Legal

iPhone 4 RF Exposure Information

iPhone bol testovaný a spĺňa príslušné limity pre rádiofrekvenčné (RF) vystavenie.

Špecifická hodnota absorpcie (SAR) označuje mieru, akou ľudské telo absorbuje RF energiu. Limity SAR sú 1,6 wattu na kilogram (pri objeme, ktorý obsahuje hmotu 1 gramu tkaniva) v krajinách, ktoré prijali normu USA FCC a 2,0 W/Kg (pri priemerne 10 gramoch tkaniva) v krajinách, ktoré prijali limit Rady Európskej únie. Počas testovania sú vysielače iPhonu nastavené na najvyššiu intenzitu vysielania a umiestnené tak, aby simulovali používanie tesne pri tele a so vzdialenosťou 10 mm od tela.

Ak chcete znížiť vystavenie energii RF, používajte alternatívu, ktorá nevyžaduje držanie telefónu pri uchu, ako napríklad vstavaný reproduktor, slúchadlá, ktoré sú súčasťou balenia alebo iné podobné príslušenstvo. Držte iPhone vo vzdialenosti minimálne 10 mm od tela, aby ste zaistili, že úroveň vystavenia bude rovnaká alebo nižšia ako pri testovaní. Puzdrá s kovovými súčasťami menia RF výkon zariadenia vrátane jeho súladu s normami RF vystavenia, a to spôsobom, ktorý nebol testovaný ani certifikovaný.

Hoci toto zariadenie bolo testované na určenie hodnoty SAR v každom prevádzkovom frekvenčnom rozsahu, vo všetkých oblastiach nemusia byť dostupné všetky rozsahy. Frekvenčné rozsahy závisia od bezdrôtových a roamingových sietí vášho poskytovateľa služieb.

GSM Model

See CDMA Model Information

Pásmo Vysielacia frekvencia FCC 1g limit SAR (W/kg)1 Telo Hlava
  • GSM 850
  • UMTS V 850
824–849 1.6 1.11 1.00
  • GSM 1900
  • UMTS II 1900
1850–1910 1.6 0.43 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.07 0.88
Pásmo Vysielacia frekvencia Limit SAR na 10g v EÚ (W/kg)2 Telo Hlava
  • EGSM 900
  • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.74 0.66
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.28 0.59
UMTS I 2100 1920–1980 2.0 0.36 0.93
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.05 0.36

CDMA Model

See GSM Model Information

Pásmo Vysielacia frekvencia FCC & IC limit SAR na 1g (W/kg)1 Telo Hlava
CDMA 800 (BC 0) 824–849 1.6 0.87 1.06
CDMA 1900 (BC 1) 1850–1910 1.6 0.45 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.07 0.88
  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].