Legal

iPad mini Retina display RF Exposure Information

iPad er testet og faller innenfor grensene for RF-eksponering (radiofrekvens).

SAR, eller «spesifikk absorpsjonsrate», er måletall for hvordan kroppen absorberer RF-energi. SAR-grensene er 1,6 watt per kilo (over et volum med 1 gram vevsmasse) i land som følger USAa FCC-grense, og 2,0 W/kg (over gjennomsnittlig 10 gram vevsmasse) i land som følger Europarådets grense. Under testing er iPad-radioer stilt inn til sending ved høyeste styrke, og enhetene holdes i normale bruksstillinger mot kroppen. Deksler med metalldeler kan påvirke RF-resultatene for enheten, inkludert overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert.

Selv om denne enheten er testet for å avgjøre SAR-nivået for alle frekvensbånd, er ikke alle bånd tilgjengelige alle steder. Frekvensbånd avhenger av tjenesteleverandørens trådløse nettverk og roamingnettverk.

Bånd Sendefrekvens FCC- og IC-fastsatt grense for SAR-verdier (1g) (W/kg)1 Høyeste verdi (W/kg)
GSM 850
UMTS 850
CDMA 800 (BC 0)
LTE Band 5
824-849 1.6 1.19
GSM 1900
UMTS 1900
CDMA 1900 (BC 1)
LTE Band 2
1850-1910 1.6 1.18
CDMA 1700 (BC15)
UMTS 1700
LTE Band 4
1710-1755 1.6 1.19
LTE Band 13 777-787 1.6 1.16
LTE Band 17 704-716 1.6 1.17
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.18
LTE Band 26
CDMA 800 (BC 10)
819-849 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.14
5 GHz Wi-Fi 5150-5250
5250-5350
5500-5700
5725-5850
1.6
1.6
1.6
1.6
0.87
0.97
0.80
< 0.80

 
Bånd Sendefrekvens EU-fastsatt grense for SAR-verdier (10g) (W/kg)2 Høyeste verdi (W/kg)
EGSM 900
UMTS 900
LTE Band 8
880-915 2.0 0.99
GSM 1800
LTE Band 3
1710-1785 2.0 0.91
UMTS 2100
LTE Band 1
1920-1980 2.0 0.99
LTE Band 7 2500-2570 2.0 0.95
LTE Band 20 832-862 2.0 0.96
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.40
5 GHz Wi-Fi 5150-5350
5500-5700
2.0
2.0
0.47
0.37

  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].