Legal

iPad mini RF Exposure Information

iPad er testet og faller innenfor grensene for RF-eksponering (radiofrekvens).

SAR, eller «spesifikk absorpsjonsrate», er måletall for hvordan kroppen absorberer RF-energi. SAR-grensene er 1,6 watt per kilo (over et volum med 1 gram vevsmasse) i land som følger USAa FCC-grense, og 2,0 W/kg (over gjennomsnittlig 10 gram vevsmasse) i land som følger Europarådets grense. Under testing er iPad-radioer stilt inn til sending ved høyeste styrke, og enhetene holdes i normale bruksstillinger mot kroppen. Deksler med metalldeler kan påvirke RF-resultatene for enheten, inkludert overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert.

Selv om denne enheten er testet for å avgjøre SAR-nivået for alle frekvensbånd, er ikke alle bånd tilgjengelige alle steder. Frekvensbånd avhenger av tjenesteleverandørens trådløse nettverk og roamingnettverk.

Model A1455

Bånd Sendefrekvens FCC- og IC-fastsatt grense for SAR-verdier (1g) (W/kg)1 Høyeste verdi (W/kg)
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • CDMA 800 (BC 0)
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.19
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • CDMA 1900 (BC 1)
1850–1910 1.6 1.19
BC10 817-823 1.6 1.17
LTE Band 13 777-787 1.6 1.18
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 1.07
5 GHz WiFi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.969
 • 1.14
 • 1.18
 • 1.17
Bånd Sendefrekvens EU-fastsatt grense for SAR-verdier (10g) (W/kg)2 Høyeste verdi (W/kg)
UMTS 8503 824–849 2.0 0.542
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.993
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.9993
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 0.988
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.286
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.248
 • 0.252
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Australia Only