Legal

iPhone 4s RF Exposure Information

iPhone byl testován a vyhovuje limitům expozice elektromagnetickému poli ve frekvenčním intervalu rádiových vln.

Měrný absorbovaný výkon (SAR) udává míru absorpce energie rádiových vln lidským organismem. Limity SAR jsou v zemích, které používají limity stanovené komisí FCC, 1,6 W/kg (průměrováno přes krychlový objem o hmotnosti 1 g tkáně) a v zemích, které používají limity stanovené Radou Evropské unie, 2,0 W/kg (průměrováno přes 10 g tkáně). Při testech SAR je iPhone držen těsně u hlavy a 10 mm od těla a výkon rádiového přenosu je nastaven na maximální možnou úroveň.

Chcete-li expozici elektromagnetickému poli omezit, používejte hands-free příslušenství, například vestavěný hlasitý telefon, přiložená sluchátka nebo jiné podobné příslušenství. Při běžném nošení udržujte iPhone ve vzdálenosti alespoň 10 mm od těla. Tím zajistíte, že úrovně expozice nepřekročí testovanou hodnotu. Pouzdra s kovovými součástmi mohou rádiový výkon zařízení změnit a mohou postihnout dodržení limitů expozice elektromagnetickému poli způsobem, který nebyl testován ani certifikován.

Ačkoli bylo zařízení testováno za účelem zjištění hodnoty SAR ve všech provozních pásmech, některá pásma nejsou ve všech oblastech dostupná. Pásma jsou určena bezdrátovými a roamingovými sítěmi vašeho operátora.

Pásmo Vysílací frekvence Limit SAR FCC 1g (W/kg)1 Tělo Hlava
  • GSM 850
  • UMTS V 850
  • CDMA 800 (BC 0)
824–849 1.6 1.15 1.15
  • GSM 1900
  • UMTS II 1900
  • CDMA 1900 (BC 1)
1850–1910 1.6 0.99 1.18
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 1.6 0.191 0.372
Pásmo Vysílací frekvence Limit SAR na 10g v EU (W/kg)2 Tělo Hlava
BC0 815-849 2.0   0.933
  • EGSM 900
  • UMTS VIII 900
880–915 2.0 0.989 0.988
GSM 1800 1710–1785 2.0 0.695 0.959
UMTS I 2100 1920–1980 2.0 0.495 0.98
BC6 1921-1938 2.0   0.976
2.4 GHz Wi-Fi 2400–2483.5 2.0 0.191 0.372
  1. FCC OET Bulletin 65, Supplement C (Edition 01-01) & IEEE 1528-2003, & Canada RSS 102, Issue 4, March 2010.
  2. European Council Recommendation of 12 July 1999 on the Limitation of Exposure of the General Public to Electromagnetic Fields [1999/519/EC].