Legal

iPhone 4 RF Exposure Information

iPhone został pomyślnie przetestowany pod kątem wymogów dotyczących emisji fal radiowych (RF).

Współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate) odnosi się do tempa pochłaniania przez ciało ludzkie energii fal radiowych. Limit wartości SAR to 1,6 wata na kilogram (na próbce zwierającej 1 gram tkanki) w krajach, które stosują limit określonych przez komisję FCC w Stanach Zjednoczonych, lub 2,0 W/kg (uśrednione dla próbki zawierającej 10 g tkanki) w krajach, które stosują limit określony przez Radę Unii Europejskiej. W czasie testów emitery fal radiowych iPhone'ów zostały ustawione na maksymalny poziom emisji i umieszczone przy ciele w miejscach symulujących rzeczywiste użytkowanie urządzenia: przy głowie (w bezpośrednim kontakcie) oraz przy ciele (w odległości 10 mm).

Aby obniżyć pochłanianą energię fal radiowych, należy unikać trzymania urządzenia w ręku, np. korzystając z wbudowanego głośnika, dołączonych słuchawek lub podobnych akcesoriów. Aby poziomy pochłanianej energii nie przekraczały wartości uzyskanych podczas testów, iPhone'a należy nosić co najmniej 10 mm od ciała. Obudowy z metalowymi elementami mogą zmieniać wydajność emiterów fal radiowych, w tym zgodność urządzenia z wytycznymi dotyczącymi emisji fal radiowych. Zmiany te nie zostały przetestowane ani nie są potwierdzone certyfikatami.

Mimo, że urządzenie zostało przetestowane w celu określenia współczynnika SAR dla każdego z używanych pasm, nie wszystkie pasma są dostępne we wszystkich regionach. Dostępność pasm zależy od sieci bezprzewodowej i roamingowej danego operatora.

GSM Model

See CDMA Model Information

Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 1g (wg FCC, W/kg)1 Ciało Głowa
  • GSM 850
  • UMTS V 850
824–849 1.6 1.11 1.00
  • GSM 1900
  • UMTS II 1900
1850–1910 1.6 0.43 1.17
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.07 0.88
Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 10g (UE, W/kg)2 Ciało Głowa
  • EGSM 900
  • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.74 0.66
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.28 0.59
UMTS I 2100 1920–1980 2.0 0.36 0.93
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.05 0.36

CDMA Model

See GSM Model Information

Pasmo Zakres częstotliwości Limit SAR 1g (wg FCC i IC, W/kg)1 Ciało Głowa
CDMA 800 (BC 0) 824–849 1.6 0.87 1.06
CDMA 1900 (BC 1) 1850–1910 1.6 0.45 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.07 0.88
  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].