Legal

iPhone 4 RF Exposure Information

L’iPhone ha estat dissenyat i fabricat per complir amb els límits d’exposició a radiofreqüències (RF) aplicables.

El «coeficient d’absorció específica» (o SAR en les seves sigles angleses: «Specific Absorption Rate») fa referència a la taxa d’absorció de radiofreqüències del cos. Els valors màxims de SAR són de 1,6 watts per kilogram (calculats en un volum amb una massa d’1 gram de teixit) als països on s’aplica la normativa FCC dels EUA i de 2,0 W/Kg (mesurats a 10 grams de teixit) als països que es guien pel límit establert pel Consell de la Unió Europea. Durant les proves, les radiofreqüències de l’iPhone es fixen als seus nivells màxims de transmissió i el dispositiu es col·loca a llocs que en simulen l’ús habitual en relació amb el cap (sense separació) i a prop del cos, amb 10 mm de separació.

Per reduir l’exposició a la energia de les RF, feu servir alguna opció de mans lliures, ja sigui l’altaveu de mans lliures incorporat, els auriculars subministrats o d’altres accessoris similars. Porteu l’iPhone a una distància mínima de 10 mm del cos per garantir que els nivells d’exposició romanen a o per sota dels nivells comprovats. Les fundes amb components metàl·lics poden modificar el rendiment de la RF del dispositiu de modes no comprovats ni certificats, incloent-hi el seu compliment amb les directrius d’exposició a RF.

Malgrat que aquest dispositiu ha estat testejat per determinar el coeficient SAR a cada banda de freqüències operativa, no totes les bandes estan disponibles a totes les regions. Les bandes de freqüències depenen de les xarxes sense fil i d’itinerància del vostre proveïdor de serveis.

GSM Model

See CDMA Model Information

Banda Freqüència de transmissió Límit SAR 1g FCC (W/kg)1 Cos Cap
  • GSM 850
  • UMTS V 850
824–849 1.6 1.11 1.00
  • GSM 1900
  • UMTS II 1900
1850–1910 1.6 0.43 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.07 0.88
Banda Freqüència de transmissió Límit SAR 10g UE (W/kg)2 Cos Cap
  • EGSM 900
  • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.74 0.66
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.28 0.59
UMTS I 2100 1920–1980 2.0 0.36 0.93
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.05 0.36

CDMA Model

See GSM Model Information

Banda Freqüència de transmissió Límit SAR 1g FCC i IC (W/kg)1 Cos Cap
CDMA 800 (BC 0) 824–849 1.6 0.87 1.06
CDMA 1900 (BC 1) 1850–1910 1.6 0.45 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.07 0.88
  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].