Legal

iPad mini RF Exposure Information

iPad har testats och uppfyller riktlinjerna för radiofrekvensexponering.

SAR (Specific Absorption Rate) mäter i vilken grad kroppen absorberar radiofrekvensenergi. SAR-gränserna är 1,6 watt per kilogram (över en volym som innehåller massa med 1 gram vävnad) i länder som följer USA:s FCC-gräns och 2,0 W/kg (i genomsnitt över 10 gram vävnad) i länder som följer EU-rådets gräns. Vid testning ställs iPad-radion till dess högsta sändningsnivå och placeras som vid användning nära kroppen. Metallfodral kan ändra enhetens radiofrekvens, inklusive dess uppfyllande av riktlinjer för radiofrekvensexponering, på ett sätt som inte har testats eller certifierats.

Även om enheten har testats för att fastställa SAR i alla använda band finns inte alla band tillgängliga i alla områden. Vilka band som används beror på operatörens trådlösa och gemensamma nätverk.

Model A1454

Band Frekvens FCC 1g SAR-gräns (W/kg)1 Högsta värde (W/kg)
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.19
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • LTE Band 2
1850–1910 1.6 1.19
LTE Band 17 704-716 1.6 1.14
LTE Band 4 1710-1755 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 1.05
5 GHz WiFi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.836
 • 1.11
 • 1.14
 • 1.19
Band Frekvens EU 10g SAR-gräns (W/kg)2 Högsta värde (W/kg)
UMTS 8503 824–849 2.0 0.492
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.962
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.998
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 0.988
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.286
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.248
 • 0.252
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Australia Only