Legal

iPad mini Retina display RF Exposure Information

L’iPad ha estat dissenyat i fabricat per complir amb els límits d’exposició a radiofreqüències (RF) aplicables.

El «coeficient d’absorció específica» (o SAR en les seves sigles angleses: «Specific Absorption Rate») fa referència a la taxa d’absorció de radiofreqüències del cos. Els valors màxims de SAR són de 1,6 watts per kilogram (calculats en un volum amb una massa d’1 gram de teixit) als països on s’aplica la normativa FCC dels EUA i de 2,0 W/Kg (mesurats a 10 grams de teixit) als països que es guien pel límit establert pel Consell de la Unió Europea. Durant les proves, les radiofreqüències de l’iPad es fixen als seus nivells màxims de transmissió i el dispositiu es col·loca a llocs que en simulen l’ús habitual en relació amb el cos. Les fundes amb components metàl·lics poden modificar el rendiment de la RF del dispositiu de modes no comprovats ni certificats, incloent-hi el seu compliment amb les directrius d’exposició a RF.

Malgrat que aquest dispositiu ha estat testejat per determinar el coeficient SAR a cada banda de freqüències operativa, no totes les bandes estan disponibles a totes les regions. Les bandes de freqüències depenen de les xarxes sense fil i d’itinerància del vostre proveïdor de serveis.


Banda Freqüència de
transmissió
Límit SAR 1g
FCC i IC (W/kg)1
Valor màxim
(W/kg)
GSM 850
UMTS 850
CDMA 800 (BC 0)
LTE Band 5
824-849 1.6 1.19
GSM 1900
UMTS 1900
CDMA 1900 (BC 1)
LTE Band 2
1850-1910 1.6 1.18
CDMA 1700 (BC15)
UMTS 1700
LTE Band 4
1710-1755 1.6 1.19
LTE Band 13 777-787 1.6 1.16
LTE Band 17 704-716 1.6 1.17
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.18
LTE Band 26
CDMA 800 (BC 10)
819-849 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.14
5 GHz Wi-Fi 5150-5250
5250-5350
5500-5700
5725-5850
1.6
1.6
1.6
1.6
0.87
0.97
0.80
< 0.80

 
Banda Freqüència de
transmissió
Límit SAR 1g
FCC i IC (W/kg)1
Valor màxim
(W/kg)
EGSM 900
UMTS 900
LTE Band 8
880-915 2.0 0.99
GSM 1800
LTE Band 3
1710-1785 2.0 0.91
UMTS 2100
LTE Band 1
1920-1980 2.0 0.99
LTE Band 7 2500-2570 2.0 0.95
LTE Band 20 832-862 2.0 0.96
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.40
5 GHz Wi-Fi 5150-5350
5500-5700
2.0
2.0
0.47
0.37

  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].