Legal

iPad (3 Gen) RF Exposure Information

iPad został pomyślnie przetestowany pod kątem wymogów dotyczących emisji fal radiowych (RF).

Współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate) odnosi się do tempa pochłaniania przez ciało ludzkie energii fal radiowych. Limit wartości SAR to 1,6 wata na kilogram (na próbce zwierającej 1 gram tkanki) w krajach, które stosują limit określonych przez komisję FCC w Stanach Zjednoczonych, lub 2,0 W/kg (uśrednione dla próbki zawierającej 10 g tkanki) w krajach, które stosują limit określony przez Radę Unii Europejskiej. W czasie testów emitery fal radiowych iPadów zostały ustawione na maksymalny poziom emisji i umieszczone przy ciele w miejscach symulujących rzeczywiste użytkowanie urządzenia. Obudowy z metalowymi elementami mogą zmieniać wydajność emiterów fal radiowych, w tym zgodność urządzenia z wytycznymi dotyczącymi emisji fal radiowych. Zmiany te nie zostały przetestowane ani nie są potwierdzone certyfikatami.

Mimo, że urządzenie zostało przetestowane w celu określenia współczynnika SAR dla każdego z używanych pasm, nie wszystkie pasma są dostępne we wszystkich regionach. Dostępność pasm zależy od sieci bezprzewodowej i roamingowej danego operatora.

CDMA Model

Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 1g (wg FCC i IC, W/kg)1 Najwyższa wartość (W/kg)
LTE Band 13 777-787 1.6 1.19
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 1.6 1.19
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
1850-1910 1.6 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.19
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.50
 • 1.12
 • 1.08
 • 1.15
Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 10g (UE, W/kg)2 Najwyższa wartość (W/kg)
 • EGSM 900
 • UMTS VIII 900
880.2–914.8 2.0 0.90
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.96
 • GSM 850
 • UMTS V 850
882.4-912.6 2.0 0.83
 • UMTS I 2100
 • LTE Band 1
1922.4-1977.6 2.0 0.86
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.44
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5470–5725
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.27
 • 0.40

GSM Model

Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 1g (wg FCC i IC, W/kg)1 Najwyższa wartość (W/kg)
LTE Band 17 704-716 1.6 1.17
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 1.6 1.00
LTE Band 4 1710-1755 1.6 1.18
 • GSM 1900
 • UMTS II 1900
1850-1910 1.6 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.19
5 GHz Wi-Fi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.52
 • 1.00
 • 0.95
 • 1.11
Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 10g (UE, W/kg)2 Najwyższa wartość (W/kg)
 • EGSM 900
 • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.97
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.73
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 2.0 0.87
 • UMTS 12100
 • LTE Band 1
1922.4-1977.6 2.0 0.73
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.51
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5470–5725
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.26
 • 0.41
 • GSM 850
 • UMTS V 850
824-849 2.0 0.62
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].