Legal

iPad (4 Gen) RF Exposure Information

iPad telah diuji dan memenuhi had pendedahan terhadap Frekuensi Radio (RF).

Kadar Serapan Khas (SAR) merujuk pada kadar di mana badan menyerap tenaga RF. Had SAR ialah 1.6 Watt per Kilogram (terhadap volum yang mengandungi jisim 1 gram tisu) dalam negara-negara yang mematuhi Had FCC Amerika Syarikat dan 2.0 W/Kg (dipuratakan terhadap 10 gram tisu) dalam negara-negara yang mengikuti had Majlis Kesatuan Eropah. Semasa ujian, radio iPad disetkan kepada paras transmisi tertingginya dan ditempatkan dalam kedudukan yang mensimulasikan penggunaan terhadap badan. Bekas dengan bahagian logam mungkin mengubah prestasi RF peranti, termasuk pematuhannya dengan garis panduan pendedahan RF, dalam keadaan yang tidak diuji atau diperakui.

Walaupun peranti ini telah diuji untuk menentukan SAR dalam setiap jaluran operasi, bukan semua jaluran tersedia di semua kawasan. Jalur bergantung pada rangkaian wayarles dan perayauan pembekal khidmat anda.

Model A1459

Jalur Frekuensi Pemancaran Had SAR 1g FCC (W/kg)1 Nilai Tertinggi (W/kg)
 • GSM 850
 • UMTS 850
 • LTE Band 5
824–849 1.6 1.16
 • GSM 1900
 • UMTS 1900
 • LTE Band 2
1850–1910 1.6 1.19
LTE Band 17 704-716 1.6 1.19
LTE Band 4 1710-1755 1.6 1.07
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 1.10
5 GHz WiFi
 • 5150-5250
 • 5250-5350
 • 5500-5700
 • 5725-5850
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 1.6
 • 0.582
 • 0.891
 • 1.11
 • 0.975
Jalur Frekuensi Pemancaran Had SAR 10g EU (W/kg)2 Nilai Tertinggi (W/kg)
UMTS 8503 824–849 2.0 0.618
 • EGSM 900
 • UMTS 900
880–915 2.0 0.999
 • GSM 1800
 • LTE Band 3
1710–1785 2.0 0.996
 • UMTS 2100
 • LTE Band 1
1920–1980 2.0 0.961
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.417
5 GHz Wi-Fi
 • 5150–5350
 • 5500-5700
 • 2.0
 • 2.0
 • 0.195
 • 0.185
 1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
 2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].
 3. Australia Only