินความสนใจของคุณในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของคุณ และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่ Apple ดำเนินงานอยู่

อื่นๆ

Apple อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่คุณอาศัยอยู่ นอกจากนี้ เรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม

และเรายังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณหากเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา หรือเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของเรา นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใดๆ และทั้งหมดที่เราเก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

การคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว

Apple ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัวของคุณ  บริการออนไลน์ของ Apple เช่น Apple Online Store และ iTunes Store จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของคุณระหว่างการส่งผ่านข้อมูลโดยใช้การเข้ารหัส เช่น Transport Layer Security (TLS) เมื่่่อ Apple จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ที่่มีการเข้าถึงอย่างจำกัดซึ่งมีอยู่่่ในสถานประกอบการที่่่ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ข้อมูล iCloud จะได้รับการจัดเก็บในรูปแบบการเข้ารหัส รวมถึงกรณีที่่่่เราใช้พื้นที่จัดเก็บของบุคคลภายนอก

เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแอปพลิเคชันบางอย่างของ Apple หรือโพสต์ข้อความในฟอรั่ม ห้องแชท หรือบริการเครือข่ายสังคมของ Apple ผู้ใช้คนอื่นๆ จะสามารถมองเห็นข้อมูลส่วนตัวที่คุณระบุไว้ และสามารถอ่าน เก็บรวบรวม หรือนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้ ข้อมูลส่วนตัวที่คุณเลือกที่จะส่งเข้ามาในสถานการณ์เช่นนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของคุณเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณในข้อความที่คุณโพสต์ลงในฟอรั่ม ข้อมูลดังกล่าวจะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพราะฉะนั้น โปรดระมัดระวังเมื่อใช้คุณสมบัติเหล่านี้

ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

Apple ช่วยให้คุณสามารถจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอได้โดยง่าย เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อและการตั้งค่าของคุณมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และอัพเดทอยู่เสมอ โดยล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณที่ https://appleid.apple.com/ สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ที่เราเก็บรักษาไว้ เราจะจัดการให้คุณเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงเพื่่่อร้องขอให้เราแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ Apple ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย เราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่่่่่ไร้สาระ/เป็นการก่อกวน เสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใดๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ได้กำหนดไว้ ซึ่งคุณสามารถร้องขอให้มีการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านทางแบบฟอร์มติดต่อเรื่องความเป็นส่วนตัวส่วนภูมิภาค

เด็กและเยาวชน

เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากผู้ที่เรารู้ว่าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ปกครองได้สร้าง Apple ID ให้กับบุตรหลานของตนผ่านโปรแกรม Apple ID for Students และได้ให้ความยินยอมจากผู้ปกครองที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้วแก่ Apple เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ โปรแกรม Apple ID for Students และ ระบบควบคุมโดยผู้ปกครองในอุปกรณ์ หากเราพบว่าเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองที่สามารถตรวจสอบยืนยันได้เสียก่อน เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลดังกล่าวโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง

ในการให้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งในผลิตภัณฑ์ของ Apple นั้น Apple และพันธมิตรของเรา ตลอดจนผู้ได้รับอนุญาตอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่แม่นยำ ซึ่งรวมถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ณ เวลานั้นของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ Apple ของคุณ โดยข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งนี้จะได้รับการเก็บรวบรวมแบบนิรนามในรูปแบบที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ และนำไปใช้โดย Apple และพันธมิตรของเรา ตลอดจนผู้ได้รับอนุญาตเพื่อจัดหาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้ง ตัวอย่างเช่น เราอาจเปิดเผยตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แก่ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน เมื่อคุณเลือกที่จะใช้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งของแอปพลิเคชันดังกล่าว

ซึ่งมีผลให้บริการแบบอ้างอิงตำแหน่งที่ตั้งบางอย่างที่ให้บริการโดย Apple เช่นคุณสมบัติ "ค้นหา iPhone ของฉัน" ต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณจึงจะสามารถทำงานได้

ไซต์และบริการของบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน และบริการของ Apple อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ผลิตภัณฑ์และบริการของเรายังอาจใช้หรือเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลภายนอกด้วย เช่น แอป iPhone ของบุคคลภายนอก ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกซึ่งอาจมีข้อมูล อย่างเช่น ข้อมูลบ่งบอกตำแหน่งที่ตั้ง หรือรายละเอียดการติดต่อ จะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก เราขอแนะนำให้คุณศึกษาแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

ผู้ใช้ระหว่างประเทศ

ข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้ไว้อาจได้รับการถ่ายโอนหรือเข้าถึงโดยหน่วยงานทั่วโลกตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ Apple ปฏิบัติตามหลักการ "Safe Harbor" ซึ่งกำหนดขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการเก็บรวบรวม การใช้ และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมโดยองค์กรในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ โครงการ Safe Harbor ของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา

โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนตัว รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อใช้ iCloud เกี่ยวกับบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัฐที่เป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) และสวิตเซอร์แลนด์ จะได้รับการควบคุมโดย Apple Distribution International ในเมืองคอร์ก ประเทศไอร์แลนด์ และประมวลผลในนามของบริษัทโดย Apple Inc. ข้อมูลส่วนตัวที่เก็บรวบรวมใน EEA และสวิตเซอร์แลนด์เมื่อใช้ iTunes จะได้รับการควบคุมโดย iTunes SARL ในประเทศลักเซมเบิร์ก และประมวลผลในนามของบริษัทโดย Apple Inc.

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราที่มีต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ Apple รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการประมวลผลข้อมูลของ Apple หรือหากคุณต้องการร้องเรียนเรื่่องการฝ่าฝืนกฎหมายท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่่่อาจเกิดขึ้น โปรดติดต่อเรา  คุณสามารถติดต่อเราทางโทรศัพท์ได้เสมอที่่หมายเลข บริการช่วยเหลือของ Apple ที่เกี่ยวข้องสำหรับประเทศของคุณ

การสื่อสารดังกล่าวทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบ และมีการตอบกลับตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุด  หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับ คุณอาจส่งเรื่่่่องร้องเรียนของคุณไปยังผู้กำกับดูแลที่่่เกี่่ยวข้องในเขตอำนาจศาลของคุณ  หากคุณสอบถามเรา เราจะพยายามหาข้อมูลให้กับคุณเกี่่่ยวกับวิธีการร้องเรียนที่่่่่่เกี่ยวข้องซึ่่่งอาจนำมาใช้ได้กับสถานการณ์ของคุณ

Apple อาจปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ และเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนโยบายในสาระสำคัญ เราจะประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ของเรา พร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับแก้ไขปรับปรุง

Apple Inc. 1 Infinite Loop, Cupertino, California, USA, 95014

TRUSTe: Click to Verify

Apple Inc. ได้รับ Privacy Seal ของ TRUSTe ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้ผ่านการตรวจสอบโดย TRUSTe แล้วว่าสอดคล้องกับ ข้อกำหนดของโปรแกรม TRUSTe  ซึ่งรวมถึงความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และทางเลือกเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรแกรม TRUSTe ไม่ได้ครอบคลุมถึงข้อมูลที่อาจมีการเก็บรวบรวมผ่านซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดได้ หากคุณมีคำถามหรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเรา โปรด ติดต่อเรา หากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่ได้รับจากเรา คุณสามารถ ติดต่อ TRUSTe ได้

ปรับปรุงล่าสุด: 1 มีนาคม 2557