Legal

iPhone 4 RF Exposure Information

iPhone er testet og faller innenfor grensene for RF-eksponering (radiofrekvens).

SAR, eller «spesifikk absorpsjonsrate», er måletall for hvordan kroppen absorberer RF-energi. SAR-grensene er 1,6 watt per kilo (over et volum med 1 gram vevsmasse) i land som følger USAa FCC-grense, og 2,0 W/kg (over gjennomsnittlig 10 gram vevsmasse) i land som følger Europarådets grense. Under testing er iPhone-radioer stilt inn til sending ved høyeste styrke, og enhetene holdes i normale bruksstillinger, både tett inn mot hodet og nær kroppen (1 cm avstand).

Du kan redusere eksponeringen for RF-energy ved å bruke håndfrialternativer som den innebygde-høyttaleren, eller lignende tilbehør. Når du bærer med deg iPhone, bør den være minst 1 cm fra kroppen for å sikre at eksponeringsnivåene forblir ved eller under de maksimale nivåene. Deksler med metalldeler kan påvirke RF-resultatene for enheten, inkludert overholdelse av retningslinjer for RF-eksponering, på en måte som ikke er testet eller sertifisert.

Selv om denne enheten er testet for å avgjøre SAR-nivået for alle frekvensbånd, er ikke alle bånd tilgjengelige alle steder. Frekvensbånd avhenger av tjenesteleverandørens trådløse nettverk og roamingnettverk.

GSM Model

See CDMA Model Information

Bånd Sendefrekvens FCC-fastsatt grense for SAR-verdier (1g) (W/kg)1 Kropp Hode
  • GSM 850
  • UMTS V 850
824–849 1.6 1.11 1.00
  • GSM 1900
  • UMTS II 1900
1850–1910 1.6 0.43 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.07 0.88
Bånd Sendefrekvens EU-fastsatt grense for SAR-verdier (10g) (W/kg)2 Kropp Hode
  • EGSM 900
  • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.74 0.66
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.28 0.59
UMTS I 2100 1920–1980 2.0 0.36 0.93
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.05 0.36

CDMA Model

See GSM Model Information

Bånd Sendefrekvens FCC- og IC-fastsatt grense for SAR-verdier (1g) (W/kg)1 Kropp Hode
CDMA 800 (BC 0) 824–849 1.6 0.87 1.06
CDMA 1900 (BC 1) 1850–1910 1.6 0.45 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.07 0.88
  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].