Legal

iPhone 3GS RF Exposure Information

iPhone har testats och uppfyller riktlinjerna för radiofrekvensexponering.

SAR (Specific Absorption Rate) mäter i vilken grad kroppen absorberar radiofrekvensenergi. SAR-gränserna är 1,6 watt per kilogram (över en volym som innehåller massa med 1 gram vävnad) i länder som följer USA:s FCC-gräns och 2,0 W/kg (i genomsnitt över 10 gram vävnad) i länder som följer EU-rådets gräns. Vid testning ställs iPhone-radion till dess högsta sändningsnivå och placeras som vid användning nära huvudet, utan mellanrum, och nära kroppen, med 10 mm mellanrum.

Du kan reducera radiofrekvensexponering genom att använda ett handsfree-alternativ, t.ex. den inbyggda högtalartelefonen, de medföljande hörlurarna eller andra tillbehör. Försäkra dig om att exponeringsnivåerna hålls i eller under testningsnivåerna genom att hålla iPhone minst 10 mm från kroppen. Metallfodral kan ändra enhetens radiofrekvens, inklusive dess uppfyllande av riktlinjer för radiofrekvensexponering, på ett sätt som inte har testats eller certifierats.

Även om enheten har testats för att fastställa SAR i alla använda band finns inte alla band tillgängliga i alla områden. Vilka band som används beror på operatörens trådlösa och gemensamma nätverk.

Band Frekvens FCC 1g SAR-gräns (W/kg)1 Kropp Huvud
  • GSM 850
  • UMTS V 850
824–849 1.6 0.67 0.63
  • GSM 1900
  • UMTS II 1900
1850–1910 1.6 0.33 1.19
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.06 0.52
Band Frekvens EU 10g SAR-gräns (W/kg)2 Kropp Huvud
  • EGSM 900
  • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.45 0.40
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.19 0.72
UMTS I 2100 1920–1980 2.0 0.42 1.10
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.04 0.24
  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].