Legal

iPad 2 RF Exposure Information

‏iPad נבדק ועומד במגבלות החלות עבור חשיפה לתדרי רדיו (RF)‏.

״קצב ספיגה ספציפי״ (SAR) מציין את הקצב שבו הגוף סופג אנרגיית תדרי רדיו. מגבלות ה-SAR הן 1.6 ואט לקילוגרם (על נפח המכיל מאסה של גרם אחד של רקמה) בארצות המשתמשות במגבלת ה-FCC של ארצות הברית ו-2.0 ואט לקילוגרם (בממוצע על 10 גרם של רקמה) בארצות המשתמשות במגבלה של מועצת האיחוד האירופאי. במהלך הבדיקות, הוגדרו המשדרים של iPad לעוצמות השידור הגבוהות ביותר והוצבו בנקודות המדמות שימוש רגיל ליד הגוף. מארזים עם חלקי מתכת עשויים להשפיע על ביצועי תדרי הרדיו של המכשיר, כולל תאימותו להנחיות החשיפה לתדרי רדיו, באופן שלא נבדק או אושר.
 

אף על פי שמכשיר זה נבדק כדי לקבוע את ה-SAR בכל פסי התדרים, לא כל פסי התדרים זמינים בכל האזורים. פסי התדרים תלויים ברשתות האלחוטיות וברשתות הנדידה של ספק השירות שלך.

GSM Model

See CDMA Model Information

תדר תדר שידור מגבלת ה-SAR של ה-FCC וה-IC לגרם אחד (ואט לק״ג)1 משקל עליון
(ואט לק״ג)
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 1.6 1.18
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
1850-1910 1.6 1.19
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.07
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.79
 • 0.82
 • 0.68
 • 0.62
תדר תדר שידור מגבלת ה-SAR של האיחוד האירופי ל-10 גרם (ואט לק״ג)2 משקל עליון
(ואט לק״ג)
 • EGSM 900
 • UMTS VIII 900
880.2–914.8 2.0 0.98
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.93
UMTS I 2100 1920-1980 2.0 0.95
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.70
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5470–5725
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.69
 • 0.72
 • GSM850
 • UMTS V 850
824-849 2.0 0.67

CDMA Model

See GSM Model Information

תדר תדר שידור מגבלת ה-SAR של ה-FCC וה-IC לגרם אחד (ואט לק״ג)1 משקל עליון
(ואט לק״ג)
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 1.6 1.14
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
1850-1910 1.6 1.15
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.05
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.79
 • 0.85
 • 0.82
 • 0.65
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].