Legal

iPad mini Retina display RF Exposure Information

iPad został pomyślnie przetestowany pod kątem wymogów dotyczących emisji fal radiowych (RF).

Współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate) odnosi się do tempa pochłaniania przez ciało ludzkie energii fal radiowych. Limit wartości SAR to 1,6 wata na kilogram (na próbce zwierającej 1 gram tkanki) w krajach, które stosują limit określonych przez komisję FCC w Stanach Zjednoczonych, lub 2,0 W/kg (uśrednione dla próbki zawierającej 10 g tkanki) w krajach, które stosują limit określony przez Radę Unii Europejskiej. W czasie testów emitery fal radiowych iPadów zostały ustawione na maksymalny poziom emisji i umieszczone przy ciele w miejscach symulujących rzeczywiste użytkowanie urządzenia. Obudowy z metalowymi elementami mogą zmieniać wydajność emiterów fal radiowych, w tym zgodność urządzenia z wytycznymi dotyczącymi emisji fal radiowych. Zmiany te nie zostały przetestowane ani nie są potwierdzone certyfikatami.

Mimo, że urządzenie zostało przetestowane w celu określenia współczynnika SAR dla każdego z używanych pasm, nie wszystkie pasma są dostępne we wszystkich regionach. Dostępność pasm zależy od sieci bezprzewodowej i roamingowej danego operatora.

Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 1g (wg FCC i IC, W/kg)1 Najwyższa wartość (W/kg)
GSM 850
UMTS 850
CDMA 800 (BC 0)
LTE Band 5
824-849 1.6 1.19
GSM 1900
UMTS 1900
CDMA 1900 (BC 1)
LTE Band 2
1850-1910 1.6 1.18
CDMA 1700 (BC15)
UMTS 1700
LTE Band 4
1710-1755 1.6 1.19
LTE Band 13 777-787 1.6 1.16
LTE Band 17 704-716 1.6 1.17
LTE Band 25 1850-1915 1.6 1.18
LTE Band 26
CDMA 800 (BC 10)
819-849 1.6 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 1.6 1.14
5 GHz Wi-Fi 5150-5250
5250-5350
5500-5700
5725-5850
1.6
1.6
1.6
1.6
0.87
0.97
0.80
< 0.80

 
Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 10g (UE, W/kg)2 Najwyższa wartość (W/kg)
EGSM 900
UMTS 900
LTE Band 8
880-915 2.0 0.99
GSM 1800
LTE Band 3
1710-1785 2.0 0.91
UMTS 2100
LTE Band 1
1920-1980 2.0 0.99
LTE Band 7 2500-2570 2.0 0.95
LTE Band 20 832-862 2.0 0.96
2.4 GHz Wi-Fi 2400-2483.5 2.0 0.40
5 GHz Wi-Fi 5150-5350
5500-5700
2.0
2.0
0.47
0.37

  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].