Legal

iPad mini Retina display RF Exposure Information

iPad telah diuji dan memenuhi had pendedahan terhadap Frekuensi Radio (RF).

Kadar Serapan Khas (SAR) merujuk pada kadar di mana badan menyerap tenaga RF. Had SAR ialah 1.6 Watt per Kilogram (terhadap volum yang mengandungi jisim 1 gram tisu) dalam negara-negara yang mematuhi Had FCC Amerika Syarikat dan 2.0 W/Kg (dipuratakan terhadap 10 gram tisu) dalam negara-negara yang mengikuti had Majlis Kesatuan Eropah. Semasa ujian, radio iPad disetkan kepada paras transmisi tertingginya dan ditempatkan dalam kedudukan yang mensimulasikan penggunaan terhadap badan. Bekas dengan bahagian logam mungkin mengubah prestasi RF peranti, termasuk pematuhannya dengan garis panduan pendedahan RF, dalam keadaan yang tidak diuji atau diperakui.

Walaupun peranti ini telah diuji untuk menentukan SAR dalam setiap jaluran operasi, bukan semua jaluran tersedia di semua kawasan. Jalur bergantung pada rangkaian wayarles dan perayauan pembekal khidmat anda.

Jalur Frekuensi Pemancaran Had SAR 1g FCC & IC (W/kg)1 Nilai Tertinggi (W/kg)
GSM 850
UMTS 850
CDMA 800 (BC 0)
LTE Band 5
824-849 1.6 1.19
GSM 1900
UMTS 1900
CDMA 1900 (BC 1)
LTE Band 2
1850-1910 1.6 1.18
CDMA 1700 (BC15)
UMTS 1700
LTE Band 4
1710-1755 1.6 1.19
LTE Band 13 777-787 1.6 1.16
LTE Band 17 704-716 1.6 1.17
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.18
LTE Band 26
CDMA 800 (BC 10)
819-849 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.14
5 GHz Wi-Fi 5150-5250
5250-5350
5500-5700
5725-5850
1.6
1.6
1.6
1.6
0.87
0.97
0.80
< 0.80

 
Jalur Frekuensi Pemancaran Had SAR 10g EU (W/kg)2 Nilai Tertinggi (W/kg)
EGSM 900
UMTS 900
LTE Band 8
880-915 2.0 0.99
GSM 1800
LTE Band 3
1710-1785 2.0 0.91
UMTS 2100
LTE Band 1
1920-1980 2.0 0.99
LTE Band 7 2500-2570 2.0 0.95
LTE Band 20 832-862 2.0 0.96
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.40
5 GHz Wi-Fi 5150-5350
5500-5700
2.0
2.0
0.47
0.37

  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].