Legal

iPad Air RF Exposure Information

iPad har testats och uppfyller riktlinjerna för radiofrekvensexponering.

SAR (Specific Absorption Rate) mäter i vilken grad kroppen absorberar radiofrekvensenergi. SAR-gränserna är 1,6 watt per kilogram (över en volym som innehåller massa med 1 gram vävnad) i länder som följer USA:s FCC-gräns och 2,0 W/kg (i genomsnitt över 10 gram vävnad) i länder som följer EU-rådets gräns. Vid testning ställs iPad-radion till dess högsta sändningsnivå och placeras som vid användning nära kroppen. Metallfodral kan ändra enhetens radiofrekvens, inklusive dess uppfyllande av riktlinjer för radiofrekvensexponering, på ett sätt som inte har testats eller certifierats.

Även om enheten har testats för att fastställa SAR i alla använda band finns inte alla band tillgängliga i alla områden. Vilka band som används beror på operatörens trådlösa och gemensamma nätverk.

Band Frekvens FCC 1g SAR-gräns (W/kg)1 Högsta värde (W/kg)
GSM 850
UMTS 850
CDMA 800 (BC 0)
LTE Band 5
824-849 1.6 1.19
GSM 1900
UMTS 1900
CDMA 1900 (BC 1)
LTE Band 2
1850-1910 1.6 1.17
CDMA 1700 (BC15)
UMTS 1700
LTE Band 4
1710-1755 1.6 1.18
LTE Band 13 777-787 1.6 1.17
LTE Band 17 704-716 1.6 1.09
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.17
LTE Band 26
CDMA 800 (BC 10)
819-849 1.6 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.19
5 GHz Wi-Fi 5150-5250
5250-5350
5500-5700
5725-5850
1.6
1.6
1.6
1.6
0.95
1.18
1.11
1.09

 
Band Frekvens EU 10g SAR-gräns (W/kg)2 Högsta värde (W/kg)
EGSM 900
UMTS 900
LTE Band 8
880-915 2.0 0.96
GSM 1800
LTE Band 3
1710-1785 2.0 0.92
UMTS 2100
LTE Band 1
1920-1980 2.0 0.99
LTE Band 7 2500-2570 2.0 0.81
LTE Band 20 832-862 2.0 0.78
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.44
5 GHz Wi-Fi 5150-5350
5500-5700
2.0
2.0
0.54
0.36

  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].