Legal

iPad Air RF Exposure Information

iPad byl testován a vyhovuje limitům expozice elektromagnetickému poli ve frekvenčním intervalu rádiových vln.

Měrný absorbovaný výkon (SAR) udává míru absorpce energie rádiových vln lidským organismem. Limity SAR jsou v zemích, které používají limity stanovené komisí FCC, 1,6 W/kg (průměrováno přes krychlový objem o hmotnosti 1 g tkáně) a v zemích, které používají limity stanovené Radou Evropské unie, 2,0 W/kg (průměrováno přes 10 g tkáně). Při testech SAR je iPad držen ve standardních provozních polohách a výkon rádiového přenosu je nastaven na maximální možnou úroveň. Pouzdra s kovovými součástmi mohou rádiový výkon zařízení změnit a mohou postihnout dodržení limitů expozice elektromagnetickému poli způsobem, který nebyl testován ani certifikován.

Ačkoli bylo zařízení testováno za účelem zjištění hodnoty SAR ve všech provozních pásmech, některá pásma nejsou ve všech oblastech dostupná. Pásma jsou určena bezdrátovými a roamingovými sítěmi vašeho operátora.

Pásmo Vysílací
frekvence
Limit SAR na 1g
dle FCC a IC (W/kg)1
Nejvyšší hodnota (W/kg)
GSM 850
UMTS 850
CDMA 800 (BC 0)
LTE Band 5
824-849 1.6 1.19
GSM 1900
UMTS 1900
CDMA 1900 (BC 1)
LTE Band 2
1850-1910 1.6 1.17
CDMA 1700 (BC15)
UMTS 1700
LTE Band 4
1710-1755 1.6 1.18
LTE Band 13 777-787 1.6 1.17
LTE Band 17 704-716 1.6 1.09
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.17
LTE Band 26
CDMA 800 (BC 10)
819-849 1.6 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.19
5 GHz Wi-Fi 5150-5250
5250-5350
5500-5700
5725-5850
1.6
1.6
1.6
1.6
0.95
1.18
1.11
1.09

 
Pásmo Vysílací
frekvence
Limit SAR na 10g v EU (W/kg)2 Nejvyšší hodnota (W/kg)
EGSM 900
UMTS 900
LTE Band 8
880-915 2.0 0.96
GSM 1800
LTE Band 3
1710-1785 2.0 0.92
UMTS 2100
LTE Band 1
1920-1980 2.0 0.99
LTE Band 7 2500-2570 2.0 0.81
LTE Band 20 832-862 2.0 0.78
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.44
5 GHz Wi-Fi 5150-5350
5500-5700
2.0
2.0
0.54
0.36

  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].