Legal

iPad mini RF Exposure Information

iPad został pomyślnie przetestowany pod kątem wymogów dotyczących emisji fal radiowych (RF).

Współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate) odnosi się do tempa pochłaniania przez ciało ludzkie energii fal radiowych. Limit wartości SAR to 1,6 wata na kilogram (na próbce zwierającej 1 gram tkanki) w krajach, które stosują limit określonych przez komisję FCC w Stanach Zjednoczonych, lub 2,0 W/kg (uśrednione dla próbki zawierającej 10 g tkanki) w krajach, które stosują limit określony przez Radę Unii Europejskiej. W czasie testów emitery fal radiowych iPadów zostały ustawione na maksymalny poziom emisji i umieszczone przy ciele w miejscach symulujących rzeczywiste użytkowanie urządzenia. Obudowy z metalowymi elementami mogą zmieniać wydajność emiterów fal radiowych, w tym zgodność urządzenia z wytycznymi dotyczącymi emisji fal radiowych. Zmiany te nie zostały przetestowane ani nie są potwierdzone certyfikatami.

Mimo, że urządzenie zostało przetestowane w celu określenia współczynnika SAR dla każdego z używanych pasm, nie wszystkie pasma są dostępne we wszystkich regionach. Dostępność pasm zależy od sieci bezprzewodowej i roamingowej danego operatora.

Model A1455

Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 1g (wg FCC i IC, W/kg)1 Najwyższa wartość (W/kg)
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • CDMA 800 (BC 0)
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.19
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • CDMA 1900 (BC 1)
1850–1910 1.6 1.19
BC10 817-823 1.6 1.17
LTE Band 13 777-787 1.6 1.18
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 1.07
5 GHz WiFi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.969
 • 1.14
 • 1.18
 • 1.17
Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 10g (UE, W/kg)2 Najwyższa wartość (W/kg)
UMTS 8503 824–849 2.0 0.542
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.993
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.9993
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 0.988
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.286
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.248
 • 0.252
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Australia Only