Legal

iPad (3 Gen) RF Exposure Information

iPad er testet og faller innenfor grensene for RF-eksponering (radiofrekvens).

SAR, eller «spesifikk absorpsjonsrate», er måletall for hvordan kroppen absorberer RF-energi. SAR-grensene er 1,6 watt per kilo (over et volum med 1 gram vevsmasse) i land som følger USAa FCC-grense, og 2,0 W/kg (over gjennomsnittlig 10 gram vevsmasse) i land som følger Europarådets grense. Under testing er iPad-radioer stilt inn til sending ved høyeste styrke, og enhetene holdes i normale bruksstillinger mot kroppen. Deksler med metalldeler kan påvirke RF-resultatene for enheten, inkludert overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert.

Selv om denne enheten er testet for å avgjøre SAR-nivået for alle frekvensbånd, er ikke alle bånd tilgjengelige alle steder. Frekvensbånd avhenger av tjenesteleverandørens trådløse nettverk og roamingnettverk.

CDMA Model

Bånd Sendefrekvens FCC- og IC-fastsatt grense for SAR-verdier (1g) (W/kg)1 Høyeste verdi (W/kg)
LTE Band 13 777-787 1.6 1.19
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 1.6 1.19
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
1850-1910 1.6 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.19
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.50
 • 1.12
 • 1.08
 • 1.15
Bånd Sendefrekvens EU-fastsatt grense for SAR-verdier (10g) (W/kg)2 Høyeste verdi (W/kg)
 • EGSM 900
 • UMTS VIII 900
880.2–914.8 2.0 0.90
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.96
 • GSM 850
 • UMTS V 850
882.4-912.6 2.0 0.83
 • UMTS I 2100
 • LTE Band 1
1922.4-1977.6 2.0 0.86
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.44
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5470–5725
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.27
 • 0.40

GSM Model

Bånd Sendefrekvens FCC- og IC-fastsatt grense for SAR-verdier (1g) (W/kg)1 Høyeste verdi (W/kg)
LTE Band 17 704-716 1.6 1.17
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 1.6 1.00
LTE Band 4 1710-1755 1.6 1.18
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
1850-1910 1.6 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.19
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.52
 • 1.00
 • 0.95
 • 1.11
Bånd Sendefrekvens EU-fastsatt grense for SAR-verdier (10g) (W/kg)2 Høyeste verdi (W/kg)
 • EGSM 900
 • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.97
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.73
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 2.0 0.87
 • UMTS 12100
 • LTE Band 1
1922.4-1977.6 2.0 0.73
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.51
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5470–5725
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.26
 • 0.41
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 2.0 0.62
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].