Legal

iPad mini RF Exposure Information

‏iPad נבדק ועומד במגבלות החלות עבור חשיפה לתדרי רדיו (RF)‏.

״קצב ספיגה ספציפי״ (SAR) מציין את הקצב שבו הגוף סופג אנרגיית תדרי רדיו. מגבלות ה-SAR הן 1.6 ואט לקילוגרם (על נפח המכיל מאסה של גרם אחד של רקמה) בארצות המשתמשות במגבלת ה-FCC של ארצות הברית ו-2.0 ואט לקילוגרם (בממוצע על 10 גרם של רקמה) בארצות המשתמשות במגבלה של מועצת האיחוד האירופאי. במהלך הבדיקות, הוגדרו המשדרים של iPad לעוצמות השידור הגבוהות ביותר והוצבו בנקודות המדמות שימוש רגיל ליד הגוף. מארזים עם חלקי מתכת עשויים להשפיע על ביצועי תדרי הרדיו של המכשיר, כולל תאימותו להנחיות החשיפה לתדרי רדיו, באופן שלא נבדק או אושר.
 

אף על פי שמכשיר זה נבדק כדי לקבוע את ה-SAR בכל פסי התדרים, לא כל פסי התדרים זמינים בכל האזורים. פסי התדרים תלויים ברשתות האלחוטיות וברשתות הנדידה של ספק השירות שלך.

Model A1454

תדר תדר שידור מגבלת ה-SAR של ה-FCC לגרם אחד
(ואט לק״ג)1
משקל עליון
(ואט לק״ג)
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.19
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • LTE Band 2
1850–1910 1.6 1.19
LTE Band 17 704-716 1.6 1.14
LTE Band 4 1710-1755 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 1.05
5 GHz WiFi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.836
 • 1.11
 • 1.14
 • 1.19
תדר תדר שידור מגבלת ה-SAR של האיחוד האירופי ל-10 גרם (ואט לק״ג)2 משקל עליון
(ואט לק״ג)
UMTS 8503 824–849 2.0 0.492
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.962
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.998
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 0.988
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.286
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.248
 • 0.252
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Australia Only